Braun Silk Epil 5 - 5185 manual

Få vist brugermanualen for Braun Silk Epil 5 - 5185 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Epilator
  • Model/navn: Silk Epil 5 - 5185
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Fransk, Spansk, Hollandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Græsk, Polsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 35
37
Vores produkter er skabt til at opfylde
de største krav med hensyn til kvalitet,
funktionalitet og design. Vi håber, du vil
få stor glæde af at anvende din Braun
Silk·épil 5.
Læs hele brugervejledningen omhyg-
geligt, før apparatet tages i brug, og
behold den til senere brug.
Braun Silk·épil 5 er skabt til at gøre
fjernelse af uønsket hårvækst så effektiv,
nænsom og let som muligt. Det gennem-
prøvede epileringssystem fjerner håret
ved roden og efterlader huden glat i
ugevis. Når hårene vokser ud, er de fine
og bløde, så der er ingen stubbe.
Vigtigt
•	 Af hygiejniske grunde bør du ikke dele
dette apparat med andre.
•	 Apparatet er forsynet med en special-
ledning med integreret strømforsyning
og ekstra lav spænding for større sik-
kerhed. Ingen dele må udskiftes eller
manipuleres. I modsat fald risikerer
man at få elektrisk stød. Elektriske
specifikationer findes på specialled-
ningen.
•	 		 Dette apparat kan rengøres
under rindende vand.
Advarsel: Træk stikket ud af
stikkontakten, før nogen af hovederne
rengøres i vand.
•	 Apparatet er ikke beregnet til brug af
børn eller personer med nedsatte
fysiske, følelsesmæssige eller mentale
evner, medmindre de overvåges af en
person, som er ansvarlig for deres
sikkerhed. Opbevar apparatet util-
gængeligt for børn for at sikre, at de
ikke leger med det.
•	 Når apparatet er tændt, må det aldrig
komme i kontakt med hovedhår,
øjenvipper, hårbånd, etc. for at undgå
fare for skader på brugeren, samt at
apparatet blokeres eller beskadiges.
•	 Anvend aldrig epilatorhovedet uden
hætte.
Generelle oplysninger om epilering
Alle metoder, som fjerner håret ved
roden, kan medføre, at hår vokser under
huden eller at der opstår hudirritation
(f.eks. kløe, ubehag og rødme af huden)
afhængig af hud- og hårtype. Det er
en helt normal reaktion, der som regel
hurtigt forsvinder. Dog kan det vare
længere de første gange, du epilerer,
eller hvis du har sart hud. Hvis huden
stadig er irriteret efter 36 timer, bør du
kontakte din læge. Generelt aftager
hudreaktionen og smertefølelsen væsent-
ligt, efterhånden som du har anvendt
Silk·épil nogle gange.
I nogle tilfælde kan der opstå betæn-
delse på grund af bakterier, som trænger
ned i huden (f.eks. når apparatet bevæ-
ges hen over huden). Grundig rengøring
af epilatorhovedet før brug nedsætter
risikoen for infektioner.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan tåle
at bruge apparatet, bør du tale med din
læge. I følgende tilfælde bør apparatet
kun anvendes efter konsultation hos
lægen:
–	 ved eksem, sår, betændelsestilstande
i huden såsom betændte hårsække
(små bumser i hårsækkene) samt
åreknuder,
–	 omkring modermærker,
–	 ved nedsat immunitet i huden, f.eks.
ved sukkersyge, under graviditet eller
ved Raynauds syge, hæmofili, trøske
eller nedsat immunforsvar.
Nyttige tips
Hvis du ikke tidligere har anvendt en
epilator, eller hvis du ikke har epileret
huden i en længere periode, kan det tage
lidt tid, inden huden vænner sig til epile-
ring. Det ubehag, du føler i begyndelsen,
bliver betydeligt mindre ved gentaget
brug, idet huden vænner sig til proces-
sen.
Epilering er nemmere og mere bekvemt,
når hårene har den optimale længde på
2–5 mm. Hvis hårene er længere,
Dansk
92123697_SE5580_5180_WE_S6-60.indd 37 25.11.11 12:29
Side: 36
38
anbefaler vi, at du først barberer dig og
epilerer de kortere, udvoksede hår en
uge senere.
