Braun MX 2000 PowerBlend manual

Få vist brugermanualen for Braun MX 2000 PowerBlend below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Blender
  • Model/navn: MX 2000 PowerBlend
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 17
18
Dansk
Brauns produkter har den højeste kvalitet i
funktionalitet og design. Vi håber, du bliver glad
for dit nye Braun apparat.
Vigtigt
• Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden
produktet tages i brug.
• Dette apparat er konstrueret til brug i en normal
husholdning
• Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af
børn eller svagelige personer uden overvågning
af en person der er ansvarlig for deres sikker-
hed. Generelt anbefaler vi at produktet opbe-
vares utilgængeligt for børn.
• Spændingen på ledningsnettet skal svare
overens med den spænding, der er trykt i
bunden af apparatet. Må kun tilsluttes veksel-
strøm (~). Motoren skal altid være slukket
(knap (h) på «off/0»), inden ledningen sættes
i stikkontakten.
• Vær forsigtig med kniven – den er meget skarp.
• Dette apparat fungerer kun, når blenderglasset
sidder fast på motordelen.
• Sørg for, at glasset er korrekt samlet og på
plads på motordelen, med låget på, inden
apparatet tændes.
• Bør ikke anvendes uden ingredienser i
blenderglasset (f.eks. faste eller flydende
ingredienser).
• Varme væsker bør afkøles, til de er lunkne,
inden de hældes i glasset.
• Brauns elektriske apparater overholder
gældende sikkerhedsforskrifter. Reparationer
eller udskiftning af el-ledning må kun udføres
af autoriseret personale. Fejlbehæftede,
ukvalificerede reparationer kan udsætte
brugeren for stor risiko.
Specifikationer
Spænding/frekvens: se bunden af
apparatet
Blenderglassets kapacitet: 2 liter
Beskrivelse
a Målebæger f Bundkant
b Låg g Motordel
c Blenderglas h Startknap
d Gummiring i Opbevaring af ledning
e Kniv
Før ibrugtagning
• Rengør alle dele før blenderen bruges første
gang (se under «Rengøring»)
• Rul den nødvendige mængde ledning ud og
tilslut lysnettet.
1 Sådan samles blenderglasset
• Placer forsigtigt kniven i bundkanten.
• Sæt gummiringen på kanten af kniven.
• Skru glasset fast på bundkanten.
2 Påsætning af blenderglas
• Sørg for, at knappen står i position «off/0».
• Sæt glasset på motordelen og tryk den ned, til
den låser på plads.
3 Sådan bruges blenderen
• Kom ingredienserne i glasset.
• Sæt låget fast på glasset. Sæt målebægeret i
åbningen i låget og drej med uret, til det låser.
• Tænd for motordelen:
Hastigheder
1-2 lav hastighed til flydende ingredienser
2-3 for kraftigere konsistens – blender både
flydende og faste ingredienser
pulse momentindstilling
(Knappen låser ikke ved denne
indstilling. Hold knappen i «pulse»
position eller drej den gentagne gange
til «pulse» position.)
• Stil altid knappen på «off/0» efter brug og træk
stikket ud.
• Løft lige op for at fjerne blenderglasset. Det er
ikke nødvendigt at dreje det.
98927822_MX2000_S4-58 Seite 18 Donnerstag, 26. Februar 2009 10:46 10
Side: 18
19
Anvendelse Hastighed Max. mængde Tid
Blende alle væsker, drinks, 1-2 2,0 liter 40-60 sek.
varme supper 1,5 liter
Purere grønsager, frugt, 3 1,7 kilo 1,5-2 min.
saucer, babymad
Mixe pandekagedej 3 1,7 kilo 1 min.
yoghurt baserede drinks 2-3 650 g 1,5-2 min.
og desserter
Emulgere mayonnaise 3 2 æg 1-2 min.
300-400 g
olie
Knuse is pulse / 3 180 g
(Med motoren slået fra (7 terninger)
placeres isterningerne i
glasset, låget lægges på
og motoren startes.)
Praktiske råd
• Ved purering af faste ingredienser opnås det
bedste resultat, hvis der tilsættes små mæng-
der ad gangen i stedet for at fylde glasset op på
én gang.
• Når faste ingredienser skal mixes, skæres disse
i små stykker (2-3 cm).
• Tilsæt en lille smule væske inden du begynder
at mixe faste ingredienser. Tilsæt gradvist mere
væske gennem åbningen i låget. Hold altid
hånden på toppen af apparatet, når det kører.
• Ved tilberedning af mayonnaise kan olie
tilsættes gennem hullerne i låget uden at fjerne
målebægeret.
• For at undgå at kniven sidder fast anbefales det
at anvende «pulse» indstillingen, når faste eller
meget seje ingredienser skal mixes.
Rengøring
Motordelen
Motordelen må ikke komme i vand. Må kun
rengøres med en fugtig klud.
Hurtig rengøring/skylning af blenderglasset
Fyld vand i det tomme glas. Sæt det på motor-
delen og drej knappen hen på «pulse/clean»
indstillingen flere gange.
Tøm og skyl glasset rent.
Grundig rengøring af blenderglasset
Sørg for at blenderglasset er tømt, inden
bundringen skrues af. Vær forsigtig med
kniven. Alle aftagelige dele kan vaskes i
opvaskemaskine.
Der tages forbehold for ændringer uden
forudgående varsel.
Dette produkt er i overensstemmelse
med bestemmelserne i EMC Direktiv
2004/108/EC og Lavspændingsdirektivet
2006/95/EC.
Apparatet bør efter endt levetid ikke
kasseres sammen med husholdnings-
affaldet. Bortskaffelse kan ske på et
Braun Servicecenter eller passende,
lokale opsamlingssteder.
98927822_MX2000_S4-58 Seite 19 Donnerstag, 26. Februar 2009 10:46 10

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun MX 2000 PowerBlend.

Stil et spørgsmål om Braun MX 2000 PowerBlend

Har du et spørgsmål om Braun MX 2000 PowerBlend men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun MX 2000 PowerBlend. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun MX 2000 PowerBlend så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.