Braun 831 Face manual

Få vist brugermanualen for Braun 831 Face below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Ansigtsrensning
  • Model/navn: 831 Face
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 28
29
Dansk
Læs hele brugervejledningen omhygge-
ligt, før apparatet tages i brug, og behold
den til senere brug.
Braun «Face» er et ansigtspleje-system
som kombinerer to skønhedsbehandlin-
ger: Det lille og præcise epileringhoved
fjerner selv de fineste ansigtshår med
roden. Rensebørste-tilbehøret forbedrer
din huds udseende ved at give en blid og
dyb rensning af porerne.
Vigtigt
• Af hygiejniske grunde bør du
ikke dele dette apparat med
andre. Apparatet må ikke
anvendes på irriteret hud.
• Anvend ikke epileringshove-
det på øjenvipperne. Du kan
anvende epileringshovedet til
at fjerne individuelle hår mel-
lem og over øjenbrynene,
men ikke til at forme øjenbryn.
• Epiler aldrig hvis epilerings-
hovedet er beskadiget.
• Når apparatet er tændt, må
det ikke komme i kontakt med
tøj, snører eller langt hår for at
undgå enhver risiko for per-
sonskade eller beskadigelse.
• Dette apparat kan anvendes
af børn fra 8 år og personer
med nedsatte fysiske, sanse-
mæssige eller mentale evner
eller manglende erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn
og får instruktioner om sikker
brug af apparatet og forstår
den involverede fare. Børn må
ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedlige-
holdelse må ikke udføres af
børn, med mindre de er over
8 år og er under opsyn.
• Dette apparat kan
anvendes i badet eller
brusebadet.
Beskrivelse
1 Batterirum
2 Tænd/sluk-knap
3 Epileringshoved
4 Beskyttelseshætte til epileringshoved
5 Rensebørste
6 Børste adapter med udløserknap (6a)
7 Spejl (kun modellerne 830, 831)
7a Tænd/sluk-knap til lys
7b Batterirum
Batterier
Åben batterirummet (1) ved at dreje mod
uret på bunden på apparatet med en
mønt. Indsæt et AA alkaline batteri (1.5V)
Kontroller at batteriet sidder korrekt (+/–
pol). Sæt bunden på batterirummet og
lås det ved at dreje med uret. Udskift
batteriet ved behov. Sørg for at apparat
og hænder er tørre når batteriet skiftes.
Spejl: Luk batterirummet (7b) op med en
skruetrækker som vist. Indsæt 3 knap-
celle batterier (type LR1130) med
«+»-polerne opad. Luk batteridækslet.
Batterier kan lække, hvis de er slidt op
eller ikke bliver brugt i længere tid. For at
beskytte dig og apparatet bør du fjerne
batterierne i rette tid og undgå hudkon-
takt, når du håndterer lækkede batterier.
Ansigtsepilering
• Sørg for at både ansigt og epilerings-
hoved er grundigt rene før brug.
96892473_SE810_S4-110.indd 29
96892473_SE810_S4-110.indd 29 27.02.14 15:33
27.02.14 15:33
ROVED Effective Date 5Mar2014 GMT - Printed 02Oct2014 Page
Side: 29
30
• Tænd for apparatet ved at skubbe
tænd/sluk-knappen (2) til venstre eller
højre. Den roterende retning pincet-
terne afhænger af den retning, du
skubber kontakten, når du tænder
apparatet. For det bedste resultat,
bevæg apparatet langsomt imod
hårets vokseretning.
• For at blive fortrolig med apparatet,
anbefaler vi at prøve det først på
hagen eller i nærheden af de yderste
hjørner af munden.
• Hold apparatet med pincetterne
mod en del af huden, som du holder
udstrakt med den frie hånd. Bevæg
forsigtigt apparatet, med et blidt tryk
imod hårets vokseretning. Tryk ikke
for hårdt, da det kan føre til skader på
huden. For at udstrække området
omkring overlæben, kan du bruge din
tunge til at presse med nedefra.
• Sluk for apparatet efter brug ved at
skubbe tænd/sluk-knappen til «o»
(= sluk) positionen.
• Rengør forsigtigt epileringshovedet
med den tilhørende børste. Du kan
også dyppe børsten i husholdnings-
sprit (70 %). Sørg for at epileringsho-
vedet er helt tørt før end du sætter det
på igen og lukker det med den tilhø-
rende beskyttelseskappe.
• Efter endt epilering anbefales det at
bruge en fugtighedscreme.
• I begyndelsen anbefales det at epilere
om aftenen, så en eventuel rødme kan
fortage sig i nattens løb.
Generelle oplysninger om epilering
Alle metoder, som fjerner håret ved
