Rapido RO 1484DXH5\1-S

Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S manual

Rapido RO 1484DXH5\1-S

Manual til Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S på Svensk. Denne PDF-vejledning har 100 sider.

Side: 1
  2 Tak fordi du har valgt en Candy- vaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne manual for korrekt og sikker anvendelse og for hjælpsomme tips om effektiv vedligeholdelse. Brug kun vaskemaskinen efter du omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi anbefaler, at du holder denne manual klar ved hånden og i god stand til mulige fremtidige ejere. Tjek venligst om apparatet leveres med denne brugermanual, garantibevis, servicecenteradresse og energimærke. Tjek også at stik, holder til afløbsslange og bakker til flydende vaskemiddel eller blegemiddel (kun visse modeller) er inkluderet. Vi anbefaler, at du beholder alle disse komponenter. Hvert produkt er identificeret med en unik 16- cifret kode, også kaldet "serienummer", som står på klistermærket på bagsiden af apparatet (ved åbningen) eller i dokumentkuverten indeni produktet. Denne kode er et slags specifikt produkt-ID-kort, som du skal bruge for registrere det, og hvis du kontakter Candy-servicecenter. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) indeholder både forurenende dele (som kan have negative konsekvenser for miljøet) og grundkomponenter (som kan genanvendes). Det er vigtigt at underlægge affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) specifikke behandlinger for at fjerne og skaffe sig af med alle forureningskilder på den rigtige måde og udvinde og genbruge alle materialer. Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt problem; det er altafgørende, at følge nogle grundlæggende regler: laffald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. laffald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal afleveres til det relevante indsamlingssted, som administreres af kommunen eller registrerede firmaer. Der findes i mange lande afhentning ved husstanden af store affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)-produkter. Når du køber et nyt apparat, er det i mange lande således, at det gamle apparat kan returneres til forhandleren, som skal hente det gratis fra gang til gang, så længe apparatet er en lignende type og har de samme funktioner, som det leverede apparat. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER 2. MONTERING 3. VASKEMIDDELSBAKKEN 4. PRAKTISKE TIPS 5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 6. REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - Wi-Fi 7. KVIKBRUGERGUIDE 8. STYRING OG PROGRAMMER 9. FEJLFINDING OG GARANTI Miljøbetingelser Indhold
Side: 2
  DA 3 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER l Hensigten med dette apparat er, at det bruges til husholdningsformål eller lignende såsom: −Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer; −Stuehuse; −Af klienter på hoteller, moteller og andre lignende boligmiljø; −Bed & breakfast-miljøer. Anden brug af dette apparat end i husholdningsmiljø eller til typiske husholdningsformål, som kommerciel brug af eksperter eller trænede brugere, udelukkes, selv ved de ovennævnte anvendelser. Hvis dette apparat anvendes på en måde, ikke i overensstemmelse med dette, kan det reducere apparatets levetid og annullere producentens garanti. Ethvert ansvar for skade på apparatet eller anden skade eller tab i forbindelse med brug, der ikke er i overensstemmelse med hjemlig eller husholdningsbrug (selv hvis apparatet befinder sig i et hjemme- eller husholdningsmiljø), vil ikke blive accepteret af producenten, i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. l Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op, og af personer med reduceret fysiske, sansende eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktioner angående brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de medfølgende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. lBørn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. lBørn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn. l Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning eller en samling, der er tilgængelig hos producenten via deres Service. l Brug kun de medfølgende slanger til vandforsyning stilslutningen (genbrug ikke gamle slanger). l Vandtrykket skal være mellem 0,05 MPa og 0,8 MPa. lVær sikker på, at et tæppe ikke blokerer maskinens bund og ventilationsåbningerne. lEfter montering skal apparatet placeres således at stikket er tilgængeligt. lMaks. kapacitet for tørt tøj afhænger af den brugte model (se kontrolpanel).
Side: 3
  4 lFor at se apparatets bilagskort refereres der til producentens hjemmeside. lDe tekniske detaljer (forsyningsspænding og indgangseffekt) er angivet på produktets typeskilt lSørg for, at det elektriske system er jordforbundet, overholder al gældende lovgivning og at (el)stikkontakten er kompatibel med apparatets stik. Hvis ikke, så søg professionel hjælp. lBrug endelig ikke omformere, flerstikdåser eller forlængerledninger. lFør rengøring og vedligeholdelse af maskinen, skal stikket tages ud og vandhanen lukkes. lTræk ikke i ledningen eller apparatet for at trække maskinens stik ud. lVær sikker på, at der ikke er vand i tromlen før døren åbnes. lUdsæt ikke vaskemaskinen for regn, direkte sollys eller andet vejr. lVed flytning, så løft ikke vaskemaskinen i håndtagene eller bakkerne; under transport placér da aldrig åbningen på vognen. Vi anbefaler, at to personer løfter vaskemaskinen. lI tilfælde af defekt og/eller funktionsfejl, så sluk for vaskemaskinen, luk for vandhanen og pil ikke ved apparatet. Tag omgående kontakt til kundeservicecenteret og brug kun originale reservedele. Undladelse af at følge disse instruktioner kan udgøre risici for apparatets sikkerhed. Elektriske forbindelser og sikkerhedsanvisninger ADVARSEL: vandet kan nå meget høje temperaturer under vask.
