Braun Silk-epil 5380 Legs & Body manual

Få vist brugermanualen for Braun Silk-epil 5380 Legs & Body below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Epilator
  • Model/navn: Silk-epil 5380 Legs & Body
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 32
34
Dansk
Vore produkter er fremstillet, så de opfyl-
der de højeste krav til kvalitet, anvende-
lighed og design. Vi håber, du vil få stor
glæde af Braun Silk·épil 5.
Læs venligst brugsanvisningen grundigt
igennem, før apparatet bruges første
gang.
Braun Silk·épil 5 er designet til at
gøre fjernelse af uønsket hårvækst så
effektiv, nænsom og let som muligt. Det
gennemprøvede epileringssystem fjerner
håret ved roden og efterlader huden glat
i ugevis. Når hårene vokser ud, er de fine
og bløde, og der er ingen stubbe.
Advarsel
Af hygiejniske grunde bør du ikke dele
dette apparat med andre.
Hårtørreren må ikke blive våd.
Apparatet er ikke beregnet til at børn
eller personer med nedsat fysiske
eller mentale evner kan bruge det,
medmindre de overvåges af en
person, som er ansvarlig for deres
sikkerhed. Generelt anbefaler vi, at
apparatet opbevares utilgængeligt for
børn.
Når apparatet er tændt må det aldrig
komme i kontakt med hovedhår,
øjenvipper, hårbånd etc. Dette for at
undgå skader både på brugeren og på
apparatet.
Dette apparat kommer med en
integreret sikkerhedsstrømforsyning
med ekstra lav spænding. Ingen af
dets dele må udskiftes eller mani-
puleres. I modsat fald risikerer man
at få elektrisk stød. For elektriske
specifikationer, se venligst model-
betegnelse på specialkablet. Special-
kablet tilpasser sig automatisk de
forskellige strømstyrker i verden.
Generelle oplysninger om epilering
Alle former for hårfjernelse, hvor hårene
fjernes med rod, kan medføre hudirri-
•
•
•
•
•
tation eller hår, der vokser under huden
(f.eks. kløe, ubehag eller rødmen),
afhængig af hud- og hårtype. Dette er en
helt normal reaktion, som hurtigt vil fors-
vinde. Dog kan det vare længere, hvis det
er første gang du fjerner hår ved roden
eller hvis du har sart hud.
Hvis din hud – efter 36 timer – stadig
viser tegn på irritation, bør du kontakte
din læge.
Generelt vil hudreaktionerne og smerte-
følelsen aftage væsentligt, efterhånden
som du har anvendt Silk·épil nogle
gange.
I nogle tilfælde kan der opstå betændelse
på grund af bakterier, som trænger ned i
huden (f.eks. når apparatet føres over
huden). Grundig rengøring af epilatorho-
vedet før brug nedsætter risikoen for
infektioner.
Hvis du er i tvivl om, hvor vidt du kan tåle
at bruge apparatet, bør du tale med din
læge. I følgende tilfælde bør apparatet
kun anvendes efter konsultation hos
lægen:
– ved eksem, sår, betændelsestilstande
i huden såsom betændte hårsække
(små «bumser» i hårsækkene) samt
åreknuder
– omkring modermærker
– ved nedsat immunitet i huden, f.eks.
ved sukkersyge, under graviditet, ved
Raynauds syge
– hvis du er bløder eller har nedsat
immunforsvar
Nyttige tips
Det er nemmest og mest behageligt at
epilere, når hårene har den optimale
længde på 2–5 mm. Hvis hårene er
længere bør de barberes først.
I begyndelsen anbefales det at epilere
om aftenen, så en eventuel rødmen kan
99251438_SE5380_S6-56.indd 34
99251438_SE5380_S6-56.indd 34 30.09.2009 12:03:53 Uhr
30.09.2009 12:03:53 Uhr
Side: 33
35
forsvinde i løbet af natten. Efter endt
epilering anbefales det at påføre en
fugtighedscreme.
Nyudvoksede, fine hår kan have svært
ved at bryde gennem hudoverfladen.
Regelmæssig brug af en massagesvamp
(f.eks. efter badet) eller eksfolierende
peeling creme forhindrer at hårene gror
indad, da de blide skrubbebevægelser
fjerner det øverste hudlag, så de fine hår
kan bryde gennem hudoverfladen.
Beskrivelse (se side 4)
A Dobbelt massagesystem
a EfficiencyPro-tillbehør
2 Epileringshoved
3 Udløserknapper
4 Kontakt med indbygget «smartlight»
5 Stik til ledning
6 Ledning
7 Specialkabel (a eller b, afhængig
af model)
8 Hætte til armhulen
9 Afkølingshandske (følger ikke med
alle modeller)
Valgfri afkøling af huden
De første gange du epilerer eller hvis du
har følsom hud, kan du bruge afkølings-
handsken 9, anbefalet af dermatologer
til at hjælpe med at reducere mulig
hudirritation.
Sørg for at gel-pakken har ligget i
dybfryseren (***) i mindst 2 timer (for
nemheds skyld kan du opbevare gel-
pakkerne i fryseren).
Sæt gel-pakken under handskens
transparente lag. Brug kun sammen
med handsken.
Anbring den transparente (kølige) side
af handsken på dit ben.
•
•
•
Afkøl huden i ca. 1/2 min., længere
hvis det behøves.
Epiler øjeblikkeligt det afkølede
hudområde.
Gentag afkøling og epilering til du er
klar.
Sørg for at huden er tør, mens du
epilerer.
Vigtigt: afkølingshandsken må ikke
anbringes på same sted i mere end
2 min. ad gangen.
Må ikke opbevares i sollys. Brug ikke en
beskadiget gel-pakke. Bortskaffes som
husholdningsaffald. Må ikke bruges hvis
man er overfølsom, allergisk mod kulde,
eller hvis huden lider af sanseforstyrrelser
pga. hjertesygdomme eller arterielle
kredsløbsforstyrrelser.
