Braun Sommelier KF 610 manual

Få vist brugermanualen for Braun Sommelier KF 610 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: Sommelier KF 610
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Russisk, Tjekkisk, Græsk, Slovenske

Indholdsfortegnelse

Side: 17
18
Dansk
Vores produkter er skabt til at opfylde de højeste krav
hvad angår kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber,
du vil få stor glæde af din nye kaffemaskine fra Braun.
NB!
• Læs hele brugsvejledningen omhyggeligt, før
apparatet tages i brug.
• Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn
eller svagelige personer uden overvågning af en
person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Generelt anbefaler vi at produktet opbevares
utilgængeligt for børn. Børn bør overvåges for at
sikre at de ikke leger med apparatet.
• Før tilslutning til stikkontakt kontrolleres, at
strømspændingen svarer til den spænding, der
er angivet i bunden af apparatet.
• Termokanden må aldrig placeres på en varme-
plade eller andre opvarmede overflader, da det vil
beskadige kandens bund.
• NB! Under og efter brug er metaloverfladerne
varme. Undgå at berøre varme overflader, især
bunden af kanden, for at undgå forbrænding og
skoldning. Bær altid kanden i håndtaget og hold
den lodret.
• Termokanden må ikke anvendes i en mikro-
bølgeovn.
• Termokanden må aldrig nedsænkes i vand eller
vaskes i opvaskemaskinen.
• Før du begynder at brygge en ny kande kaffe, skal
kaffemaskinen køle af i ca. fem minutter (sluk for
apparatet) for at undgå, at der udvikles damp, når
vandbeholderen fyldes med koldt vand.
• Brauns elektriske apparater overholder gældende
sikkerhedsforskrifter. Reparationer af elektriske
apparater (inklusive udskiftning af ledning) må kun
udføres af autoriserede Braun servicecentre.
Fejlbehæftede, ukvalificerede reparationer kan
forårsage ulykker eller skader på brugeren.
• Apparatet er konstrueret til mængder, som nor-
malt indgår i en husholdning.
• Lav altid kaffe med koldt vand.
Maksimalt antal kopper
10 kopper (à 125 ml)
Beskrivelse
A Ledning/ledningsopbevaring
B Indsats
C Vandstandsmåler
D Vandbeholder
E Vandfilterindsats
F Indikator til udskiftning af vandfilter
G Udløsningsknap til filterholder
H Filterholder med drypstop
I Plade til kande
J Tænd/sluk knap («I/O»)
K Termokande
I Klargøring af maskinen
Ved hjælp af ledningsopbevaringen (A) kan lednin-
gens længde justeres ved at trække den ud eller
skubbe den ind.
Vandfilter
Dette produkt leveres med et særligt Brita® vandfilter,
som er specielt udformet til Braun kaffemaskiner.
Vandfilteret forbedrer kaffens aroma ved at nedsætte
klorindholdet betydeligt og forhindre tilkalkning. Hvis
indsatsen udskiftes jævnligt (hver anden måned),
brygger din kaffemaskine ikke kun kaffe, som smager
bedre, men den holder også længere, fordi indsatsen
forhindrer tilkalkning. Braun vandfilterindsatser fås
hos din lokale forhandler eller i Braun servicecentre.
Isætning af vandfilterindsats
1. Pak vandfilterindsatsen (E) ud og følg instruktio-
nerne på emballagen.
2. Tag indsatsen (B) ud af vandbeholderen.
3. Sæt vandfilterindsatsen i (E). (Sørg for at beholde
indsatsen, da den skal sættes i vandbeholderen,
når vandfilterindsatsen fjernes).
4. Vandfiltret bør skiftes ca. hver anden måned.
For at blive påmindet om dette: stil vandfiltrets
omstillingsknap (F) så at man ser indeværende
måned i venstre felt (startmåned). Den måned
vandfiltret skal skiftes ud ses da i højre felt
(slutmåned).
Bemærk:
Før kaffemaskinen tages i brug første gang, efter
en længere periode hvor den ikke har været i brug
eller efter isætning af en ny filterindsats, skal kaffe-
maskinen køre igennem en cyklus med højst 8 kopper
koldt vand, men uden kaffebønner.
Termokande
Termokande (K) er dobbeltvægget med vakuum-
isolering og gjort i rustfrit stål af høj kvalitet. Kaffen
holder sig varm endnu længere hvis man forvarmer
termoflasken ved at skylle med varmt vand inden
brygning.
• Låget fjernes ved at drejes grebet imod uret (a),
hvorefter låget kan tages af.
• For at lukke det igen sættes låget på kanden med
