Braun Satin Hair 7 ST 730 manual

Få vist brugermanualen for Braun Satin Hair 7 ST 730 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Stylingjern
  • Model/navn: Satin Hair 7 ST 730
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Tjekkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 25
27
Dansk
Læs brugsvejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug,
og behold den til senere brug.
Vigtigt
• Apparatet må kun sluttes til et stik med vek-
selstrøm. Kontroller, at netspændingen svarer
til den spænding, som står på apparatet.
• Apparatet må aldrig anvendes i nærhe-
den af vand (f.eks. en fyldt håndvask, et
badekar eller brusebad). Apparatet må ikke
blive vådt.
• Som yderligere sikkerhed anbefales det at
installere en fejlstrømssikring i badeværelsets
elektriske strømkreds med en tilladt reststrøm
på maks. 30 mA. Få yderligere oplysninger
hos en elektriker.
• Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år
og personer med nedsatte fysiske, sanse-
mæssige eller mentale evner eller manglende
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn og
får instruktioner om sikker brug af apparatet
og forstår den involverede fare. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og bruger-
vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med
mindre de er over 8 år og er under opsyn.
• Undgå at berøre varme dele af apparatet.
• Når apparatet er varmt, må det ikke placeres
på overflader, som ikke er varmebestandige.
• Ledningen må ikke vikles om apparatet.
Kontroller regelmæssigt, om ledningen er
slidt eller beskadiget. Hvis ledningen er
beskadiget, må apparatet ikke anvendes
mere, men skal indleveres til et Braun Service-
center. Ukvalificerede reparationer kan med-
føre stor fare for brugeren.Apparatet må kun
bruges i tørt hår.
• Vær forsigtig, når du bruger apparatet ved
maksimumtemperatur.
Beskrivelse
1 Kølige berøringspunkter
2 Display
3 Knapper til temperaturvalg (–/+)
4 «°C max»-knap (til omgående styling ved høj temperatur)
5 «satin ions»-knap
6 Tænd-/slukknap «on/off»
7 Drejelig ledning (længde 2 m)
8 Grøn ion-spreder
9 NanoGlide stylingplader
IONTEC
IONTEC er en teknologi som er specielt udviklet til at beskytte
friskheden i håret. Den genopretter den fugtbalance i håret som
normalt forsvinder ved styling med ekstrem varme.
Ved at aktivere «satin ions»-knappen (5), udsender den grønne
ion-spreder (8) effektivt millioner af ioner i dit hår. Disse satin-
ioner omkranser hvert hårstrå og genopretter hurtigt fugtbalan-
96182208_ST730_S6-84.indd 27
96182208_ST730_S6-84.indd 27 11.01.13 12:22
11.01.13 12:22
Side: 26
28
cen i håret ved at tiltrække fugtpartikler fra luften mens håret
glattes. Displayet viser nu «satin ions» [C] og der høres en svag
knitrende lyd.
Ibrugtagning
• Slut apparatet til en stikkontakt og tryk på tænd-/slukknappen
(6) i 1 sekund for at tænde for det.
• Displayet lyser rødt under opvarmningen. Apparatet leveres
med en standardindstilling af temperaturen på 160 °C.
Termometersymbolet blinker, indtil den viste temperatur er nået
[A].
• Efter cirka 30 sekunder bliver displayet grønt. Det viser, at
minimum-stylingtemperaturen er nået. Du kan nu begynde at
anvende apparatet.
• Så snart den forudindstillede temperatur er nået, holder termo-
meterets symbol op med at blinke [B].
• Individuelt temperaturvalg: Ved hjælp af temperaturknappen (3)
kan temperaturen indstilles i trin på 5 °C inden for et område
imellem 130 °C og 200 °C. Vi anbefaler følgende temperatur-
indstillinger:
Hårstruktur Temperaturindstilling
Fint, porøst, farvet, afbleget 130 °C – 160 °C
Normalt 160 °C – 175 °C
Stærkt, modstandsdygtigt ... og for
at opnå professionelle stylingresultater 175 °C – 200 °C
Jo højere temperaturen er, jo hurtigere opnår du et blankt og
glat resultat. Når du arbejder med maksimal
temperaturindstilling, bør du ikke behandle samme lok mere
end en gang.