I begyndelsen anbefales det at epilere
om aftenen, så en eventuel rødme kan
fortage sig i nattens løb. Efter endt
epilering anbefales det at bruge en
fugtighedscreme.
Nyudvoksede, fine hår kan have svært
ved at bryde igennem hudoverfladen.
Regelmæssig brug af massagesvamp
(f.eks. efter badet) eller eksfolierende
peelingcreme er med til at forhindre, at
hår gror indad, da de blide skrubbebe-
vægelser fjerner det øverste hudlag, så
de fine hår kan bryde igennem hudover-
fladen.
Beskrivelse
1a	 Højfrekvente massageruller
1b	 Efficiency-hætte (ikke alle modeller)
2	 Epilatorhoved med pincetelement
3	Lys
4	Tænd/sluk-knap
5	Udløserknap
6	Specialkabel
7	 Hætte til sensitive områder (kun ved
model 5580/5380)
8	 Ansigtshoved (kun ved model 5580)
9	Kølehandske/gelépakken
Klargøring til brug
•	 Huden skal være helt tør og fri for fedt
eller creme.
•	 Inden brug skal man altid sørge for, at
epilatorhovedet (2) er rent forsynet
med en hætte (1).
•	 Hætten skiftes ved at trykke ribberne
ned og trække den af.
•	 Tryk på udløserknappen (5) for at
skifte epilatorhoved.
Kølehandske til optimal køling af
huden
Ved de første epileringer, eller hvis du har
følsom hud, kan du bruge kølehandsken
(9), anbefalet af dermatologer til at
hjælpe med at reducere evt. hudirrita-
tioner.
•	 Sørg for, at gelépakken har været i
fryseren (***) i mindst 2 timer (du kan
evt. opbevare gelépakkerne i
fryseren).
•	 Isæt gelépakken under kølehandskens
transparente folie. Må kun anvendes
med handske.
•	 Hold den transparente (kølige) side af
handsken mod benet.
•	 Køl huden af i ca. 30 sekunder, eller
længere tid hvis det er nødvendigt.
•	 Epiler det afkølede hudområde
omgående som beskrevet herunder.
•	 Gentag køling og epilering, til du er
færdig.
•	 Mens du epilerer, bør du sikre dig, at
huden er tør.
Vigtigt: Hold ikke kølehandsken på det
samme område i mere end 2 minutter.
Hold den væk fra sollys. Brug ikke
gelépakken, hvis den er beskadiget.
Kasseres sammen med husholdnings-
affaldet. Undgå at bruge handsken, hvis
du er hypersensitiv, allergisk overfor
kulde, eller hvis din hud lider af senso-
riske forstyrrelser, eller du har en hjerte-
sygdom eller blodcirkulationsforstyr-
relser.
Sådan epilerer du
Epilatorhovedet (2) har Close-Grip-
teknologi, der sikrer ekstra effektivitet
især ved korte hår. De 40 pincetter er
altid i tæt kontakt med huden og fjerner
hår, der er så korte som et sandkorn
(0,5 mm. Det drejelige hoved tilpasser
sig perfekt til kroppens konturer for
maksimal grundighed.
De højfrekvente massageruller (1a)
stimulerer huden effektivt og giver en
ekstra nænsom epilering.
Efficiency-hætten (1b) til hurtig epilering
sikrer maksimal hudkontakt, og placerer
hele tiden pincetterne i den optimale
position.
92123697_SE5580_5180_WE_S6-60.indd 38 25.11.11 12:29
Side: 37
39
1	 Sådan bruges apparatet
	 Tænd på start/stop-knappen (4) for at
tænde for apparatet:
	 Vælg position «I» = ekstra nænsom
	 Vælg position «II» = ekstra effektiv
	 Når apparatet er tændt, oplyser lampen
(3) det område, der epileres. Det giver
dig bedre kontrol og forbedret epile-
ringseffektivitet.
2	 Sådan styrer du apparatet
•	 Stræk altid huden ud under epile-
ring.
•	 Sørg for, at epileringsområdet er i
tæt kontakt med huden.
