Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929 manual

Få vist brugermanualen for Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Epilator
  • Model/navn: Silk-epil 7 SkinSpa 7-929
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske

Indholdsfortegnelse

Side: 31
33
Dansk
Vores produkter er skabt til at opfylde de største
krav med hensyn til kvalitet, funktionalitet og
design. Vi håber, du vil få stor glæde af at anvende
din Braun Silk·épil 7 SkinSpa.
Læs brugervejledningen omhyggeligt, før appa-
ratet tages i brug, og behold den til senere brug.
Braun Silk·épil 7 SkinSpa er et komplet system til
smuk hud:
• Epilatorhovedet (2) fjerner de korteste hår
(0,5 mm) ved roden.
• Eksfolieringsbørsten (10a) frisker synligt huden
op ved at fjerne tørre hudceller med nænsomme
mikrovibrationer.
Apparatet er egnet til våd og tør brug.
Vigtigt
• Af hygiejniske grunde bør du ikke
dele dette apparat med andre.
• Apparatet er forsynet med en spe-
cialledning med integreret strøm-
forsyning og ekstra lav spænding
for større sikkerhed. Ingen dele må
udskiftes eller manipuleres. I modsat
fald risikerer man at få elektrisk stød.
• Dette apparat kan anvendes i
badet eller brusebadet. Af
sikkerhedsmæssige grunde
må det kun anvendes ledningsfrit.
• Dette apparat kan anvendes af børn
fra 8 år og personer med nedsatte
fysiske, sansemæssige eller mentale
evner eller manglende erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn og får
instruktioner om sikker brug af
apparatet og forstår den involverede
fare. Børn må ikke lege med appara-
tet. Rengøring og brugervedligehol-
delse må ikke udføres af børn, med
mindre de er over 8 år og er under
opsyn.
• Når apparatet er tændt, må det
aldrig komme i kontakt med hoved-
hår, øjenvipper, hårbånd, etc. for at
undgå fare for skader på brugeren,
samt at apparatet blokeres eller
beskadiges.
Beskrivelse
1 Højfrekvent massagesystem
2 Epilatorhoved
3 Smart light
4 Kontakt med låsetaster (5a)
5 Opladningslys
6 Udløserknap
7 Specialledning
8 Sensitivitetshætte (kun til model 7-979,
7931)
9 Ansigtshætte (kun til model 7-979, 7931)
10 Børsteadapter
10a Eksfolieringsbørste
10b Beskyttelseshætte
11 Opladningsholder (kun til model 7-979)
12 Rengøringsbørste
Opladning
• Oplad apparatet før brug. For at opnå det bedste
resultat anbefaler vi, at du altid bruger et fuldt
opladet apparat. Apparatet tilsluttes en stik-
kontakt via specialkablet. Apparatet skal være
slukket. Opladningstiden er cirka 1 time.
• Kun model 7-979: Opladningsholderen tilsluttes
en stikkontakt via specialledningen, og
apparatet placeres i opladningsstanden til
opladning.
• Opladningslyset (5) blinker grønt (+) for at vise,
at apparatet er under opladning. Når batteriet
er fuldt opladet, lyser det grønne opladningslys
konstant. Når apparatet er fuldt opladet, bruges
det uden ledning.
• Når opladningslyset blinker rødt (–), betyder det,
at det er tid at oplade apparatet. Tilslut apparatet
til en stikkontakt med specialledningen.
• En fuld opladning giver op til 40 minutters led-
ningsfri brug.
• Våd brug kan reducere betjeningstiden.
Vi anbefaler, at du genoplader apparatet, hver
gang du har brugt det.
• Den bedste temperatur for opladning, brug og
opbevaring af apparatet er mellem 15 °C og
35 °C. Hvis temperaturen er meget højere eller
lavere end dette, kan opladningstiden blive
længere, mens den ledningsfri brug bliver
kortere.
Beskyttelse mod overophedning
Som en sikkerhedsfunktion for at undgå den
usandsynlige hændelse, at apparatet bliver over-
ophedet, kan det ske, at opladningslyset (5) lyser
rødt i 8 sekunder, og apparatet slukkes automatisk.
I så fald skal du sætte kontakten tilbage til position
«0» (afbrudt) og lade apparatet køle af.
Sådan bruges apparatet
Tryk på låsetasten (4a), og drej knappen (4) med
uret. Du kan vælge hastighed «I» eller «II».
Smart light (3) lyser, så længe apparatet er tændt.
Det gør det nemmere at se fine hår på huden.
96271484_SE7-979_MN_S6-84.indd 33
96271484_SE7-979_MN_S6-84.indd 33 04.11.13 09:07
04.11.13 09:07
Side: 32
34
Tryk på udløserknappen (6) for at skifte tilbehør.
Tag hovedet af, og klik et nyt på.
I Epilering
Epileringstips
