Bosch PPW3400 manual

Få vist brugermanualen for Bosch PPW3400 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Vægt
  • Model/navn: PPW3400
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Arabisk

Indholdsfortegnelse

Side: 13
12
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
12 da
Tillykke med dit nye produkt fra Bosch!
Du har købt et kvalitetsprodukt, som du
vil få stor glæde af.
Sikkerhedshenvisninger
Du bedes læse brugsvejledningen
­
grundigt, overholde og opbevare den!
Denne vægt er bestemt for private
husholdninger eller for husholdnings-
lignende, ikke-kommercielle og/eller
medicinske formål.
Husholdningslignende anvendelser
omfatter f.eks. brug i opholdsrum til
medarbejdere i butikker, kontorer, land-
brug eller andre små virksomheder,
eller gæsters brug i pensioner, mindre
hoteller eller lignende.
¡	
Fare for at glide!
●	Træd ikke op på vægten, hvis fødderne
eller overfladen af vægten er våd – fare
for at glide!
●	Hold børn under opsyn for at forhindre, at
de leger med vægten.
●	Undgå at tabe genstande ned på vægten.
●	For at undgå enhver risiko må repa-
rationer af vægten kun udføres af vor
kundeservice.
Vægten tjener til at fastslå menneskers
vægt.
Oversigt
Figurer A og B
1	 Display
2	 Batterirum
Ibrugtagning
●	Træk folien ud af batterirummet 2 (fig. B).
●	Stil vægten på et plant, hårdt og tørt
underlag.
Brug
Fig. C
●	Gå op på vægten for at tænde den.
●	Bliv roligt stående, så længe displayet
blinker. Fordel herved din vægt ens på
begge ben.
●	Derefter kan måleværdien aflæses.
­
Vægten vises på vægten i trin à 100 g.
Info: Efter målingen slukker vægten
automatisk.
Vigtigt: Vægten tarerer sig selv automa-
tisk, når den slukkes.
For at sikre eksakte målinger må vægten
ikke bevæges, når den er slukket.
Renholdelse
Vægten må ikke dyppes i vand.
Ingen brug af damprenser.
Vægten tørres af med en fugtig klud,
uden brug af skurende midler.
Side: 14
13
PPW3400 02/2013
13
da
Fejlmeddelelser
Hvis der på displayet vises Err, skyldes det
følgende:
●	Vægtbelastningen er for stor
(maks. 180 kg).
Hvis der vises 0:00, skyldes det følgende:
●	Vejning foregik uroligt eller i for kort tid.
→ 
Stå stille på vægten i mindst fem
sekunder.
Hvis der vises Lo, skyldes det følgende:
●	Batterierne er tomme eller for svage.
→ Skift batterier (fig. B).
Brug ikke akkumulatorbatterier! Brug
udelukkende batterier af samme type.
Bortskaffelse
Emballagen skal bortskaffes på miljøven-
lig vis. Dette apparat er klassificeret iht.
det europæiske direktiv 2012/19/EF om
affald af elektrisk- og elektronisk udstyr
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE). Dette direktiv angiver rammerne
for indlevering og recycling af kasserede
apparater gældende for hele EU. Du kan få
nærmere informationer om aktuelle mulig-
heder for bortskaffelse i faghandlen.
Brugte batterier skal indleveres på offent-
lige opsamlingssteder eller hos din
specialforhandler.
A
Reklamationsret
På dette apparat yder BOSCH 2 års rekla-
mationsret. Købsnota skal altid vedlægges
ved indsendelse til reparation, hvis denne
ønskes udført indenfor retten til reklama-
tion. Medfølger købsnota ikke, vil reparatio-
nen altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.
Tekniske data
Mål (H x B x D) 25 x 300 x 300 mm
Batterier CR2032
Måleområde kg kg (0,1 kg inddeling)
maks. 180 kg

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch PPW3400.

Stil et spørgsmål om Bosch PPW3400

Har du et spørgsmål om Bosch PPW3400 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch PPW3400. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch PPW3400 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.