Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry manual

Få vist brugermanualen for Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Epilator
  • Model/navn: Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 48
49
Dansk
Vores produkter er skabt til at opfylde de
største krav med hensyn til kvalitet,
funktionalitet og design. Vi håber, du får stor
glæde af at anvende din Braun Silk·épil 7
Dual Epilator, som er den første epilator med
et integreret blad designet til anvendelse i
vand med barbergel eller -skum.
Læs brugervejledningen omhyggeligt, før
apparatet tages i brug, og behold den til
senere brug.
Braun Silk·épil 7 Dual Epilator er designet til
at give dig holdbart glat hud i et enkelt strøg
takket være den dobbelte teknologi. Først
epilerer den nænsomt håret fra roden,
derefter følger det integrerede blad, som
glatter huden.
Vigtigt
• Af hygiejniske grunde bør du ikke dele
dette apparat med andre.
• Apparatet er forsynet med en special-
ledning med integreret strømforsyning og
ekstra lav spænding for større sikkerhed.
Ingen dele må udskiftes eller manipuleres.
I modsat fald risikerer man at få elektrisk
stød. Elektriske specifikationer findes på
specialledningen. Specialledningen
tilpasses automatisk alle vekselstrøm­
spændinger.
• Dette apparat kan anvendes i
badet eller brusebadet. Af
sikkerhedsmæssige grunde må
det kun anvendes ledningsfrit.
• Apparatet er ikke beregnet til brug af børn
eller personer med nedsatte fysiske,
følelsesmæssige eller mentale evner,
medmindre de overvåges af en person,
som er ansvarlig for deres sikkerhed.
Generelt anbefaler vi, at apparatet opbe-
vares utilgængeligt for børn. Børn skal
være under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Når apparatet er tændt, må det aldrig
komme i kontakt med hovedhår, øjenvip­
per, hårbånd, etc. for at undgå fare for
skader på brugeren, samt at apparatet
blokeres eller beskadiges.
• Anvend aldrig epilatorhovedet uden en
hætte.
• Vær forsigtig, når du bevæger glattehæt­
ten (2) over steder med fremtrædende
knogler som f.eks. anklerne. Det inte­
grerede blad er meget skarpt og kan
medføre skader.
• Af sikkerhedsgrunde bør du stoppe med
at bruge glattehætten, hvis den har været
tabt. Erstat det med et nyt.
Generelle oplysninger
Alle metoder, som fjerner håret ved roden,
kan medføre hudirritationer (f.eks. kløe,
ubehag og rødmen) afhængig af hud- og
hårtype. Det er en helt normal reaktion, der
som regel hurtigt forsvinder. Dog kan det
vare længere de første gange, du epilerer,
eller hvis du har sart hud.
Hvis huden stadig er irriteret efter 36 timer,
bør du kontakte din læge.
Generelt aftager hudreaktionen og smerte­
følelsen væsentligt, efterhånden som du har
anvendt Silk·épil nogle gange.
I nogle tilfælde kan der opstå betændelse på
grund af bakterier, som trænger ned i huden
(f.eks. når apparatet bevæges hen over
huden). Grundig rengøring af epilatorhove­
det før brug nedsætter risikoen for infektio­
ner.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan tåle at
bruge apparatet, bør du tale med din læge.
I følgende tilfælde bør apparatet kun
anvendes efter konsultation hos lægen:
eksem, sår, betændelsestilstande i huden
92126888_SE_7891-7871_WE_S6-76.indd 49 29.11.11 15:42
Side: 49
50
såsom betændte hårsække (små ‘bumser’
i hårsækkene) og åreknuder omkring
modermærker, nedsat immunitet i huden,
f.eks. ved sukkersyge, under graviditet,
Raynauds syge, hæmofili, trøske eller nedsat
immunforsvar.
Nyttige tips:  
Hvis du ikke tidligere har anvendt en epilator,
eller hvis du ikke har epileret huden i en
længere periode, kan det tage lidt tid, inden
huden vænner sig til epilering. Det ubehag,
du føler i begyndelsen, bliver betydeligt
mindre ved gentaget brug, idet huden væn-
ner sig til processen.
I begyndelsen anbefales det at epilere om
aftenen, så en eventuel rødme kan fortage
sig i nattens løb. Efter endt epilering
anbefales det at bruge en fugtighedscreme.
Det er nemmest og mest behageligt at
epilere, når hårene har den optimale længde
på 2-5 mm. Hvis hårene er længere, anbefa-
ler vi, at du barberer dig først og derefter
epilerer hårene flere dage senere.
Hvis du har anvendt en epilator tidligere,
skal du huske på, at du ikke behøver at gå
over det samme område flere gange på
grund af effektiviteten fra et enkelt strøg
med Dual Epilation-teknologi. Det reducerer
epileringstiden betydeligt. Bevæg forsigtigt
Dual Epilator over benene, og vær særlig
opmærksom i områder med fremtrædende
knogler for at undgå skader fra bladet.