Hvis du ikke tidligere har anvendt en epilator, eller
hvis du ikke har epileret huden i en længere periode,
kan det tage lidt tid, inden huden vænner sig til
epilering. Det ubehag, du føler i begyndelsen,
bliver betydeligt mindre ved gentaget brug, idet
huden vænner sig til processen.
I begyndelsen anbefales det at epilere om
aftenen, så en eventuel rødme kan fortage sig i
nattens løb. Efter endt epilering anbefales det at
bruge en fugtighedscreme.
Epilering er nemmere og mere bekvemt, når
hårene er mellem 0,5–5 mm lange. Hvis hårene
er længere, anbefaler vi, at du barberer dig først
og lader hårene gro ud til en længde på mindst
0,5 mm.
Tør brug: Huden skal være helt tør og fri for fedt
eller creme.
Våd brug: Sørg for, at huden er meget fugtig, så
apparatet glider bedst muligt.
Sådan epilerer du
Sørg for, at epilatorhovedet (2) er monteret og
forsynet med højfrekvent massagesystem (1)
eller en af hætterne (8, 9).
A Vælg hastighed «I» for nænsom epilering,
hastighed «II» for effektiv epilering.
B Stræk altid huden ud under epilering. Sørg for,
at epileringsområdet er i tæt kontakt med huden.
Uden at trykke føres apparatet i en langsom
glidende bevægelse mod hårenes vokseretning
i retning mod afbryderen. Da hår kan gro i
forskellige retninger, kan det også være en god
idé at føre apparatet i forskellige retninger for
at opnå det optimale resultat. Det højfrekvente
massagesystem sikrer den bedste hudkomfort
under epilering.
C Epilering af benene
Epiler dine ben fra underbenet i opadgående
retning. Ved epilering bag knæet holdes benet
strakt.
D Epilering under armene og i bikinilinjen
Tilbehøret til sensitive områder (8), som sættes
på epilatorhovedet (2) er udviklet specielt til
denne brug. Disse områder vil især de første
gange være særlig følsomme over for smerter.
Derfor anbefaler vi, at du vælger hastighed
«I »de første gange, du bruger epilatoren.
Ved gentagen brug aftager følelsen af smerte.
Det er mere behageligt, hvis du sikrer, at hårene
har den optimale længde på 0,5–5mm.
Før epilering skal området rengøres grundigt
for at fjerne rester af for eksempel deodorant.
Dup dig derefter forsigtigt tør med et håndklæde.
Når du epilerer under armen, skal armen holdes
løftet, så huden er strakt ud. Bevæg apparatet
i forskellige retninger. Da huden kan være mere
følsom lige efter epilering, bør du undgå at bruge
irriterende midler som deodoranter med alkohol.
E Ansigtsepilering
Brug ansigtstilbehøret (9), som sættes på
epilatorhovedet (2), til fjernelse af uønsket hår
i ansigtet eller andre følsomme områder.
De første gange anbefaler vi, at du vælger
hastighed «I» for at vænne dig til epileringen
på følsomme områder.
Før epilering anbefaler vi, at huden renses grun-
digt med desinficerende toner, der indeholder
sprit. Når du epilerer ansigtet, skal du strække
huden med den ene hånd, og langsomt føre
epilatoren med den anden hånd i retning mod
afbryderen.
F Rengøring af epilatorhovedet
1 Rengøring med rengøringsbørsten (12):
Fjern hætten og børst den af. Rengør pincet-
terne grundigt fra bagsiden af epilatorhovedet
med en børste dyppet i rensevæske. Drej pin-
cetelementet manuelt imens. Denne rengøring
sikrer den bedste hygiejne for epilatorhovedet.
2 Rengøring under rindende vand:
Efter våd brug rengøres apparatet under
rindende vand. Fjern hætten og hold apparatet
med epilatorhovedet under varmt rindende
vand. Tryk så på udløserknappen (6) for at
fjerne epilatorhovedet (2). Ryst apparatet og
epilatorhovedet for at fjerne overskydende
vand, og lad begge dele tørre grundigt, inden
de samles igen.
Generelle oplysninger om epilering
Alle metoder, som fjerner håret ved roden, kan
medføre, at der opstår hudirritation (f.eks. kløe,
ubehag og rødme af huden) afhængig af hud- og
hårtype. Det er en helt normal reaktion, der som
regel hurtigt forsvinder. Dog kan det vare længere
de første gange, du epilerer, eller hvis du har sart
hud. Hvis huden stadig er irriteret efter 36 timer,
bør du kontakte din læge. Generelt aftager hud-
reaktionen og smertefølelsen væsentligt, efter-
hånden som du har anvendt Silk·épil nogle gange.
I nogle tilfælde kan der opstå betændelse på
