Bosch BrilliantCare PHD5781 manual

Få vist brugermanualen for Bosch BrilliantCare PHD5781 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Hårtørrer
  • Model/navn: BrilliantCare PHD5781
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 28
 27
 da
Sikkerhedsanvisninger
Du bedes læse brugsvejledningen grundigt, overholde
og opbevare den! Ved overdragelse af apparatet skal denne
vejledning vedlægges. Dette apparat er beregnet til brug i
husholdningen og til husholdningslignende, ikke-kommercielle
formål. Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks.
brug i opholdsrum til medarbejdere i butikker, kontorer,
landbrug eller andre små virksomheder, eller gæsters brug i
pensioner, små hoteller eller lignende.
A Fare for elektriske stød og brandfare!
Maskinen må kun anvendes indendørs ved stuetemperatur og
maks. 2000 m over havets overflade. Tilslut og anvend kun
apparatet iht. angivelserne på typeskiltet.
Børn under 8 år må ikke betjene apparatet. Dette apparat kan
bruges af børn fra og med 8 år og af personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/
eller viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i brug af
apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og bruger-vedligeholdelse må ikke
gennemføres af børn uden opsyn.
Brug kun apparatet, når netledningen og apparatet er ubeskadigede.
Stikket skal trækkes ud efter hver anvendelse eller i tilfælde af fejl.
Reparationer på apparatet, f.eks. udskiftning af en beskadiget
netledning, må kun foretages af vores kundeservice for at undgå
tilskadekomst.
Side: 29
28
da
Elledningen må ikke
● komme i kontakt med varme dele;
● trækkes over skarpe kanter;
● benyttes som bæregreb;
● rul stramt op.
Træk netstikket ud før rengøringen.
Træk ikke netstikket ud ved at trække i kablet.
Sænk aldrig apparatet ned i vand.
Brug ikke damprensere.
Må ikke bruges på dryppende vådt hår og syntetisk hår.
K
Må ikke benyttes i nærheden af rindende vand
eller vand, der er hældt op i enten håndvask,
badekar eller andre beholdere.
A Livsfare!
Apparatet må aldrig komme i kontakt med vand.
Der er også fare, når apparatet er slukket; derfor skal stikket
trækkes ud efter brug og hvis anvendelsen afbrydes.
For yderligere beskyttelse sørger installationen af et fejlstrømsrelæ
op til 30 mA i hjemmets elinstallation. Elinstallatøren kan give råd
og vejledning.
A Kvælningsfare!
Lad ikke børn lege med emballagen.
A Fare for forbrænding!
Stylingdysen og diffuseren kan blive varme, lad dem køle af inden
du tager dem af.
Side: 30
 29
 da
Tillykke med dit nye produkt fra Bosch!
Du har købt et kvalitetsprodukt, som du
vil få stor glæde af.
Denne brugsanvisning beskriver en
­
hårtørrer med tilbehør.
Betjeningselementer og
tilbehør
1 Vippekontakt Temperatur k
2 Vippekontakt Blæser l
3 care-tast
4 turbo-tast
5 cool-tast 3
6 LED-visning
Lyser vedvarende rødt (ionisering)
7 Aftageligt luftgitter
8 Stylingdyse
9 Ophængningsring
Kun PHD5781
10 Holdebånd til ledning
Kun PHD5780 / PHD5980
11 Diffuser
Kun PHD5781
Hårtørrerens håndtag kan drejes.
Anvendelse
Vigtigt:
■
■ Blæser- eller sugeåbningen må ikke være
tildækket.
■
■ Sørg altid for, at sugeåbningen er fri for
fnug og hår.
■
■ Ved overopvarmning, fx hvis et lufthul
tildækkes, slukkes hårtørreren automatisk
og tændes igen efter få minutter.
Vælg temperatur trin 3 og blæser trin 2 for
at tørre håndklædetørt hår let:
Vippekontakt Temperatur k :
1 lav 2 middel 3 høj
Vippekontakt Blæser l :
0 fra 1 blidt 2 kraftigt
Hold blæseråbningen ca. 10 cm fra
hovedet.
Ionisering
Denne hårtørrer er udstyret med varig ioni-
sering. Ioner findes overalt i naturen og er
elektrisk ladede partikler, der i hårtørreren
skabes af en såkaldt iongenerator.
På den måde bliver håret blødere og lettere
af rede igennem, og hårets statiske oplad-
ning, der får det til at flyve i alle retninger,
reduceres (= Anti-Static-Effect).
