Braun Multiquick 5 MR 570 manual

Få vist brugermanualen for Braun Multiquick 5 MR 570 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Stavblender
  • Model/navn: Multiquick 5 MR 570
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 26
27
Dansk
Vores produkter er skabt til at opfylde de
højeste krav, hvad angår kvalitet, funktionalitet
og design. Vi håber, du vil få stor glæde af dit
nye apparat fra Braun.
Advarsel
Læs hele brugsvejledningen omhyggeligt,
før apparatet tages i brug.
• Bladene og tilbehøret (22a–c) er
meget skarpe! Håndter bladene
meget forsigtigt for at undgå skader.
• Dette produkt er ikke beregnet til at bruges
af børn eller svagelige personer uden
overvågning af en person der er ansvarlig
for deres sikkerhed. Generelt anbefaler vi at
produktet opbevares utilgængeligt for børn.
• Apparatet er konstrueret til mængder, som
normalt indgår i en husholdning.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du
forlader apparatet, og før du samler det,
skiller det ad, rengør og opbevarer det.
• Før brug kontrolleres det, om netspæn-
dingen svarer til spændingsangivelsen i
bunden af apparatet.
• Især når håndblenderens tilbehør anvendes
i varm væske, må blenderskaftet ikke føres
ned i eller fjernes fra væsken, mens appa-
ratet er tændt.
• Motordelen (1) og piskerisets gearkasse (7)
må ikke holdes under rindende vand eller
nedsænkes i vand.
• Kanden (9) kan ikke gå i mikroovnen.
• Før der tændes for blenderglastilbehøret
(15), skal du kontrollere, at lågets låsemeka-
nisme (17c) er klikket korrekt ind, og at
skubberen (16) er på plads.
• Der må ikke indføres andre værktøjer i
påfyldningsrøret (17b) end skubberen (16)
under driften.
• Sluk altid for apparatet, før låget (17) fjernes.
• Låget (17) kan rengøres under rindende
vand, men må ikke nedsænkes i vand eller
komme i opvaskemaskinen.
• Skålen (18) kan ikke gå i mikroovnen.
• Brauns elektriske apparater overholder
gældende sikkerhedsforskrifter.
Reparationer eller udskiftning af el-ledning
må kun udføres af autoriseret personale.
Fejlbehæftede, ukvalificerede reparationer
kan udsætte brugeren for stor risiko.
Beskrivelse
1 Motordel
2 Regulator til variabel hastighed
3 Tænd/sluk-knap til variabel hastighed
4 Turboknap
5 Knapper til frigørelse af de bevægelige
dele
6 Blenderskaft
7 Piskerisets gearkasse
8 Piskeris
9 Målebæger
10 Hakker
11 Overdel
12 Knivindsats
13 Hakkeskål
14 Skridsikker bund/låg
15 Blenderglastilbehør (FP)
16 Skubber
17 Låg
17a Kobling til motordel
17b Påfyldningsrør
17c Låsemekanisme til låg
18 Skål
19 Skridsikkert underlag (fungerer
også som låg)
20 Blad
21 Æltetilbehør
22 Tilbehørsholder
22a Skive-tilbehør
22b Finskærings-tilbehør
22c Opskærings-tilbehør
Indstilling af hastighed
Når kontakten (3) aktiveres, svarer funktions-
hastigheden til indstillingen på regulatoren for
variabel hastighed (2). Jo højere hastigheds-
indstillingen er, jo hurtigere og finere bliver
fødevarerne hakkede.
Tryk på turboknappen (4) for at opnå maksi-
mal hastighed. Du kan også anvende turbo-
kontakten til at få hurtige, kraftige pulseringer
uden at skulle stille på fartregulatoren.
Afhængig af model anbefaler vi følgende
hastighedsindstillinger:
Håndblender 1... turbo
Piskeris 3... 15
Hakker se hastighedstabeller i
billedafsnit „
Blenderglastilbehør se hastighedstabeller i
billedafsnit ‰, Â
A Sådan bruges din håndblender
Håndblenderen er perfekt til at tilberede dips,
saucer, supper, mayonnaise, babymad samt til
at blande drinks og milkshakes:
a) Sæt motordelen (1) fast på blenderskaftet
(6), indtil den låser.
b) Før håndblenderen ned i beholderen, og
tryk på knappen (3) eller turboknappen (4).
c) Tryk på knapperne (5), og træk i blender-
skaftet for at frigøre det efter brug.
