Braun AS 530 Satin Hair 5 manual

Få vist brugermanualen for Braun AS 530 Satin Hair 5 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Krøllejern
  • Model/navn: AS 530 Satin Hair 5
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 17
18
Alle vore produkter er designet, så de opfylder de
højeste krav til såvel kvalitet, anvendelighed som
design. Vi håber, at du vil få stor glæde af din nye
Braun hårtørrer.
Før hårtørreren tages i brug første gang, bør hele
brugsanvisningen læses grundigt igennem.
Vigtigt
• Hårtørreren må kun tilsluttes
vekselstrøm (Ù). Check, at
spændingen på lysnettet stemmer
overens med spændingsangivelsen
på hårtørreren.
• Dette apparat kan anvendes af børn
fra 8 år og personer med nedsatte
fysiske,sansemæssigeellermentale
evner eller manglende erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn og
får instruktioner om sikker brug af
apparatet og forstår den involverede
fare.Børnmåikkelegemedapparatet.
Rengøringogbrugervedligeholdelse
må ikke udføres af børn, med mindre
de er over 8 år og er under opsyn.
• Dette apparat må aldrig
anvendes i nærheden af eller
over vand (f.eks. en fyldt håndvask,
i badekarret eller under bruseren).
Hårtørreren må ikke blive våd.
• Træk altid stikket ud efter brug. Selv
om apparatet er slukket, bør det
ikke komme i nærheden af vand.
• Sørg for, at der ikke spærres for
luftind- og udtag, når hårtørreren
er tændt. Hvis en af åbningerne
blokeres, slukker hårtørreren
automatisk. Efter et par minutters
afkølning, vil hårtørreren automatisk
tænde igen.
• Ledningen må ikke vikles om
apparatet. Kontroller regelmæssigt,
om ledningen er slidt eller beskadiget.
Hvis ledningen er beskadiget, må
apparatet ikke anvendes mere, men
skal indleveres til et Braun Service-
center. Ukvalificerede reparationer
kan medføre stor fare for brugeren.
Beskrivelse
1 Startknap
2 Ionlys
3 Cool-shot knap
4 Beskyttelsesfilter
5 Smalt næb
6 Diffusor tilbehør (kun HD 530)
Afbryder 1
Med to luftstyrke- og tre temperaturindstillinger
kan du personligt tilpasse din hårtørrer til hurtig og
effektiv, men også nænsom tørring.
Luftstyrke Temperatur
II høj høj III
I lav medium II
O sluk lav I
Ion-teknologi
Ion-teknologi frembringer en kraftig strøm af ioner,
som omslutter hvert enkelt hårstrå. Ionerne
afspænder håret ved at reducere krus og statisk
stress og hjælper med at fremhæve hårets
naturlige skønhed og glans.
• Når hårtørreren er tændt, lyser ionlyset 2 for at
vise, at der genereres ioner.
• For at få de bedste resultater med ionfunktionen
bruges hårtørreren uden tilbehør.
• Ionernes virkning er mindre tydelig, når funktio-
nen anvendes ved høj luftfugtighed.
Optimal styling med Ion-teknologi
Hvis håret tørres med tilbehør, så afslut stylingen
uden tilbehør for at sikre en maksimal ionstrøm
og et glattere og blankere hår med et sundere
udseende.
Cold shot 3
Tryk på cool-shot knappen for at style med kold
luft.
Beskyttelsesfilter 4
Børst filteret rent regelmæssigt. Fjern filteret og
rens det under rindende vand, når det behøver en
grundig rengøring.
Smalt næb 5
Brug det smalle næb for en præcis styling.
Diffusor tilbehør 6 (kun HD 530)
Montering af diffusor (a)
• Tapperne på kanten af diffusoren anbringes ud
for indhakkene på hårtørreren.
• Tryk diffusoren på hårtørreren, drej med uret til
den klikker på plads.
Dansk
96197450_HD530_510_S4-54 Seite 18 Mittwoch, 21. November 2012 1:48 13
Side: 18
19
Norsk
• Drej i den modsatte retning og træk for at fjerne
diffusoren.
Sådan skabes fylde
• Kort til mellemlangt hår:
For at skabe fylde og løft ved rødderne føres
diffusorens fingre i en cirklende bevægelse blidt
over hovedbunden. Fortsæt denne fremgangs-
måde, idet du tager et område ad gangen.
• Langt hår:
Først tørres hårspidserne ved at placere dem på
fingerpladen. Løft derefter forsigtigt håret med
diffusoren og hold det mod hovedbuden. For at
give ekstra fylde føres diffusorfingrene til sidst
over hovedbunden med blide, cirklende bevæ-
gelser.
Der forbeholdes ret til ændringer uden forud-
gående varsel.
Apparatet bør efter endt levetid ikke
kasseres sammen med husholdnings-
affaldet. Bortskaffelse kan ske på et
Braun Servicecenter eller passende, lokale
opsamlingssteder.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for garanti-
perioden vil Braun for egen regning afhjælpe
fabrikations- og materialefejl efter vort skøn
gennem reparation eller ombytning af apparatet.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er
repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe
effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af
apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer
udført af andre end de af Braun anviste reparatører
og hvor originale Braun reservedele ikke er
anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres
eller indsendes hele apparatet sammen med
købsbevis til et autoriseret Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun
Service Center.
Våre produkter er produsert for å imøtekomme
de høyeste standarder når det gjelder kvalitet,
funksjon og design. Vi håper du vil få mye glede
av ditt nye Braun produkt.
Les hele bruksanvisningen nøye før produktet
tas i bruk.
Viktig
• Apparatet skal kun koples til et
strømuttak med vekselstrøm (Ù) og
forsikre deg om nettspenningen
stemmer overens med spenningen
som er markert på apparatet.
• Dette apparatet kan brukes av barn
fra og med 8 år og personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller manglende
erfaring og kunnskap, hvis de er
under tilsyn eller har fått instruksjon
om sikker bruk av apparatet og
forstår farene ved bruk av apparatet.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av
apparatet skal ikke foretas av barn
med mindre de er eldre enn 8 år og
har tilsyn av en voksen.
• Dette apparatet må aldri
benyttes i nærheten av eller
over vann (f.eks. en vaskeservant
fylt med vann, badekar eller dusj).
Apparatet må ikke bli vått.
• Ta alltid ut støpselet etter bruk. Selv
når apparatet er slått av, kan det
representerer en risiko i nærheten av
vann.
• For ytterligere sikkerhet, anbefaler
vi å installere en jordfeil bryter som
begrenser strømstyrken til 30 mA
i baderommets strømkrets. Spør din
installatør om råd.
• Pass på at ventilene i luftinntaket
eller uttaket ikke er blokkert når
føneren er slått på. Skulle så skje, vil
hårføneren automatisk slå seg av.
Etter noen minutters avkjøling vil
den automatisk slå seg på igjen.
96197450_HD530_510_S4-54 Seite 19 Mittwoch, 21. November 2012 1:48 13

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun AS 530 Satin Hair 5.

Stil et spørgsmål om Braun AS 530 Satin Hair 5

Har du et spørgsmål om Braun AS 530 Satin Hair 5 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun AS 530 Satin Hair 5. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun AS 530 Satin Hair 5 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.