Braun CU750 manual

Få vist brugermanualen for Braun CU750 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Krøllejern
  • Model/navn: CU750
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 7
8
De satijn ionen die vrijkomen op uw haar kunnen een knetterend
geluid maken.
Voor prachtig, springerige krullen en golven die er gezonder en
levendiger uitzien.
* in vergelijking met een apparaat zonder Kleurbesparende
Technologie
Microprocessor supported styling
Door de verfijnde microprocessor en de LCD display kan de
Braun Satin Hair Colour Styler u intuïtief leiden naar de juiste
temperatuur voor fijn, normaal of dik gekleurd haar.
Persoonlijke instellingen: Met de haartype keuze [6], kunt u de
temperatuur voor fijn, normaal en dik haar instellen. Voor medium
en dik haar, heeft u de keuze tussen een lage en een hoge
instelling.
Beginnen
• Sluit het apparaat aan op het lichtnet en druk 1 seconde op de
aan/uit schakelaar [7] om het apparaat aan te zetten.
• Tijdens het opwarmen, zal het display 3 knipperende segmen-
ten weergeven (Fig. A).
• Na ongeveer 45 seconden is de minimum styling temperatuur
bereikt voor normaal haar en kunt u het apparaat gaan
gebruiken.
• Gebruik de haartype keuze [6], om de stylingtemperatuur aan
te passen. Wanneer u de temperatuur veranderd zullen de
segmenten knipperen. De segmenten branden continue
wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt.
Stylen
Klaarmaken voor gebruik
• Zorg ervoor dat uw haar volledig droog is voordat u het
apparaat gaat gebruiken.
• Kam uw haar met een grove kam om klitten te verwijderen.
• Verdeel uw haar in strengen. Begin bij de haarpunten, en klem
een haarstreng (max 3–4 cm dik) tussen de tang.
Krullen en golven creëren
• Draai de haarstreng voorzichtig richting de haarwortels. Laat
de lok een paar seconden om de tang zitten voordat u deze
weer uitrolt. Voor de beste resultaten drukt u licht op de tang
opener [4] om de streng makkelijk uit de tang te krijgen. Voor
een betere hantering kunt u met uw andere hand de tang
vasthouden aan de cool tip [1].
• U kunt zelfs een lok haar steil maken die u reeds gekruld had
door de tang bij de wortels om het haar te plaatsen en het
apparaat langzaam en voorzichtig langs de lok naar beneden
te bewegen richting de haaruiteinden.
• Om veiligheidsredenen zal het apparaat na ongeveer 30 minu-
ten automatisch uitschakelen.
• Druk nogmaals op de aan/uit schakelaar [7] indien u het appa-
raat langer wilt gebruiken.
Na gebruik
• Schakel het apparaat na ieder gebruik uit door 1 seconde op
de aan/uit schakelaar [7] te drukken.
• Let op: de tang is dan nog steeds heet. Raak de tang niet aan
om brandwonden te voorkomen. Na 20 minuten afkoelen kunt
u de tang zonder risico vasthouden.
• Tijdens het gebruik en afkoelen, dient u het apparaat altijd op
een hittebestendig oppervlak te plaatsen.
Schoonmaken
• Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
schoonmaakt. Nooit onderdompelen in water.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en gebruik
een zachte doek om het af te drogen.
Wijzigingen voorbehouden.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur
niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service
Centre of bij de door uw gemeente aangewezen
inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf
datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat
wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegen-
woordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik,
normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het
apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de
garantie.
De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende
service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantie-
periode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs
af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij
u in de buurt.
Dansk
Læs brugsvejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug,
og behold den til senere brug.
Vigtigt
• Apparatet må kun sluttes til et stik med
vekselstrøm (~). Kontroller, at netspændingen
svarer til den spænding, som står på apparatet.
• Apparatet må aldrig anvendes i nærheden
af vand (f.eks. en fyldt håndvask, et
