Braun 735S-3 manual

Få vist brugermanualen for Braun 735S-3 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Barberkniv
  • Model/navn: 735S-3
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Slovakisk

Indholdsfortegnelse

Side: 38
39
Vores produkter er skabt til at opfylde de højeste
krav med hensyn til kvalitet, funktionalitet og
design. Vi håber, du vil få glæde af din nye
barbermaskine fra Braun.
Advarsel
Dit barbersystem er forsynet med en special-
ledning med integreret strømforsyning med
ekstra lav spænding for større sikkerhed. Du må
ikke udskifte eller pille ved nogen af delene, da
du kan risikere at få elektrisk stød.
Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af
børn eller svagelige personer uden overvågning
af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Generelt anbefaler vi at produktet opbevares
utilgængeligt for børn. Børn bør overvåges for at
sikre at de ikke leger med apparatet.
Beskrivelse
1 Kassette med skæreblade og lamelknive
2 Udløserknap til kassette
3 Låsekontakt til barberhoved «lock»
4 Pop-out trimmer til langt hår
5 Tænd/sluk-knap
6 «sensitive»-indstillingsknap (–)
7 «intensive»-indstillingsknap (+)
8 Nulstil-knap («reset»)
9 Barbermaskinens display
0 Stik til barbermaskine
q Rejseetui
w Specialledning
Opladning af shaver
Opladning foregår bedst ved en temperatur
mellem 5 °C og 35 °C.
• Barbermaskinen tilsluttes en stikkontakt med
specialledningen w med motoren slukket og
oplades i mindst en time.
• En fuld opladning giver op til 50 minutters
ledningsfri barbering. Dette kan variere
afhængig af din skægvækst.
• Hvis det genopladelige batteri er løbet tør
(afladet), kan du også barbere dig ved at
sætte barbermaskinen til en stikkontakt med
specialledningen.
STOP
STOP
Dansk
99456644_735s-3.indd 39
99456644_735s-3.indd 39 20.01.2010 8:52:11 Uhr
20.01.2010 8:52:11 Uhr
Side: 39
40
Barbermaskinens display 9
Det grønne lys blinker, når barbermaskinen er
opladet eller i brug.
Når batteriet er fuldt opladet, lyser opladnings-
segmentet «high» (720) / «high» «mid» (735)
konstant, forudsat at barbermaskinen er tændt
eller tilsluttet lysnettet.
Det røde lys blinker («low»), når batteriets kapa-
citet er under 20 %, forudsat at barbermaskinen
er tændt. Den tilbageværende kapacitet rækker
til 2-3 barberinger.
Tilpas din barbermaskine til dine
behov
Tilpas din barbermaskine til dine behov
Med knapperne «sensitive» 6 og «intensive» 7
kan du vælge den bedste indstilling til barbering
forskellige steder i ansigtet, så det passer til dine
specielle behov. De forskellige indstillinger er vist
med lyset, der er indbygget i tænd/sluk-knappen
5:
• «Intensive» = mørkeblå (kraftig barbering)
• «Normal» = lyseblå
• «Sensitive» = hvid (til en meget behagelig
barbering følsomme steder i
ansigtet og på halsen)
Til en omhyggelig og hurtig barbering anbefaler
vi «intensive»-indstillingen.
Et tryk på «+»- eller «–»-knappen aktiverer din
foretrukne indstilling. Når du tænder maskinen
næste gang, vil den sidst anvendte indstilling
blive aktiveret.
charge
h
i
g
h
m
i
d
l
o
w
h
i
g
h
l
o
w
735 720
charge
h
i
g
h
m
i
d
l
o
w
h
i
g
h
l
o
w
735 720
charge
h
i
g
h
m
i
d
l
o
w
h
i
g
h
l
o
w
735 720
charge
h
i
g
h
m
i
d
l
o
w
h
i
g
h
l
o
w
735 720
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
sensitive
normal
intensive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
sensitive
normal
intensive
99456644_735s-3.indd 40
99456644_735s-3.indd 40 20.01.2010 8:52:11 Uhr
20.01.2010 8:52:11 Uhr
Side: 40
41
Brugsanvisning
Tryk på start/stop-knappen 5 for at tænde for
barbermaskinen.
• Det svingbare barberhoved og svævende
skæreblad tilpasser sig automatisk ansigtets
konturer.
• For at barbere vanskeligt tilgængelige områder
(fx under næsen) skal barberhovedets «lock»-
kontakt 3 skydes til bageste position for at
låse det svingbare hoved i en vinkel.
• For at trimme bakkenbarter, overskæg eller
skæg skal pop-out trimmeren til langt hår 4
skydes opad.
Tips til den perfekte barbering
For at opnå de bedste barberingsresultater
anbefaler Braun 3 enkle trin:
1. Barber dig altid, før du vasker dig i ansigtet.
