Braun Pulsonic 760cc manual

Få vist brugermanualen for Braun Pulsonic 760cc below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Barberkniv
  • Model/navn: Pulsonic 760cc
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 57
58
Dansk Vores produkter er skabt til at opfylde de højeste
krav med hensyn til kvalitet, funktionalitet og
design. Vi håber, du vil få glæde af din nye
barbermaskine fra Braun.
Advarsel
Dit barbersystem er forsynet med en special-
ledning med integreret strømforsyning med
ekstra lav spænding for større sikkerhed. Du må
ikke udskifte eller pille ved nogen af delene, da
du kan risikere at få elektrisk stød.
Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af
børn eller svagelige personer uden overvågning
af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Generelt anbefaler vi at produktet opbevares
utilgængeligt for børn. Børn bør overvåges for at
sikre at de ikke leger med apparatet.
Sørg for, at Clean&Renew-stationen er placeret
på en flad overflade for at forhindre lækage af
rengøringsvæske. Når en rengøringspatron er sat
i, må stationen ikke vippes, flyttes pludseligt eller
transporteres, da rengøringsvæske derved kan
løbe ud af patronen. Stationen må ikke placeres
i et spejlskab, over en radiator eller på en poleret
eller lakeret overflade.
Rengøringspatronen indeholder meget brændbar
væske og skal holdes væk fra antændingskilder.
Undlad at ryge i nærheden af stationen. Må ikke
udsættes for direkte sollys i længere tid.
Patronen må ikke genfyldes. Brug kun originale
Braun refill-patroner.
Beskrivelse
Clean&Renew-station
1 Display for rensevæske
2 Løfteknap til udskiftning af patron
3 Kontakter fra station til barbermaskine
4 «clean & dry»-knap
5 Indikatorer til renseprogram
6 Stik til station
7 Rensepatron
Barbermaskine
8 Kassette med skæreblade og lamelknive
9 Udløserknap til kassette
0 Låsekontakt til barberhoved «lock»
q Pop-out trimmer til langt hår
w Tænd/sluk-knap
STOP
STOP
99466907_760cc_S4-.indd 58
99466907_760cc_S4-.indd 58 02.02.2010 8:45:07 Uhr
02.02.2010 8:45:07 Uhr
Side: 58
59
e «sensitive»-indstillingsknap (–)
r «intensive»-indstillingsknap (+)
t Nulstil-knap
z Barbermaskinens display
u Kontakter fra station til barbermaskine
i Stik til barbermaskine
o Rejseetui
p Specialledning
Før barbering
Før du tager barbermaskinen i brug, skal du
sætte barbermaskinen i en stikkontakt ved hjælp
af specialledningen p eller følge nedenstående
procedure.
Installering af Clean&Renew-stationen
• Tilslut stationens stik 6 til lysnettet med
specialledningen p.
• Tryk på løfteknappen 2 for at åbne kabinettet.
• Hold rengøringspatronen 7 ned mod en flad,
stabil overflade (fx et bord).
• Fjern forsigtigt låget fra patronen.
• Lad patronen glide så langt ind i bunden af
stationen som muligt.
• Luk kabinettet langsomt ved at trykke ned, til
det låser.
Displayet for rensevæske 1 viser, hvor meget
rensevæske patronen indeholder:
«high» op til 30 cyklusser tilbage
«low» op til 7 rensecyklusser tilbage
«empty» patronen skal udskiftes
Opladning og rensning af barbermaskinen
Sæt barberhovedet i rensestationen.
(Kontakterne u bag på barbermaskinen justeres
med kontakterne 3 i rengøringsstationen).
Hvis det er nødvendigt, vil Clean&Renew-
stationen automatisk oplade barbermaskinen.
