Braun MR 550 BUFFET manual

Få vist brugermanualen for Braun MR 550 BUFFET below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Blender
  • Model/navn: MR 550 BUFFET
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 23
24
Beskrivelse
! Motordel
‚ Tænd/sluk-knap til variabel hastighed
# Turboknap
$ Knapper til frigørelse af de bevægelige
dele
% Regulator til variabel hastighed
& Blenderskaft
Á Målebæger med lufttæt låg
Ë Piskerisets gearkasse
È Piskeris
Í Blenderglastilbehør (FP)
{ Hakker (HC)
Indstilling af hastighed
Når kontakten ‚ aktiveres, svarer funktions-
hastigheden til indstillingen på regulatoren for
variabel hastighed %. Jo højere hastigheds-
indstillingen er, jo hurtigere og finere bliver
fødevarerne hakkede.
Tryk på turboknappen # for at opnå maksimal
hastighed. Du kan også anvende turbokon-
takten til at få hurtige, kraftige pulseringer
uden at skulle stille på fartregulatoren.
Afhængig af model anbefaler vi følgende
hastighedsindstillinger:
Håndblender 1... turbo
Piskeris 3... 15
Blenderglastilbehør se hastighedstabeller i
billedafsnit (j)
Hakker se hastighedstabeller i
billedafsnit (j)
Sådan bruges din håndblender 1
Håndblenderen er perfekt til at tilberede dips,
saucer, supper, mayonnaise, babymad samt til
at blande drinks og milkshakes:
a) Sæt motordelen ! fast på blenderskaftet
&, indtil den låser.
b) Før håndblenderen ned i beholderen, og
tryk på knappen ‚ eller turboknappen „.
c) Tryk på knapperne $, og træk i blender-
skaftet for at frigøre det efter brug.
Håndblenderen kan bruges i målebægeret Á
eller i en hvilken som helst anden beholder.
Når du blender direkte i en gryde under mad-
lavningen, skal gryden først tages af varmen
for at beskytte apparatet mod overophedning.
Sådan bruges piskeriset 2
Brug kun piskeriset til at piske flødeskum,
æggehvider, sandkagedej og færdige dessert-
blandinger:
a) Sæt piskeriset È i gearboksen Ë, og sæt
derpå motordelen ! fast på gearboksen,
til den låser.
b) Placer piskeriset langt nede i en beholder.
Først da trykkes på kontakten ‚ for at
starte.
c) For at frigøre gearkassen skal du trykke
på knapperne $ og trække den af. Træk
derefter piskeriset ud af gearkassen.
For at opnå de bedste resultater ...
• anvend en bred skål i stedet for kanden,
• bevæg piskeriset med uret, mens det
holdes en smule skråt.
Flødeskum:
Pisk kun op til 4 dl afkølet piskefløde
(min. 30 % fedtindhold, 4–8 °C).
Start på lav hastighed «1», og øg hastigheden
til «15», mens du pisker.
Æggesne:
Pisk kun op til 4 æggehvider ad gangen.
Start på middel hastighed «7», og øg hastig-
heden til «15», mens du pisker.
Sådan bruges
blenderglastilbehøret 3
1 Skubber
2 Låg
2a Kobling til motordel
2b Påfyldningsrør
2c Låsemekanisme til låg
3 Blad
4 Skål
5 Skridsikkert underlag (fungerer også
som låg)
6 Tilbehørsholder
6a Skive-tilbehør
6b Opskærings-tilbehør
6c Finskærings-tilbehør
6d Julienne-tilbehør (firkantede strimler)
6e Julienne-tilbehør (trekantede strimler)
Hakke
(se illustration I med bearbejdningstabel j)
Bladet (3) er meget velegnet til at hakke kød,
ost, løg, krydderurter, hvidløg, gulerødder,
valnødder, hasselnødder, mandler etc. Brug
turboknappen # for at hakke hårde ting.
NB: Hak ikke ekstremt hårde madvarer som
muskatnød, kaffebønner og korn.
Før du hakker ...
• skær kød, løg, hvidløg, gulerødder og chili
i mindre stykker,
• fjern stilke fra krydderurter, knæk nødder og
fjern skallerne,
• fjern ben, sener og brusk fra kød.
a) Fjern forsigtigt plastdækslet fra bladet (3).