Beskrivelse
1 Beskyttelseshætte
2 Glattehætte (våd brug)
2a Integreret blad
2b Lubrastrip
3 Epilatorhoved
4 SmartLight
5 Kontakt med låsetaster (5a)
6a Opladningslys
6b Indikatorlys for lavt batteriniveau
7 Skridsikkert greb
8 Specialledning
9 Opladningsholder (ikke alle modeller,
se side 3)
10 Udløserknap
11 Epilatorhoved (våd&tør brug)
12 Epilatorhoved til følsomme områder
(våd&tør brug) (ikke alle modeller,
se side 3)
Opladning
• Oplad apparatet før brug. For at opnå det
bedste resultat anbefaler vi, at du altid
bruger et fuldt opladet apparat. Placer
apparatet (slukket) i opladningsholderen
eller tilslut det direkte til en stikkontakt
med specialledningen. Opladningstiden er
cirka 1 time.
• Det grønne opladningslys (6a) blinker for
at vise, at apparatet er under opladning.
Når batteriet er fuldt opladet, lyser
opladnings-
lyset konstant. Når apparatet er fuldt
opladet, bruges det uden ledning.
• En fuld opladning giver op til 30 minutters
effektiv brug.
• Når det røde indikatorlys for lavt batteri-
niveau (6b) blinker, tilsluttes apparatet til
en stikkontakt for genopladning.
• Hver gang apparatet har været brugt,
genoplades det enten direkte med
specialledningen eller ved at placere det
på opladningsholderen.
• Den bedste temperatur for opladning,
brug og opbevaring af apparatet er
mellem 15 °C og 35 °C. Hvis temperaturen
92126888_SE_7891-7871_WE_S6-76.indd 50 29.11.11 15:42
Side: 50
51
er højere end dette, kan opladningstiden
blive længere, mens den ledningsfri brug
bliver kortere.
Tænd apparatet
• Tryk på en af låsetasterne (5a), og drej
knappen med uret for at vælge ønsket
hastighedsindstilling:
«I» = ekstra nænsom
«II» = ekstra effektiv
• SmartLight tænder straks og lyser så
længe, apparatet er tændt. Det giver et
lysforhold næsten som dagslys og afslører
således selv de fineste hår, og giver dig
bedre kontrol for forbedret epilering.
Våd brug
Dual Epilator er designet til våd brug sam-
men med barbergel eller -skum.
Brug barbergel, når du bruger apparatet på
våd hud, så det glider bedst muligt.
Vi anbefaler, at du bruger Gillette Satin Care*
barbergel for at opnå det bedste resultat.
Du kan bruge det skridsikre greb (7) til at
opnå bedre håndtering ved våd brug.
(* findes ikke i alle lande)
A Dual Epilation med
glattehætte
Hårfjerning med Silk·épil 7 Dual Epilator er
en helt ny måde at fjerne hår. Med et enkelt
strøg fjerner den først nænsomt hårene
med rod, derefter følger bladet, som glatter
huden. Den enestående Dual Epilator Close-
Grip-teknologi (inkl. 40 pincetter) giver et
langtidsvirkende resultater med integreret
Venus-teknologi til effektivitet med et enkelt
strøg.
Dual epilering med glattehætten er designet
og optimeret til brug på benene. Hvis du
ønsker at bruge glattehætten til hårfjerning
på andre steder af kroppen, bør du være
ekstra forsigtig med de skarpe blade. Huden
skal strækkes ud under brug.
Opstartfasen
For at vænne huden til den nye hårfjernings-
metode er det meget vigtigt, at du bruger
apparatet en gang om ugen i den første
måned. Efter 3-4 ugers brug hvor alle hårene
er epileret en gang, og hårstubbene har
vænnet sig til den nye proces, vil du kunne
nyde godt af langtidsvirkende resultater som
ved normal epilering ved at bruge dual
epilatoren hver 2-3 uge.
Sådan bruger du Dual Epilator
• Kontroller, at epilatorhovedet (3) er rent
inden brug. Sæt glattehætten (2) på.
• Kom barberskum eller -gel på den våde
hud.
• Idet du strammer huden ud bevæges
apparatet uden at trykke i en langsom
glidende bevægelse mod hårenes
vokseretning i retning mod afbryderen.
• Sørg for, at hovedet bevæges fladt over
huden. Det drejelige hoved tilpasser sig
hudens kontur. Det epilerer først, og
derefter glatter det huden i et enkelt strøg.
Takket være det integrerede blad giver
glattehætten forbedret effektivitet. Du
behøver ikke at gå over det samme
område flere gange.
• Bevæg dual epilator over huden i en
opadgående bevægelse startende fra
underbenet. Hold benet strakt ud, når du
fjerner hår i området bag knæet. Vær især
opmærksom på at undgå skader omkring
ankler og andre steder med fremtrædende
knogler.
• Skyl jævnligt det ophobede skum af
glattehætten.