•	 De drejelige hoveder tilpasser sig
automatisk hudens konturer.
•	 Uden at trykke føres apparatet i en
langsom glidende bevægelse mod
hårenes vokseretning i retning mod
afbryderen. Da hår kan gro i forskel-
lige retninger, kan det også være en
god idé at føre apparatet i forskellige
retninger for at opnå det optimale
resultat. Massagerullernes pulse-
rende bevægelser stimulerer huden
og får den til at slappe af, så man
opnår en mere skånsom epilering.
•	 Hvis du er vant til fornemmelsen af
epilering og foretrækker at fjerne
hår hurtigt, kan du anvende efficien-
cy-hætten (1b) og udskifte massage-
rullerne (1a).
3	 Epilering af benene
	 Epiler dine ben fra underbenet i
opadgående retning. Ved epilering bag
knæet holdes benet strakt.
4	 Epilering under armene og i
bikinilinjen
	 Tilbehøret til sensitive områder (7),
som sættes på epilatorhovedet (2) er
udviklet specielt til denne brug.
	 Vær opmærksom på, at områderne
især i begyndelsen er meget følsomme
over for smerte. Derfor anbefaler vi, at
du begynder med at vælge indstilling
«I». Ved gentagen brug aftager følelsen
af smerte.
	 Før epilering skal området rengøres
grundigt for at fjerne rester af for
eksempel deodorant. Dup dig derefter
forsigtigt tør med et håndklæde. Når
du epilerer under armen, skal armen
holdes løftet, så huden er strakt ud.
Bevæg apparatet i forskellige retninger.
Da huden kan være mere følsom lige
efter epilering, bør du undgå at bruge
irriterende midler som deodoranter
med alkohol.
5	 Ansigtsepilering
	 Når ansigtshovedet (8) er monteret, er
din Silk-épil perfekt egnet til nemt at
fjerne uønsket hår fra ansigtet eller
andre følsomme områder.
	 Før epilering anbefaler vi, at huden
renses med alkohol af hygiejniske
årsager. Når du epilerer ansigtet, skal
du strække huden med den ene hånd,
og langsomt føre epilatoren med den
anden hånd i retning mod afbryderen.
6	 Rengøring af epilatorhovedet
	 Inden rengøring trækkes stikket ud af
stikkontakten. Regelmæssig rengøring
sikrer en bedre epilering.
a	 Rengøring med børste:
	 Fjern hætten og børst den af. Rengør
pincetterne grundigt fra bagsiden af
epilatorhovedet med en børste dyppet
i rensevæske. Drej pincetelementet
manuelt imens. Denne rengøring sikrer
den bedste hygiejne for epilatorhove-
det.
b	 Rengøring under rindende vand:
	 Fjern hætten. Hold apparatet med
epilatorhovedet under rindende vand.
	 Tryk så på udløserknappen (5) for at
fjerne epilatorhovedet (2).
	 Ryst både epilatorhovedet og apparatet
grundigt for at sikre, at det sidste vand
92123697_SE5580_5180_WE_S6-60.indd 39 25.11.11 12:29
Side: 38
40
kommer ud. Lad begge dele tørre.
Sørg for, at de er helt tørre, inden de
samles igen.
Apparatet bør efter endt levetid ikke
kasseres sammen med hushold-
ningsaffaldet. Bortskaffelse kan
ske på et Braun Service­
center
eller egnede, lokale opsamlings­
steder.
Der tages forbehold for ændringer uden
forudgående varsel.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen
regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem
reparation eller ombytning af apparatet.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor
Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader
opstået ved fejlbetjening, normalt slid
eller fejl som har ringe effekt på værdien
eller funktionsdygtigheden af apparatet.
Garantien bortfalder ved reparationer
udført af andre end de af Braun anviste
reparatører og hvor originale Braun
reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om
nærmeste Braun Service Center.
92123697_SE5580_5180_WE_S6-60.indd 40 25.11.11 12:29

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Silk Epil 5 - 5185.

Stil et spørgsmål om Braun Silk Epil 5 - 5185

Har du et spørgsmål om Braun Silk Epil 5 - 5185 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Silk Epil 5 - 5185. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Silk Epil 5 - 5185 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.