roden, kan medføre, at der opstår hud-
irritation (fx kløe, ubehag og rødme af
huden) afhængig af hud- og hårtype.
Det er en helt normal reaktion, der som
regel hurtigt forsvinder. Dog kan det vare
længere de første gange, du epilerer,
eller hvis du har sart hud. Hvis huden
stadig er irriteret efter 36 timer, bør du
kontakte din læge. Generelt aftager hud-
reaktionen og smertefølelsen væsentligt,
efter gentagen brug. I nogle tilfælde kan
der opstå betændelse på grund af bakte-
rier, som trænger ned i huden (f.eks. når
apparatet bevæges hen over huden).
Grundig rengøring af epileringshovedet
før brug nedsætter risikoen for infektioner.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan tåle
at bruge apparatet, bør du tale med din
læge. I følgende tilfælde bør apparatet
kun anvendes efter konsultation hos
lægen: eksem, sår, betændelsestilstande
i huden såsom betændte hårsække (små
‘bumser’ i hårsækkene) og åreknuder
omkring modermærker, nedsat immunitet
i huden, f.eks. ved sukkersyge, under
graviditet, Raynauds syge, Köbners
fænomen, hæmofili, trøske eller nedsat
immunforsvar.
Når du begynder at tage hormoner, eller
hvis du ændrer typen af hormon medicin
(f.eks p-piller), kan væksten i dit hår
blive påvirket på grund af en ændring i
dit hormon niveau. Dette er forårsaget af
ændringen i hormontilstanden, men ikke
af apparatet.
Ansigtsrensning
• Fjern epileringshovedet, sæt på børste-
adapteren (6) og klik på rensebørsten
(5).
• Fugt din hud og børstehovedet med
lidt vand. Du kan anvende ansigtsbør-
sten som del af din daglige rutine: med
sæbe, ansigtsvask, rensemælk, gel
eller bare med vand.
• Tænd for apparatet ved at skubbe
tænd/sluk-knappen (2) til venstre eller
højre.
• Før børsten med et let tryk og roterende
bevægelser i ca. 1 minut. Undgå øje-
området og hårlinjen.
• Efter brug, skub tænd/sluk-knappen
tilbage til «o» positionen.
• Skyl dit ansigt med vand for at fjerne
rester af renseprodukter.
96892473_SE810_S4-110.indd 30
96892473_SE810_S4-110.indd 30 27.02.14 15:33
27.02.14 15:33
ROVED Effective Date 5Mar2014 GMT - Printed 02Oct2014 Page
Side: 30
31
• Børsten kan skylle med varmt vand.
Hvis du foretrækker det, kan du rense
den grundigt med sæbe. Tag børsten
(5) af ved at trykke på udløserknappen
(6a). Efter endt rengøring, lad alle
delene tørre helt før du sætter dem
sammen igen.
• For bedste resultat, udskift børstede-
len (5) hver 3 måned eller når børste-
hårene bliver bøjede pga. gentagen
brug. Børstehoveder (ref. nr. 89 Facial
Spa) kan købes hos din forhandler
eller Braun servicecentre eller via
www.braun.com.
Miljømæssige oplysninger
Produktet indeholder batterier
og/eller genbrugsbart elektrisk
affald. For at beskytte miljøet må
produktet ikke bortskaffes i hus-
holdningsaffaldet, men afleveres til
genanvendelse ved foreskrevne
indsamlingspunkter.
Oplysningerne heri kan ændres uden
varsel
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette
produkt gældende fra købsdatoen.
Inden for garantiperioden vil Braun for
egen regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem
reparation eller ombytning af apparatet.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor
Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader
opstået ved fejlbetjening, normalt slid
eller fejl som har ringe effekt på værdien
eller funktionsdygtigheden af apparatet.
Garantien bortfalder ved reparationer
udført af andre end de af Braun anviste
reparatører og hvor originale Braun
reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om
nærmeste Braun Service Center.
96892473_SE810_S4-110.indd 31
96892473_SE810_S4-110.indd 31 27.02.14 15:33
27.02.14 15:33
ROVED Effective Date 5Mar2014 GMT - Printed 02Oct2014 Page

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun 831 Face.

Stil et spørgsmål om Braun 831 Face

Har du et spørgsmål om Braun 831 Face men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun 831 Face. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun 831 Face så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.