Advarsel: Bladet er meget skarpt! Hold
altid i den øverste plastikdel. Placer bladet
på tappen i midten af skålen (4), og drej
den for at låse den på plads. Placer altid
skålen på det skridsikre underlag (5).
b) Placer maden i hakkeskålen.
c) Sæt låget (2) fast på skålen med låseme-
kanismen (2c) placeret ved siden af skålens
håndtag. Låget låses ved at dreje det med
uret, så låsemekanismen klikker på plads
over håndtaget.
d) Sæt motordelen ! fast på koblingen (2a),
indtil den låser. Kontroller, at skubberen (1)
er på plads.
e) For at betjene blenderen trykkes på
kontakten „ eller ‚ på motordelen, mens
du tager fat i skålen med den anden hånd.
f) Tryk på knapperne $ efter brug for at
løsne motordelen. Fjern skubberen.
g) Mens du trykker på lågets låsemekanisme
(2c), drejes låget (2) mod uret for at låse
det op og løfte det af.
h/i)Tag forsigtigt bladet af ved at dreje og
trække i det, før de behandlede madvarer
fjernes.
Sådan blandes en let dej
Med bladet (3) kan du også blande en let dej
som f.eks. pandekagedej eller en kageblan-
ding baseret på op til 250 g mel.
Til pandekagedej hældes de flydende ingre-
dienser først i kanden. Derefter tilsættes mel
og til sidst æg. Bland dejen, til den er glat, ved
at trykke på turboknappen #.
Snitte / rive
(se illustration afsnit II med bearbejdnings-
tabel j)
Ved hjælp af snitteværktøjet (6a) kan du snitte
f.eks. agurker, løg, champignoner, æbler, gule-
rødder, radiser, rå kartofler, courgetter, kål.
Ved hjælp af rivetilbehøret (6a) kan du rive
f.eks. æbler, gulerødder, rå kartofler, rødbeder,
kål og blød til mellemhård ost. Julienne-tilbe-
hørene (6d, 6e) strimler maden.
99268730_MR550_WE_S6-40.indd 24
99268730_MR550_WE_S6-40.indd 24 12.10.2009 15:32:33 Uhr
12.10.2009 15:32:33 Uhr
Side: 24
25
Alle redskaber skal håndteres forsigtigt for at
undgå skader.
a) Placer et stykke tilbehør (6a–6e) i
tilbehørsholderen (6), og klik det på plads.
Placer tilbehørsholderen på tappen i
midten af skålen, og drej den for at låse
den på plads.
b) Sæt låget (2) fast på skålen, så låsemeka-
nismen (2c) er placeret ved siden af skålens
håndtag. Låget låses ved at dreje det med
uret, så låsemekanismen klikker på plads
over håndtaget.
c) Sæt motordelen fast på koblingen (2a),
indtil den låser. Vælg hastighedsindstilling
efter anbefalingerne i illustration (j).
d) Fyld de madvarer, som skal bearbejdes,
i påfyldningsrøret. Ræk aldrig ned i
påfyldningsrøret, når der er tændt for
apparatet. Brug altid skubberen (1) til at
skubbe madvarerne ned med.
e) Tryk på kontakten ‚ eller „ på motor-
delen for at betjene apparatet.
f) Tryk på knapperne $ efter brug for at
løsne motordelen.
g) Mens du trykker på lågets låsemekanisme
(2c), drejes låget mod uret for at låse det
op og løfte det af.
h) Tag tilbehørsholderen af, før de behand-
lede madvarer fjernes. For at fjerne tilbe-
høret skal du trykke op på den ende, som
stikker ud i bunden af tilbehørsholderen.
Brug af hakketilbehør 4
1 Overdel
2 Knivindsats
3 Hakkeskål
4 Skridsikker bund/låg
Hakkeren er særdeles velegnet til hakning af
kød, ost, løg, krydderier, hvidløg, chili (med
vand), gulerødder, valnødder, hassselnødder,
mandler, svesker etc.
Brug turboknappen „ ved hakning af hårde
fødevarer (f.eks. fast ost).
N.B.: Hak ikke meget hårde fødevarer som
f.eks. isterninger, muskatnød, kaffebønner og
kerner.
Før du begynder at hakke ...
– skær kød, ost, løg, hvidløg, gulerødder i
mindre stykker,
– fjern stilkene fra krydderurter, afskal
nødderne,
– fjern ben, sener og brusk fra kødet.
