Braun Silk&Soft BodyShave LS5560 manual

Få vist brugermanualen for Braun Silk&Soft BodyShave LS5560 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Ladyshaver
  • Model/navn: Silk&Soft BodyShave LS5560
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 33
35
Vores produkter er designet til at opfylde
de højeste standarder med hensyn til
kvalitet, funktionalitet og design. Braun
Silk&Soft er blevet udviklet for at give dig
en perfekt og behagelig barbering af ben,
underarme og bikiniområdet. Vi håber,
at du får stor glæde af din Braun Lady-
shaver.
Vigtigt
Dette apparat har en specialledning med
integreret lavspændingsstrøm for ekstra
sikkerhed. Ingen af apparatets dele må
udskiftes eller manipuleres, da man kan
risikere at få elektrisk stød.
Af hygiejniske grunde bør du ikke dele
dette apparat med andre. Hvis du er i tvivl
om, hvorvidt du kan tåle at bruge appara-
tet, bør du tale med din læge. I følgende
tilfælde bør apparatet kun anvendes efter
konsultation hos lægen:
– ved eksem, sår, betændelsestilstande i
huden såsom betændte hårsække
(små «bumser» i hårsækkene) samt
åreknuder
– omkring modermærker
– ved nedsat immunitet i huden, fx ved
sukkersyge, Raynauds syge
– hvis du er bløder eller har nedsat
immunforsvar.
Beskrivelse
1 OptiShave-tilbehør
2 Barberhoved
a Skæreblad
b SoftStrip
c EasyGlide-pude
d Trimmer til langt hår
e Udløserknapper
f TrimLock «trim/shave»
3 Lamelkniv
4 Tænd/sluk-knap
5 Opladningslys
6 Skin Smoothing-tilbehør (kun til
benene)
a Aftagelig udglatningspude
b Ekstra udglatningspude
c Trykknap til at frigøre puden
7 Trimmertilbehør til bikiniområdet
(4 mm, 8 mm)
8 Specialledning
9 Opladningsholder
Opladning
Opladning foregår bedst ved en tempera-
tur mellem 15 °C og 35 °C.
Tilslut shaveren til en stikkontakt med
specialledningen, når motoren er
slukket.
Når barbermaskinen oplades første
gang, skal den oplade konstant i fire
timer. Senere opladninger tager kun en
time.
Opladningslyset (5) viser, at barber-
maskinen er under opladning. Når
batteriet er fuldt opladet, slukker det
grønne lys. Hvis lyset tænder igen,
mens barbermaskinen er tilsluttet en
stikkontakt, betyder det, at barber-
maskinen genoplader for at opretholde
fuld kapacitet.
En fuld opladning giver op til 40
minutters trådløs funktion afhængig af
hårtype og brugsadfærd. Hyppig brug
af hudglatningstilbehøret vil reducere
drifttiden for det trådløse apparat.
Når barbermaskinen er fuldt opladet,
aflades den ved normal brug. Derefter
genoplades den til fuld kapacitet. Den
maksimale batterikapacitet nås først
efter flere cyklusser med ladning og
afladning.
Takket være den bekvemme dobbelt-
funktion kan din Braun Silk&Soft også
anvendes, selvom de genopladelige
batterier er afladet, ved at slutte maski-
nen til en stikkontakt med specialled-
ningen.
Specialledningen tilpasses automatisk
vekselstrømspændinger (fra 100 til
240 V).
•
•
•
•
•
•
•
Dansk
5328407_LS5560.indd 35
5328407_LS5560.indd 35 13.09.2006 9:35:23 Uhr
13.09.2006 9:35:23 Uhr
Side: 34
36
Barbering
Silk&Soft-systemet får også fat i
problemhår og giver silkeglat hud. Den
indbyggede SoftStrip strækker huden
for at sikre, at der gribes fat om hårene
længere nede, samtidig med at det
svævende skæreblad og den svævende
trimmer til langt hår glider tæt ind mod
huden. Dette sikrer en perfekt og tæt
barbering. EasyGlide-puden giver en
nænsom barbering ved at sikre, at bar-
bermaskinen glider let. Derved mindskes
eventuel hudirritation.
