Braun Silk-épil 3370 manual

Få vist brugermanualen for Braun Silk-épil 3370 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Epilator
  • Model/navn: Silk-épil 3370
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 26
28
Læs hele brugervejledningen omhyg-
geligt, før apparatet tages i brug, og
behold den til senere brug.
Vigtigt
• Af hygiejniske grunde bør du ikke dele
dette apparat med andre.
• Dette apparat er forsynet med en inte-
greret strømforsyning med lav spæn-
ding for ekstra sikkerhed. Ingen dele
må udskiftes eller manipuleres.
I modsat fald risikerer man at få elek-
trisk stød. Elektriske specifikationer
findes på typepladen på specialled-
ningen.
• Apparatet skal holdes tørt.
• Apparatet er ikke beregnet til brug af
børn eller personer med nedsatte
fysiske, følelsesmæssige eller mentale
evner, medmindre de overvåges af en
person, som er ansvarlig for deres
sikkerhed. Opbevar apparatet utilgæn-
geligt for børn for at sikre, at de ikke
leger med det.
• Når apparatet er tændt, må det aldrig
komme i kontakt med hovedhår,
øjenvipper, hårbånd, etc. for at undgå
fare for skader på brugeren, samt at
apparatet blokeres eller beskadiges.
Generelle oplysninger om epilering
Alle metoder, som fjerner håret ved
roden, kan medføre, at hår vokser under
huden eller at der opstår hudirritation
(f.eks. kløe, ubehag eller rødme af huden)
afhængig af hud- og hårtype. Det er en
helt normal reaktion, der som regel hur-
tigt forsvinder. Dog kan det vare længere
de første gange, du epilerer, eller hvis du
har sart hud.
Hvis huden stadig er irriteret efter
36 timer, bør du kontakte din læge.
Generelt aftager hudreaktionen og
smertefølelsen væsentligt, efterhånden
som du har anvendt Silk·épil nogle
gange. I nogle tilfælde kan der opstå
betændelse på grund af bakterier, som
trænger ned i huden (f.eks. når apparatet
bevæges hen over huden). Grundig
rengøring af epilatorhovedet før brug
nedsætter risikoen for infektioner.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan tåle
at bruge apparatet, bør du tale med din
læge. I følgende tilfælde bør apparatet
kun anvendes efter konsultation hos
lægen:
– ved eksem, sår, betændelsestilstande
i huden såsom betændte hårsække
(små ʽbumserʼ i hårsækkene) samt
åreknuder
– omkring modermærker
– ved nedsat immunitet i huden, f.eks.
ved sukkersyge, under graviditet eller
ved Raynauds syge
– hvis du er bløder eller har nedsat
immunforsvar.
Epilering er nemmere og mere bekvemt,
når hårene har den optimale længde
på 2-5 mm. Hvis hårene er længere,
anbefaler vi, at du først barberer dig (se
afsnit B) og epilerer de kortere, udvok-
sede hår en uge senere.
Nyudvoksede, fine hår kan have svært
ved at bryde igennem hudoverfladen.
Regelmæssig brug af massagesvamp
(f.eks. efter badet) eller eksfolierende
peelingcreme er med til at forhindre, at
hår gror indad, da de blide skrubbebe-
vægelser fjerner det øverste hudlag, så
de fine hår kan bryde igennem hudover-
fladen.
Beskrivelse
1 Massagerulletilbehør
2 Epilatorhoved med pincetelement
3 Udløserknapper
4 Tænd/sluk-knap med lys
5 Stik
6 Specialledning
7 Hætte til sensitive områder
(kun model 3370)
Sådan epilerer du
• Huden skal være helt tør og fri for fedt
eller creme.
Dansk
96193041_SE3370_EMEA_S6-92.indd 28
96193041_SE3370_EMEA_S6-92.indd 28 31.10.12 10:25
31.10.12 10:25
Side: 27
29
• Kontroller, at epilatorhovedet (2) er
rent inden brug.
Skub start/stop-knappen (4) op for at
tænde for apparatet:
Indstilling «I»: ekstra nænsom
Indstilling «II»: ekstra effektiv
Når apparatet er tændt, oplyser lampen
(3) det område, der epileres.
Gnid huden for at løfte korte hår. For at
opnå et optimalt resultat skal apparatet
holdes i en lige vinkel (90°) mod huden,
og det bevæges uden tryk mod hårets
vokseretning i retning mod afbryderen.
Massagerullerne (1) stimulerer huden,
inden og efter hårene trækkes ud og
giver en ekstra nænsom epilering.
Epilering af benene
Epiler dine ben fra underbenet i opad-
gående retning. Ved epilering bag knæet
holdes benet strakt.
Epilering under armene og i
bikinilinjen
Tilbehøret til sensitive områder (7), som
sættes på epilatorhovedet (2) er udviklet
specielt til denne brug.
Vær opmærksom på, at områderne
især i begyndelsen er meget følsomme
over for smerte. Derfor anbefaler vi, at
du begynder med at vælge indstilling «I».
Ved gentagen brug aftager følelsen af
smerte.
De respektive områder skal vaskes
grundigt før epilering for at fjerne rester
af for eksempel deodorant. Dup dig
derefter forsigtigt tør med et håndklæde.
Ved epilering under armene holdes
armen i vejret, og apparatet bevæges
i forskellige retninger.
Rengøring
Efter epilering tages stikket ud af
stikkontakten, massagerullerne fjernes,
og epilatorhovedet (2) rengøres. Brug
rensebørsten dyppet i rensevæske for
at rengøre pincetelementet grundigt.
Du kan dreje pincetelementet manuelt,
imens du rengør det.
Tag epilatorhovedet af ved at trykke på
udløserknapperne (3) på venstre og højre
side og trække det af. Efter rengøring
placeres epilatorhovedet og massage-
rullerne i kabinettet igen.
Apparatet bør efter endt levetid ikke
kasseres sammen med hushold-
ningsaffaldet. Bortskaffelse kan
ske på et Braun Servicecenter
eller egnede, lokale opsamlingssteder.
Der tages forbehold for ændringer uden
forudgående varsel.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen
regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem
reparation eller ombytning af apparatet.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor
Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader
opstået ved fejlbetjening, normalt slid
eller fejl som har ringe effekt på værdien
eller funktionsdygtigheden af apparatet.
Garantien bortfalder ved reparationer
udført af andre end de af Braun anviste
reparatører og hvor originale Braun
reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om
nærmeste Braun Service Center.
96193041_SE3370_EMEA_S6-92.indd 29
96193041_SE3370_EMEA_S6-92.indd 29 31.10.12 10:25
31.10.12 10:25

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Silk-épil 3370.

Stil et spørgsmål om Braun Silk-épil 3370

Har du et spørgsmål om Braun Silk-épil 3370 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Silk-épil 3370. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Silk-épil 3370 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.