Se de anbefalede hastighedsindstillinger
i brugsvejledningen (j) for at få de bedste
resultater.
Brug af hakker
a) Fjern forsigtigt plasticbeskyttelsen fra
knivindsatsen (2). Vigtigt: Kniven er
meget skarp! Hold altid på den øverste
plasticdel. Anbring kniven på midterakslen
af hakkeskålen (3). Tryk knivindsatsen
ned og drej 90°, så den låser. Placer altid
hakkeskålen på den skridsikre bund (4).
b) Kom ingredienserne i hakkeskålen.
c) Sæt overdelen (1) på hakkeskålen.
d) Sæt motordelen ! på overdelen (1), til den
låser.
e) Tryk på knap ‚ eller # for at starte
hakkeren. Hold på motordelen med den
ene hånd og hakkeskålen med den anden,
mens du arbejder. Brug ikke hakkeren i
mere end 2 minutter.
f) Tryk på knapperne $ efter brug for at
løsne motordelen.
g) Fjern derefter overdelen.
h) Tag forsigtigt kniven op.
i) Fjern ingredienserne fra hakkeskålen. Den
skridsikre bund fungerer også som låg på
hakkeskålen.
Rengøring af apparatet
Motordelen ! og piskerisets gearkasse Ë
må kun rengøres med en fugtig klud. Låget
(2) kan rengøres under rindende vand, men
må ikke nedsænkes i vand eller komme i
opvaskemaskinen.
Vi anbefaler at Julienne-redskaberne rengøres
direkte efter brug for at undgå at madrester
sætter sig fast i åbningerne. Knive og reds-
kaber (6a–6e) bør placeres forsigtigt i vaske-
maskinen.
Hvis der hakkes stærkt farvede fødevarer (fx
gulerødder), kan apparatets plastikdele blive
misfarvede. Gnid disse dele med vegetabilsk
olie, inden de rengøres.
Tilbehør
(fås hos Braun Kundeservice; dog ikke i alle
lande)
BC: hakketilbehør, ideel til hakning af større
mængder, milkshakes, let dej samt til at knuse
isterninger.
Eksempler på opskrifter
Mayonnaise (brug håndblender)
2–2,5 dl olie
1 æg (blomme og hvide)
1 spsk. citronsaft eller vineddike
Salt og peber
Fyld alle ingredienser i målebægeret i den
orden, de står opført ovenfor. Sæt håndblen-
deren helt ned i bunden af målebægeret. Tryk
på turboknappen #, og hold håndblenderen
i denne stilling, til olien tykner. Uden at slukke
bevæges blenderen langsomt op og ned, til
mayonnaisen er ensartet.
Vanilje-honning-svesker (som fyld i
pandekager eller til at smøre på brød)
(brug hakketilbehøret {, hastighed: «turbo»
Fyld 60 g flydende honning og 50 g stenfri
svesker i hakkeskålen, og hak 10 sekunder.
Tilføj 3 dl vand (med vaniljepulver) og hak i
3 sekunder.
Oplysningerne heri kan ændres uden varsel.
Dette produkt er i overensstemmelse
med bestemmelserne i EMC Direktiv
2004/108/EC og Lavspændings-
direktivet 2006/95/EC.
Apparatet bør efter endt levetid ikke
kasseres sammen med husholdnings-
affaldet. Bortskaffelse kan ske på et
Braun Servicecenter eller passende,
lokale opsamlingssteder.
Norsk
Våre produkter er designet for å imøtekomme
de høyeste standarder når det gjelder kvalitet,
funksjon og design. Vi håper du blir fornøyd
med ditt nye Braun-produkt.
Advarsel
Les hele bruksanvisningen nøye før du tar
apparatet i bruk.
• Bladene og verktøyene (22a–c) er
svært skarpe! For å unngå skader,
må du behandle bladene med stor
forsiktighet.
99268730_MR550_WE_S6-40.indd 25
99268730_MR550_WE_S6-40.indd 25 12.10.2009 15:32:33 Uhr
12.10.2009 15:32:33 Uhr

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun MR 550 BUFFET.

Stil et spørgsmål om Braun MR 550 BUFFET

Har du et spørgsmål om Braun MR 550 BUFFET men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun MR 550 BUFFET. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun MR 550 BUFFET så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.