OptiShave-tilbehøret giver en ekstratæt
og behagelig barbering af benene.
Tænd/sluk-knappen trykkes ned og
skubbes op for at tænde for barber-
maskinen. Kontrollér, at TrimLock står i
stillingen «shave».
Det optimale resultat fås ved at placere
OptiShave-tilbehøret på barberhovedet
(A). Derved sikres optimal tæthed og
en perfekt brugsvinkel, således at både
skæreblad og trimmer er i kontakt med
huden.
Bevæg apparatet langsomt imod
hårets vokseretning. Trimmeren til langt
hår tilpasser sig kroppens konturer
og løfter alle de lange hår, inden de
skæres af. Derefter følger skærebladet
for at fjerne eventuelle stubbe.
Hvis det er længe siden, du sidst har
barberet dig, fjernes OptiShave-tilbe-
høret for at få en hurtigere forbarbering
af længere hår (B).
Sørg altid for, at både skæreblad og
trimmer er i kontakt med huden.
Barber dine ben med Skin Smoothing-
tilbehøret
I stedet for OptiShave-tilbehøret vil du
måske gerne bruge Skin Smoothing-
tilbehøret (6), som i kraft af udglatnings-
puden hjælper med at forbedre hudens
udseende. Udglatningspuden skraber
huden for at fjerne døde hudceller og
•
•
•
•
•
giver således huden nyt liv og et smukt
udseende.
Gør som følger:
– Tag OptiShave-tilbehøret (1) af og sæt
Skin Smoothing-tilbehøret (6) på i
stedet.
– Når du langsomt fører apparatet imod
hårets vokseretning, skal du sørge for,
at trimmeren til langt hår, skærebladet
og udglatningspuden er i kontakt med
huden.
Barbering og styling af underarme og
bikiniområdet
På disse følsomme områder skal du sørge
for altid at barbere på udstrakt hud for at
undgå skader (B). Vær særlig forsigtig,
hvis hudoverfladen er ujævn, eller der
forekommer løsrevet hud. Sørg for ikke at
røre dette med trimmeren til langt hår.
Barbering af underarme og bikiniområdet:
Fjern OptiShave-tilbehøret for bedre at
kunne nå. Stræk altid huden ud, når du
barberer dig.
Styling af bikiniområdet:
For at klippe i præcise linjer og konturer
låses trimmeren til langt hår ved at
skubbe TrimLock til stillingen (C1). For at
få en ensartet længde låses trimmeren til
langt hår, og trimmertilbehøret til bikini-
området (3) sættes på barberhovedet
(C2). Bevæg apparatet langsomt imod
hårets vokseretning for at få det bedste
resultat. Vi anbefaler, at du bruger
tilbehøret på 4 mm, når du klipper langt
hår for at få hurtige og gode resultater.
Når du er færdig
Efter barberingen kan du smøre dig ind
med lidt creme eller lotion. Men undgå
brug af præparater, der irriterer huden,
såsom deodoranter med alkohol, umid-
delbart efter barberingen.
5328407_LS5560.indd 36
5328407_LS5560.indd 36 13.09.2006 9:35:24 Uhr
13.09.2006 9:35:24 Uhr
Side: 35
37
Rengøring
Rengør barberhovedet med børsten
(D1)
Tryk på udløserknapperne for at fjerne
barberhovedet. Bank bunden af
barberhovedet forsigtigt mod en flad
overflade (ikke på skærebladet).
Rens lamelkniven og indersiden af
barberhovedet med børsten.
Skærebladet må imidlertid ikke renses
med børsten, da den kan ødelægge
bladet.
Rengør barberhovedet under rindende
vand (D2)
Het Barberhovedet kan renses
under rindende vand.
Advarsel: Afbryd strømforbindel-
sen, før du rengør barberhovedet
med vand.
Tryk på udløserknapperne for at fjerne
barberhovedet.
Skyl barberhovedet og lamelkniven
hver for sig under varmt, rindende
vand. En natursæbe kan også anven-
des, forudsat at den ikke indeholder
små partikler eller slibemidler. Skyl al
skummet af.
Læg lamelkniv og barberhoved til tørre
hver for sig.
