Braun Silk-epil 5 5280 manual

Få vist brugermanualen for Braun Silk-epil 5 5280 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Epilator
  • Model/navn: Silk-epil 5 5280
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Fransk, Spansk, Hollandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Russisk, Græsk, Ukrainsk, Polsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 32
34
Dansk
Vore produkter er fremstillet, så de opfyl-
der de højeste krav til kvalitet, anvendelig-
hed og design. Vi håber, du vil få stor
glæde af Braun Silk·épil X’elle Easy Start.
I det følgende vil vi gøre dig fortrolig med
apparatet samt give dig nogle nyttige
oplysninger omkring epilering.
Læs venligst brugsanvisningen grundigt
igennem, før apparatet bruges første
gang.
Braun Silk·épil X’elle er designet til at gøre
fjernelse af uønsket hårvækst så effektiv,
nænsom og let som muligt. Det gennem-
prøvede epileringssystem fjerner håret
ved roden og efterlader huden glat i ugevis.
Når hårene vokser ud, er de fine og bløde,
og der er ingen stubbe.
Det nye epileringshoved B med X’pert-
épil system har 40 pincetter, som er
placeret på en unik måde, så hårene
fjernes med et strøg med uovertruffen
effektivitet. SoftLift™ tips, der er integreret
i epileringshovedet, sikrer, at selv korte
hår (0,5 mm) og fladtliggende hår fjernes
helt nede ved roden.
Den findes med to forskellige slags
tilbehør:
A De massageruller gør epilering ekstra
nænsom. Den pulserende bevægelse
stimulerer og afslapper huden for at
opveje følelsen af ryk.
a EfficiencyPro-tilbehøret giver en
grundig epilering, som nu er endnu
hurtigere. Det sikrer størst mulig
kontakt med huden, når det holdes helt
rigtigt og gør det således muligt af
fjerne hår mere effektivt.
SmartLight indbygget i kontakten skaber
lysforhold næsten ligesom dagslys og
afslører således selv de fineste hår, hvilket
giver dig bedre kontrol og større epile-
ringseffektivitet.
Hvis du ikke har brugt en epilator før, eller
hvis det er længe siden, kan det tage et
lille stykke tid for huden at vænne sig til
epileringsprocessen. Det ubehag man
oplever i starten reduceres væsentligt ved
gentagen brug, da der bliver færre hår der
skal fjernes og huden vænner sig til
processen.
Braun Silk·épil X’elle Easy Start er specielt
designet til at gøre din start inden for
epilering så nem og blid som mulig i
tilvænningsfasen.
• Begynder epilatorhovedet b er udviklet
specielt til de første epileringer, hvor
huden endnu ikke har vænnet sig til
processen, samt til sart hud.
Sammenlignet med standard epilator-
hovedet har det færre pincetgreb som
sidder længere fra hinanden, så de
trækker færre hår ud på én gang. Dette
gør processen meget blidere og hjælper
din hud med at tilpasse sig epilering,
men det tager lidt længere tid end med
standard epilatorhovedet.
Køletilbehøret hjælper yderligere med
at mindske eventuel hudirritation efter
epileringen og efterlader huden kølig og
frisk.
Advarsel
• Hårtørreren må ikke blive våd.
• Apparatet skal opbevares utilgængeligt
for børn.
• Når apparatet er tændt må det aldrig
komme i kontakt med hovedhår,
øjenvipper, hårbånd etc. Dette for at
undgå skader både på brugeren og på
apparatet.
• Kontroller først om netspændingen i
lysnettet stemmer overens med spæn-
dingsangivelsen på transformeren.
Anvend altid denne vedlagte 12 V
transformer.
5396383_SE5180_P6-68 Seite 34 Mittwoch, 27. Juli 2005 2:41 14
Side: 33
35
Generelle oplysninger om epilering
Silk·épil er designet til at fjerne hår på
benene, men kan også anvendes på alle
sarte områder som f.eks. på armene,
i armhulen eller langs bikinilinien.
