Braun Satin Hair 7 BR 730 manual

Få vist brugermanualen for Braun Satin Hair 7 BR 730 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Krøllejern
  • Model/navn: Satin Hair 7 BR 730
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 7
8
Reinigen
U kunt de borstel reinigen met een vochtige doek.
Voor een grondige reiniging kun u de borstelkop (3)
verwijderen. Druk op de knop (2) om de borstelkop
te verwijderen en maak hem schoon in een sopje.
Zet de borstelkop niet terug voor hij helemaal
droog is.
Wijzigingen voorbehouden.
Batterijen mogen aan het einde van hun
levensduur niet bij het normale afval worden
aangeboden. Gooi ze daarom weg bij de
speciale batterij-verzamelpunten.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten
en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage (bijv. borstelkop ) en
gebreken die de werking of waarde van het
apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen
niet onder de garantie. De garantie vervalt bij
reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met
uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar
een geauthoriseerd Braun Customer Service
Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer
Service Centre bij u in de buurt.
Dansk
Læs hele denne brugsvejledning, før du tager
børsten i brug.
Anvend ikke Satin Hair-børsten som stylingbørste
i kombination med en føntørrer.
IONTEC er mest effektivt i tørt hår.
Advarsel
• Apparatet er ikke beregnet til brug af børn eller
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, med mindre de har fået vejledning
i anvendelsen af apparatet af en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed. Anbring apparatet
uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Batterier som er tomme eller som ikke bruges i
længere tid, kan lække. For at beskytte dig selv
og apparatet, fjern venligst batterierne i tide og
undgå at huden kommer i kontakt med lækkende
batterier.
Batterier
Apparatet anvender to 1,5 V alkaline-mangan-
batterier (type LR03, AM4, AAA, f.eks. Duracell).
Skub batteridækslet (7) ned, isæt batterierne med
polerne i den angivne retning, og luk batterirummet.
Når indikatoren for lavt batteri (6) lyser, skal batte-
rierne udskiftes.
Brug
Skub på tænd/sluk-knappen (5) for at slå IONTEC-
funktionen til. Under brug lyser IONTEC-lyset (4),
og ion-sprederen (1) udsender en strøm af ioner.
Sikre at du ikke dækker ion-sprederen (1) med
enten fingre eller hånd, så at strømmen af ioner
uhindret kan passere. Efter brug skal kontakten
altid skubbes tilbage til den laveste stilling. Det
slukker for IONTEC-funktionen og beskytter
ion-sprederen mod at blive beskadiget af andre
genstande (f.eks. i en hånd-
taske).
Efter 5 minutter slukker IONTEC-funktionen
automatisk. Når det sker, skal kontakten skubbes
tilbage til den laveste stilling.
Rengøring
Børsterummet kan rengøres med en fugtig klud.
Ved grundig rengøring kan børstepuden (3) fjernes:
Tryk på udløserknappen (2) for at fjerne børste-
puden, og rengør den med sæbevand. Sæt først
børstepuden på igen, når den er helt tør.
Kan ændres uden varsel.
Tomme batterier samt apparatet bør ikke
smides ud med andet husholdningsaffald,
men venligst afleveres til et Braun
Servicecenter eller på den lokale
genbrugsstation.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe
fabrikations- og materialefejl efter vort skøn
gennem reparation eller ombytning af apparatet.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er
repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid (f.eks. børstepude) samt
fejl, som har ringe effekt på apparatets værdi eller
funktionsdygtighed. Garantien bortfalder ved
reparationer udført af andre end de af Braun
anviste reparatører og hvor originale Braun
reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller
indsendes hele apparatet sammen med købsbevis
til et autoriseret Braun Service Center: www.
service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun
Service Center.
92351131_BR730-710_SB1.indd 8
92351131_BR730-710_SB1.indd 8 25.07.12 11:01
25.07.12 11:01

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Satin Hair 7 BR 730.

Stil et spørgsmål om Braun Satin Hair 7 BR 730

Har du et spørgsmål om Braun Satin Hair 7 BR 730 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Satin Hair 7 BR 730. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Satin Hair 7 BR 730 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.