Side: 4
  DA 5 2. MONTERING lSkru 2 eller 4 skruer (A) på bagsiden ud og fjern 2 eller 4 mellemlægsplader (B) som vist på figur 1. lLuk 2 eller 4 huller med propperne inkluderet i instruktionskuverten. l Hvis vaskemaskinen er indbygget, så skru 3 eller 4 skruer(A) ud, og fjern 3 eller 4 mellemlægsplader (B). lPå nogle modeller vil 1 eller flere mellemlægsplader falde ned indeni maskinen: hæld vaskemaskinen fremad for at fjerne dem. Luk hullerne med propperne i kuverten. lPlacera polionda-arket i bunden som vist på figur 2 (i overensstemmelse med modellen, følg version A, B eller C). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 ADVARSEL: hold indpakningsmateriale væk fra børn. I nogle modeller, installationen er ikke nødvendig, da "polionda", og skiven er monteret.
Side: 5
  6 lTilslut indløbsslangen til vandhanen (fig. 3), brug kun slangen som følger med apparatet (genbrug ikke den gamle slange). lNOGLE MODELLER kan have en eller flere af følgende funktioner: lVARM&KOLD (fig. 4): Indstillinger for vandtilslutning med varmt og koldt vand for højere energibesparelser. Forbind det grå rør til den kolde vandhane og den røde til den varme vandhane. Maskinen kan også forbindes til en enkelt kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle programmer starte få minutter senere. lAQUASTOP (fig. 5): en enhed i forsyningsrøret, der stopper vandstrømningen hvis røret forfalder; i dette tilfælde vil et rødt mærke vises i vinduet “A” og røret skal skiftes ud. For at skrue bolten løs, så tryk på envejslåsemekanismen "B". lAQUAPROTECT - FORSYNINGSRØR MED SKÆRM (fig. 6): Skulle vand lække fra det primære indre rør "A", vil det gennemsigtige inddæmningshylster "B" opsamle vandet for at lade vaskecyklussen køre færdig. Ved slutningen af cyklussen, så kontakt kundeservicecenteret for at udskifte forsyningsrøret. 3 1 4 B A 5 B A 6 Hydrauliske forbindelser
Side: 6
  DA 7 lFør vaskemaskinen mod væggen, pas på at røret ikke bøjes eller mases, og placér afløbsrøret i badekarret eller, fortrinsvis, forbind det til et afløbsrør, mindst 50 cm højt med en diameter større en vaskemaskinens rør (fig. 7). lNivellér apparatet med fødderne som illustreret på figur 8: a.drej bolten med uret for at løsne skruen; b.rotér foden for hæve eller sænke den indtil den når gulvet; c.lås foden ved at stramme bolten, indtil den når bunden af vaskemaskinen. lTilslut apparatet til stikkontakten. min 50 cm max 85 cm +2,6 mt max max 100 cm min 4 cm 7 A B C 8 Placering ADVARSEL: kontakt kundeservicecenteret hvis ledningen skal udskiftes. I installation fejl er ikke omfattet af producentens garanti.
Side: 7
  8 3. VASKEMIDDELSBAKKEN Vaskemiddelsbakken er inddelt i tre rum som vist på figur 9: lrum “1”: til vaskemiddel til forvask; lrum “ ”:til specielle tilsætningsmidler, blødgøringsmidler, stivelse osv.; lrum “2”: til vaskemiddel. Et bæger til flydende vaskemiddel følger også med til visse modeller (fig. 10). For at bruge det, så placér det i rum "2". På denne måde vil flydende vaskemiddel kun nå tromlen på det rette tidspunkt. Bægeret kan også bruges til blegemiddel når "Skyl"- programmet er valgt. 2 1 9 10 ADVARSEL: brug kun flydende produkter; vaskemaskinen er indstillet til at dosere tilsætningsmidler ved hver cyklus under sidste skylning. ADVARSEL: nogle vaskemidler er svære at fjerne. I dette tilfælde anbefaler vi at bruge den specifikke holder, til placering i tromlen. Nogle modeller kommer med automatisk dosering, der leverer en præcis dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel. Indhent i dette tilfælde yderligere oplysninger i det specifikke afsnit i kapitlet STYRING OG PROGRAMMER.
Side: 8
  DA 9 4. PRAKTISKE TIPS Ved sortering af vasketøj så sørg for: - at have fjernet metalliske objekter så som hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet; - at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse, snøret løse stropper og lange bånd; - at have fjernet ringe fra gardiner; - at have læst vaskemærker i tøjet grundigt; - at have fjernet alle genstridige pletter med pletfjernere. lVed vask af tæpper, sengetøj og andre tungere stoffer anbefaler vi, at du at undgår centrifugering. lVed uldvask skal du kontrollere, at genstanden kan maskinvaskes. Kontrollér tekstilmærket. En guide til miljøvenlig og økonomisk brug af dit apparat. Maksimér portionsstørrelsen lOpnå den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den anbefalede maksimale portionsstørrelse. Spar op til 50% energi ved at vaske med én fuld portion i stedet for 2 halve portioner. Har du brug for at forvaske? lKun til meget snavset vasketøj! SPAR vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15% energiforbrug ved IKKE at vælge forvask ved let til mellemsnavset vasketøj. Ønskes varm vask? lForbehandle pletter med pletfjerningsmiddel eller læg i blød før vask, for at reducere brugen af varm vask programmet. Spar energi ved brug af vaskeprogrammer med lav temperatur. Før du bruger et tørreprogram (VASKEMASKINE-TØRRETUMBLER) lSPAR energi og tid, ved at vælge en høj centrifugeringshastighed for at reducere vandindholdet i vasketøjet, før du bruger et tørreprogram. Nedenfor findes en kvikguide med tips og anbefalinger for brug af vaskemiddel ved forskellige temperaturer. I alle tilfælde, så læs altid instruktionerne på vaskemidlet for korrekt brug og dosering. Påfyldningstips Hjælpsomme forslag til brugeren Ved vask af meget snavset hvidt vasketøj, anbefaler vi at bruge bomuldsprogrammer på 60°C eller derover og et normalt vaskepulver (ekstra kraftigt), der indeholder blegemidler, og som ved mellem/høje temperaturer giver fremragende resultater. For vaske mellem 40°C og 60°C skal den anvendte type vaskemiddel passe til stoffets type og niveauet af snavs. Normalt pulver er egnet til "hvide" eller farvede faste stoffer som er meget snavsede, mens flydende vaskemiddel eller "farvebeskyttende" pulver er egnet til farvede stoffer med let snavs. For vaske under 40°C anbefaler vi, at bruge flydende vaskemidler eller vaskemidler, som er specifikt egnede til vaske ved lave temperaturer. Ved vask af uld eller silke, brug kun vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse stoffer.