Barbermaskinens hygiejnestatus analyseres
også, og en af følgende renseprogramindikatorer
5 lyser:
new
fast clean
high
clean
low
empty
c
l
e
an & dry
clean
fast clean
high
clean
low
empty
c
l
e
an &dry
fast clean
high
clean
low
empty
c
l
ean& dry
2
1
new
fast clean
high
clean
low
empty
c
l
e
an & dry
clean
fast clean
high
clean
low
empty
c
l
e
an &dry
fast clean
high
clean
low
empty
c
l
ean& dry
2
1
high
low
empty
high
low
empty
high
low
empty
high
low
empty
high
low
empty
high
low
empty
high
clean
low
empty
clean & dry
trimm
er
reset
Serie
s
7
high
clean
low
empty
clean & dry
trimm
er
reset
Serie
s
7
99466907_760cc_S4-.indd 59
99466907_760cc_S4-.indd 59 02.02.2010 8:45:08 Uhr
02.02.2010 8:45:08 Uhr
Side: 59
60
«clean» barbermaskinen er ren
« » shortkort økonomisk rensning
påkrævet
« » normalt rensningsniveau påkrævet
« » intensiv rensning påkrævet
Hvis stationen vælger et af de tre renseprogram-
mer, starter den ikke, før du trykker på knappen
«clean & dry» 4. For at opnå de bedste
barberingsresultater anbefaler vi rensning
efter hver barbering.
Når renseprogrammet kører, blinker en lysindika-
tor for det respektive renseprogram. Hvert rense-
program består af adskillige cyklusser, hvor
rensevæsken skyller gennem barberhovedet, og
en varmetørringsproces tørrer barbermaskinen.
Afhængig af det valgte program varer den totale
rensning fra 32 til 43 minutter.
Renseprogrammet bør ikke afbrydes.
Bemærk, at mens barbermaskinen tørrer, kan
barberhovedet være varmt og vådt.
Når programmet er færdigt, lyser den blå
«clean»-indikator. Din barbermaskine er nu ren
og klar til brug.
Stand-by-tilstand
10 minutter efter at opladnings- eller rensepro-
grammet er afsluttet, skifter Clean&Renew-
stationen til stand-by-tilstand. Indikatorerne på
Clean&Renew-stationen slukker.
Barbermaskinens display
Barbermaskinens display z viser batteriets
opladningsstatus. Under opladning, eller når
barbermaskinen anvendes, blinker det grønne
lys med opladningsstatus. Når batteriet er
fuldt opladet, lyser opladningsstatus konstant,
forudsat at barbermaskinen er tændt eller
tilsluttet lysnettet.
Indikator for lavt batteriniveau
Det røde opladningslys u blinker for at vise, at
batteriets kapacitet er under 20 %, forudsat at
barbermaskinen er tændt. Den tilbageværende
batterikapacitet rækker til 2-3 barberinger.
Information om opladning
• En fuld opladning giver op til 50 minutters
ledningsfri barbering. Dette kan variere
afhængig af din skægvækst.
• Opladning foregår bedst ved en temperatur
på mellem 5 °C og 35 °C. Barbermaskinen må
clean
clean & dry
clean
clean & dry
high
clean
low
clean & dry
high
clean
low
clean & dry
clean
clean & dry
clean
clean & dry
1
0
0
7
5
5
0
2
5
l
o
w
charge 1
0
0
7
5
5
0
2
5
l
o
w
charge
1
0
0
7
5
5
0
2
5
l
o
w
charge 1
0
0
7
5
5
0
2
5
l
o
w
charge
99466907_760cc_S4-.indd 60
99466907_760cc_S4-.indd 60 02.02.2010 8:45:08 Uhr
02.02.2010 8:45:08 Uhr
Side: 60
61
ikke udsættes for temperaturer over 50 °C i
længere perioder.
Tilpas din barbermaskine til dine
behov
Tilpas din barbermaskine til dine behov
Med knapperne «sensitive» e og «intensive» r
kan du vælge den bedste indstilling til barbering
forskellige steder i ansigtet, så det passer til dine
specielle behov. De forskellige indstillinger er
vist med lyset, der er indbygget i tænd/sluk-
knappen w:
• «Intensive» = mørkeblå (kraftig barbering)
• «Normal» = lyseblå
• «Sensitive» = hvid (til en meget behagelig
barbering følsomme steder i
ansigtet og på halsen)
Til en omhyggelig og hurtig barbering anbefaler
vi «intensive»-indstillingen.