Ioniseringsfunktionen kan ikke kobles fra.
LED-visningen lyser kontinuerligt rødt.
care-tast
Med et tryk på tasten care indstilles luft-
strømmen og temperaturen automtisk til en
fastlagt indstilling. I care-indstillingen tørres
håret særlig skånsomt.
Tasten care kan låses og er oplyst. Den kan
til enhver tid tændes under drift. Derudover
yder care-indstillingen farvebeskyttelse for
enhver hårtype.
turbo-tast
Med et tryk på tasten turbo bliver luftstrøm-
men kraftigere, og håret tørrer hurtigere.
Tasten kan låses (PHD5780 / PHD5980) og
kan tændes samtidigt med ethvert trin for
blæser og temperatur.
Side: 31
30
da
cool-tast 3
Cool-tasten 3 er beregnet til at give håret
ekstra hold efter føntørring. Med denne
funktion fikseres de enkelte hårpartier med
en kølig luftstrøm.
Funktionen kan til enhver tid tændes og er
aktiveret, så længe der trykkes på tasten 3.
Stylingdyse
Stylingdysen er beregnet til målrettet tørring
og formning af bestemte hårpartier.
Sæt stylingdysen på hårtør-
reren. Dysen skal gå hørbart i
hak. Dysen kan drejes vilkårligt.
Anvendelse:
■
■ Indstil blæseren og temperaturen på et
højere trin.
■
■ Udstrømmende luft ledes direkte over i de
ønsket hårpartier.
■
■ Til fiksering af håret tændes der for
­
cool-tasten 3, og proceduren gentages.
Vigtigt: Dysen må ikke berøre håret.
Diffuser
Kun PHD5780 / PHD5980
Diffuseren er velegnet til glat eller slidt hår.
Den giver fint langt eller halvlangt hår mere
volumen.
Hold diffuserens spidser opad,
kør ind i håret nedefra og løft
håret, mens du holder hovedet
fremover. Håret ligger løst
mellem diffuserens enkelte
fingre og tørres.
Anvendelse:
■
■ Indstil blæseren og temperaturen på et
lavere trin.
■
■ Tryk på cool-tasten 3 for at fiksere hårets
volumen og det naturlige krøl.
■
■ Gentag proceduren ved de enkelte
hårpartier.
Yderligere oplysninger om
Bosch-Styling finder du på
www.bosch-personalstyle.com
Rengøring og pleje
W
W Risiko for elektrisk stød!
Lad produktet køle af og træk stikket ud
før rengøring. Sænk aldrig apparatet ned i
vand. Brug ikke damprensere.
■
■ Hårtørreren renses udvendigt med en
fugtig klud.Tør efter med en tør klud. Der
må ikke benyttes kraftige eller skurende
rengøringsmidler.
■
■ Åbn holderen til luftindsugningsgitteret og
tag gitteret ud (fig. A). Gitter skylles af og
tørres eller renses med en blød pensel.
Sæt gitteret på igen efter rengøringen og
luk holderen.
■
■ Tilbehørsdelene afmonteres og renses.
Må først bruges igen, når de er helt tørre.
Opbevaring
Lad produktet køle af og træk
stikket ud før opbevaring.
Saml ledningen med holde­
båndet til ledningen.
Kun PHD5781
Til opbevaring kan hårtørrerens håndtag
drejes 180° til en pladsbesparende position
(fig. C).
Tekniske data
Elektrisk tilslutning
(spænding – frekvens)
220-240 V~
50 Hz
Effekt
PHD578. 2000 W
PHD57.. 1830-2180 W
PHD598. 2200 W
PHD59.. 2020-2400 W
Side: 32
 31
 da
Bortskaffelse
J
Emballagen skal bortskaffes på
miljøvenlig vis. Dette apparat er klas-
sificeret iht. det europæiske direktiv
2012/19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for
indlevering og recycling af kasserede
apparater gældende for hele EU. Du
kan få nærmere informationer om
aktuelle muligheder for bortskaffelse
i faghandlen.
Reklamationsret
På dette apparat yder Bosch 2 års rekla-
mationsret. Købsnota skal altid vedlægges
ved indsendelse til reparation, hvis denne
ønskes udført indenfor retten til reklamation.
Medfølger købsnota ikke, vil reparationen
altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch BrilliantCare PHD5781.

Stil et spørgsmål om Bosch BrilliantCare PHD5781

Har du et spørgsmål om Bosch BrilliantCare PHD5781 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch BrilliantCare PHD5781. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch BrilliantCare PHD5781 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.