Håndblenderen kan bruges i målebægeret (9)
eller i en hvilken som helst anden beholder.
Når du blender direkte i en gryde under mad-
lavningen, skal gryden først tages af varmen
for at beskytte apparatet mod overophedning.
Eksempler på opskrifter: Mayonnaise
2–2,5 dl olie
1 æg (blomme og hvide)
1 spsk. citronsaft eller vineddike
Salt og peber
Fyld alle ingredienser i målebægeret i den
orden, de står opført ovenfor. Sæt håndblen-
deren helt ned i bunden af målebægeret. Tryk
på turboknappen (4), og hold håndblenderen i
denne stilling, til olien tykner. Uden at slukke
bevæges blenderen langsomt op og ned, til
mayonnaisen er ensartet.
B Sådan bruges piskeriset
Brug kun piskeriset til at piske flødeskum,
æggehvider, sandkagedej og færdige dessert-
blandinger:
a) Sæt piskeriset (8) i gearboksen (7), og sæt
derpå motordelen (1) fast på gearboksen,
til den låser.
b) Placer piskeriset langt nede i en beholder.
Først da trykkes på kontakten (3) for at
starte.
c) For at frigøre gearkassen skal du trykke på
knapperne (5) og trække den af. Træk
derefter piskeriset ud af gearkassen.
For at opnå de bedste resultater ...
• anvend en bred skål i stedet for kanden,
• bevæg piskeriset med uret, mens det hol-
des en smule skråt.
99268732_MR570_WE.indd 27
99268732_MR570_WE.indd 27 12.10.2009 14:37:14 Uhr
12.10.2009 14:37:14 Uhr
Side: 27
28
Flødeskum:
Pisk kun op til 4 dl afkølet piskefløde
(min. 30 % fedtindhold, 4–8 °C).
Start på lav hastighed «1», og øg hastigheden
til «15», mens du pisker.
Æggesne:
Pisk kun op til 4 æggehvider ad gangen.
Start på middel hastighed «7», og øg hastig-
heden til «15», mens du pisker.
C Brug af hakketilbehør
Hakkeren (10) er særdeles velegnet til hakning
af kød, ost, løg, krydderier, hvidløg, chili (med
vand), gulerødder, valnødder, hassselnødder,
mandler, svesker etc.
Brug turboknappen (4) ved hakning af hårde
fødevarer (f.eks. fast ost).
N.B.: Hak ikke meget hårde fødevarer som
f.eks. isterninger, muskatnød, kaffebønner og
kerner.
Før du begynder at hakke ...
• skær kød, ost, løg, hvidløg, gulerødder i
mindre stykker,
• fjern stilkene fra krydderurter, afskal
nødderne,
• fjern ben, sener og brusk fra kødet.
Se de anbefalede hastighedsindstillinger i
brugsvejledningen for at få de bedste
resultater.
Hakke (se illustration „)
a) Fjern forsigtigt plasticbeskyttelsen fra
knivindsatsen (12). Vigtigt: Kniven er meget
skarp! Hold altid på den øverste plasticdel.
Anbring kniven på midterakslen af hakke-
skålen (13). Tryk knivindsatsen ned og drej
90°, så den låser. Placer altid hakkeskålen
på den skridsikre bund (14).
b) Kom ingredienserne i hakkeskålen.
c) Sæt overdelen (11) på hakkeskålen.
d) Sæt motordelen (1) på overdelen (11), til
den låser.
e) Tryk på knap (3) eller (4) for at starte hak-
keren. Hold på motordelen med den ene
hånd og hakkeskålen med den anden,
mens du arbejder. Brug ikke hakkeren i
mere end 2 minutter.
f) Tryk på knapperne (5) efter brug for at
løsne motordelen.
g) Fjern derefter overdelen.
h) Tag forsigtigt kniven op.
i) Fjern ingredienserne fra hakkeskålen. Den
skridsikre bund fungerer også som låg på
hakkeskålen.
