Braun Silk-epil 5 5580 manual

Få vist brugermanualen for Braun Silk-epil 5 5580 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Epilator
  • Model/navn: Silk-epil 5 5580
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Polsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 38
40
Dansk
Vore produkter er fremstillet, så de opfyl-
der de højeste krav til kvalitet, anvendelig-
hed og design. Vi håber, du vil få stor
glæde af Braun Silk·épil Xelle Easy Start
Body&Face.
I det følgende vil vi gøre dig fortrolig med
apparatet samt give dig nogle nyttige
oplysninger omkring epilering.
Læs venligst brugsanvisningen grundigt
igennem, før apparatet bruges første
gang.
Braun Silk·épil Xelle er designet til at gøre
fjernelse af uønsket hårvækst så effektiv,
nænsom og let som muligt. Det gennem-
prøvede epileringssystem fjerner håret
ved roden og efterlader huden glat i
ugevis. Når hårene vokser ud, er de fine
og bløde, og der er ingen stubbe.
Det nye epileringshoved med X’pert-
épil system har 40 pincetter, som er
placeret på en unik måde, så hårene
fjernes med et strøg med uovertruffen
effektivitet. SoftLift®
tips, der er integreret
i epileringshovedet, sikrer, at selv korte
hår (0,5 mm) og fladtliggende hår fjernes
helt nede ved roden.
Den findes med to forskellige slags
tilbehør:
De massageruller gør epilering ekstra
nænsom. Den pulserende bevægelse
stimulerer og afslapper huden for at
opveje følelsen af ryk.
EfficiencyPro-tilbehøret giver en
grundig epilering, som nu er endnu
hurtigere. Det sikrer størst mulig
kontakt med huden, når det holdes helt
rigtigt og gør det således muligt af
fjerne hår mere effektivt.
SmartLight indbygget i kontakten skaber
lysforhold næsten ligesom dagslys og
afslører således selv de fineste hår,
hvilket giver dig bedre kontrol og større
epileringseffektivitet.
Hvis du ikke har brugt en epilator før, eller
hvis det er længe siden, kan det tage et
lille stykke tid for huden at vænne sig til
epileringsprocessen. Det ubehag man
oplever i starten reduceres væsentligt ved
gentagen brug, da der bliver færre hår
der skal fjernes og huden vænner sig til
processen.
Braun Silk·épil Xelle Easy Start er specielt
designet til at gøre din start inden for
epilering så nem og blid som mulig i
tilvænningsfasen.
• Begynder epilatorhovedet er udvik-
let specielt til de første epileringer, hvor
huden endnu ikke har vænnet sig til
processen, samt til sart hud.
Sammenlignet med standard epilator-
hovedet har det færre pincetgreb
som sidder længere fra hinanden, så
de trækker færre hår ud på én gang.
Dette gør processen meget blidere
og hjælper din hud med at tilpasse
sig epilering, men det tager lidt længere
tid end med standard epilatorhovedet.
• Køletilbehøret hjælper yderligere
med at mindske eventuel hudirritation
efter epileringen og efterlader huden
kølig og frisk.
Epilatorhovedet til armhulen er perfekt
tilpasset til at følge konturerne på føl-
somme områder som under armene og i
bikinilinjen. Færre pincetter og en smal
udformning, som er specielt tilpasset
disse områder på kroppen, gør håndterin-
gen nemmere og sikrer en særlig blid
epilering af områderne.
Med ansigtstilbehøret fjernes uønsket
hår i ansigtet nemt. Ansigtstilbehøret ,
som sættes på epilatorhovedet til
armhulen , fjerner nemt uønsket hår i
ansigtet. Med det mindre antal aktive
pincetter kan du effektivt og skånsomt
fjerne hår i ansigtet.
2a
1a
1b
2b
2a
11
8
9
8
5395393_SE5580_S6-76 Seite 40 Mittwoch, 11. Oktober 2006 11:38 11
Side: 39
41
Advarsel
• Hårtørreren må ikke blive våd.
• Apparatet skal opbevares utilgængeligt
for børn.
• Når apparatet er tændt må det aldrig
komme i kontakt med hovedhår,
øjenvipper, hårbånd etc. Dette for at
undgå skader både på brugeren og på
apparatet.
• Kontroller først om netspændingen i
lysnettet stemmer overens med spæn-
dingsangivelsen på transformeren.
Anvend altid denne vedlagte 12 V
transformer.
Generelle oplysninger om epilering
Silk·épil er designet til at fjerne hår på
benene, men kan også anvendes på alle
sarte områder som f.eks. på armene, i
armhulen eller langs bikinilinien.
Alle former for hårfjernelse, hvor hårene
fjernes med rod, kan medføre hudirritation
eller hår, der vokser under huden (f.eks.
kløe, ubehag eller rødmen), afhængig af
hud- og hårtype. Dette er en helt normal
reaktion, som hurtigt vil forsvinde.
