Braun AromaSelect KF 147 manual

Få vist brugermanualen for Braun AromaSelect KF 147 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: AromaSelect KF 147
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 9
10
Dansk
Vigtigt
Læs hele brugsanvisningen omhyg-
geligt igennem, før maskinen tages i
brug.
Undgå at børn kommer i nærheden
af maskinen. Kontrollér før tilslutning,
om spændingen i el-nettet stemmer
overens med spændingsangivelsen
påtrykt kaffemaskinens bundplade.
Undgå at røre ved de varme dele
(ex.vis. varmepladen), og lad aldrig
ledningen komme i kontakt med
varmepladen. Sæt aldrig kanden på
andre varmekilder (f.eks. komfurets
kogeplade, varmeplader og lignende).
Hvis du skal brygge flere kander kaffe i
træk, bør du altid lade maskinen afkøle
ca. 5 min. mellem brygningerne (sluk
for maskinen), da der ellers kan dannes
damp ved påfyldning af koldt vand.
Brauns elektriske apparater overholder
gældende sikkerhedsbestemmelser.
Reparation eller udskiftning af ledning
må kun foretages af autoriseret
servicepersonale. Forkert, ukvalificeret
reparation kan forårsage ulykker og
være til fare for brugeren.
Denne maskine er beregnet til brug i en
normal husholdning. Benyt altid kun
koldt vand, når du laver kaffe.
Max. antal kopper:
KF 130 – KF 148
10 kopper (125 ml)
15 kopper (83 ml)
KF 150, KF 155
12 kopper (125 ml)
18 kopper (83 ml)
Beskrivelse
! Ledningsgemme
" Vandstandskompensator
# Vandstandsmåler
$ Vandtank
% Kalkfilter (ikke til model KF 130 /
KF 148)
& Aromavælger
= mild smag
= kraftig smag
' Dejeskive for udskiftning af
kalkfilter
( Filterholder med drypstop
) Varmeplade
* Tænd/sluk knap
Tænd = }
Slukket = ~
{ Kontakt, der sikrer korrekt varme
til små kvantiteter (kun KF 145 /
KF 147 / KF 148 / KF 155)
| Kande med låg
Klargøring af maskinen
ë Isætning af kalkfilter
1 Pak kalkfiltret % ud.
2 Tag vandstandskompensatoren
" op af vandtanken.
3 Sæt kalkfiltret % i.
(Husk at gemme vandstands-
kompensatoren. Hvis du ikke
anvender kalkfiltret skal vand-
standskompensatoren altid
sidde i.)
4 Drejeskive ' kan indstilles på
den måned, hvor kalkfiltret skal
udskiftes.
í Udskiftning af kalkfilter
Sæt et nyt kalkfilter i maskinen efter
2 måneders jævnlig brug af kaffe-
maskinen.
NB
Før du anvender kaffemaskinen første
gang, eller hvis den ikke har været
anvendt gennem længere tid samt
efter isætning af nyt kalkfilter, bør du
fylde vandtanken helt med koldt vand.
Tænd for maskinen og lad vandet løbe
igennem (d.v.s. uden kaffe of filter-
pose).
ì Kaffebrygning
Indstil aromavælgeren &, og fyld
koldt vand i vandtanken. Sæt et kaffe-
papirfilter Nr. 4 i filterholderen, og hæld
kaffebønner i filtret. Stil kanden på
varmepladen og tænd for maskinen.
Bryggetid pr. kop: ca. 1 minut.
î Rengøring
Træk altid stikket ud inden rengøring.
Maskinen må ikke rengøres under
rindende vand eller nedsænkes i vand.
Aftør den i stedet med en fugtig, op-
vredet klud. Alle aftagelige dele kan
vaskes i opvaskemaskine.
ï Afkalkning (ikke illustreret)
I Danmark er vandet meget hårdt,
og hvis maskinen anvendes uden
kalkfilter, skal den afkalkes jævnligt.
Det anbefales, at gøre det mindst
en gang hver måned. Når kalkfiltret
anvendes i henhold til vejledningen
og udskiftes jævnligt, vil det under
normale omstændigheder ikke være
nødvendigt at afkalke maskinen. Det
skal dog påpeges, at hvis brygningen
begynder at tage længere tid end
normalt, er det tegn på, at maskinen
trænger til afkalkning.
Viktigt: Ved afkalkning tages kalkfiltret
op af vandtanken, og vandstands-
kompensatoren " sættes i.
• Statens husholdningsråd
anbefaler, at der til afkalkning
anvendes 2 dl 32 % eddikesyre
og 4 dl vand.
• Eddikesyre og vand blandes i
vandtanken. Der tændes for
maskinen, og ca. 1 dl koges
igennem, hvorefter der slukkes
for maskinen.
• Efter 1/2 time koges resten
igennem. Maskinen koges derefter
igennem med 2 gange 1 liter rent
vand, inden der på ny brygges
kaffe.
• Det frarådes at anvende andre
afkalkningsformer end den oven-
for beskrevne.
Kan ændres uden varsel.
Dette produkt er i
overensstemmelse med
bestemmelserne i EMC Direktiv
89/336/EEC og Lavspændings-
direktivet 73/23/EEC.
Apparatet bør efter endt levetid
ikke kasseres sammen med
husholdningsaffaldet. Borts-
kaffelse kan ske på et Braun
Servicecenter eller passende,
lokale opsamlingssteder.
3122351_KF130 Seite 10 Freitag, 24. November 2006 12:11 12

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun AromaSelect KF 147 .

Stil et spørgsmål om Braun AromaSelect KF 147

Har du et spørgsmål om Braun AromaSelect KF 147 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun AromaSelect KF 147 . Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun AromaSelect KF 147 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.