• «°C max»-effekt: Til vanskelige lokker kan du omgående øge
temperaturen ved at trykke på «°C max»-knappen (4). I 20
sekunder opvarmes apparatet til maksimumtemperatur, mens
lyset blinker [D]. Derefter går apparatet tilbage til den tidligere
valgte temperatur.
• Automatisk sikkerhedsslukning: Af sikkerhedsgrunde slukker
apparatet automatisk efter 30 minutter. Fem minutter før det
slukker, viser displayet «Auto off» [E], mens lyset blinker rødt/
grønt. Ønsker du at blive ved at glatte, skal du blot trykke kort
på tænd-/slukknappen (6).
• Hukommelsesfunktion: For at gøre stylingen så bekvem og
hurtig som muligt gemmer apparatet dine seneste, personlige
indstillinger til næste gang, apparatet anvendes.
Styling
Forberedelser
• Sørg for, at håret er helt tørt, før du bruger apparatet.
• Start med at rede håret igennem med en grov kam for at fjerne
ugler [G].
• Opdel håret i sektioner. Begynd tæt ved hårroden, tag en tynd
lok hår (på maks. 3–4 cm) og læg den fast imellem glattepla-
derne [H].
Sådan glattes dit hår
• Før forsigtigt glattepladerne langsomt og roligt hele vejen
igennem håret fra rod til spids [I] uden at stoppe længere end
2 sekunder. Det giver det glatteste resultat, uden at håret
beskadiges. NanoGlide keramiske plader er tre gange glattere
end almindelige keramiske plader. Derfor beskytter de mod
skader ved at glide igennem håret uden friktion.
• For at få bedre kontrol når du fører jernet langs en hårlok, kan
du stabilisere apparatet ved at holde det med den anden hånd
på de kolde berøringspunkter (1).
• Du kan vende hårets spidser ved langsomt at vende apparatet
enten udad eller indad, før du slipper hårlokken.
Sådan laver du krøller
Du kan også lave store krøller og bølger [J] med Braun
straightener
– Luk jernet om en hårlok ved roden
– drej apparatet en halv omgang
– bevæg så langsomt apparatet vandret mod hårspidserne, og
lokken bliver bølget.
96182208_ST730_S6-84.indd 28
96182208_ST730_S6-84.indd 28 11.01.13 12:22
11.01.13 12:22
Side: 27
29
Efter brug
Efter brug slukkes apparatet ved at trykke på tænd-/slukknappen
(6) i 1 sekund.
Indikator til eftervarme
Hvis apparatet ikke er taget ud af stikkontakten, bliver displayet
rødt og viser nedkølingssymbolet [F] under hele nedkølingsfasen.
Displayet slukker først, når temperaturen er faldet til under 60 °C,
og du uden risiko kan røre ved apparatet.
Rengøring
Træk altid stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.
Nedsænk aldrig apparatet i vand.
Rengør apparatet med en fugtig klud, og tør det efter med en
blød klud.
Kan ændres uden varsel.
Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen
med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et
Braun Servicecenter eller passende, lokale
opsamlingssteder.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra
købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen
regning afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skøn
gennem reparation eller ombytning af apparatet. Denne garanti
gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening,
normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller
funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved
reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatører
og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes
hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun
Service Center: www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service
Center.
96182208_ST730_S6-84.indd 29
96182208_ST730_S6-84.indd 29 11.01.13 12:22
11.01.13 12:22

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Satin Hair 7 ST 730.

Stil et spørgsmål om Braun Satin Hair 7 ST 730

Har du et spørgsmål om Braun Satin Hair 7 ST 730 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Satin Hair 7 ST 730. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Satin Hair 7 ST 730 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.