grund af bakterier, som trænger ned i huden
(f.eks. når apparatet bevæges hen over huden).
Grundig rengøring af epilatorhovedet før brug
nedsætter risikoen for infektioner.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan tåle at bruge
apparatet, bør du tale med din læge. I følgende
tilfælde bør apparatet kun anvendes efter konsul-
tation hos lægen: eksem, sår, betændelsestil-
stande i huden såsom betændte hårsække (små
«bumser» i hårsækkene) og åreknuder omkring
modermærker, nedsat immunitet i huden, f.eks.
96271484_SE7-979_MN_S6-84.indd 34
96271484_SE7-979_MN_S6-84.indd 34 04.11.13 09:07
04.11.13 09:07
Side: 33
35
ved sukkersyge, under graviditet, Raynauds
syge, hæmofili, trøske eller nedsat immunforsvar.
II Eksfoliering
Eksfolieringstips
Eksfolieringsbørsten (10a) er udviklet til brug på
hele kroppen, især til ben, arme og décolletage.
Den er ikke designet til brug i ansigtet.
Den nænsomme børstning med mere end 3000
mikrovibrationer i minuttet fjerner effektivt tørre
hudceller og giver synligt forbedret hud.
Du kan anvende eksfolieringsbørsten hver uge på
tør eller våd hud når du er i bad.
Når du bruger den i badekarret skal du undgå at
dyppe den helt i vand, da det ikke giver optimale
eksfolieringsresultater.
Brug af børsten på våd hud giver 4 gange bedre
eksfoliering end et manuelt påført kosmetisk
eksfolieringsprodukt alene.
For at opnå den bedste eksfoliering, ekstra kom-
fort og forkælelse anbefaler vi, at du bruger
børsten på våd hud sammen med din foretrukne
body skrubbecreme eller bodyshampoo.
Sådan eksfolierer du
Klik eksfolieringsbørsten (10a) fast på børste-
adapteren (10).
Klik børsteadapteren på apparatet.
A Vælg hastighed «I» til følsom hud, hastighed
«II» til normal hud.
B Før langsomt eksfolieringsbørsten i cirkule-
rende bevægelser over huden for at friske den
op. Undgå at holde børsten på det samme hud-
område i længere tid. Brug ikke eksfolierings-
børsten i ansigtet.
Regelmæssig brug eksfolieringsbørsten (f.eks.
en gang om ugen) hjælper med at minimere
risikoen for indgroede hår. Døde hudceller
fjernes, så fine, udvoksende hår nemt kan kom-
me gennem hudoverfladen. Vi anbefaler, at du
eksfolierer mindst 1–2 dage inden du ønsker at
epilere.
C Rengøring af eksfolieringsbørsten
Efter brug skylles eksfolieringsbørsten under
rindende vand.
Om nødvendigt kan du bruge flydende sæbe til
at rengøre den grundigt.
Ryst børsten godt for at fjerne overskydende
vand og lad den tørre.
Monter beskyttelseshætten (10b), inden du
lægger børsten til side.
D Udskiftning af eksfolieringsbørsten
Ved ugentlig brug anbefaler vi, at du udskifter
børsteenheden (10a) efter 12 måneder. Børste
refiller (ref. nr. 79 Spa) kan købes hos din
forhandler eller Braun servicecentre eller via
www.service.braun.com.
Miljømæssige oplysninger
Dette produkt indeholder genopladelige
batterier. Af hensyn til miljøet bør produktet
derfor ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald, Bortskaffelse kan ske
på et Braun Servicecenter eller egnede, lokale
opsamlingssteder.
Oplysningerne heri kan ændres uden varsel
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for garanti-
perioden vil Braun for egen regning afhjælpe
fabrikations- og materialefejl efter vort skøn
gennem reparation eller ombytning af apparatet.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er
repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe
effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af
apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer
udført af andre end de af Braun anviste reparatører
og hvor originale Braun reservedele ikke er
anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres
eller indsendes hele apparatet sammen med
købsbevis til et autoriseret Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
96271484_SE7-979_MN_S6-84.indd 35
96271484_SE7-979_MN_S6-84.indd 35 04.11.13 09:07
04.11.13 09:07

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929.

Stil et spørgsmål om Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929

Har du et spørgsmål om Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Silk-epil 7 SkinSpa 7-929 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.