badekar eller brusebad). Apparatet må ikke
blive vådt. Træk altid stikket ud efter brug.
• Som yderligere sikkerhed anbefales det at
installere en fejlstrømssikring i badeværelsets
elektriske strømkreds med en tilladt reststrøm
på maks. 30 mA. Få yderligere oplysninger
hos en elektriker.
• Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år
og personer med nedsatte fysiske, sanse-
mæssige eller mentale evner eller manglende
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn og
får instruktioner om sikker brug af apparatet
og forstår den involverede fare. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og bruger-
vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med
mindre de er over 8 år og er under opsyn.
• Undgå, at de varme overflader på apparatet
kommer i direkte kontakt med huden, især
ører, ansigt og hals.
• Når apparatet er varmt, må det ikke placeres
på overflader, som ikke er varmebestandige.
• Ledningen må ikke vikles om apparatet.
Kontroller regelmæssigt, om ledningen er slidt
eller beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget,
må apparatet ikke anvendes mere, men skal
indleveres på et Braun Servicecenter. Ukvali-
ficerede reparationer kan udsætte brugeren
for stor fare.
• Hvis hele skærmen blinker, betyder det, at der
er en fejl inde i apparatet. I det tilfælde skal
du bringe apparatet til kontrol hos et Braun
Service Center. Ukvalificerede reparationer
kan udsætte brugeren for stor fare.
• Apparatet må kun bruges i tørt hår.
Beskrivelse
1 Kold spids
2 Krøllejern med klemme
3 Ioniseringskanon
4 Knap til åbning
5 LC-display
6 Hårtypevælger
7 Tænd-/slukknap
8 Drejelig ledning
Colour Saver-teknologi
Colour Saver-teknologi med satinioner holder det farvede hår
sundt ved at beskytte dit hår mod udtørring og skader og
reducerer farvet hårs fugttab under tørringen med op til 50 %*.
Når satinionerne frigives i håret, høres en let knitrende lyd.
Til skønne, spændstige krøller og bølger, som holder sig sundere
og mere levende længere.
* sammenlignet med brug af et apparat uden Colour Saver-
teknologi
Mikroprocessor-understøttet styling
Takket være den avancerede mikroprocessor og LCD-kontrol-
displayet hjælper Braun Satin Hair Colour Styler dig intuitivt med
at opnå den rette temperatur til fint, normalt eller tykt farvet hår.
Personlige indstillinger: Ved hjælp af hårtypevælgerne [6] kan du
indstille temperaturen til fint, normalt og tykt hår. Til medium og
tykt hår har du valget imellem lav og høj indstilling.
Ibrugtagning
• Slut apparatet til en stikkontakt og tryk på tænd-/slukknappen
[7] i 1 sekund for at tænde for det.
• Displayet viser tre blinkende segmenter under opvarmningen
(Fig. A).
• Efter cirka 45 sekunder nås standardtemperaturen for normalt
hår, og du kan begynde at bruge apparatet.
• Vælg din foretrukne indstilling med hårtypevælgerne [6].
Når hårtypeindstillingen ændres, blinker segmenterne.
Segmenterne lyser permanent, når den valgte indstilling er
nået.
Styling
Klargøring til brug
• Sørg for, at håret er helt tørt, før du bruger apparatet.
• Start med at rede håret igennem med en grov kam for at fjerne
ugler.
• Opdel håret i sektioner. Begynd tæt ved hårspidsen og klem en
lok hår (på maks. 3–4 cm) fast i jernet.
Sådan laver du krøller og bølger
• Rul forsigtigt hårlokken op til roden. Lad lokken sidde omkring
jernet i et par sekunder, før den løsnes. Du opnår det bedste
resultat ved at trykke let på knappen til åbning af krøllejernet
[4] for at frigøre hårlokken. Det er nemmere at håndtere
krøllejernet, hvis du holder på den kolde spids [1] med den
anden hånd.
• Du kan også glatte en lok, som allerede er krøllet, ved at
klemme lokken fast i krøllejernet ved hårroden og lade
apparatet glide langsomt og roligt igennem lokken mod
spidsen.
96186416_EC2_CU750_Leporello.indd 8
96186416_EC2_CU750_Leporello.indd 8 30.01.13 13:48
30.01.13 13:48

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun CU750.

Stil et spørgsmål om Braun CU750

Har du et spørgsmål om Braun CU750 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun CU750. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun CU750 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.