Side: 9
  10 5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING For at rengøre vaskemaskinens ydre, så brug en fugtig klud, og undgå skurepulver, alkohol og/eller opløsningsmiddel. Vaskemaskinen behøver ikke nogen speciel behandling ved normal rengøring: rengør bakkerummet og filteret; tips til flytning af maskinen eller ved længere tids manglende brug findes nedenfor. lVi anbefaler, at du rengør bakken for undgå ophobning af overskydende vaskemiddel og tilsætningsmidler. lFor at gøre dette, så træk let skuffen ud, rens den under rindende vand og sæt den på plads igen. lVaskemaskinen kommer med et specielt filter, som er i stand til at indfange større restelementer såsom knapper eller mønter, der kunne blokere afløbsrøret (i overensstemmelse med modellen, følg version A eller B).. lAFHÆNGIG AF MODEL: Træk drænslangen ud, tag proppen af og tøm pumpen for vand i en skål. lFør filteret skrues ud anbefaler vi, at du placerer en absorberende klud under det for at holde gulvet tørt. lDrej filteret mod uret indtil stoppunktet i den vertikale position nås. lFjern og rengør filteret; sæt det derefter i igen ved at dreje med uret. lGentag foregående trin i modsat rækkefølge for samle alle delene igen. B A lSkal vaskemaskinen opbevares i et opvarmet rum uden opvarmning i en længere periode, så dræn al vand fra rørene. lTræk stikket ud. lFrigør røret fra stroppen, sænk det ned og dræn al vandet ned i et kar. lFastgør afløbsrøret med stroppen bagefter. Rengøring af bakke Rengøring af filter Forslag ved længere manglende brug
Side: 10
  DA 11 6. REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - WI-FI Dette apparat er udstyret med Wi-Fi- teknologi, som gør det muligt at styre det eksternt via appen. TILMELDING AF MASKINEN (PÅ APPEN) lDownload Candy simply-Fi-appen til dit apparat. lÅbn appen, opret brugerprofilen (eller log ind, hvis en profil allerede er oprettet), og tilmeld apparatet ved at følge instruktionerne på apparatets skærm eller "Hurtigguiden" vedhæftet maskinen. SÅDAN AKTIVERES FJERNBETJENING lKontroller, at routeren er tændt og tilsluttet til internettet. lPut vasketøjet i, luk døren og tilsæt rengøringsmiddel, hvis nødvendigt. lDrej knoppen SMART RING (drejeknop til valg af programmer) over i positionen FJERNBETJENING (Wi-Fi): Lågen låses og betjeningsanordningerne på betjeningspanelet inaktiveres. lStart cyklussen vha. app’en Candy simply-Fi. Sluk, når cyklussen er fuldført, for maskinen ved at dreje knoppen SMART RING over I positionen OFF (SLUKKET), for at låse lågen op. * OFF * REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - Wi-Fi FOR AT DEAKTIVERE FJERNBETJENING lDrej knoppen SMART RING over i en anden position end FJERNBETJENING (Wi-Fi), for at forlade tilstanden FJERNBETJENING under afvikling af en cyklus. Betjeningspanelet på apparatet vil igen være anvendeligt og hvis cyklussen stilles i pause, vil du kunne åbne lågen når kontrollampen DØR LÅST slukker. lDrej, for lukket låge, knoppen over i positionen FJERNBETJENING (Wi-Fi) for igen at betjene apparatet vha. app’en. Hvis der er en igangværende cyklus, vil denne fortsætte. Candy simply-Fi-appen er tilgængelig for apparater, der kører både Android og iOS, og både til tablets og til smartphones. Få alle detaljer om Wi-Fi-funktionerne ved at gennemse appen DEMO- tilstand. Af sikkerhedsgrunde kan lågen i visse faser af vaskeprogrammet kun åbnes, hvis vandstanden er under den nederste kant, og hvis temperaturen er under 45°C. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal du vente på, at lyset for DØR LÅST slukkes, før du åbner døren.