Eksempel på opskrift: Vanilje-honning-svesker
(som fyld i pandekager eller til at smøre på
brød)
(brug hakketilbehøret (10), hastighed: «turbo»
Fyld 60 g flydende honning og 50 g stenfri
svesker i hakkeskålen, og hak 10 sekunder.
Tilføj 3 dl vand (med vaniljepulver) og hak i
3 sekunder.
D/E Sådan bruges blenderglas-
tilbehøret
Du kan bruge blenderglastilbehøret (15) til:
– hakke og blende (se billedafsnit ‰)
– ælte dej (med højst 250 g mel)
– snitte og rive (se billedafsnit Â)
Hakke (se illustration ‰)
Bladet (20) er meget velegnet til at hakke kød,
ost, løg, krydderurter, hvidløg, gulerødder,
valnødder, hasselnødder, mandler etc. Brug
turboknappen (4) for at hakke hårde ting.
NB: Hak ikke ekstremt hårde madvarer som
muskatnød, kaffebønner og korn.
Før du hakker ...
• skær kød, løg, hvidløg, gulerødder og chili
i mindre stykker,
• fjern stilke fra krydderurter, knæk nødder og
fjern skallerne,
• fjern ben, sener og brusk fra kød.
a) Fjern forsigtigt plastdækslet fra bladet (20).
Advarsel: Bladet er meget skarpt! Hold
altid i den øverste plastikdel. Placer bladet
på tappen i midten af skålen (18), og drej
den for at låse den på plads. Placer altid
skålen på det skridsikre underlag (19).
b) Placer maden i hakkeskålen.
c) Sæt låget (17) fast på skålen med låseme-
kanismen (17c) placeret ved siden af
skålens håndtag. Låget låses ved at dreje
det med uret, så låsemekanismen klikker
på plads over håndtaget.
d) Sæt motordelen (1) fast på koblingen (17a),
indtil den låser. Kontroller, at skubberen
(16) er på plads.
e) For at betjene blenderen trykkes på kon-
takten (3) eller (4) på motordelen, mens du
tager fat i skålen med den anden hånd.
f) Tryk på knapperne (5) efter brug for at
løsne motordelen. Fjern skubberen.
g) Mens du trykker på lågets låsemekanisme
(17c), drejes låget (17) mod uret for at låse
det op og løfte det af.
h) Tag forsigtigt bladet af ved at dreje og
trække i det, før de behandlede madvarer
fjernes.
Sådan blandes en let dej
Med bladet (20) kan du også blande en let dej
som f.eks. pandekagedej eller en kageblan-
ding baseret på op til 250 g mel.
Til pandekagedej hældes de flydende ingre-
dienser først i kanden. Derefter tilsættes mel
og til sidst æg. Bland dejen, til den er glat, ved
at trykke på turboknappen (4).
Ælte dej
(Billedafsnit ‰ a–i gælder også for brug af
æltetilbehøret.)
Æltetilbehøret (21) er ideelt til æltning af
forskellige typer dej som gærdej eller kagedej
(maks. 250 g mel).
• Placer æltetilbehøret i blenderskålen (18).
• Hæld først de tørre ingredienser i skålen.
• Tilsæt væsker igennem påfyldningsrøret, når
motoren kører.
• Lad motordelen afkøles i 10 minutter efter at
den har æltet i maks. 1 minut.
Gærdej (til pizza, brød, kager)
Maks. 250 g mel plus øvrige ingredienser.
Hastighed «15», maksimal æltetid: maks.
1 minut.
Hæld først melet i blenderskålen, og tilføj
derefter de øvrige ingredienser med
undtagelse af væsker. Tilsæt væsker igennem
påfyldningsrøret, mens motoren kører.
Dej (til tærter, kager)
Maks. 250 g mel plus øvrige ingredienser.
Hastighed «15», maksimal æltetid: maks.
1 minut.
Hæld først melet i blenderskålen, og tilføj
derefter de øvrige ingredienser.
