Braun cruZer5 Face manual

Få vist brugermanualen for Braun cruZer5 Face below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Skægtrimmer
  • Model/navn: cruZer5 Face
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 43
44
Vores produkter er skabt til at opfylde de højeste krav hvad angår kvalitet,
funktionalitet og design. Vi håber, du vil få stor glæde af din nye barber-
maskine fra Braun.
Advarsel
Barbermaskinen er forsynet med et specialkabel med integreret strøm-
forsyning med ekstra lav spænding for større sikkerhed. Ingen af dens dele
må udskiftes eller manipuleres. I modsat fald risikerer man at få elektrisk
stød.
Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn eller svagelige personer
uden overvågning af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Generelt anbefaler vi at produktet opbevares utilgængeligt for børn.
Børn bør overvåges for at sikre at de ikke leger med apparatet.
Ved brug på andre områder på kroppen skal du sørge for, huden er strakt ud.
Af hygiejniske grunde bør du ikke dele dette apparat med andre.
Olieflaske
Forvares utilgængeligt for børn. Må ikke indtages. Tom flaske bortskaffes på
korrekt vis.
Beskrivelse
1 3-dages skæg-kam & beskyttelseshætte
2 Skæreblad
3 Lamelkniv
4 Drejelig trimmer
4a Bred trimmer (28 mm)
4b Smal trimmer (14 mm)
5 Opladningslys
6 Tænd/sluk-knap
7 Justerbar kam
8 Vælger til skæglængde
9 Specialledning
Opladning
Opladning foregår bedst ved en temperatur mellem 15 °C og 35 °C.
Barbermaskinen må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C i længere
perioder.
• Barbermaskinen tilsluttes en stikkontakt via specialledningen.
Barbermaskinen skal være slukket.
Dansk
99663755_cruZer5_face_MN.indd 44
99663755_cruZer5_face_MN.indd 44 27.09.10 14:38
27.09.10 14:38
Side: 44
45
• Ved første opladning, eller når shaveren ikke har været brugt i nogle
måneder, skal den oplades uafbrudt i 4 timer.
• Opladningslyset (5) viser, at apparatet er under opladning. Når batteriet er
fuldt opladet, slukker opladningslyset. Periodiske blink efter et stykke tid
angiver, at batteriet opretholder sin fulde kapacitet. Det kan også ske
kortvarigt, ved opladning efter batteriet har været helt afladet.
• En fuld opladning giver 30 minutters trådløs barberingstid afhængig af
skægvækst.
• Når barbermaskinen er fuldt opladet, aflades den ved normal brug.
Derefter genoplades den til fuld kapacitet. Senere opladninger tager ca. en
time.
• Den maksimale batterikapacitet nås først efter flere cyklusser med ladning
og afladning.
• 5-minutters hurtig opladning er tilstrækkeligt til en barbering.
Barbering
Tag først den justerbare kam (7) af: Tryk med tommelfingrene på klipsene på
siden af den justerbare kam, så de svinger i retning af pilene (a). Tryk på
tænd/sluk-knappen (6). Den fjedrende skærebladsramme tilpasser sig auto-
matisk din huds konturer og giver en tæt og glat barbering.
For at opnå de bedste resultater:
• Barber dig altid, før du vasker dig i ansigtet.
• Hold altid barbermaskinen i en ret vinkel (90°) mod huden (b).
• Stræk huden og barber mod hårenes vokseretning.
• Til forbarbering efter nogle dage, hvor du ikke har barberet dig, skal du
bruge den brede trimmer (4a) for at forbarbere lange skæghår. Afslut med
skærebladet for at få en tæt, glat barbering.
• For at opretholde en optimal barbering skal skæreblad og lamelkniv
udskiftes mindst efter 1½ års brug, eller når de er slidte.
Style
Brug af den drejelige trimmer
Den brede trimmer (4a) klipper og trimmer større områder jævnt (c). Den er
ideel til at give facon til bakkenbarter, overskæg og kort skæg. Den brede
trimmer er forsynet med sikkerhedsribber og en glidestrip for at mindske
irritation og give et let glid. Tryk på de blå striber for at skubbe den drejelige
trimmer op (4). Stræk huden, og før den brede trimmer mod hårenes
vokseretning.
Den smalle trimmer (4b) definerer linjer og kanter præcist (d) og er ideel til at
skabe nøjagtige konturer.
99663755_cruZer5_face_MN.indd 45
99663755_cruZer5_face_MN.indd 45 27.09.10 14:38
27.09.10 14:38
Side: 45
46