Alle former for hårfjernelse, hvor hårene
fjernes med rod, kan medføre hudirritation
eller hår, der vokser under huden (f.eks.
kløe, ubehag eller rødmen), afhængig af
hud- og hårtype. Dette er en helt normal
reaktion, som hurtigt vil forsvinde.
Dog kan det vare længere, hvis det er
første gang du fjerner hår med roden eller
hvis du har sart hud.
Brug af køletilbehøret vil afhjælpe hud-
irritation.
Hvis din hud – efter 36 timer – stadig viser
tegn på irritation, bør du kontakte din
læge. Generelt vil hudreaktionerne og
smertefølelsen aftage væsentligt, efter-
hånden som du har anvendt Silk·épil nogle
gange.
I nogle tilfælde kan der opstå betændelse
på grund af bakterier, som trænger ned
i huden (f.eks. når apparatet føres over
huden). Grundig rengøring af epilator-
hovedet før brug nedsætter risikoen for
infektioner.
Hvis du er i tvivl om, hvor vidt du kan tåle
at bruge apparatet, bør du tale med din
læge. I følgende tilfælde bør apparatet kun
anvendes efter konsultation hos lægen:
– ved eksem, sår, betændelsestilstande
i huden såsom betændte hårsække
(små «bumser» i hårsækkene) samt
åreknuder
– omkring modermærker
– ved nedsat immunitet i huden, f.eks.
ved sukkersyge, under graviditet, ved
Raynauds syge
– hvis du er bløder eller har nedsat
immunforsvar
Nyttige tips
Det er nemmest og mest behageligt at
epilere, når hårene har den optimale
længde på 2–5 mm. Hvis hårene er
længere bør de barberes først.
I begyndelsen anbefales det at epilere
om aftenen, så en eventuel rødmen kan
forsvinde i løbet af natten. Efter endt
epilering anbefales det at påføre en
fugtighedscreme.
Nyudvoksede, fine hår kan have svært ved
at bryde gennem hudoverfladen. Regel-
mæssig brug af en massagesvamp (f.eks.
efter badet) eller eksfolierende peeling
creme forhindrer at hårene gror indad, da
de blide skrubbebevægelser fjerner det
øverste hudlag, så de fine hår kan bryde
gennem hudoverfladen.
Det er et faktum, at udvoksning reduceres
med 50%, hvis du fjerner hårene ved
roden mindst hver 4. uge ved hjælp af din
Silk·épil.
A Beskrivelse (se side 4)
A Massagerulle-tilbehør
a EfficiencyPro-tilbehør
B Epileringshoved med X’pert-épil
system
b Starter epileringshoved
3 Udløserknapper
4 Kontakt med indbygget SmartLight
5 Stik til ledning
6 Ledning
7 12 V transformer med stik til stik-
kontakt
Køletilbehør
H Gelépakke
h Kølehandske
5396383_SE5180_P6-68 Seite 35 Mittwoch, 27. Juli 2005 2:41 14
Side: 34
36
B Før du begynder
Klargøring af huden
Huden skal være helt tør og fri for fedt og
creme.
Afkøling af huden: De første par gange
du epilerer (eller hvis du har sart hud),
kan du anvende køletilbehøret, som af
dermatologer anbefales for at reducere
eventuel hudirritation.
• Sørg for at gelépakken har ligget
i fryseren (***) i mindst 2 timer
(for nemheds skyld ken gelépakkerne
opbevares i fryseren).
• Læg gelépakken under handskens
transparente folie. Må kun bruges
sammen med handsken.
• Læg den transparente (kolde) side af
handsken på benet.
• Afkøl i ca. 1/2 minut eller længere, hvis
nødvendigt.
• Epiler den afkølede hud omgående som
beskrevet i afsnit «C».
• Gentag afkølings/epileringsprocessen
indtil hele benet er epileret.
• Det er vigtigt, at huden er tør under
epileringen.
Vigtigt: Den afkølede handske må kun
ligge på huden i max. 2 minutter. Må ikke
udsættes for sollys. Hvis gelépakken er
beskadiget, må den ikke anvendes, men
smides i skraldespanden. Må ikke anven-
des, hvis du er overfølsom, allergisk over
for kulde, hvis din hud er overfølsom, hvis
du lider af hjerte-kar sygdomme eller lider
af dårligt blodomløb.
