Bosch TSM6A011W manual

Få vist brugermanualen for Bosch TSM6A011W below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kaffekværn
  • Model/navn: TSM6A011W
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Tyrkisk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarsk, Slovakisk, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 17
18
da Bestemmelsesmæssig brug
Bestemmelsesmæssig brug
Læs brugsanvisningen grundigt, følg den, og opbevar den på et
sikkert sted! Ved overdragelse af apparatet skal denne
vejledning vedlægges.
Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en
manglende overholdelse af instrukserne vedr. korrekt brug af
apparatet.
Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger
og i hjemmet. Brug kun apparatet til forarbejdningsmængder
og -tider, som er almindelige i husholdningen.
Dette apparat er kun egnet til at male ristede kaffe- eller
espressobønner. Apparatet må ikke bruges til at forarbejde andre
genstande eller substanser (f.eks. sukker).
Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden,
hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i brug af apparatet og
har forstået de deraf resulterende farer. Apparatet og
tilslutningsledningen skal være utilgængelige for børn, og de må ikke
betjene apparatet. Apparatet er ikke legetøj for børn. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn.
Sikkerhedshenvisninger
W
W Fare for elektrisk stød og brandfare!
Apparatet må kun anvendes indendørs ved stuetemperatur og maks.
2000 m over havets overflade. Apparatet må ikke stilles på eller i
nærheden af varme overflader, f.eks. komfur.
Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
Brug kun apparatet, hvis netledningen og apparatet er uden skader.
Reparationer på apparatet som f.eks. udskiftning af en beskadiget
tilslutningsledning må kun foretages af vores kundeservice for at
undgå fare. Netkablet må ikke komme i kontakt med varme dele eller
trækkes over skarpe kanter.
Apparatet eller netkablet må aldrig dyppes ned i vand eller kommes i
opvaskemaskine. Anvend ikke nogen damprenser. Brug ikke
apparatet med fugtige hænder.
Apparatet skal efter hver brug, når det ikke er under opsyn, altid
afbrydes fra strømnettet, før det samles, adskilles eller rengøres og i
tilfælde af fejl.
W
W Fare for at komme til skade!
Apparatet skal altid være under opsyn, når det anvendes! Lad kun
apparatet være tændt, så længe fødevarerne forarbejdes. Vent, indtil
motoren står helt stille efter brug af apparatet. Brug ikke apparatet
i tomgang.
Side: 18
19
 da
 Sikkerhedshenvisninger
W
W Vigtigt!
Når apparatet har været brugt tre gange uden afbrydelse, skal man
holde en pause på ca. 60 minutter.
Rengør altid apparatet som beskrevet efter hver brug eller efter
længere tid, hvor det ikke har været i brug. X ”Rengøring og pleje”
se side 20
Tillykke med købet af dit nye apparat
fra firmaet Bosch. Flere informationer
om vores produkter findes på vores
internetside.
Indhold
Bestemmelsesmæssig brug���������������������18
Sikkerhedshenvisninger���������������������������18
Overblik����������������������������������������������������19
Formalingsgrad����������������������������������������19
Betjening af apparatet������������������������������19
Rengøring og pleje�����������������������������������20
Bortskaffelse���������������������������������������������20
Reklamationsret���������������������������������������20
Overblik
Fold billedsiderne ud.
1 Transparent låg med
sikkerhedskontakt
2 Hus
3 Beholder
4 Slagkniv
Formalingsgrad
Kaffens formalingsgrad afhænger af
mængden, der er fyldt i, og formalingsvarig-
heden. En kortere formalingsvarighed giver
grovere kaffepulver.
Læs og følg også henvisningerne om
formalingsgraden i brugsanvisningen til din
kaffemaskine.
Kaffe
Mængde Formalings-
varighed
10 g maks. 20 sek.
40 g maks. 25 sek.
75 g maks. 30 sek.
Espresso
Espressokaffe kræver - uafhængigt af
bønnesorten og ristningsgraden - en ”fin”
formalingsgrad.
Mængde Formalings-
varighed
16 g (til 2 kopper) maks. 20 sek.
32 g (til 4 kopper) maks. 25 sek.
64 g (til 8 kopper) maks. 30 sek.
Betjening af apparatet
Bemærk!
Fyld udelukkende ristede kaffe- eller
espressobønner i. Forarbejd ikke mere end
75 g bønner.
■
■ Fyld den ønskede mængde bønner i.
Bemærk: Til at fylde kaffebønner i kan
man benytte den måleske, der hører til
espresso-/kaffemaskinen. En måleskefuld
svarer til ca. 8 g.
■
■ Sæt låget med kontakten på.
■
■ Sæt netstikket i.
■
■ Tryk kontakten ned. Bønnerne formales.
■
■ Slip kontakten efter den ønskede forma-
lingsvarighed, og vent, indtil kniven står
helt stille.
■
■ Træk netstikket ud.
■
■ Tag låget af, og tag kaffepulveret ud,
eller hæld det over.
Side: 19
20
da Rengøring og pleje
Rengøring og pleje
Apparatet er vedligeholdelsesfrit. Grundig
rengøring beskytter apparatet mod skader
og sikrer en god funktion.
W
W Fare for elektrisk stød!
Dyp aldrig motorenheden i væske, og
rengør den aldrig i opvaskemaskinen.
Anvend ikke nogen damprenser. Træk
netstikket ud, før rengøringsarbejderne
påbegyndes!
Bemærk!
Brug ikke skurende rengøringsmidler.
­
Overfladerne kan beskadiges.
■
■ Træk netstikket ud.
■
■ Tør beholder og låg af med en pensel
eller en tør klud. Låget kan også skylles
med koldt eller lunkent vand.
■
■ Tør huset af med en fugtig klud.
Bortskaffelse
J
Emballagen skal bortskaffes på
miljøvenlig vis. Dette apparat er klas-
sificeret iht. det europæiske direktiv
2012/19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for
indlevering og recycling af kasserede
apparater gældende for hele EU. Du
kan få nærmere informationer om
aktuelle muligheder for bortskaffelse
i faghandlen.
Reklamationsret
På dette apparat yder Bosch 2 års rekla-
mationsret. Købsnota skal altid vedlægges
ved indsendelse til reparation, hvis denne
ønskes udført indenfor retten til reklamation.
Medfølger købsnota ikke, vil reparationen
altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch TSM6A011W.

Stil et spørgsmål om Bosch TSM6A011W

Har du et spørgsmål om Bosch TSM6A011W men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch TSM6A011W. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch TSM6A011W så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.