Braun BT 5010 manual

Få vist brugermanualen for Braun BT 5010 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Skægtrimmer
  • Model/navn: BT 5010
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Svensk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 44
46
Vores produkter er skabt til at opfylde de højeste krav med hensyn til
kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber, du vil få stor glæde af dit nye
produkt fra Braun.
Læs denne instruktionsmanual fuldstændigt da den indeholder sikkerheds-
information. Behold den for fremtidig reference.
Advarsel
Apparatet kan rengøres under rindende vand.
Afbryd strømforsyningen til apparatet, før det
rengøres i vand.
Apparatet er forsynet med en specialledning med integreret
strømforsyning og ekstra lav spænding for større sikkerhed.
Ingen dele må udskiftes eller manipuleres. I modsat fald
risikerer man at få elektrisk stød. Anvend kun specialkablet,
der følger med apparatet.
Hvis apparatet er mærket med 491, kan det
bruges med et hvert andet Braun-strømkabel med koden
491-XXXX.
Undgå at bruge apparatet med beskadiget trimmer eller
specialledning.
Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og personer
med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner
eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn
og får instruktioner om sikker brug af apparatet og forstår
den involverede fare. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af
børn, med mindre de er over 8 år og er under opsyn.
Olieflaske
Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå at sluge den. Undgå at få olie i
øjnene. Bortskaffes i henhold til gældende regler, når den er tom.
Dansk
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 46
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 46 16.06.15 15:45
16.06.15 15:45
VED Effective Date 18Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P
Side: 45
47
Beskrivelse
1a Præcisionskam til trimming af skæg og kort hår
1b Hårkam til klipning af hår *
1c Udløserknapper til kam
2 Bred trimmer (32 mm)
3 Præcisionstrimmer (16 mm) *
4 Udløserknap til præcisionstrimmer *
5 Kontrollampe
6a Låseknap til præcisionsonskam
6b Længdevælger til præcisionsonskam
6c Længdevælger til hårkam
7 Tænd/sluk-knap
8 Specialledning (design kan variere)
8a Opladningsholder *
9 Pose *
* leveres ikke med alle modeller
Opladning
Anbefalet omgivende temperatur ved opladning er 5 °C til 35 °C. Batteriet
oplades måske ikke ordentligt eller slet ikke ved ekstremt lave eller høje
temperaturer. Anbefalet omgivende temperatur ved barbering er 15 °C til
35 °C. Apparatet må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C i længere
perioder.
• Placer apparatet (slukket) i opladningsholderen eller tilslut det direkte til
en stikkontakt med specialledningen (8).
• Ved første opladning, eller når apparatet ikke har været brugt i nogle
måneder, skal det oplades uafbrudt i 4 timer (BT 5050/5030/5010:
8 timer).
• Når apparatet er fuldt opladet, aflades den ved normal brug. Derefter
genoplades det til fuld kapacitet. Efterfølgende opladninger tager ca.
1 time.
• En fuld opladning giver op til 40 minutters ledningsfri brug. Det kan
variere efter din skægvækst.
• Den maksimale batterikapacitet nås først efter flere cyklusser med
ladning og afladning.
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 47
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 47 16.06.15 15:45
16.06.15 15:45
VED Effective Date 18Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P
Side: 46
48
Kontrollampe (5)
BT 5090/5070
• Kontrollampen viser batteriernes status.
• Kontrollyset blinker grønt, når apparatet er under opladning. Når batteriet
er fuldt opladet, lyser kontrollampen konstant grøn, forudsat at apparatet
er tilsluttet lysnettet.
• Under ledningsfri brug blinker kontrollampen grønt.
• Kontrollampen blinker rødt, når batteriet er lavt. Du bør kunne færdiggøre
din igangværende trimning.
BT 5050/5030/5010
• Kontrollampen (5) viser, at apparatet er under opladning. Når batteriet er
fuldt opladet, slukker opladningslyset.
Kamtilbehør (1a, 1b)
• Kammene kan tages af ved at trykke på udløserknapperne (1c) med
tommel- og pegefinger.
Skægtrimning
• Fastgør præcisionsonskammen (1a) på apparatet når apparatet er
slukket (a).
• Sørg for at låseknappen (6a) er i øverste stilling og sæt længdevælgeren
(6b) på den ønskede længde. Skægkammen glider automatisk op eller
