Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 manual

Få vist brugermanualen for Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Stylingjern
  • Model/navn: Satin Hair 7 ST 750 / ES3
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Polsk, Russisk

Indholdsfortegnelse

Side: 8
9
• Ledningen må ikke vikles om apparatet.
Kontroller regelmæssigt, om ledningen er
slidt eller beskadiget. Hvis ledningen er
beskadiget, må apparatet ikke anvendes
mere, men skal indleveres til et Braun Service-
center. Ukvalificerede reparationer kan med-
føre stor fare for brugeren.Apparatet må kun
bruges i tørt hår.
• Vær forsigtig, når du bruger apparatet ved
maksimumtemperatur.
Beskrivelse
1 Kølige berøringspunkter
2 Display
3 Hårtypevælger («–/+»)
4 «boost»-knap
5 Tænd-/slukknap («on/off»)
6 Drejelig ledning (længde 2 m)
7 Iondyser
8 Stylingplader
Colour Saver-teknologi
Colour Saver-teknologi med satinioner holder det farvede hår sundt
ved at beskytte dit hår mod udtørring og skader og reducerer
farvet hårs fugttab under tørringen med op til 50 %*. Når
satinionerne frigives i håret, høres en let knitrende lyd. Til smukt
og blankt hår, som holder sig sundere og mere levende længere.
* sammenlignet med brug af et apparat uden Colour Saver-
teknologi
Ibrugtagning
• Slut apparatet til en stikkontakt og tryk på tænd-/slukknappen
(5) i 1 sekund for at tænde for det.
• Displayet lyser orange/rødt under opvarmningen. Apparatet
leveres med en standardindstilling til normalt hår, medium.
Termometersymbolet blinker [A], indtil temperaturen i den viste
indstilling er nået.
• Efter cirka 30 sekunder bliver displayet grønt. Det viser, at du
kan begynde at bruge apparatet. Så snart temperaturen for
den valgte indstilling er nået, holder termometerets symbol op
med at blinke.
• Personlige indstillinger: Ved hjælp af hårtypevælgeren (3) kan
du indstille temperaturen til fint, normalt og tykt hår. Til hver
hårtype kan du vælge imellem lav, medium og høj indstilling.
• Når du ændrer hårtypeindstilling, bliver displayet orange/rødt,
og termometersymbolet blinker igen. Når displayet bliver grønt,
kan du fortsætte med stylingen.
• «boost»-funktion: Til vanskelige lokker kan du omgående øge
temperaturen ved at trykke på «boost»-knappen (4).
I 20 sekunder øger apparatet temperaturen med 20 °C, mens
lyset blinker. Derefter går apparatet tilbage til den tidligere
valgte temperatur.
• Automatisk sikkerhedsslukning: Af sikkerhedsgrunde slukker
apparatet automatisk efter 30 minutter. Fem minutter før
apparatet slukker, viser displayet «auto off», mens lyset blinker
rødt [E]. Hvis du vil fortsætte med at glatte, skal du blot trykke
kort på tænd-/slukknappen (5).
• Hukommelsesfunktion: For at gøre stylingen så bekvem og
hurtig som muligt gemmer apparatet dine seneste, personlige
indstillinger til næste gang, det skal anvendes.
Styling
Forberedelser
• Sørg for, at håret er helt tørt, før du bruger apparatet.
• Start med at rede håret igennem med en grov kam for at fjerne
ugler [G].
• Opdel håret i sektioner. Begynd tæt ved hårroden, tag en tynd
lok hår (på maks. 3–4 cm) og læg den fast imellem glatte-
pladerne [H].
Sådan glattes dit hår
• Før forsigtigt glattepladerne langsomt og roligt hele vejen
igennem håret fra rod til spids [I] uden at stoppe længere end
2 sekunder. Det giver det glatteste resultat, uden at håret
beskadiges. NanoGlide keramiske plader er tre gange glattere
end almindelige keramiske plader. Derfor beskytter de mod
skader ved at glide igennem håret uden friktion.
• For at få bedre kontrol når du fører jernet langs en hårlok, kan
du stabilisere apparatet ved at holde det med den anden hånd
på de kolde berøringspunkter (1).
• Du kan vende hårets spidser ved langsomt at vende apparatet
enten udad eller indad, før du slipper hårlokken.
Sådan laver du krøller
Du kan også lave store krøller og bølger [J] med Braun satinliner:
– Luk jernet om en hårlok ved roden
– drej apparatet en halv omgang
– bevæg så langsomt apparatet vandret mod hårspidserne, og
lokken bliver bølget.
Efter brug
Efter brug slukkes apparatet ved at trykke på tænd-/slukknappen
(5) i 1 sekund.
Indikator til eftervarme
Hvis apparatet ikke er taget ud af stikkontakten, bliver displayet
rødt og viser nedkølingssymbolet [F] under hele nedkølingsfasen.
Displayet slukker først, når temperaturen er faldet til under 60 °C,
og du uden risiko kan røre ved apparatet.
Rengøring