Side: 11
  12 7. KVIKBRUGERGUIDE Denne maskine tilpasser automatisk vandniveauet til vaskens type og størrelse. Dette system medfører nedsat energiforbrug og en fornuftig reducering af vasketider. lTænd for maskinen, og vælg det ønskede program. lJustér vaskeprogrammeringen efter behov, og vælg de relevante indstillinger. lTryk på knappen START/PAUSE for at starte programmet. lVed afslutningen af programmet vises meddelelsen "SLUT" på displayet (på nogle modeller vil alle indikatorlamperne for vaskeetape tændes). lSluk for maskinen. Ved enhver type vask, bør programoversigten rådføres og rækkefølgen for brug følges som angivet. Vandtryk.: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Centrifugerings hastighed: se oversigt. Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding: se oversigt. 8. STYRING OG PROGRAMMER 1000 800 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 1000 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 800 A E D C B I H G F OFF A SMART RING (drejeknop til valg af programmer) B START/PAUSE-knap C UDSKYD START-knap D Knap til TILVALG E Knappen GRADEN AF SNAVS/ ALTERNATIVT PROGRAMVALG F TEMPERATURVALG-knap G CENTRIFUGERINGSVALG-knap H DAMP-knap F+G BØRNELÅS I Digitalt display Programvalg TØRRING (kun VASKEMASKINE- TØRRETUMBLER) Hvis du ønsker, at tørrecyklussen skal begynde automatisk efter vask, skal du vælge vaskeprogrammet til dette og vælge tørrecyklussen. Eller du kan afslutte vasken og derefter vælge tørreprogrammet. Tekniske data
Side: 12
  DA 13 lNår man drejer på SMART RING drejeknoppen, tændes apparatet og det valgte programs beskrivelse og parametre vises på displayet. lVed programmets afslutning skal man huske at slukke maskinen ved at dreje knoppen SMART RING over i positionen OFF (SLUKKET), herefter trække maskinens stik ud og lukke for vandforsyningen. - Indstilling af sprog lNår du har tilsluttet maskinen til netværket og tændt den, skal du trykke på knappen til indstilling af DAMP eller UDSKYD START-knappen for at vise de tilgængelige sprog. lVælg det ønskede sprog ved at trykke på START/PAUSE-knappen. - Skift sprog Hvis du vil ændre indstillingssproget, skal du trykke samtidigt på knappen til indstilling af DAMP og UDSKYD START-knappen i omkring 3 sekunder. ENGLISH vil fremkomme på displayet, og du vil kunne vælge et nyt sprog. lFor at starte den valgte cyklus med de forudindstillede parametre, så tryk på START/PAUSE. Når programmet kører, viser displayet den tid, der er tilbage. lDesuden kan du, hvis du vil ændre det valgte program, trykke på de ønskede valgknapper, ændre standardparametrene og derefter trykke på START/PAUSE- knappen for at starte cyklussen. lNår apparatet tændes, går der nogle sekunder, før programmet begynder at køre. PROGRAMVARIGHED lNår et program er valgt, viser displayet automatisk cyklussens varighed, der kan variere, afhængigt af de valgte indstillinger. lNår programmet er startet, vil du konstant blive holdt underrettet omkring den resterende tid til slutningen af vasken. lMaskinen beregner tiden til slutningen af det valgte program, baseret på en standard belastning. Under cyklussen korrigerer maskinen denne tid efter størrelsen og sammensætningen af lasten. PROGRAMAFSLUTNING lNår ordet "SLUT" vises på displayet og DØR LÅST-indikatorlys slukkes, er det muligt at åbne døren. lSluk, efter endt program, for vaskemaskinen ved at dreje knoppen SMART RING over i positionen OFF (SLUKKET). ADVARSEL: Rør ikke ved knapperne, mens stikket sættes i, da maskinen kalibrerer systemet i de første sekunder: Hvis der røres ved knapperne, virker maskinen ikke rigtigt. I det tilfælde, tag stikket ud, og gentag proceduren. SMART RING (drejeknop til valg af programmer) Første start START/PAUSE-knap Luk lugen, FØR der presses på START/PAUSE-knappen. Kun de valgmuligheder, der er kompatible med det indstillede program, kan vælges. Knoppen SMART RING skal ALTID stilles i positionen OFF ved vaskeprogrammets afslutning, før man kan vælge et nyt vaskeprogram.
Side: 13
  14 SÆTTE MASKINEN PÅ PAUSE lTryk knappen START/PAUSE ind i 2 sekunder (nogle indikatorlamper og den tilbageværende viste tid blinker og viser dermed, at maskinen er sat på pause). lTryk på START/PAUSE-knappen igen for at genstarte programmet fra det sted, hvor det blev sat på pause. ANNULLERING AF INDSTILLET PROGRAM lDrej knoppen SMART RING over i positionen OFF (SLUKKET) for at annullere et program. lVent til DØR LÅST-indikatorlys er slukket, før du åbner døren. lDenne knap lader dig forudindstille vaskecyklussen, og udskyde start af denne, i op til 24 timer. lFor at udskyde starten, brug følgende fremgangsmåde: - Indstil det ønskede program. - Tryk på knappen en gang, for at aktivere den (h00 vises på displayet), og tryk derefter på den igen, for at indstille en 1-times udskydelse (h01 vises på displayet). Den forudindstillede udskydelse øges med 1 time, hver gang du trykker på knappen, indtil h24 vises på displayet, på hvilket tidspunkt endnu et tryk vil sætte udskydelsen tilbage til nul. - Bekræft ved at trykke på START/PAUSE- knappen. Nedtællingen begynder, og når den er færdig, vil programmet starte automatisk. lMan kan annullere den udskudte start, ved at dreje knoppen SMART RING over i positionen OFF (SLUKKET). Hvis der er nogen afbrydelse i strømforsyningen, mens maskinen er i drift, vil en særlig hukommelse gemme det valgte program, og når strømmen genoprettes, vil det fortsætter, hvor det slap. Du kan vælge mellem 3 forskellige indstillinger: - FORVASK lDenne indstilling giver dig mulighed for forvask, især effektiv ved meget snavset tøj (kan kun benyttes i nogle programmer som vist i programtabellen). lVi anbefaler, at du kun anvender 20% af den anbefalede mængde vist på vaskepulverpakken. - EKSTRA SKYLNING lDenne indstilling giver mulighed for at tilføje en ekstra skylning ved afslutningen af vaskecyklussen og er blevet udviklet i forhold til folk med sart og følsom hud, for hvem selv en lille rest af vaskepulver kan forårsage irritation eller allergi. lDet anbefales også at bruge denne funktion til børnetøj og i tilfælde af vask af meget snavset tøj, for hvilket der skal bruges meget vaskepulver eller ved vask af håndklæder, hvor fibrene oftest har tendens til at holde på vaskepulveret. - HYGIEJNE + Du kan kun aktivere denne, når du har indstillet temperaturen til 60°C. Denne indstilling gør det muligt at rengøre dit tøj og beholde samme temperatur under hele vasken. Af sikkerhedsgrunde kan lågen i visse faser af vaskeprogrammet kun åbnes, hvis vandstanden er under den nederste kant, og hvis temperaturen er under 45°C. