Braun 350cc Series 3 manual

Få vist brugermanualen for Braun 350cc Series 3 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Barberkniv
  • Model/navn: 350cc Series 3
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 26
28
Dansk
Vores produkter er skabt til at opfylde de højeste krav med hensyn til kvalitet,
funktionalitet og design. Vi håber, du vil få glæde af din nye barbermaskine
fra Braun.
Advarsel
Dit barbersystem er forsynet med en specialledning med integreret strøm-
forsyning med ekstra lav spænding for større sikkerhed. Du må ikke udskifte
eller pille ved nogen af delene, da du kan risikere at få elektrisk stød.
Apparatet er ikke beregnet til, at børn eller personer med nedsatte fysiske
eller mentale evner bruger det, medmindre de overvåges af en person, som
er ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt anbefaler vi, at apparatet opbeva-
res utilgængeligt for børn.
Beskrivelse
1 Kassette med skæreblade og lamelknive
2 Trimmer til langt hår
3 Tænd/sluk-knap («on/off»)
4 Stik til barbermaskine
5 Specialledning
6 Skærebladsbeskyttelse
Barbering
Tryk på tænd/sluk-knappen (3) for at tænde for barbermaskinen (billedet).
De fleksible skæreblade tilpasser sig automatisk alle ansigtets konturer
(billedet).
Trimmer til langt hår
For at trimme bakkenbarter, overskæg eller skæg skal trimmeren til langt
hår (2) skydes opad.
Tips til den perfekte barbering
For at opnå de bedste resultater anbefaler Braun tre enkle trin:
1. Barber dig altid, før du vasker dig i ansigtet.
2. Hold altid barbermaskinen i en ret vinkel (90°) mod huden.
3. Stræk huden og barber mod skæggets vokseretning.
98727764_Floater300_S6-48.indd 28
98727764_Floater300_S6-48.indd 28 23.05.2008 10:57:26 Uhr
23.05.2008 10:57:26 Uhr
Side: 27
29
Rengøring
Barberhovedet kan rengøres under rindende vand.
Advarsel: Træk stikket ud af stikkontakten, før barberhovedet
rengøres i vand.
Regelmæssig rengøring sikrer en bedre barbering. Barberhovedet holdes let
og hurtigt rent, hvis du skyller det under rindende vand efter hver barbering:
Skyl barberhovedet under rindende, varmt vand. Der kan anvendes
flydende sæbe uden slibemidler. Skyl al skummet af.
Fjern kassetten med skæreblade og lamelknive (1) og lad den tørre.
Dryp en dråbe let maskinolie på trimmeren til langt hår (2) og i kassetten
med skæreblade og lamelknive (1) en gang om ugen, hvis du regelmæssigt
rengør din barbermaskine under rindende vand (billedet).
Alternativt kan barbermaskinen renses med en børste:
Sluk for barbermaskinen. Tag kassetten med skæreblade og lamelknive ud
af og bank den mod en flad overflade.
Rens derefter indersiden af barberhovedet med børsten. Kassetten med
skæreblade og lamelknive må ikke renses med børsten, da det kan
beskadige den (billedet).
Hold din barbermaskine i topform
For at opnå en optimal barbering skal kassetten med skæreblade og
lamelknive (1) udskiftes mindst efter 1½ års brug, eller når barberdelene er
slidt.
Kassette med skæreblade og lamelknive: 32B
Kan ændres uden varsel.
Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i
EMC Direktiv 2004/108/EC og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC.
Elektriske specifikationer findes på specialkablet.
Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen med hushold-
ningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et Braun Servicecenter eller
passende, lokale opsamlingssteder.
•
•
•
•
•
98727764_Floater300_S6-48.indd 29
98727764_Floater300_S6-48.indd 29 23.05.2008 10:57:26 Uhr
23.05.2008 10:57:26 Uhr
Side: 28
30
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden
for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombytning af apparatet.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid
(f.eks. skæreblad og lamelkniv) samt fejl, som har ringe effekt på apparatets
værdi eller funktionsdygtighed. Garantien bortfalder ved reparationer udført
af andre end de af Braun anviste reparatører og hvor originale Braun
reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele
apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.
98727764_Floater300_S6-48.indd 30
98727764_Floater300_S6-48.indd 30 23.05.2008 10:57:27 Uhr
23.05.2008 10:57:27 Uhr

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun 350cc Series 3.

Stil et spørgsmål om Braun 350cc Series 3

Har du et spørgsmål om Braun 350cc Series 3 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun 350cc Series 3. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun 350cc Series 3 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.