Sådan anvendes Silk·épil
• Før du begynder bør du sikre dig, at det
epilatorhoved du ønsker at anvende er
grundigt rengjort (B eller b).
• Tryk på udløserknapperne 3 på venstre
og højre side for at fjerne epilator-
hovedet.
• Klik det ønskede hoved på plads:
– Vælg det begynder epilatorhoved b,
hvis det er første gang du epilerer, eller
hvis du har meget sart hud.
– Når huden er blevet vant til epilering,
kan du skifte til det standard epilator-
hoved B, som giver en mere effektiv
og hurtigere epilation takket være det
større antal pincetgreb.
• Sæt ledningen 6 i indgangsstikket 5
og tilslut transformeren 7 til en stik-
kontakt.
C Epilering
1 Sørg for, at enten tilbehør A eller a er
monteret på epileringshovedet.
For at tænde for apparatet skubbes
kontakten 4 til stillingen «optimal».
For at sænke hastigheden vælges
indstillingen «soft». SmartLight lyser, så
længe apparatet er tændt.
2 Gnid huden for at løfte korte hår.
For det optimale resultat holdes
apparatet vinkelret (90°) mod huden.
Uden at trykke føres apparatet mod
hårenes groretning, i retning mod
afbryderen.
Da hår kan gro i forskellige retninger,
kan det være en god idé at føre appa-
ratet i forskellige retninger for at opnå
det optimale resultat.
Begge ruller på tilbehøret med de
massageruller A skal altid røre huden,
således at de pulserende bevægelser
kan stimulere og afslappe huden og
gøre epileringen mere nænsom.
Hvis du er vant til epilering og ønsker at
fjerne hår hurtigt og effektivt, skal du
anvende EfficiencyPro-tilbehøret a.
Det giver maksimal hudkontakt og
sikrer optimal brug.
3 Epilering af benene
Epiler benene nedefra og opefter.
Ved epilering i knæhasen skal benet
holdes strakt helt ud.
5396383_SE5180_P6-68 Seite 36 Mittwoch, 27. Juli 2005 2:41 14
Side: 35
37
4 Epilering under armene og langs
bikinilinien
Tests foretaget af dermatologer har
vist, at man også kan epilere under
armene og langs bikinilinien.
Vær opmærksom på, at disse områder
er specielt følsomme over for smerte.
Ved gentagen brug vil smertefornem-
melsen blive mindre.
Før epilering skal det respektive
område rengøres grundigt og derefter
klappes tørt med et håndklæde. Ved
epilering under armene holdes armen
strakt opad og apparatet føres i
forskellige retninger.
Rengøring af epilatorhovedet
5 Efter epilering trækkes apparatet ud af
stikket, og epileringshovedet rengøres.
Tag først det anvendte tilbehør (A eller
a) af og rens det med en børste.
6 For at rengøre pincetten bruges
rensebørsten dyppet i sprit. Rens
pincetterne med børsten fra bagsiden
af epilatorhovedet, mens du drejer
cylinderen manuelt. Efter rengøring
sættes det foretrukne tilbehør (A eller
a) tilbage på epilatorhovedet.
7 Fjern epilatorhovedet ved at trykke på
udløserknapperne 3 til venstre og til
højre og træk det af. Giv toppen af
apparatet en hurtig rengøring med
børsten. Sæt epilatorhovedet og dit
foretrukne tilbehør tilbage på
apparatet.
Der tages forbehold for ændringer uden
forudgående varsel.
Dette produkt er i overens-
stemmelse med bestemmelserne
i EMC Direktiv 89/336/EEC og
Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC.
Når produktet er udtjent, bør
det bortskaffes via de særlige
indsamlingssteder i landet.
5396383_SE5180_P6-68 Seite 37 Mittwoch, 27. Juli 2005 2:41 14

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Silk-epil 5 5280.

Stil et spørgsmål om Braun Silk-epil 5 5280

Har du et spørgsmål om Braun Silk-epil 5 5280 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Silk-epil 5 5280. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Silk-epil 5 5280 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.