Hvordan man rengør og vedligeholder
Skin Smoothing-tilbehøret
For at rengøre Skin Smoothing-tilbehøret
(6) tages det først af (E), og derefter rystes
udglatningspuden (6a). En gang imellem
kan du også rengøre den med sæbevand.
Lad den tørre, før den bruges igen.
Der er en ekstra udglatningspude (6b)
som reserve.
Hold din Braun Silk&Soft
BodyShave i topform
Barberdelene skal smøres regel-
mæssigt hver tredje måned (E).
•
•
•
•
•
•
Hvis barberhovedet rengøres under
rindende vand, skal det smøres efter
hver rengøring.
Påfør en smule let maskinolie eller
vaseline på skærebladet og metal-
delene på trimmeren til langt hår. Fjern
derefter barberhovedet og påfør en
smule vaseline som vist på illustratio-
nen (F).
Skæreblad og lamelkniv er præcisions-
dele, som bliver slidt med tiden. For at
opretholde en optimal barbering skal
skæreblad og lamelkniv udskiftes, når
du bemærker, at kvaliteten af barber-
ingen forringes.
Brug ikke barbermaskinen, hvis skære-
blad eller ledning er beskadigede.
Udskiftning af barbermaskinens dele
Skæreblad: Tryk på udløserknapperne
for at fjerne barberhovedet. Tryk på
den blå plastramme (G) for at fjerne
skærebladet. Et nyt skæreblad
monteres inde i barberhovedet.
Lamelkniv: Lamelkniven fjernes ved at
trykke den ned og dreje den 90° (H1),
hvorefter den kan tages af. En ny
lamelkniv monteres ved at trykke den
ned over lamelknivholderen og dreje
den 90° (H2).
De udskiftelige dele (skæreblad,
lamelkniv, udglatningspude) kan købes
i detailforretninger eller i Braun Kunde-
servicecentre.
Opladningsholder
Din Braun Silk&Soft leveres med en
praktisk opladningsholder (9), hvorpå du
også kan lade barbermaskinens dele
tørre. Når du sætter apparatet i med
kontakten mod holderen og tilbehøret til
bikiniområdet, klikker den fast i holderen,
så den nemt kan transporteres.
Sådan bevares genopladelige batterier
For at bevare optimal kapacitet på de
genopladelige batterier skal barbermas-
kinen aflades fuldstændigt (ved barbering)
•
•
•
•
•
5328407_LS5560.indd 37
5328407_LS5560.indd 37 13.09.2006 9:35:24 Uhr
13.09.2006 9:35:24 Uhr
Side: 36
38
ca. hver 6. måned. Derefter genoplades
barbermaskinen til fuld kapacitet.
Barbermaskinen må ikke udsættes for
temperaturer over 50 °C i længere
perioder.
Miljømæssige oplysninger
Dette produkt indeholder
genopladelige batterier. For at
beskytte miljøet bør apparatet
efter endt levetid ikke kasseres
sammen med husholdnings-
affaldet. Bortskaffelse kan ske på et
Braun Servicecenter eller passende,
lokale opsamlingssteder.
Elektriske specifikationer findes på
specialkablet.
Kan ændres uden varsel.
Dette produkt er i overens-
stemmelse med bestemmelserne
i EMC Direktiv 89/336/EEC og
Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl
efter vort skøn gennem reparation eller
ombytning af apparatet. Denne garanti
gælder i alle lande, hvor Braun er
repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader
opstået ved fejlbetjening, normalt slid (f.
eks. skæreblad og lamelkniv) samt fejl,
som har ringe effekt på apparatets værdi
eller funktionsdygtighed. Garantien
bortfalder ved reparationer udført af andre
end de af Braun anviste reparatører og
hvor originale Braun reservedele ikke er
anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om
nærmeste Braun Service Center.
5328407_LS5560.indd 38
5328407_LS5560.indd 38 13.09.2006 9:35:24 Uhr
13.09.2006 9:35:24 Uhr

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Silk&Soft BodyShave LS5560.

Stil et spørgsmål om Braun Silk&Soft BodyShave LS5560

Har du et spørgsmål om Braun Silk&Soft BodyShave LS5560 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Silk&Soft BodyShave LS5560. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Silk&Soft BodyShave LS5560 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.