Et tryk på «+»- eller «–»-knappen aktiverer din
foretrukne indstilling. Når du tænder maskinen
næste gang, vil den sidst anvendte indstilling
blive aktiveret.
Brugsanvisning
Tryk på start/stop-knappen w for at tænde for
barbermaskinen.
• Det svingbare barberhoved og svævende
skæreblad tilpasser sig automatisk ansigtets
konturer.
• For at barbere vanskeligt tilgængelige områder
(fx under næsen) skal barberhovedets «lock»-
kontakt 0 skydes til bageste position for at
låse det svingbare hoved i en vinkel.
• For at trimme bakkenbarter, overskæg eller
skæg skal pop-out trimmeren til langt hår
skydes opad.
Tips til den perfekte barbering
For at opnå de bedste barberingsresultater
anbefaler Braun 3 enkle trin:
1. Barber dig altid, før du vasker dig i ansigtet.
2. Hold altid barbermaskinen i en ret vinkel (90°)
mod huden.
3. Stræk huden og barber mod skæggets
vokseretning.
normal sensitive
intensive normal sensitive
intensive
tr
lock
1
2
trimmer
lock
lo
ck
lo
c
k
+
tr
lock
1
2
trimmer
lock
lo
ck
lo
c
k
+
release
release
99466907_760cc_S4-.indd 61
99466907_760cc_S4-.indd 61 02.02.2010 8:45:09 Uhr
02.02.2010 8:45:09 Uhr
Side: 61
62
Barbering med ledning
Hvis barbermaskinen er løbet tør for batteri
(afladet), og du ikke har tid til at genoplade den
i Clean&Renew-stationen, kan du også barbere
dig med barbermaskinen tilsluttet lysnettet med
specialledningen.
Rengøring
Automatisk rengøring
Placer barbermaskinen i Clean&Renew-stationen
efter hver barbering og fortsæt som beskrevet
i afsnittet «Før barbering». Herefter foregår al
opladning og al nødvendig rengøring automatisk.
Ved daglig brug rækker en rensepatron til
omkring 30 rensningscyklusser.
Den hygiejniske rensepatron indeholder alkohol,
som fordamper langsomt, når den bliver åbnet.
Hver patron bør udskiftes ca. hver 8. uge, hvis
den ikke bruges dagligt.
Rensepatronen indeholder også glidemidler, som
kan efterlade mærker på den ydre skæreblads-
ramme efter rensning. Disse mærker kan imidler-
tid nemt fjernes ved forsigtig aftørring med en
klud eller en blød renseserviet.
Manuel rengøring
Barberhovedet kan rengøres under
rindende vand.
Advarsel: Træk stikket ud af stikkontak-
ten, før barberhovedet rengøres i vand.
At skylle barberhovedet under rindende vand er
en alternativ måde at holde barbermaskinen ren
på, især under rejser:
• Tænd for barbermaskinen (trådløs), og skyl
barberhovedet under varmt, rindende vand.
Der kan anvendes flydende sæbe uden
slibemidler. Skyl al skummet væk, og lad
barbermaskinen køre i et par sekunder mere.
• Sluk så for barbermaskinen, tryk på udløser-
knappen 9 for at fjerne kassetten med
skæreblade og lamelknive 8 og lad den tørre.