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal du vente på, at lyset for DØR LÅST slukkes, før du åbner døren. UDSKYD START-knap Funktionsknappen bør vælges, før der presses på START/PAUSE-knappen. Hvis der vælges en indstilling, der ikke er kompatibel med det valgte program, blinker indstillingsknappen først og slukker derefter. Knap til INDSTILLINGER
Side: 14
  DA 15 Denne knop kan anvendes til at vælge to forskellige funktioner, afhængigt af det valgte program: - GRADEN AF SNAVS lNår programmet er valgt, viser indikatorlyset automatisk den vasketid, som er sat for dette program. lHvis denne knap vælges, er der et valg af 3 niveauer for vaskeintensitet, afhængig af hvor snavsede tekstilerne er (kan kun benyttes i nogle programmer som vist i programtabellen). - ALTERNATIVT PROGRAMVALG Hvor dette vises i tabellen, tillder denne valgmulighed at vælge et alternativ til det forindstillede program (for programmet ØKO 14'-30'-44', kan man vælge en af de tre disponible varigheder). lDenne knap giver dig mulighed for at ændre temperaturen på vaskecyklusserne. lFor at skåne tekstilerne er det ikke muligt at indstille temperaturen til over maksimum for hvert enkelt program. lHvis du vil udføre en koldvask skal alle indikatorerne være slukket. lVed at trykke på denne knap er det muligt at reducere den maksimale hastighed, og hvis det ønskes kan centrifugeringen annulleres. lHvis etiketten ikke angiver specifikke oplysninger, er det muligt at anvende den maksimale centrifugering angivet for programmet. lFor at genaktivere centrifugeringen, skal du trykke på knappen indtil du når den centrifugeringshastighed, du vil indstille. lDet er muligt at ændre centrifugeringshastigheden uden at afbryde maskinen. Denne knap giver mulighed for en særlig behandling efter visse vaskecyklusser (vi henviser til programtabellen). Dampfunktionen arbejder ved at udglatte folder i vådt tøj og dermed mindske strygetiden for disse genstande. Fibrene bliver gendannet og opfrisket ved at fjerne dårlige lugte. Hvert program har en dedikeret dampfunktion for at sikre maksimal rengøringseffektivitet i overensstemmelse med tøjets stoftype og farve. Hvis der vælges en indstilling, der ikke er kompatibel med det valgte program, blinker indikatorlampen først og slukkes derefter. Knappen GRADEN AF SNAVS/ ALTERNATIVT PROGRAMVALG TEMPERATURVALG-knap CENTRIFUGERINGSVALG-knap For at undgå skader på stoffet, er det ikke muligt at øge hastigheden over det maksimalt tilladte for hvert program. Overdosering af vaskemiddel kan forårsage overdreven skumdannelse. Hvis maskinen registrerer tilstedeværelsen af for meget skum, kan centrifugeringen udelukkes eller programmet kan forlænges og vandforbruget øges. Hvis indholdet er ubalanceret, er maskinen udstyret med en særlig elektronisk anordning, der forhindrer centrifugering. Dette reducerer støj og vibrationer i maskinen og forlænger dermed levetiden på din maskine. DAMP-knap Denne mulighed skal vælges, inden START/PAUSE-knappen aktiveres.
Side: 15
  16 l Ved at trykke samtidigt på knapperne TEMPERATURVALG og CENTRIFUGERINGSVALG i ca. 3 sekunder, vil maskinen lade dig låse tasterne. På denne måde kan du undgå at foretage utilsigtede eller uønskede ændringer, hvis der trykkes på en knap på displayet ved et uheld i løbet af en cyklus. lTastelåsen kan annulleres ved at trykke på begge knapper samtidigt igen eller ved at slukke for apparatet. Displayets indikatorsystem giver dig mulighed for at blive løbende informeret om maskinens status. 1000 800 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 1 2 6 7 3 8 4 9 5 1) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS Dette viser det valgte programs vasketemperatur, som kan ændres (hvis tilladt) ved at vælge den relevante knap. Hvis du vil udføre en koldvask skal alle indikatorerne være slukket. 2) CENTRIFUGERINGSVALG-INDIKATORLYS Dette viser centrifugeringshastigheden for det valgte program, som kan ændres eller udelades ved at vælge den relevante knap. 3) DØR LÅST-INDIKATORLYS lIkonet indikerer, at lågen er lukket lNår der trykkes på START/PAUSE på maskinen, mens lågen er lukket, vil indikatoren blinke et øjeblik og derefter lyse op. lVent til DØR LÅST-indikatorlys er slukket, før du åbner døren. 4) Kg Detector-INDIKATORLYS (kun aktiv for nogle programmer) lI de første minutter af cyklussen vil “Kg Detector”-indikatoren forblive tændt, mens den intelligente sensor vejer vasketøjet og justerer cyklustiden, vandet og elektricitetsforbruget derefter. lGennem hver eneste vaskefase gør “Kg Detector” det muligt at overvåge information om vasketøjet i tromlen, og i de første minutter af vasken: - justerer det den nødvendige mængde af vand - fastsætter det længden af vaskecyklussen - kontrollerer det skylninger i forhold til typen af tekstiler, der vaskes - tilpasser det tromlens omdrejningsrytme til typen af tekstiler, der vaskes - opfanger det tilstedeværelsen af skum og øger, om nødvendigt, mængden af vand under skylning - tilpasser det centrifugeringshastigheden i forhold til mængden og undgår på den måde ubalance. 5) TASTELÅS-INDIKATORLYS Indikatorlampen viser, at knapperne er låst. BØRNELAS Digitalt display Luk lågen FØR du vælger knappen START/PAUSE. Hvis lågen ikke er helt lukketbliver lyset ved med at blinke i ca. 7 sekunder, hvorefter start-kommandoen automatisk slettes. I det tilfælde, luk døren ordentligt, og tryk på START/PAUSE-knappen.