Dog kan det vare længere, hvis det er
første gang du fjerner hår med roden eller
hvis du har sart hud.
Brug af køletilbehøret vil afhjælpe hud-
irritation.
Hvis din hud – efter 36 timer – stadig viser
tegn på irritation, bør du kontakte din
læge. Generelt vil hudreaktionerne og
smertefølelsen aftage væsentligt, efter-
hånden som du har anvendt Silk·épil nogle
gange.
I nogle tilfælde kan der opstå betændelse
på grund af bakterier, som trænger ned i
huden (f.eks. når apparatet føres over
huden). Grundig rengøring af epilator-
hovedet før brug nedsætter risikoen for
infektioner.
Hvis du er i tvivl om, hvor vidt du kan tåle
at bruge apparatet, bør du tale med din
læge. I følgende tilfælde bør apparatet kun
anvendes efter konsultation hos lægen:
– ved eksem, sår, betændelsestilstande i
huden såsom betændte hårsække
(små «bumser» i hårsækkene) samt
åreknuder
– omkring modermærker
– ved nedsat immunitet i huden, f.eks.
ved sukkersyge, under graviditet, ved
Raynauds syge
– hvis du er bløder eller har nedsat
immunforsvar
Nyttige tips
Det er nemmest og mest behageligt at
epilere, når hårene har den optimale
længde på 2–5 mm. Hvis hårene er
længere bør de barberes først.
I begyndelsen anbefales det at epilere
om aftenen, så en eventuel rødmen kan
forsvinde i løbet af natten. Efter endt
epilering anbefales det at påføre en
fugtighedscreme.
Nyudvoksede, fine hår kan have svært ved
at bryde gennem hudoverfladen. Regel-
mæssig brug af en massagesvamp (f.eks.
efter badet) eller eksfolierende peeling
creme forhindrer at hårene gror indad, da
de blide skrubbebevægelser fjerner det
øverste hudlag, så de fine hår kan bryde
gennem hudoverfladen.
Det er et faktum, at udvoksning reduceres
med 50 %, hvis du fjerner hårene ved
roden mindst hver 4. uge ved hjælp af din
Silk·épil.
Beskrivelse (se side 4)
Massagerulle-tilbehør
EfficiencyPro-tilbehør
Epileringshoved med X’pert-épil-
system
1a
1b
2a
5395393_SE5580_S6-76 Seite 41 Mittwoch, 11. Oktober 2006 11:38 11
Side: 40
42
Starter epileringshoved
Udløserknapper
Kontakt med indbygget SmartLight
Stik til ledning
Ledning
12 V transformer med stik til stik-
kontakt
Hoved til epilering under armene
Ansigtstilbehør
Ansigtsservietter
Køletilbehør (Gelépakke (a), Køle-
handske (b))
Før du begynder
Klargøring af huden
Huden skal være helt tør og fri for fedt og
creme.
Afkøling af huden: De første par gange
du epilerer (eller hvis du har sart hud),
kan du anvende køletilbehøret, som af
dermatologer anbefales for at reducere
eventuel hudirritation.
• Sørg for at gelépakken har ligget
i fryseren (***) i mindst 2 timer
(for nemheds skyld ken gelépakkerne
opbevares i fryseren).
• Læg gelépakken under handskens
transparente folie. Må kun bruges
sammen med handsken.
• Læg den transparente (kolde) side af
handsken på benet.
• Afkøl i ca. 1/2 minut eller længere, hvis
nødvendigt.
• Epiler den afkølede hud omgående
som beskrevet i afsnit «Epilering».
• Gentag afkølings/epileringsprocessen
indtil hele benet er epileret.
• Det er vigtigt, at huden er tør under
epileringen.
Vigtigt: Den afkølede handske må kun
ligge på huden i max. 2 minutter. Må ikke
udsættes for sollys. Hvis gelépakken er
beskadiget, må den ikke anvendes, men
smides i skraldespanden. Må ikke anven-
des, hvis du er overfølsom, allergisk over
for kulde, hvis din hud er overfølsom, hvis
du lider af hjerte-kar sygdomme eller lider
af dårligt blodomløb.
Sådan anvendes Silk·épil
• Før du begynder bør du sikre dig, at det
epilatorhoved du ønsker at anvende er
grundigt rengjort ( eller ).
• Tryk på udløserknapperne på venstre
og højre side for at fjerne epilator-
hovedet.
• Klik det ønskede hoved på plads:
– Vælg det begynder epilatorhoved ,
hvis det er første gang du epilerer,
eller hvis du har meget sart hud.
– Når huden er blevet vant til epilering,
kan du skifte til det standard
epilatorhoved , som giver en mere
effektiv og hurtigere epilation takket
være det større antal pincetgreb.