Det bedste resultat opnås ved ikke at anvende
varmt, blødt smør. Stands æltningen kort efter,
at dejen er formet som en kugle. Dejen bliver
for blød, hvis den æltes for længe.
Snitte / rive (se illustration Â)
Ved hjælp af snitteværktøjet (22a) kan du
snitte f.eks. agurker, løg, champignoner,
æbler, gulerødder, radiser, rå kartofler,
courgetter, kål. Ved hjælp af rivetilbehøret
99268732_MR570_WE.indd 28
99268732_MR570_WE.indd 28 12.10.2009 14:37:15 Uhr
12.10.2009 14:37:15 Uhr
Side: 28
29
(22b, 22c) kan du rive f.eks. æbler, gulerødder,
rå kartofler, rødbeder, kål og blød til mellem-
hård ost.
a) Placer et stykke tilbehør (6a–22c) i
tilbehørsholderen (22), og klik det på plads.
Placer tilbehørsholderen på tappen i
midten af skålen, og drej den for at låse
den på plads.
b) Sæt låget (17) fast på skålen, så låsemeka-
nismen (17c) er placeret ved siden af skå-
lens håndtag. Låget låses ved at dreje det
med uret, så låsemekanismen klikker på
plads over håndtaget.
c) Sæt motordelen fast på koblingen (17a),
indtil den låser. Vælg hastighedsindstilling
efter anbefalingerne i illustration (j).
d) Fyld de madvarer, som skal bearbejdes, i
påfyldningsrøret. Ræk aldrig ned i påfyld-
ningsrøret, når der er tændt for apparatet.
Brug altid skubberen (16) til at skubbe
madvarerne ned med.
e) Tryk på kontakten (3) eller (4) på motor-
delen for at betjene apparatet.
f) Tryk på knapperne (5) efter brug for at
løsne motordelen.
g) Mens du trykker på lågets låsemekanisme
(17c), drejes låget mod uret for at låse det
op og løfte det af.
h) Tag tilbehørsholderen af, før de behand-
lede madvarer fjernes. For at fjerne tilbe-
høret skal du trykke op på den ende, som
stikker ud i bunden af tilbehørsholderen.
Rengøring af apparatet
Motordelen (1) og piskerisets gearkasse (7)
må kun rengøres med en fugtig klud. Låget
(17) kan rengøres under rindende vand, men
må ikke nedsænkes i vand eller komme i
opvaskemaskinen.
Hvis der hakkes stærkt farvede fødevarer (fx
gulerødder), kan apparatets plastikdele blive
misfarvede. Gnid disse dele med vegetabilsk
olie, inden de rengøres.
Tilbehør
(fås hos Braun Kundeservice; dog ikke i alle
lande)
BC: hakketilbehør, ideel til hakning af større
mængder, milkshakes, let dej samt til at knuse
isterninger.
Oplysningerne heri kan ændres uden varsel.
Dette produkt er i overensstemmelse
med bestemmelserne i EMC Direktiv
2004/108/EC og Lavspændings-
direktivet 2006/95/EC.
Apparatet bør efter endt levetid ikke
kasseres sammen med husholdnings-
affaldet. Bortskaffelse kan ske på et
Braun Servicecenter eller passende,
lokale opsamlingssteder.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter
vort skøn gennem reparation eller ombytning
af apparatet. Denne garanti gælder i alle
lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået
ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl som
har ringe effekt på værdien eller funktions-
dygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder
ved reparationer udført af andre end de af
Braun anviste reparatører og hvor originale
Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres
eller indsendes hele apparatet sammen med
købsbevis til et autoriseret Braun Service
Center: www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
99268732_MR570_WE.indd 29
99268732_MR570_WE.indd 29 12.10.2009 14:37:15 Uhr
12.10.2009 14:37:15 Uhr

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Multiquick 5 MR 570.

Stil et spørgsmål om Braun Multiquick 5 MR 570

Har du et spørgsmål om Braun Multiquick 5 MR 570 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Multiquick 5 MR 570. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Multiquick 5 MR 570 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.