Bosch AccentLine CTL836EC6 manual

Få vist brugermanualen for Bosch AccentLine CTL836EC6 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: AccentLine CTL836EC6
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kinesisk, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk

Indholdsfortegnelse

Side: 1
596 mm
110°
110°
92°
№ 00636455
92°
594 mm
155°
110° 155°
455 mm
449 mm
558 mm
356 mm
e
d
b c
a
f g
h
i
j
U
1
Side: 2
f h
¡
min. 650 mm (155°)
450+2 mm
590+6 mm
950 mm
min. 350 mm (110°)
min.
35 mm
400 mm
560+8 mm
562 – 568 mm
560 mm
min. 100 mm (92°)
562 mm
564 mm
566 mm
568 mm
e
e
e
I.
II.
III.
d
f
2
3
5
4
Side: 10
5
 da
Sikkerhedsanvisninger
R
RLæs og overhold altid alle sikkerhedsanvisninger i brugsanvisningen.
W
W Fare for elektriske stød!
Tilslut og anvend kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet. Apparatet er udstyret med et
EU-Schukostik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal
apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles
via kundeservice (reservedel nr. 616581).
Reparationer på apparatet må kun foretages af vores kundeservice for at undgå tilskadekomst.
Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel
tilslutningsledning, som kan fås hos vores kundeservice. Træk straks stikket ud af stikkontakten eller
slå netspændingen fra i tilfælde af fejl.
Sikker brug afhænger af korrekt montering iht. nærværende montagevejledning.
Løse møbler ­
fastgøres til væggen med en almindelig vinkel. Maskinen indeholder
permanentmagneter, som kan påvirke elektroniske implantater som f.eks. pacemakere eller
insulinpumper. Brugere af elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til
maskinens front og, ved afmontering, til følgende dele: mælkebeholder, mælkesystem, vandtank og
bryggeenhed.
Pakken indeholder (til installation)
a Fuldautomatisk kaffemaskine
b Monteringsvejledning
c Tilslutningsvejledning
d Monteringsvinkel
e Avstandsholder
f 5 skruer (sølv)
g 2 skruer (lange/sorte)
h 2 skruer (korte/sorte)
i 1 stk. tylle (sort)
j 2 stk. tyller (hvide)
Installation af apparat
Sørg for god ventilation, enten ved at fjerne møbelstykkets
bagpanel eller udskære en åbning svarende til 500 x 400 mm.
Mellem væggen og skabsbunden / ovenliggende skabs bagpanel
skal der være en afstand på mindst 35 mm. Ventilations- og inds-
ugningsåbningerne må ikke være dækket til. Læs montagevejled-
ningerne for hhv. oven- eller underliggende enhed. Ved montering
over en varmeskuffe skal nichehøjden svare til 590 mm. Hvis
apparatet monteres lige under en pynteplade, skal der være en
ventilationsåbning på mindst 200 cm². Den ideelle indbygnings-
højde for kaffefuldautomater, målt fra gulvet til apparatets under-
kant, er 950 mm.
1 Pak alle dele ud, og kontrollér dem for transportskader.
Beskadigede maskiner må ikke tages i brug.
2 Tag hensyn til indbygningsmålene, alt ­
efter indbygnings­
variant.
Vigtigt: Der kan vælges 3 åbningsvinkler for døren.
Afhængigt af den ønskede åbningsvinkel skal man inden monte-
ringen være opmærksom på indbygningsafstanden til væggen,
hvis den befinder sig på venstre side.
■
■ 
Åbningsvinkel ca. 110° (leveringstilstand)
= indbygningsafstand til væg i venstre side mindst 350 mm.
■
■ 
Åbningsvinkel ca. 155°
= indbygningsafstand til væg i venstre side mindst 650 mm.
Fjern de to begrænsninger ved øverste og nederste hængsel.
■
■ Åbningsvinkel ca. 92° (kræver specialtilbehør)
= indbygningsafstand til væg i venstre side mindst 100 mm.
Fjern de to begrænsninger ved øverste og nederste hængsel,
og erstat dem med specialtilbehør nr. 00636455.
3 Klip monteringsskabelonen på bagsiden af monterings­
vejledningen ud. Læg monteringsskabelonen mod skabets
forkant, og skru monterings­
vinklen d på som vist med
2 fastgørelsesskruer f. Montér montagevinkel uden spalte
mod skabets bund og væg.
4 Stil netkontakten U på h. Sæt først tilslutningsledningen c
i stikdåsen og derefter i maskinen (mærkbar kontakt). Den
må ikke sidder i klemme. Sæt maskinen en lille smule op på
skabet for at foretage tilslutningen.
Vigtigt: Afstanden mellem maskinen og bagvæggen skal mindst
være på 35 mm.
5 Skub maskinen helt ind i skabet. Kontrollér, om maskinen
sidder i midten. Justér om nødvendigt maskinen. Træk
i den forbindelse maskinen lidt ud, skær de passende
afstandsholdere e af, og sæt dem i venstre side (foroven og
forneden). Skub maskinen helt ind i skabet.
6 Tag fat i højre maskindør ved siden af udløbet, og åbn. Fjern
drypbakken Y. Træk afdækningen X til venstre forneden mod
højre og frem, og tag den af. Træk tilbehørsskuffen Z ud, og
fjern den.
7 Skru først apparatet fast med hhv. 2 skruer f og g samt de
2 tyller j som vist. Skru derefter fast øverst til højre på skabet
med 1 skrue f og tylle i.
8 Kun til fagmanden
I sjældne tilfælde kan døren til den indbyggede
fuldautomatiske maskine binde, hvis indbygningsskabet slår
sig. Døren kan justeres. Indstil i den forbindelse hængslerne
foroven og forneden:
I. Indstil dørens dybde ved at skrue på skruerne V.
II. Tag hængseldæmpningen af foroven og forneden på
hængslet. Indstil hældningen og den horisontale position for
dørene ved at skrue på skruerne W.
III.Sæt hængsel­
dæmpningen på igen.
9 Sæt afdækningen X i, og fastgør den med de to sorte
fastgørelsesskruer h.
10 Sæt drypbakken Y og tilbehørsskuffen Z i igen, og luk
maskindøren.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch AccentLine CTL836EC6.

Stil et spørgsmål om Bosch AccentLine CTL836EC6

Har du et spørgsmål om Bosch AccentLine CTL836EC6 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch AccentLine CTL836EC6. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch AccentLine CTL836EC6 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.