Sæt ledningen i indgangsstikket og
tilslut transformeren til en stikkontakt.
Epilering
1 Sørg for, at enten tilbehør eller er
monteret på epileringshovedet.
For at tænde for apparatet skubbes
kontakten til stillingen «optimal».
For at sænke hastigheden vælges
indstillingen «soft». SmartLight lyser,
så længe apparatet er tændt.
2 Gnid huden for at løfte korte hår. For
det optimale resultat holdes apparatet
vinkelret (90°) mod huden. Uden at
trykke føres apparatet mod hårenes
groretning, i retning mod afbryderen.
Da hår kan gro i forskellige retninger,
kan det være en god idé at føre appa-
ratet i forskellige retninger for at opnå
det optimale resultat.
Begge ruller på tilbehøret med de
massageruller skal altid røre huden,
således at de pulserende bevægelser
2b
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2a 2b
3
2b
2a
6 5
7
1a 1b
4
1a
5395393_SE5580_S6-76 Seite 42 Mittwoch, 11. Oktober 2006 11:38 11
Side: 41
43
kan stimulere og afslappe huden og
gøre epileringen mere nænsom.
Hvis du er vant til epilering og ønsker at
fjerne hår hurtigt og effektivt, skal du
anvende EfficiencyPro-tilbehøret .
Det giver maksimal hudkontakt og
sikrer optimal brug.
3 Epilering af benene
(epileringshoved met tilbehør
eller )
Epiler benene nedefra og opefter.
Ved epilering i knæhasen skal benet
holdes strakt helt ud.
4 Epilering under armene og i
bikinilinjen
(hoved til epilering under armene
uden tilbehør)
Det smalle hoved til epilering under
armene er udviklet specielt til denne
brug. Den specielle udformning, som er
tilpasset konturerne på disse områder,
giver en blid og grundig epilering.
Vær opmærksom på, at områderne
især i begyndelsen er meget følsomme
over for smerte. Ved gentagen brug
aftager følelsen af smerte. Det er mere
behageligt, hvis du sikrer, at hårene har
den optimale længde på 2–5 mm.
De respektive områder skal vaskes
grundigt før epilering for at fjerne rester
af for eksempel deodorant.
Dup dig derefter forsigtigt tør med et
håndklæde. Når du epilerer under
armen, skal armen holdes løftet, så
huden er strakt ud. Bevæg apparatet i
forskellige retninger.
Da huden kan være mere følsom lige
efter epilering, bør du undgå at bruge
irriterende midler som deodoranter
med alkohol.
5 Ansigtsepilering
Klik ansigtstilbehøret på epilator-
hovedet til epilering under armene .
Nu er din Silk·épil Xelle perfekt tilpasset
til at fjerne hår fra overlæbe, hage og
kæbelinje.
Før epilering anbefaler vi, at huden
renses med alkohol af hygiejniske
årsager.
Gnid det område, du vil epilere, med
de medfølgende ansigtsservietter .
Når du epilerer ansigtet, skal du stræk-
ke huden med den ene hånd, holde
epilatoren i en vinkel på 90° med den
anden hånd og føre den langsomt i
kontaktens retning.
Advarsel: Ansigtsservietterne må kun
anvendes en enkelt gang på huden.
Må ikke anvendes tæt på øjnene.
Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis
der opstår en inflammation, skal brugen
ophøre. Brændbare, holdes væk fra ild.
Ingredienser: Isopropylalkohol, vand.
Rengøring af epilatorhovedet
6 Efter epilering tages stikket ud af stik-
kontakten og epilatorhovedet rengøres:
Fjern den tilbehør , eller og
børst rullerne.
7 For at rengøre pincetten bruges
rensebørsten dyppet i sprit. Rens
pincetterne med børsten fra bagsiden
af epilatorhovedet, mens du drejer
cylinderen manuelt. Efter rengøring
sættes det foretrukne tilbehør tilbage
på epilatorhovedet.
Der tages forbehold for ændringer uden
forudgående varsel.
Dette produkt er i overensstemmelse
med bestemmelserne i EMC Direktiv
89/336/EEC og Lavspændings-
direktivet 73/23/EEC.
Apparatet bør efter endt levetid
ikke kasseres sammen med
husholdningsaffaldet.
Bortskaffelse kan ske på et Braun
Servicecenter eller passende, lokale
opsamlingssteder.
1b
2a 1a
1b
8
9
8
10
1a 1b 9
5395393_SE5580_S6-76 Seite 43 Mittwoch, 11. Oktober 2006 11:38 11

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Silk-epil 5 5580.

Stil et spørgsmål om Braun Silk-epil 5 5580

Har du et spørgsmål om Braun Silk-epil 5 5580 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Silk-epil 5 5580. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Silk-epil 5 5580 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.