grebet til højre for kandens håndtag (b), hvorefter
det drejes med uret, til det låses på plads.
• Under brygningen løber kaffen igennem en speciel
åbning i det lukkede låg.
• Når der skal serveres kaffe, efter brygningen er
færdig, trykkes der på den forhøjede ende af
sølvgrebet på låget (c). Hold den trykket ned, så
længe der hældes.
92266252_KF610_MN Seite 18 Donnerstag, 3. Mai 2012 8:42 08
Side: 18
19
II Brygning af kaffe
Fyld beholderen med koldt, friskt vand (d), tryk på
udløserknappen til filterholderen (G) for at åbne
filterholderen (H), sæt et 1x4 eller Nr. 4 papirfilter i,
hæld malet kaffe i og luk filterholderen. Sæt kanden
på pladen (I) og tænd for kaffemaskinen (J). For at
gøre det endnu lettere at fylde kaffe på eller fjerne
kaffegrums kan filterholderen let løftes af sit hængsel
(e). Dryp-stop funktionen forhindrer dryp, når kanden
fjernes for at hælde kaffe op, før brygningen er
færdig. Kanden bør straks sættes tilbage på pladen,
så filterholderen ikke løber over.
Bryggetid per kop: Ca. et minut.
Automatisk slukning: For at give komfort og sikker-
hed slukker apparatet automatisk 15 minutter efter,
der er tændt for det.
Hvis brygningen varer længere, og kaffemaskinen
slukker automatisk, selvom der stadig er vand i
beholderen, skal den afkalkes (se IV).
III Rengøring
Træk altid stikket ud af stikkontakten, før apparatet
rengøres. Apparatet må aldrig rengøres under rin-
dende vand eller nedsænkes i vand.
Termokandens og filterholderens metaloverflader må
kun rengøres med en fugtig klud (f). Der kan anven-
des en smule opvaskemiddel. Anvend ikke ståluld
eller slibemidler. Anvend aldrig opløsningsmidler som
sprit eller benzen.
Termokanden må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
Brug en blød børste, varmt vand og lidt opvaske-
middel for at rengøre kanden indvendigt. Efter
rengøringen skylles kanden med varmt vand.
IV Afkalkning
Hvis du har hårdt vand og bruger kaffemaskinen uden
vandfilter, skal den afkalkes regelmæssigt. Hvis
du bruger vandfilterindsatsen og skifter den regel-
mæssigt, er det normalt ikke nødvendigt at afkalke
maskinen. Men hvis kaffemaskinen er længere end
normalt om at brygge kaffe, skal den afkalkes.
Vigtigt: Udskift vandfilteret med indsatsen under
afkalkningsprocessen.
Du kan enten købe et afkalkningsmiddel, som ikke
påvirker aluminium, eller bruge almindelig hushold-
ningseddike (4 – 5 % syreindhold).
• Hvis du bruger et afkalkningsmiddel, følges
fabrikantens brugsanvisning.
• Hvis du bruger eddike, skal du gøre som følger:
Fyld beholderen med eddike op til 6-kop mærket.
Bland ikke eddiken med vand eller andre væsker.
Tænd for kaffemaskinen og lad halvdelen af
eddiken løbe igennem. Sluk for apparatet og lad
det stå i 10 minutter. Tænd igen og lad resten af
eddiken løbe igennem.
Gentag proceduren så mange gange det er nødven-
digt for få bryggetiden per kop ned på et normalt
niveau.
Lad højst 10 kopper friskt, koldt vand løbe igennem
mindst tre gange for at rense kaffemaskinen efter
afkalkningen.
Bedste praksis giver de bedste resultater
Denne kaffemaskine er skabt til at give den maksi-
male kaffearoma. Derfor anbefaler Braun:
• Anvend kun friskmalet kaffe.
• Opbevar malet kaffe køligt, tørt og mørkt (for
eksempel i et lukket skab eller køleskab) i en
lufttæt beholder.
• Brug kun Braun vandfilter og udskift det hver
anden måned ved regelmæssig brug.
• Rengør og afkalk kaffemaskinen regelmæssigt
som beskrevet i afsnit III og IV.
Oplysningerne heri kan ændres uden varsel
Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres
sammen med husholdningsaffaldet. Borts-
kaffelse kan ske på et Braun Servicecenter eller
passende, lokale opsamlingssteder.
92266252_KF610_MN Seite 19 Donnerstag, 3. Mai 2012 8:42 08

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Sommelier KF 610 .

Stil et spørgsmål om Braun Sommelier KF 610

Har du et spørgsmål om Braun Sommelier KF 610 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Sommelier KF 610 . Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Sommelier KF 610 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.