ned (mulige længdeindstillinger: 1-10 mm i trin af 0,5 mm).
• For at låse kammen i ønsket længde, skub låseknappen (6a) ned.
Længdevælgeren er nu låst.
• Vi anbefaler, at du starter med den længste indstilling og derefter
reducerer længden, til du når den ønskede skæglængde.
• Tryk på start/stop-knappen (7). Hold skægkammen med den rette vinkel
mod skægget, og før trimmeren mod hårets vokseretning (a).
• For at undgå at skægkammen bliver stoppet med hår, bør du jævnligt
rengøre den med børsten.
Konturtrimning / styling
• Den brede trimmer (2) klipper og trimmer større områder jævnt.
Den er ideel til at give facon til bakkenbarter, overskæg og kort skæg.
Tag kammen af. Stræk huden, og før den brede trimmer mod hårenes
vokseretning (b).
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 48
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 48 16.06.15 15:45
16.06.15 15:45
VED Effective Date 18Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P
Side: 47
49
• Præcisionstrimmeren (3) definerer linjer og kanter præcist, og er ideel til
at skabe præcise konturer. Tryk på udløserknappen (4) og skub den op
for at anvende præcisionstrimmeren.
Hårklipning
• Håret skal være rent, friseret igennem, ikke filtret og tørt.
• Sæt hårkammen (1b) på apparatet med apparatet slukket (d).
• Skub længdevælgeren (6c) og kammen til ønsket længde (mulige
længdeindstillinger: 10-20 mm i trin af 2 mm).
• Hvis du ikke er vant til at klippe hår, bør du starte med en længere
indstilling og derefter reducere indstillingen for at undgå at klippe mere
hår af end ønsket. Hvis du ønsker at klippe håret kortere end 10 mm,
anbefaler vi, at du først klipper det med hårkammen (1b) ned til 10 mm og
derefter bruger skægkammen til den ønskede længde.
• Brug en langsom og kontrolleret bevægelse. Tving ikke apparatet gen-
nem håret, hurtigere end den kan klippe det.
• Ryst apparatet, og pust håret væk en gang imellem. Hvis der bliver fanget
for mange hår i kammen, bør du tage den af og rengøre den.
Rengøring
Regelmæssig rengøring sikrer en bedre trimning.
Rengøring med børsten
• Sluk for apparatet. Åbn den brede trimmer ved at trykke tommelfingeren
mod trimmeren fra forsiden. Den åbnes med ca. 45° og kan også tages af.
• Brug børsten til at rengøre trimmeren og området bag den brede trimmer
(inde i kabinettet).
Rengøring med vand
• Sluk for apparatet, og skyl hoved og trimmer under varmt rindende vand.
Du kan også skylle dem åbne brede trimmer.
• Efterlad apparatet med den brede trimmer åben, så den kan tørre.
Hold dit apparat i topform
For at sikre at skæresystemet fungerer korrekt, smøres det med en let
maskinolie, hver gang trimmeren har været i brug (i).
Sådan bevares batterierne
For at bevare optimal kapacitet på de genopladelige batterier skal apparatet
aflades fuldstændigt (ved trimning/klipning) ca. hver 6. måned. Derefter
genoplades apparatet til fuld kapacitet.
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 49
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 49 16.06.15 15:45
16.06.15 15:45
VED Effective Date 18Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P
Side: 48
50
Miljømæssige oplysninger
Dette produkt indeholder genopladelige batterier og/eller
genbrugeligt elektrisk affald. For at beskytte miljøet, smid venligst
ikke ud med husholdsaffald, men lever til genbrug eller til elektrisk
affald på de dertil anrettede afleveringspunkter.
Kan ændres uden varsel.
Elektriske specifikationer findes på specialkablet.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen.
Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations-
og materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombytning af
apparatet. Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller
fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet.
Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end de af Braun anviste
reparatører og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele
apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 50
97355726_BT_5090-5010_MN-ANZ_S6-80.indd 50 16.06.15 15:45
16.06.15 15:45
VED Effective Date 18Jun2015 GMT - Printed 29Sep2015 P

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun BT 5010.

Stil et spørgsmål om Braun BT 5010

Har du et spørgsmål om Braun BT 5010 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun BT 5010. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun BT 5010 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.