Side: 16
  DA 17 6) INDSTILLINGER-INDIKATORLYS Indikatorlyset viser indstillingen, som kan vælges med den relevant knap. 7) GRADEN AF SNAVS-INDIKATORLYS lNår programmet er valgt, viser indikatorlyset automatisk graden af snavs sat for dette program. lVed valg af anden grad af snavs lyser den relevante indikator. 8) DAMP-INDIKATORLYS Indikatorlampen viser valget af den pågældende valgmulighed. 9) Wi-Fi-INDIKATORLYS lPå modeller, der er udstyret med wi-fi, angiver det forbindelsens status. Det kunne være: - FAST TIL: Fjernstyring aktiveret. - LANGSOMT BLINKENDE: Fjernstyring deaktiveret. - HURTIGT BLINKENDE I 3 SEKUNDER, DEREFTER FRA: Maskinen kan ikke oprette forbindelse til hjemmets wi-fi- netværk eller er endnu ikke blevet tilmeldt appen. - LANGSOMT BLINKENDE 3 GANGE, DEREFTER FRA I 2 SEKUNDER: Nulstil wi-fi-netværket (under tilmelding til appen). - 0TIL I 1 SEKUND, DEREFTER FRA I 3 SEKUNDER: Døren er åben. Fjernstyring kan ikke aktiveres. lFor alle oplysninger om funktionaliteten og vejledningen til en nem konfiguration af wi-fi, så se venligst: go.candy-group.com/simplyfi-dualble
Side: 17
  DA 19 Læs venligst disse bemærkninger: * Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af den brugte model (se kontrolpanel). (Kun for modeller der bruger flydende vaskemiddel) Når kun et begrænset antal genstande har pletter, som kræver behandling med flydende blegemidler, kan man foretage fjernelse af pletterne forud for vasken. Hæld blegemiddel i beholderen til flydende blegemiddel i afdelingen mærket med "2" i sæbeskuffen, og indstil specialprogrammet SKYLINGER. Sluk for apparatet, når denne fase er afsluttet, tilsæt resten af tekstilerne og fortsæt med en normal vask på det mest passende program. ( ) Kun med indstillingen FORVASK valgt (programmer med FORVASK indstilling). 1) Når et program er valgt, vises på displayet den anbefalede vasketemperatur, der kan ændres (hvis tilladt) med den relevante knap, men det er ikke muligt at hæve den over det maksimalt tilladte. 2) For de viste programmer kan du tilpasse længde og intensitet af vasken ved at bruge knappen til indstilling af graden af snavs. 3) I de specificerede programmer kan knappen GRADEN AF SNAVS/ ALTERNATIVT PROGRAMVALG anvendes til at vælge et alternativ til det forindstillede program (for programmet ØKO 14'-30'-44', kan man vælge en af de tre disponible varigheder). 4) Tilgængelig dampfunktion. ** STANDARD BOMULDSPROGRAMMER IFØLGE (EU) Nr 1015/2010 og Nr 1061/2010. BOMULDSPROGRAM MED EN TEMPERATUR PÅ 60°C. BOMULDSPROGRAM MED EN TEMPERATUR PÅ 40°C. Disse programmer er egnede til at rengøre normalt snavset bomuldsvasketøj og de er de mest effektive programmer i form af kombineret energi-og vandforbrug for tøjvask af bomuld. Disse programmer er blevet udviklet i overensstemmelse med temperaturen på vaskemærket på tøjet og den faktiske vandtemperatur kan afvige let fra den angivne temperatur på cyklussen.