Træk altid stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.
Nedsænk aldrig apparatet i vand.
Rengør apparatet med en fugtig klud, og tør det efter med en
blød klud.
Kan ændres uden varsel.
Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen
med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et
Braun Servicecenter eller passende, lokale opsamlings-
steder.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra
købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skøn gennem
reparation eller ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i
alle lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening,
normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller
funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved
reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatører
og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes
hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun
Service Center: www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service
Center.
Norsk
Les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, og ta vare
på den til senere bruk.
Viktig
• Produktet kan tilsluttes et vekselstrømuttak.
Kontroller at nettspenningen i huset samsvarer
med spenningen som er angitt på apparatet.
• Apparatet må aldri brukes i nærheten av
vann (f.eks. vann i servant, badekar eller
dusj). Ikke la apparatet bli vått.
• Som ekstra beskyttelse anbefaler vi at du
installerer en RCD (en reststrømenhet) med
en angitt driftsstrøm på ikke mer enn 30 mA
i den elektriske kretsen på badet. Be elektri-
keren om råd.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra og
med 8 år og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller man-
glende erfaring og kunnskap, hvis de er under
tilsyn eller har fått instruksjon om sikker bruk
av apparatet og forstår farene ved bruk av
apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal
ikke foretas av barn med mindre de er eldre
enn 8 år og har tilsyn av en voksen.
• Unngå å berøre de varme delene på apparatet.
• Apparatet må kun plasseres på varmebestan-
dige overflater når det er oppvarmet.
• Strømledningen må ikke vikles rundt appara-
tet. Kontroller ledningen regelmessig for sli-
tasje og skader. Du må ikke bruke produktet
hvis ledningen er skadet. Ta det med til et
godkjent Braun serviceverksted for reparasjon.
Ukvalifisert reparasjonsarbeid kan medføre
stor fare for brukeren.
• Apparatet bør bare brukes på tørt hår.
• Vær forsiktig når du bruker apparatet ved
høyeste temperaturinnstilling.
Beskrivelse
1 Kalde berøringspunkter
2 Display
3 Hårtypevelger («–/+»)
4 «boost»-knapp
5 På/av-knapp («on/off»)
6 Ledning (2 m lang) med roterbart feste
7 Ione-dyser
8 Retteplater
Fargebevaringsteknologi
Fargebevaringsteknologien med satin-ioner medfører at farget
hår bevares sunt. Ved styling beskytter teknologien håret fra
uttørring og skader og motvirker fuktighetstap i farget hår med
inntil 50 %*. Når satin-ionene frigjøres i håret, kan det høres en
svak, knitrende lyd. For vakkert glatt og mykt hår som holder seg
sunt og livfullt.
* sammenlignet med bruk av et apparat uten fargebevarings-
teknologi
Før bruk
• Koble apparatet til en stikkontakt, og trykk inn på/av-knappen
(5) i ett sekund for å slå apparatet på.
• Displayet blir oransje/rødt mens apparatet varmes opp.
Apparatet leveres med en standard innstilling – medium – for
normalt hår. Termometersymbolet blinker [A] inntil den viste
temperaturen er nådd.
• Etter omtrent 30 sekunder blir displayet grønt, noe som viser
at du kan starte med å bruke apparatet. Så snart den valgte
temperaturinnstillingen er nådd, slutter termometersymbolet
å blinke.
• Individuelle innstillinger: Ved hjelp av hårtypevelgeren (3) kan
du tilpasse temperaturen til fint, normalt og tykt hår. Innen
hver hårtype kan du velge mellom temperaturinnstillingene
minimum, medium og maksimum.
• Når innstillingene for hårtype endres, blir displayet oransje/rødt
og termometersymbolet vil blinke. Når displayet blir grønt, kan
du fortsette med å style håret.
• «boost”-funksjon: Når du har å gjøre med gjenstridige hårlok-
ker, kan du forsterke temperaturen ved å trykke inn «boost»-
96197436_ES3_ST760-750.indd 9
96197436_ES3_ST760-750.indd 9 21.01.13 13:51
21.01.13 13:51

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3.

Stil et spørgsmål om Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3

Har du et spørgsmål om Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.