Før du begynder
Huden skal være helt tør og fri for fedt
og creme.
Før du begynder bør du sikre dig, at
det epilatorhoved du ønsker at
anvende er grundigt rengjort (eller).
Tryk på udløserknapperne 3 på
venstre og højre side for at fjerne
epilatorhovedet.
Epilering
Epileringshovedet 2 har 40 pincetter,
som er placeret på en unik måde, så
hårene fjernes med et strøg med uover-
truffen effektivitet. SoftLift®
tips, der er
integreret i epileringshovedet, sikrer, at
selv korte hår (0,5 mm) og fladtliggende
hår fjernes helt nede ved roden.
Den findes med to forskellige slags
tilbehør:
A Det dobbelte massagesystem
stimulerer blidt huden inden, og lindrer
•
•
•
•
•
•
•
99251438_SE5380_S6-56.indd 35
99251438_SE5380_S6-56.indd 35 30.09.2009 12:03:54 Uhr
30.09.2009 12:03:54 Uhr
Side: 34
36
den efter at håret trækkes ud, for at
væsentlig reducere smertefølelsen.
a Den fleksible EfficiencyPro-hætte
følger nemt kroppens kurver og giver
en hurtig og behagelig epilering. Den
sikrer maksimal kontakt med huden
ved den helt rigtige placering og gør
hårfjerningen mere effektiv.
1 Sørg for, at enten tilbehør A eller a er
monteret på epileringshovedet.
For at tænde for apparatet skubbes
kontakten 4 til stillingen «optimal».
For at sænke hastigheden vælges
indstillingen «soft». «smartlight» lyser,
så længe apparatet er tændt.
2 Gnid huden for at løfte korte hår. For
det optimale resultat holdes apparatet
vinkelret (90°) mod huden. Uden at
trykke føres apparatet mod hårenes
groretning, i retning mod afbryderen.
Da hår kan gro i forskellige retninger,
kan det være en god idé at føre appa-
ratet i forskellige retninger for at opnå
det optimale resultat. Massagerulle-
tilbehøret A skal altid røre huden,
således at de pulserende bevægelser
kan stimulere og afslappe huden og
gøre epileringen mere nænsom. Hvis
du er vant til epilering og ønsker at
fjerne hår hurtigt og effektivt, skal du
anvende EfficiencyPro-tilbehøret a.
Det giver maksimal hudkontakt og
sikrer optimal brug.
3 Epilering af benene
Epiler benene nedefra og opefter. Ved
epilering i knæhasen skal benet holdes
strakt helt ud.
4 Epilering under armene og i
bikinilinjen
Til dette specielle formål har vi udviklet
hætten til armhulen 8, som er et valg-
frit tilbehør der placeres på epilator-
hovedet 2. Observer venligst at disse
områder specielt i begyndelsen er
særlig følsomme mod smerte.
Derfor anbefaler vi at du vælger
hastighedsindstilling «soft» de første
gange du epilerer.
Ved gentagen brug aftager følelsen af
smerte. Det er mere behageligt, hvis
du sikrer, at hårene har den optimale
længde på 2–5 mm. De respektive
områder skal vaskes grundigt før
epilering for at fjerne rester af for
eksempel deodorant.
Dup dig derefter forsigtigt tør med
et håndklæde. Når du epilerer under
armen, skal armen holdes løftet, så
huden er strakt ud. Bevæg apparatet
i forskellige retninger. Da huden kan
være mere følsom lige efter epilering,
bør du undgå at bruge irriterende
midler som deodoranter med alkohol.
Rengøring af epilatorhovedet
5 Efter epilering tages stikket ud af
stikkontakten og epilatorhovedet
rengøres: Fjern tilbehøret A eller a
og børst rullerne.
6 For at rengøre pincetten bruges
rensebørsten dyppet i sprit. Rens
pincetterne med børsten fra bagsiden
af epilatorhovedet, mens du drejer
cylinderen manuelt. Efter rengøring
sættes det foretrukne tilbehør tilbage
på epilatorhovedet.
Der tages forbehold for ændringer uden
forudgående varsel.
Dette produkt er i overensstem-
melse med bestemmelserne
i EMC Direktiv 2004/108/EC og
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC.
99251438_SE5380_S6-56.indd 36
99251438_SE5380_S6-56.indd 36 30.09.2009 12:03:54 Uhr
30.09.2009 12:03:54 Uhr
Side: 35
37
Apparatet bør efter endt levetid
ikke kasseres sammen med
husholdningsaffaldet.
Bortskaffelse kan ske på et Braun
Servicecenter eller passende, lokale
opsamlingssteder.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen
regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem
reparation eller ombytning af apparatet.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor
Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader
opstået ved fejlbetjening, normalt slid
eller fejl som har ringe effekt på værdien
eller funktionsdygtigheden af apparatet.
Garantien bortfalder ved reparationer
udført af andre end de af Braun anviste
reparatører og hvor originale Braun
reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om
nærmeste Braun Service Center.
99251438_SE5380_S6-56.indd 37
99251438_SE5380_S6-56.indd 37 30.09.2009 12:03:54 Uhr
30.09.2009 12:03:54 Uhr

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Silk-epil 5380 Legs & Body.

Stil et spørgsmål om Braun Silk-epil 5380 Legs & Body

Har du et spørgsmål om Braun Silk-epil 5380 Legs & Body men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Silk-epil 5380 Legs & Body. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Silk-epil 5380 Legs & Body så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.