Side: 18
  20 For at rense forskellige typer af stoffer og forskellige niveauer af snavs har vaskemaskinen specifikke programmer, der vil opfylde ethvert behov for vask (se programtabel). DAGLIG 39' Den perfekte kombination af tidsbesparelse og ydelse. Dette program formidler en excellent vask af en halv maskinfuld vasketøj på blot 39 minutter. Anbefales til daglig vask af normalt snavset vasketøj. BLANDET & FARVET 59' Med dette program kan man frit vælge alle stoftyper og farver, som ikke falmer, med fuld maskine, og opnå excellent resultater på kun 59 minutter. Ved vask med middeltemperaturer anbefales dette program til let snavset vasketøj. PERFEKT BOMULD 59'/HYGIEJNE PLUS 59' Tryk på knappen GRADEN AF SNAVS/ ALTERNATIVT PROGRAMVALG, for at vælge et af de to disponible programmer: - PERFEKT BOMULD 59' Dette program giver fantastiske resultater for bomuldsvasketøj. Denne valgmulighed er skabt til at afkorte vaskens varighed ved middeltemperaturer til temmelig snavset vasketøj. Fyld højst maskinen halvt, for at opnå det bedste resultat. - HYGIEJNE PLUS 59' Dette program tilbyder den bedst muligt kombination af høj temperatur, varighed og vaskevirkning, for at sikre maksimal desinfektionseffekt mod bakterier på kun 59 minutter. Anbefalet til bomuldsvasketøj, vasker programmet ved en temperatur på 60°C og virker bedst med mindre mængder vasketøj. SPORT PLUS 29' Skabt til at fjerne snavs fra teknisk beklædning, anvendt til gymnastik og sport. Programmet vasker i 29 minutter ved en lav temperatur. Anbefales til mindre mængder af syntetiske beklædningsgenstande. SKÅNEVASK 59' Udviklet til at vaske og behandle sarte beklædningsgenstande og fine tekstiler. Dette program vasker ved en lav temperatur i 59 minutter. Anbefalet til mindre mængder vasketøj. ØKO 14'-30'-44' Besparelse uden kompromis! Dette nye program kan anvendes til at opnå excellente resultater og spare vand, energi, vaskemiddel og tid. Dette program vasker ved en middeltemperatur, som passer til alle tekstiltyper. Anbefalet til mindre mængder vasketøj. Brug knappen GRADEN AF SNAVS/ ALTERNATIVT PROGRAMVALG til at vælge en af de tre disponible varigheder: SKYLNING/TØMNING & CENTRIFUGERING Tryk på knappen GRADEN AF SNAVS/ ALTERNATIVT PROGRAMVALG, for at vælge et af de to disponible programmer: - SKYLNING Dette program udfører 3 skylninger med en mellemliggende centrifugering (som kan nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den relevante knap). Det bruges til skylning af enhver form for stof, for eksempel efter en vask udføres manuelt. - TØMNING & CENTRIFUGERING Programmet afslutter med en tømning og en maksimal centrifugering. Det er muligt at slette eller reducere centrifugering med CENTRIFUGERINGSVALG-knappen. ULD/HÅNDVASK Dette program udfører en vaskecyklus dedikeret til uldstoffer, der kan vaskes i vaskemaskine, eller genstande, der skal vaskes i hånden. Programbeskrivelser Vælg programmet i henhold til vaskeanvisningerne på etiketterne, især med hensyn til anbefalingerne om den maksimale temperatur.
Side: 19
  DA 21 BLANDET Dette program giver dig mulighed for at vaske forskellige typer stoffer og forskellige farver på samme tid. Trommens roterende bevægelse og vandniveauerne er optimeret, både under vask- og skyllefasen. Den præcise centrifugering sikrer en reduceret dannelse af folder i stofferne. ECO 20° Dette nyskabende program giver dig mulighed for at vaske forskellige stoffer og farver sammen som bomuld, syntetiske og blandede tekstiler ved kun 20°C og giver en fremragende rengøringsydeevne. Forbruget på dette program er omkring 40% af en konventionel 40°C bomuldsvask. BOMULD Dette program er egnet til at rengøre normalt snavset bomuldsvasketøj og er det mest effektive program mht. kombineret energi- og vandforbrug til vask af bomuldsvasketøj. HVIDT Lavet til en perfekt vask. Den endelige centrifugering ved maksimal hastighed giver en mere effektiv rengøring. REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - Wi-Fi Vælg denne position, når du vil aktivere/deaktivere fjernstyring igennem appen, via wi-fi. I dette tilfælde vil starten på cyklussen ske via app-kommandoerne. Flere oplysninger kan findes i afsnittet REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - Wi-Fi. ADVARSEL: VIGTIGE VASKERÅD. lNyt kulørt tøj skal vaskes for sig som minimum de første 5 eller 6 gange vask. lVisse store mørke dele som jeans og håndklæder skal altid vaskes for sig. lBland aldrig stoffer, der IKKE ER FARVEÆGTE.
Side: 20
  22 9. FEJLFINDING OG GARANTI Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal du konsultere hurtigguiden nedenfor, der indeholder praktiske tips om, hvordan man kan løse de mest almindelige problemer. FEJLRAPPORT Fejlvisning Mulige årsager og praktiske løsninger E2 (med display) 2 blink af lysdioderne (uden display) Maskinen tager ikke vand ind. Sørg for at vandhanen er åben. Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast. Afløbsrøret er ikke i den rette højde (se installationsafsnittet). Luk vandhanen, løsn påfyldningsslangen fra bagsiden af vaskemaskinen og kontroller at anti-sand filteret er rent og ikke tilstoppet. Kontrollér at filteret ikke er tilstoppet, eller at der ikke er fremmedlegemer i filtersædet, som kan forhindre den korrekte vandstrøm. E3 (med display) 3 blink af lysdioderne (uden display) Vaskemaskinen tømmes ikke for vand. Kontrollér at filteret ikke er tilstoppet, eller at der ikke er fremmedlegemer i filtersædet, som kan forhindre den korrekte vandstrøm. Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast. Sørg for at hjemme-afløbssystemet ikke er blokeret og lader vand strømme frit igennem. Forsøg at tømme vandet i vaskekummen. E4 (med display) 4 blink af lysdioderne (uden display) Der er for meget skum og/eller vand. Kontroller at der ikke er brugt overdreven mængde opvaskemiddel eller et produkt, der ikke er lavet til vaskemaskine. E7 (med display) 7 blink af lysdioderne (uden display) Problem med døren. Sørg for at døren er lukket korrekt. Sørg for at der ikke er tøj i maskinen, der kan blokere for lukning af døren. Hvis døren er blokeret, sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af kontakten, vent 2-3 minutter og åbn så døren. Enhver anden kode Sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af kontakten, vent et minut. Tænd for vaskemaskinen og start et program. Kontakt et autoriseret kundeservicecenter direkte, hvis fejlen opstår igen. lModeller med display: Fejlen vises ved et tal efterfulgt af bogstavet "E" (eksempel: Fejl 2 = E2) lModeller uden display: Fejlen vises ved blink af lysdioderne samme antal gange som fejlkoden efterfulgt af en pause på 5 sekunder (eksempel: Fejl 2 = to blink - pause 5 sekunder - to blink - osv...)