2. Hold altid barbermaskinen i en ret vinkel (90°)
mod huden.
3. Stræk huden og barber mod skæggets
vokseretning.
Rengøring
Barberhovedet kan rengøres under
rindende vand.
Advarsel: Træk stikket ud af stikkontak-
ten, før barberhovedet rengøres i vand.
Regelmæssig rengøring sikrer en bedre
barbe-ring. En let og hurtig måde at holde
barberhovedet rent på efter hver barbering er
at skylle det under rindende vand.
• Tænd for barbermaskinen (trådløs), og skyl
barberhovedet under varmt, rindende vand.
Der kan anvendes flydende sæbe uden
slibemidler. Skyl al skummet væk, og lad
barbermaskinen køre i et par sekunder mere.
• Sluk så for barbermaskinen, tryk på udløser-
knappen 2 for at fjerne kassetten med
skæreblade og lamelknive 1 og lad den tørre.
• Dryp en dråbe let maskinolie på kassetten
med skæreblade og lamelknive, hvis du
regelmæssigt rengør din barbermaskine under
rindende vand.
tr
reset
lock
1
2
trimmer
lock
lo
ck
lo
c
k
on
on
off
off
inten
sive
sens
itive
tr
reset
lock
1
2
trimmer
lock
lo
ck
lo
c
k
on
on
off
off
inten
sive
sens
itive
release
release
o
i
l
tr
im
m
e
r
on
er
release
trimmer
release
release
click! Series 7
Series 7
Series
Series
o
i
l
tr
im
m
e
r
on
er
release
trimmer
release
release
click! Series 7
Series 7
Series
Series
99456644_735s-3.indd 41
99456644_735s-3.indd 41 20.01.2010 8:52:12 Uhr
20.01.2010 8:52:12 Uhr
Side: 41
42
Alternativt kan barbermaskinen renses med den
medfølgende børste:
• Sluk for barbermaskinen. Tag kassetten med
skæreblade og lamelknive 1 af og bank
den mod en flad overflade. Rens derefter
indersiden af det bevægelige hoved med
børsten. Kassetten må imidlertid ikke renses
med børsten, da det kan ødelægge den.
Hold din barbermaskine i topform
Udskiftning af kassetten med skæreblade og
lamelknive / nulstilling
For at opnå optimal barbering hver gang bør
kassetten med skæreblade og lamelknive 1
udskiftes, når udskiftningssymbolet (display) 9
lyser (efter ca. 18 måneders brug), eller når
kassetten er slidt.
Udskiftningssymbolet minder dig under de
næste 7 barberinger om at udskifte kassetten
med skæreblade og lamelknive. Derefter nulstiller
barbermaskinen automatisk displayet.
Når du har udskiftet kassetten med skæreblade
og lamelknive, trykkes på nulstil-knappen 8 med
en kuglepen i mindst 3 sekunder for at nulstille
tælleren.
Imens blinker udskiftningslyset, som slukker, når
nulstillingen er afsluttet. Manuel nulstilling kan
foretages til enhver tid.
Tilbehør
Fås hos din forhandler eller Braun Service
Centre:
• Kassette med skæreblade og lamelknive
70S
Miljømæssige oplysninge
Dette produkt indeholder genopladelige
batterier. For at beskytte miljøet bør
apparatet efter endt levetid ikke kasseres
sammen med husholdningsaffaldet.
Bortskaffelse kan ske på et Braun
Servicecenter eller passende, lokale
opsamlingssteder.
Kan ændres uden varsel.
Elektriske specifikationer findes på specialkablet.
release
release release
Series 7
Series 7
release
release release
Series 7
Series 7
d
d
mer
release 70S
Series 7
mer
release 70S
Series 7
99456644_735s-3.indd 42
99456644_735s-3.indd 42 20.01.2010 8:52:12 Uhr
20.01.2010 8:52:12 Uhr
Side: 42
43
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter
vort skøn gennem reparation eller ombytning
af apparatet. Denne garanti gælder i alle lande,
hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid (f.eks. skæreblad
og lamelkniv) samt fejl, som har ringe effekt
på apparatets værdi eller funktionsdygtighed.
Garantien bortfalder ved reparationer udført af
andre end de af Braun anviste reparatører og
hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres
eller indsendes hele apparatet sammen med
købsbevis til et autoriseret Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
99456644_735s-3.indd 43
99456644_735s-3.indd 43 20.01.2010 8:52:12 Uhr
20.01.2010 8:52:12 Uhr

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun 735S-3.

Stil et spørgsmål om Braun 735S-3

Har du et spørgsmål om Braun 735S-3 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun 735S-3. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun 735S-3 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.