Bosch MKM6000 manual

Få vist brugermanualen for Bosch MKM6000 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kaffekværn
  • Model/navn: MKM6000
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Tyrkisk, Arabisk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 17
18 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Indhold
For din egen sikkerheds skyld . . . . . . . . 18
Overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Maling af kaffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Maling af espresso-kaffe . . . . . . . . . . . . 19
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Henvisninger til bortskaffelse . . . . . . . . 20
Garantibetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
For din egen sikkerheds skyld
Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige
sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat.
Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en
manglende overholdelse af anvisningerne vedr. korrekt brug af
apparatet.
Dette apparat er beregnet til forarbejdning af mængder som er
almindelige i husholdningen til brug i husholdningen eller til
husholdningslignende, ikke-kommercielle anvendelser.
Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug i
medarbejderkøkkener i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssige
og andre kommercielle virksomheder samt brug på pensioner, små
hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet betjenes af
gæsterne selv. Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder
og tider, som er almindelige i en husholdning.
Denne maskine er kun beregnet til at male ristede kaffebønner. Den
må ikke bruges til at småhakke andre genstande eller substanser
(f.eks. sukker).
Opbevar venligst brugsvejledningen. Giv brugsvejledningen videre til
en senere ejer.
, Generelle sikkerhedshenvisninger
Risiko for elektrisk stød
Dette apparat må ikke bruges af børn.
Apparatet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns
rækkevidde.
Apparater kan bruges af personer med begrænsede fysiske,
sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis
de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og
har forstået de farer, der er forbundet med forkert brug.
Apparatet er ikke legetøj for børn.
Apparatet skal kun tilsluttes og benyttes iht. angivelserne på
typeskiltet. Kun for brug i lukkede rum.
Må kun benyttes, hvis ledningen og apparatet er ubeskadigede.
da
Tillykke med købet af dit nye apparat fra
firmaet BOSCH.
Dermed har du valgt et moderne,
førsteklasses husholdningsapparat.
Yderligere informationer om vores
produkter finder du på vores internetside.
Side: 18
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 19
Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn og
før det samles, skilles ad eller rengøres.
Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader.
Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den
udskiftes af producenten, eller dennes kundeservice eller en lignende
kvalificeret person for at undgå fare.
Apparatet må kun repareres af vor kundeservice.
, Sikkerhedshenvisninger til dette apparat
Vigtigt!
Mal kun ristede kaffebønner i denne maskine.
Når apparatet har været brugt tre gange uden afbrydelse, skal man
holde en pause på 60 minutter.
Træk ikke i tilslutningsledningen men i stikket for at tage stikket ud af
stikkontakten.
Overblik
Fold billedsiderne ud.
1 Transparent låg med sikkerhedskontakt
2 Hus
3 Beholder
4 Slagkniv
Maling af kaffe
 Den ønskede kaffemængde fyldes på.
 Låget med kontakten sættes på.
 Sæt netstikket i.
 Kontakten trykkes ned.
 Kontakten slippes; låget må først tages
af, når slagkniven står stille.
Den malede kaffes finhedsgrad retter sig efter
den påfyldte mængde og maletiden.
Ved én påfyldning males:
– 10 g max. 20 sek.
– 40 g max. 25 sek.
– 75 g max. 30 sek.
Kortere maletider giver lidt grovere
kaffepulver.
Bemærk også henvisningerne om pulverets
finhedsgrad i brugsanvisningen til Deres
kaffemaskine.
Maling af espresso-kaffe
Espresso-kaffe kræver – uafhængigt af
bønnesorten og ristningsgraden – en „fin“
malegrad.
– 16 g til 2 kopper;
malevarighed max.10 sek.
– 32 g til 4 kopper;
malevarighed max.15 sek.
– 64 g til 8 kopper;
malevarighed max.25 sek..
Til påfyldning af kaffebønner kan man benytte
den måleske, der hører til espressokaffe-
automaten.
En fyldt måleske = ca. 8 g.
Rengøring
da
Vigtig henvisning
Apparatet er vedligeholdelsesfrit. Grundig
rengøring beskytter apparatet mod skader
og sikrer en god funktion.
Risiko for elektrisk stød
Dyp aldrig motorenheden i væsker og sæt
den ikke i opvaskemaskinen.
Der må ikke benyttes damprensere.
Træk netstikket ud, før
rengøringsarbejderne startes!
Side: 19
20 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
OBS!
Benyt ingen skurende rengøringsmidler.
Overfladerne kan beskadiges.
 Træk netstikket ud.
 Beholder og låg gøres rene med en
pensel eller en tør klud. Låget kan også
skylles med koldt eller lunkent vand.
 Motorkassen tørres med en fugtig klud.
Henvisninger til bortskaffelse
Dette apparat er mærket iht. bestem-
melserne i det europæiske direktiv
2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur
og brug af gammelt elektrisk og elektronisk
udstyr, der gælder i hele EU-området.
Oplysning om gældende bortskaffelsesmåde
fås hos din faghandel eller dine kommunale
myndigheder.
Garantibetingelser
På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti.
Købsnota skal altid vedlægges ved indsen-
delse til reparation, hvis denne ønskes udført
på garanti. Medfølger købsnota ikke, vil repara-
tionen altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation.
Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker,
kan indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.
På reparationer ydes 12 måneders garanti.
De kan naturligvis også indsende apparatet
gennem Deres lokale forhandler.
da
Ændringer forbeholdes.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch MKM6000.

Stil et spørgsmål om Bosch MKM6000

Har du et spørgsmål om Bosch MKM6000 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch MKM6000. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch MKM6000 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.