Side: 21
  DA 23 ANDRE UREGELMÆSSIGHEDER Problem Mulige årsager og praktiske løsninger Vaskemaskinen kører/startet ikke Sørg for at produktet er tilsluttet en fungerende elkontakt. Sørg for at strømmen er tilsluttet. Sørg for at stikkontakten fungerer, test den med et andet apparat såsom en lampe. Døren er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen. Kontroller, at det ønskede program er valgt korrekt og at startknappen er aktiveret. Sørg for at vaskemaskinen ikke er i pausetilstand. Der flyder vand ud på gulvet nær vaskemaskinen Dette kan skyldes en lækage i pakningen mellem hanen og forsyningsrøret. I det tilfælde skal den udskiftes og slangen og hanen sammenspændes. Sørg for at filteret er lukket korrekt. Vaskemaskinen centrifugerer ikke På grund af en ikke optimal placering af tøj kan vaskemaskinen: • Forsøge at afbalancere indholdet og derved forøge centrifugeringstiden. • Reducere hastigheden af centrifugeringen for at reducere vibrationer og støj. • Udelukke centrifugering for at beskytte maskinen. Sørg for at indholdet er afbalanceret. Hvis ikke, omarranger det og genstart programmet. Dette kan skyldes, at vandet ikke er fuldstændig tømt af: vent et par minutter. Se Fejl 3-afsnittet, hvis problemet fortsætter. Visse modeller har en ikke-centrifugeringsfunktion. Sørg for at den ikke er aktiveret. Sørg for, at der ikke er nogen indstillinger, der ændrer centrifugeringen. Brug af for meget vaskemiddel kan hindre start af centrifugeringen. Stærke vibrationer/støj høres under centrifugering Vaskemaskinen er ikke korrekt nivelleret: omjuster om nødvendigt fødderne som angivet i det relevante afsnit. Sørg for at transportskruer, gummispunse og afstandskomponentrør er blevet fjernet. Sørg for at der ikke er fremmedlegemer inde i tromlen (mønter, hængsler, knapper osv...). Standard-producentgarantien dækker fejl forårsaget af elektriske eller mekaniske fejl i produktet, som skyldes en handling eller undladelse fra producenten. Hvis der findes fejl forårsaget af faktorer uden for det leverede produkt, misbrug eller som følge af at betjeningsvejledningen ikke er blevet fulgt, kan en afgift blive opkrævet.
Side: 22
  24 Brugen af økologisk vaskemiddel uden fosfater kan have følgende effekt: - mere grumset afløbsvand: Denne effekt er forbundet med de frigjorte zeolitter, hvilket ikke har nogen negativ indvirkningen på effektiviteten af rensningen. - hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet ved slutningen af vasken: dette er normalt, og det hvide pulver absorberes ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve. - skum i vandet ved sidste skylning: dette betyder ikke nødvendigvis dårlig skylning. - omfattende skum: Dette er ofte på grund af de anioniske overfladeaktive stoffer i vaskemidler, som er svære at fjerne fra vasketøjet. I dette tilfælde, så skyl ikke igen for eliminere dette: det vil ikke hjælpe overhovedet. Hvis problemet fortsætter eller du har mistanke om en fejl skal du straks kontakte et autoriseret kundeservicecenter. Det anbefales altid at bruge de originale reservedele tilgængelige på vores autoriserede kundeservicecentre. Ved at placere Mærket på dette produkt, erklærer vi, på eget ansvar, overholdelse af alle europæiske sikkerhed, sundhed og miljø kravene i lovgivningen for dette produkt. Producenten afskrives for al ansvar for trykfejl i brochuren som følger med dette produkt. Desuden bibeholdes retten til at foretage enhver ændring anset som nødvendig til dets produkter, uden at ændre deres essentielle karakteriska. Garanti Produktet er garanteret under de vilkår og betingelser, der fremgår af certifikatet, der følger med produktet. Garantibeviset skal være behørigt udfyldt og opbevaret, således at det om nødvendigt kan vises til det autoriserede kundeservicecenter.
Side: 23
  DA 25 TRÅDLØSE PARAMETRE Parametre Specifikationer (Wi-Fi) Specifikationer (Bluetooth) Trådløs Standard 802.11 b/g/n Bluetooth v4.2 Frekvens 2,412 GHz. - 2,484 GHz. 2,412 GHz. - 2,484 GHz. Max Sende effekt 802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm Basic data Rate: RF Transmit Power (Typ): +4 dBm Enhanced data Rate: RF Transmit Power (Typ): +2 dBm BLE RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm 802.11n, MCS7 = +14 dBm Minimum Modtagels Sensitivitet 802.11b = 1024 bytes, -80 dBm Basic data Rate: Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm Enhanced data Rate: Sensivity @ 0.01% BER: -98 dBm BLE Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm Med dette erklærer Candy Hoover Group Srl, at dette apparat mærket med overholder de væsentlige krav i direktivet 2014/53/EU. Du kan modtage en kopi af overensstemmelseserklæringen ved at kontakte producenten på: www.candy-group.com

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Candy
  • Product: Vaskemaskiner
  • Model/navn: Rapido RO 1484DXH5\1-S
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Bulgarsk, Polsk, Tjekkisk, Rumænsk, Slovakisk, Ukrainsk, Hollandsk, Portugisisk, Græsk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk