Braun Multiquick 3 Fleischwolf G 1300 manual

Få vist brugermanualen for Braun Multiquick 3 Fleischwolf G 1300 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Kødhakker
  • Model/navn: Multiquick 3 Fleischwolf G 1300
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 8
9
Dansk
Vore produkter er fremstillet, så de opfylder de
strengeste krav til kvalitet, funktion og design. Vi håber,
at du vil få stor glæde af din nye Braun kødhakker.
Vigtigt
Læs brugsanvisningen grundigt igennem, før du
anvender maskinen.
• Maskinen er udelukkende beregnet til almindelige
husholdningskvantiteter.
• Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn
eller svagelige personer uden overvågning af en
person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt
anbefaler vi at produktet opbevares utilgængeligt for
børn.
• Kontrollér, at netspændingen stemmer overens med
spændingsangivelsen angivet på maskinen.
• Motordelen 9 må hverken holdes under rindende
vand eller nedsænkes i vand, ligesom den heller ikke
må anvendes på en våd overflade.
• Motordelen må ikke blive våd. Vær derfor ekstra
forsigtig, når du hakker fødevarer med stort væske-
indhold. (Hvis den skulle blive våd, træk da stikket ud
af kontakten og rengør motordelen – se afsnittet
«Rengøring».)
• Braun’s elektriske apparater overholder gældende
sikkerhedsbestemmelser.
• Reparationer må kun udføres af Braun service-
afdeling samt de af Braun anviste reparatører.
• Forkert, ukvalificeret reparationsarbejde kan forår-
sage ulykker for brugeren.
Beskrivelse
1 Låsering
2 Skive
B Hak i skiven 2
3 Kniv (rustfrit stål)
4 Transportsnegl
5 Hakkedel med påfyldningsrør
E Fremspring på metalhuset 5
6 Påfyldningsbakke
7 Stopper
8 Afbryderkontakt
9 Motordel
j Ledningsopbevaring
«Kubbe»-tilbehør (kun G 1500-model)
l Pølsehorn (kun G 1500-model)
Skive 2
3 skiven svarer til husholdningsstørrelse 5 (huldiameter
3 mm, 4,5 mm og 8 mm).
«Kubbe»-tilbehør / pølsehorn l
Disse tilbehørsdele kan isættes i stedet for hulskiven 2
og kniven 3.
Overbelastningssikring
Hvis der tændes på kødhakkerens afbryderkontakt, og
maskinen ikke går i gang, eller hvis motoren pludselig
stopper, skyldes det, at det indbyggede overbelast-
ningssystem er aktiveret. Skulle dette ske, sluk da for
maskinen på afbryderen og vent til motoren er kølet ned
(ca. 15 minutter). Hvis motoren ikke starter igen efter
hvilepausen, gentages afkølningsproceduren (som
beskrevet ovenfor). Efter brug og ved opbevaring skal
maskinen altid være slukket og stikket være udtaget af
stikkontakten.
Før brug
Alle dele til kødhakkertilbehøret er på fabrikken blevet
påført en beskyttende film og skal derfor rengøres
inden brug (se afsnittet «Rengøring»).
Samling
– Delene 1 - 5 skal samles i rigtig rækkefølge som
angivet på tegningen.
– Den skarpe side af kniven 3 skal vende mod
skiven 2.
– Før hakket B på skiven 2 ind over fremspringet E
på hakkedelens 5 metalhus.
– Når du har samlet delene 2 - 4, skrues låseringen
1 på hakkedelen 5. Skru den ikke for hårdt fast.
Den samlede hakkedel 5 fastgøres på motordelen
9 ved hjælp af en bajonetlås. Skyd hakkedelen ind i
motordelen ved at holde påfyldningsrøret mod højre i
en vinkel på 45° (pilen på hakkedelens hoved skal være
ud for pilen på motordelen) (A). Drej hakkedelen til
venstre (mod uret) i pilens retning (A) til påfyldnings-
røret klikker fast i lodret position (B).
Sæt påfyldningsbakken 6 på påfyldningsrøret 5.
Anvendelse
Start kødhakkeren, før du begynder påfyldning af kød,
fisk, grøntsager o. lign. For at starte den trykkes på
afbryderkontakten 8, så den slår til. For at slukke
kødhakkeren trykkes let på afbryderkontakten.
Før forarbejdning af kød, fjernes sener og benene og
skære i småstykker. Udover kød kan maskinen hakke
fisk, grøntsager, løg, våde brødskiver, kogte kartofler,
udstenede blommer til syltetøj.
Læg de klargjorte fødevarer på påfyldningsbakken 6
og skub dem ned i påfyldningsrøret ved hjælp af stop-
peren 7. Brug aldrig en gaffel, skaftet på en ske eller
lignende redskaber til nedstopning af fødevarerne. Hvis
kødet knuses i stedet for at blive hakket ordentligt, må
du kontrollere, om maskinen er samlet rigtigt (du har
måske glemt at sætte en af delene i). Du kan eventuelt
også prøve at rengøre kniven 3 og skiven 2.
Bemærk: Når du hakker fødevarer, som kræver stort
strømforbrug – eksempelvis solsikkefrø blandet med
havre i forholdet 1:3 (ca. 800 W) – må kødhakkeren
ikke køre i længere tid end 10 sekunder ad gangen.
Før anvendelse af «Kubbe»-tilbehør / pølsehorn l
skal kødet hakkes 2 gange.
Rengøring
Rengør motordelen 9 med en opvredet klud og tør den
med en tør klud. Alle øvrige dele kan vaskes i varmt
vand blandet med almindeligt opvaskemiddel.
Skiven 2 bør aftørres. Tåler ikke maskinopvask.
Opbevaring
På maskinens bagside er der mulighed for praktisk
ledningsopbevaring j (C).
Der tages forbehold for ændringer uden forudgående
varsel.
Dette produkt er i overensstemmelse med
bestemmelserne i EMC Direktiv 2004/108/EC
og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC.
Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres
sammen med husholdningsaffaldet.
Bortskaffelse kan ske på et Braun Servicecenter
eller passende, lokale opsamlingssteder.
+
11
+
11
+
11
4195357_S4_38 Seite 9 Donnerstag, 19. Juli 2007 11:04 11

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Multiquick 3 Fleischwolf G 1300.

Stil et spørgsmål om Braun Multiquick 3 Fleischwolf G 1300

Har du et spørgsmål om Braun Multiquick 3 Fleischwolf G 1300 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Multiquick 3 Fleischwolf G 1300. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Multiquick 3 Fleischwolf G 1300 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.