• Dryp en dråbe let maskinolie på kassetten
med skæreblade og lamelknive, hvis du
regelmæssigt rengør din barbermaskine under
rindende vand.
high
clean
low
empty
clean & dry
trimm
er
reset
high
clean
low
empty
clean & dry
trimm
er
reset
o
i
l
tr
im
m
e
r
er
release
trimmer
release
release
click! Series 7
Series 7
Series
Series
o
i
l
tr
im
m
e
r
er
release
trimmer
release
release
click! Series 7
Series 7
Series
Series
99466907_760cc_S4-.indd 62
99466907_760cc_S4-.indd 62 02.02.2010 8:45:09 Uhr
02.02.2010 8:45:09 Uhr
Side: 62
63
Alternativt kan barbermaskinen renses med den
medfølgende børste:
• Sluk for barbermaskinen. Tag kassetten med
skæreblade og lamelknive 8 af og bank
den mod en flad overflade. Rens derefter
indersiden af det bevægelige hoved med
børsten. Kassetten må imidlertid ikke renses
med børsten, da det kan ødelægge den.
Rengøring af kabinet
Barbermaskinens kabinet og Clean&Renew-
stationen rengøres af og til med en fugtig
klud, især inde i rengøringskammeret, hvor
barbermaskinen står.
Udskiftning af rensepatron
Tryk på løfteknappen 2 for at åbne kabinettet,
og vent nogle få sekunder, før den brugte patron
fjernes for at undgå dryp.
Sørg for at lukke åbningerne med låget fra den
nye patron, før den brugte patron kasseres, da
den indeholder forurenet rengøringsopløsning.
Hold din barbermaskine i topform
Udskiftning af kassetten med skæreblade og
lamelknive / nulstilling
For at opnå optimal barbering hver gang bør
kassetten med skæreblade og lamelknive 8
udskiftes, når udskiftningssymbolet z lyser
(efter ca. 18 måneders brug), eller når kassetten
er slidt.
Udskiftningssymbolet minder dig under de
næste 7 barberinger om at udskifte kassetten
med skæreblade og lamelknive. Derefter nulstiller
barbermaskinen automatisk displayet.
Når du har udskiftet kassetten med skæreblade
og lamelknive, trykkes på nulstil-knappen t med
en kuglepen i mindst 3 sekunder for at nulstille
tælleren.
Imens blinker udskiftningslyset, som slukker, når
nulstillingen er afsluttet. Manuel nulstilling kan
foretages til enhver tid.
release
release release
Series 7
Series 7
release
release release
Series 7
Series 7
new old
new old
mer
release 70S
Series 7
mer
release 70S
Series 7
99466907_760cc_S4-.indd 63
99466907_760cc_S4-.indd 63 02.02.2010 8:45:09 Uhr
02.02.2010 8:45:09 Uhr
Side: 63
64
Tilbehør
Fås hos din forhandler eller Braun Service
Centre:
• Kassette med skæreblade og lamelknive
70S
• Rensepatron Clean&Renew CCR
Miljømæssige oplysninge
Dette produkt indeholder genopladelige
batterier. For at beskytte miljøet bør
apparatet efter endt levetid ikke kasseres
sammen med husholdningsaffaldet.
Bortskaffelse kan ske på et Braun
Servicecenter eller passende, lokale
opsamlingssteder.
Rengøringspatronen kan kasseres sammen med
det almindelige husholdningsaffald.
Kan ændres uden varsel.
Elektriske specifikationer findes på specialkablet.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter
vort skøn gennem reparation eller ombytning
af apparatet. Denne garanti gælder i alle lande,
hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid (f.eks. skæreblad
og lamelkniv) samt fejl, som har ringe effekt
på apparatets værdi eller funktionsdygtighed.
Garantien bortfalder ved reparationer udført af
andre end de af Braun anviste reparatører og
hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres
eller indsendes hele apparatet sammen med
købsbevis til et autoriseret Braun Service Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
70S
70S
99466907_760cc_S4-.indd 64
99466907_760cc_S4-.indd 64 02.02.2010 8:45:10 Uhr
02.02.2010 8:45:10 Uhr

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Pulsonic 760cc.

Stil et spørgsmål om Braun Pulsonic 760cc

Har du et spørgsmål om Braun Pulsonic 760cc men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Pulsonic 760cc. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Pulsonic 760cc så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.