Denver Electronics BFH-13 manual

Få vist brugermanualen for Denver Electronics BFH-13 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Denver
  • Product: Smartwatch
  • Model/navn: Electronics BFH-13
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 17
DEN-1
1. Funktioner
0,96" 96 x 64 OLED-display
Indbygget HR-sensor til overvågning af din puls
Overvåg din daglige aktivitet og søvn
Indbygget inaktivitets påmindelse
Visning af SMS, e-mail, kalender og aktivitet på sociale medier
Smart-væ kning, hæ v eller ryst armen for at væ kke enheden
Indbygget 90 mAh Li-poly-batteri, op til 15 dages standbytid
Kompatibel med iOS 8 eller nyere samt Android 4.4 eller nyere
IP68 vandtæ t
2. Download Obeat-appen
Fitnessarmbåndet skal parres med din smartphone gennem
appen. Søg efter Obeat-appen i Apple App Store, eller find
android-versionen hos Google Play store, eller scan QR-koden
herunder for at installere Obeat-appen.
Android iOS
Denne enhed bruger Bluetooth 4.0 og understøtter telefoner med
Android 4.3/ iOS 8.1 eller nyere.
3. Parring af enheden
Sørg for, at Bluetooth er slået TIL i indstillingerne på din
smartphone, og åbn dernæ st appen “Obeat”. Tryk kort på “Device”
--> “BIND BRACELET”.
Side: 18
DEN-2
Når du søger efter og parrer armbåndet, skal du aktivere det ved
at trykke på berøringsfeltet på armbåndet (displayet lyser op).
Appen søger automatisk efter armbåndet. Væ lg armbåndets navn
på listen over tilgæ ngelige enheder i din smartphone, og opret
forbindelse til appen.
Når forbindelsen er oprettet, vil alle informationer i armbåndet
blive synkroniseret med appen, herunder tid, skridt, puls og
diverse notifikationer.
Bemæ rk: Data i smartarmbåndet nulstilles ved udgangen af hver
dag. Hvis du har synkroniseret dine data med appen inden
nulstilling, vil dine data blive gemt i appen i en måned.
4. Aktivering og opladning af enheden
Sørg for, at enheden er opladet, inden første ibrugtagning. Hvis
batteriniveauet er lavt, skal du forbinde enheden til ladeklipsen
og forbinde USB-kablet til din PC. Enheden starter automatisk op
(klem ladepunktet på bagsiden af armbåndet fast mod de 3
punkter på ladeterminalen, som vist herunder).
Side: 19
DEN-3
5. Anvendelse
Når enheden har oprettet forbindelse til appen, synkroniseres
dine aktiviteter og søvndata automatisk. Tryk på berøringsfeltet
på enheden for at skifte mellem de forskellige funktioner, som vist
herunder:
5.1: Normal tilstand
Tidsvisning --> Pulsmåling --> Skridttæ ller -->
Afstand --> Kalorier -->
Berøringsfelt
Kort tryk: funktionsskift
Langt tryk: aktivering, tilstandsskift
Side: 20
DEN-4
Smartaktivering af skæ rm --> Sluk
Bemæ rk: Alarmtilstand vises kun på enheden, når det er slået til i
appen.
Nulstilling til fabriksindstillinger: Tryk og hold på berøringsfeltet i
ca. 10 sekunder, mens Sluk skæ rmen vises.
5.2: Notifikationstilstand
Notifikation ved opkald Notifikation ved besked
Notifikation ved alarm Notifikation ved inaktivitet
Side: 21
DEN-5
ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier
indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan væ re
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet
(kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke
håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mæ rket med
nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at
elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles
sæ rskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente
batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er
du med til at sikre, at batterierne genanvendes i
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster
miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr samt bæ rbare batterier gratis kan
afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre
indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra
Side: 22
DEN-6
husholdningerne. Næ rmere information kan fås hos kommunens
tekniske forvaltning.
Hermed erklæ rer Inter Sales A/S, at denne model BFH-13 er i
overenstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige
relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU. En kopi af
overensstemmelseserklæ ringen kan findes her:
http://www.denver-electronics.com/denver-bfh-13/
Driftfrekvensområde: 2.402 GHz—2.480 GHz
Maks. udgangseffekt: 4.0dB
Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Denver Electronics BFH-13.

Stil et spørgsmål om Denver Electronics BFH-13

Har du et spørgsmål om Denver Electronics BFH-13 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Denver Electronics BFH-13. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Denver Electronics BFH-13 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.