For at anvende den smalle trimmer, skal du skubbe den drejelige trimmer op
og dreje den 180°.
Hyppig brug af den drejelige trimmer nedsætter batteriets kapacitet.
Trimme
Brug af trimmertilbehøret (1) og (7)
Placer det ønskede trimmertilbehør på skærebladet (2) eller på den drejelige
trimmer (4), og tryk det mod kabinettet, til det klikker på plads (e).
3-dages skæg-kam & beskyttelseshætte (1): Dette tilbehør er perfekt egnet
til at skabe stubbe og pleje dem.
• Placer tilbehøret på skærebladet (2), og tryk den drejelige trimmer op (4).
Tænd for shaveren og brug apparatet som vist på illustrationen (e).
Tilbehøret sikrer en optimal vinkel.
Justerbar kam (7). Dette tilbehør er ideelt til at trimme skægget og holde en
konstant længde.
• Placer tilbehøret på skærebladet (2) og indstil den ønskede skæglængde.
Tryk på knappen til valg af skæglængde (8), og skub den op (f) (mulige
skæglængdeindstillinger fra top til bund: 1,2 mm / 2,8 mm / 4,4 mm /
6 mm). Skub den drejelige trimmer (4) op.
• Tryk på tænd/sluk-knappen og trim skægget mod hårenes vokseretning
ved at føre den transparente kam hen over huden (f).
Rengøring
Barberhovedet kan rengøres under rindende vand.
Advarsel: Træk stikket ud af stikkontakten, før barberhovedet
rengøres i vand.
Regelmæssig rengøring sikrer bedre barbering. En let og hurtig måde at
holde barberhovedet rent på er at skylle det under rindende vand:
• Tænd for shaveren (trådløs), og skyl barberhovedet under varmt, rindende
vand (g). Du kan bruge flydende sæbe uden slibemiddel. Vask al skum af,
og lad shaveren køre et par sekunder mere.
• Sluk derefter for shaveren, og fjern skæreblad og lamelkniv. Lad de afmon-
terede shaverdele tørre.
• Dryp en dråbe let maskinolie på trimmerne (4a, 4b) og skærebladet (h) en
gang om ugen, hvis du regelmæssigt rengør din shaver under rindende
vand.
Alternativt kan shaveren renses med den medfølgende børste (i):
• Sluk for shaveren. Fjern skærebladet.
99663755_cruZer5_face_MN.indd 46
99663755_cruZer5_face_MN.indd 46 27.09.10 14:38
27.09.10 14:38
Side: 46
47
• Rens skæreblad og indvendige dele af skærehoved med rensebørste.
Skærebladet må imidlertid ikke renses med børsten, da det kan ødelægge
bladet.
Hold din barbermaskine i topform
Udskiftning af barbermaskinens dele
For at opretholde en optimal barbering skal skæreblad og lamelkniv
udskiftes mindst efter 1½ års brug, eller når de er slidte. Udskift begge dele
på samme tid for at få en tættere barbering med mindre hudirritation.
(Skæreblad og lamelkniv: 10B)
Sådan bevares batterierne
For at bevare optimal kapacitet på de genopladelige batterier skal
barbermaskinen aflades fuldstændigt (ved barbering) ca. hver 6. måned.
Derefter genoplades barbermaskinen til fuld kapacitet.
Miljømæssige oplysninger
Dette produkt indeholder genopladelige batterier. For at beskytte
miljøet bør apparatet efter endt levetid ikke kasseres sammen med
husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et Braun Servicecenter
eller passende, lokale opsamlingssteder.
Kan ændres uden varsel.
Elektriske specifikationer findes på specialkablet.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden
for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombytning af apparatet.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid
(f.eks. skæreblad og lamelkniv) samt fejl, som har ringe effekt på apparatets
værdi eller funktionsdygtighed. Garantien bortfalder ved reparationer udført
af andre end de af Braun anviste reparatører og hvor originale Braun
reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele
apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.
99663755_cruZer5_face_MN.indd 47
99663755_cruZer5_face_MN.indd 47 27.09.10 14:38
27.09.10 14:38

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun cruZer5 Face.

Stil et spørgsmål om Braun cruZer5 Face

Har du et spørgsmål om Braun cruZer5 Face men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun cruZer5 Face. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun cruZer5 Face så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.