92126888_SE_7891-7871_WE_S6-76.indd 51 29.11.11 15:42
Side: 51
52
B Epilering
Fjern glattehætten (2), og anvend epilerings-
hovedet (11) eller hætten til følsomme områ-
der (12). Du kan epilere huden våd eller tør:
Våd brug: Sørg for, at huden er meget
fugtig for at apparatet glider
bedst muligt.
Tør brug: Sørg for, at huden er tør og fri for
fedt og creme.
Epilering af benene:
• Idet du strammer huden ud, bevæges
apparatet uden at trykke i en langsom
glidende bevægelse mod hårenes vokse-
retning i retning mod afbryderen.
• Da hår gror i forskellige retninger, kan det
være en god idé at bevæge apparatet i
forskellige retninger for at opnå det
bedste resultat.
Epilering af følsomme områder:
• Til epilering under armene og af bikini-
linjen anvendes epilatorhoved (12), som
er specielt udviklet til brug i følsomme
områder.
• Før epilering skal området rengøres
grundigt for at fjerne rester af for eksem-
pel deodorant. Armen holdes løftet, så
huden er strakt ud. Bevæg apparatet i
forskellige retninger. Da huden kan være
mere følsom lige efter epilering, bør du
undgå at bruge irriterende midler som
deodoranter med alkohol.
• Vær opmærksom på, at områderne især i
begyndelsen er meget følsomme over for
smerte. Derfor anbefaler vi, at du vælger
hastighedsindstilling «I» de første gange.
Ved gentagen brug aftager følelsen af
smerte. Det er mere behageligt, hvis du
sikrer, at hårene har den optimale længde
på 2-5 mm.
Beskyttelse mod overophedning
Som en sikkerhedsfunktion for at undgå
den usandsynlige hændelse, at apparatet
bliver overophedet, kan det ske, at det røde
opladningslys lyser permanent i 8 sekunder,
og apparatet slukkes automatisk. I så fald
skal du sætte kontakten tilbage til position
«0» og lade apparatet køle af.
Hold apparatet i topform
Rengøring med vand
Efter våd brug rengøres apparatet med vand
for at sikre optimal effekt.
Fjern glattehætten (2), og rengør den under
rindende, varmt vand.
Hold apparatet med epilatorhovedet under
rindende vand, og tænd for det et øjeblik.
Tryk så på udløserknappen (10) for at fjerne
epilatorhovedet.
Ryst både epilatorhovedet og apparatet
grundigt for at sikre, at det sidste vand
kommer ud. Fjern det skridsikre greb, og lad
alle dele tørre. Sørg for, at alle dele er helt
tørre, inden de samles igen.
Efter samling af epilatorhoved og glatte­
hætte (2) kan du sætte beskyttelseshætten
(1) på for at beskytte bladet.
Rengøring med børsten
Hvis du har brugt apparatet tørt, kan det
være tilstrækkeligt at rengøre det med
børsten.
Rengør pincetterne grundigt fra bagsiden
af epilatorhovedet med en børste dyppet i
rensevæske. Drej pincetelementet manuelt
imens. Denne rengøring sikrer den bedste
hygiejne for epilatorhovedet.
Udskiftning af glattehætte  
Glattehætten (2) er forsynet med en
lubrastrip (2b). Den bliver hvid med tiden,
92126888_SE_7891-7871_WE_S6-76.indd 52 29.11.11 15:42
Side: 52
53
hvilket indikerer, hvornår bladet er ved at
blive sløvt. Det indikerer, at det er tid at skifte
glattehætte. Da lubrastrip opløses i vand
bør glattehætten opbevares tørt og aldrig
efterlades i vasken med hætten nedad.
For at sikre maksimal effekt bør glattehætten
udskiftes efter 12 gange, når lubrastrip bliver
hvid, eller når bladet viser tegn på slid eller
knæk. Af sikkerhedsgrunde bør du ikke
bruge en glattehætte, hvis du har tabt det,
men erstatte den med en ny.
Nye glattehætter (Reference # 771 WD) fås
hos forhandleren, hvor apparatet er købt,
hos Braun servicecenter eller via www.
service.braun.com.
Miljømæssige oplysninger
Dette produkt indeholder genoplade-
lige batterier. Af hensyn til miljøet bør
produktet derfor ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald,
Bortskaffelse kan ske på et Braun
Servicecenter eller egnede, lokale
opsamlingssteder.
Oplysningerne heri kan ændres uden varsel
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter
vort skøn gennem reparation eller ombytning
af apparatet. Denne garanti gælder i alle
lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået
ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl som
har ringe effekt på værdien eller funktions-
dygtigheden af apparatet. Garantien
bortfalder ved reparationer udført af andre
end de af Braun anviste reparatører og hvor
originale Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center: www.service.braun.
com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
92126888_SE_7891-7871_WE_S6-76.indd 53 29.11.11 15:42

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry.

Stil et spørgsmål om Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry

Har du et spørgsmål om Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Silk-epil 7 - 7791 Wet & Dry så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.