Bestway 43161 manual

Få vist brugermanualen for Bestway 43161 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bestway
  • Product: Ikke kategoriseret
  • Model/navn: 43161
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 6
7
Læs vejledningen og følg instruktionerne omkring sikkerhedsråd, korrekt og
fuldstændig produktsamling, opsætning, brug og vedligeholdelse.
For din egen sikkerhed skal du altid overholde vejledninger og advarsler i
denne vejledning.
Manglende overholdelse af denne vejledning kan udsætte dig for alvorlig fare.
Anvend kun produktet på de steder og under de forhold, det er beregnet til.
• PAS PÅ! INGEN BESKYTTELSE MOD DRUKNING!
• KUN FOR PERSONER, DER KAN SVØMME!
• Pust alle luftkamre helt op.
• Antal personer og lastens vægt må under ingen omstæn
digheder overstige det antal passagerer og den maksimale
lasteevne i specifikationerne.
• Dette produkt må ikke benyttes som livredderudstyr.
• Redningsudstyr (redningsvest og redningskrans) skal klargøres
sammen og kontrolleres.
• Holdes væk fra flammer og brande.
• Kontroller omhyggeligt alle produktets komponenter før brug for
at sikre, at alt er i god stand og godt fastspændt. Stands brugen
og reparer, hvis du finder en beskadigelse.
• Vær forsigtig, hvis den lander på jorden. Skarpe og ru
genstande somsten, beton, skaller, glas m.v. kan punktere
produktet.
• Efterlad ikke produktet i solen i længere tid, da høje
temperaturer kan få luften til at ekspandere, hvilket kan
forårsage uoprettelig skade.
• Efterlad aldrig produktet i eller nær vandet, når det ikke er i
brug.
• Fordel belastningen jævnt, når produktet anvendes. Kæntring
og risiko for drukning kan opstå med skæv fordeling af vægten.
Oppumpning
1. Før produktet tages i brug, skal det efterses grundigt for
utætheder eller dele, der er gået i stykker. Åbn sikkerhedsventilen
og pump den op med luftpumpen (medfølger ikke)
konstruktionstrykket på produktet.
2. Lad kun voksne pumpe de nummererede luftkamre op. Fyld
kamrene, til de fleste af folderne er forsvundet og den føles
fast at røre ved, men IKKE hård. Hvis du bruger et andet
manometer, må trykket ikke være højere end det tryk, der er
angivet på produktet eller i vejledningen. Undlad at pumpe
produktet for hårdt op. Brug ikke en luftkompressor.
Bemærk: Hvis produktet pumpes for meget eller lidt op, kan det medføre fare.
Det er bedst at kontrollere trykket på produktet hver gang, før det bruges.
3. Sørg for at lukke ventilerne efter oppumpning. Tryk
sikkerhedsventilen ind efter oppumpning.
Bemærk: Stil eller læn aldrig genstande op mod båden under oppumpningen.
Kontroller altid produktet for utætheder før brug.
TØMNING
Åbn sikkerhedsventilerne og klem ventilbunden sammen for at tømme luften
ud.
VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
1. Anvend en tør klud til nænsomt at rengøre alle overflader efter
tømning.
Bemærk: Anvend aldrig opløsningsmidler eller andre kemikalier, der kan
beskadige produktet.
2. Opbevares på køligt og tørt uden for børns rækkevidde.
3. Efterse produktet for skader ved starten på hver sæson og
ved begyndelsen af hver badesæson samt med regelmæssige
mellemrum under brug.
REPARATION
Hvis der går hul på et kammer, anvendes den medfølgende reparationslap.
1. Rengør området omkring reparationsstedet
2. Pil forsigtigt beskyttelsen af lappen.
3. Tryk lappen ned over reparationsstedet.
4. Vent 30 minutter før oppumpning.
Overholder følgende standarder: EN15649-1, EN15649-2, EN15649-3.
ADVARSEL
S-S-005733
Lea el manual y respete las instrucciones sobre los consejos de seguridad, el
montaje correcto y seguro del producto, la puesta en servicio, el uso y el
mantenimiento. Por su seguridad, preste atención a los consejos y
advertencias incluidos en estas instrucciones. La falta de respeto de las
instrucciones de funcionamiento puede hacer que quede expuesto a un grave
daño. Use el producto únicamente en lugares y con las condiciones para las
que ha sido diseñado.
• ¡ATENCIÓN! ¡NO PROTEGE CONTRA EL AHOGAMIENTO!
• ¡SOLO PARA NADADORES!
• Hinche completamente todas las cámaras de aire.
• En ningún caso el número de pasajeros y el peso de la carga debe superar
el número de pasajeros y el peso de la carga indicados en las
especificaciones.
• Este producto no está realizado con PPE.
• Debe prepararse y revisarse el dispositivo salvavidas (chaleco salvavidas y
boya salvavidas).
• Mantener lejos de las llamas y el fuego.
• Antes del uso, revise con cuidado todos los componentes del producto, para
asegurarse de que están en buenas condiciones y bien ajustados. Por favor,
pare para efectuar las reparaciones necesarias si detecta algún daño.
• Tenga cuidado al ir a la orilla. Los objetos afilados y duros, como rocas,
cemento, conchas, vidrio, etc. pueden pinchar el producto.
• No deje el producto expuesto al sol durante largos periodos de tiempo, ya
que las altas temperaturas pueden provocar una expansión del aire, que
causará un daño irreparable.
• No la deje nunca en el agua o cerca de la misma cuando no la use.
• Distribuya el peso uniformemente al usar el producto. Una distribución no
uniforme podría causar vuelcos y ahogamientos.
HINCHADO
1. Antes de usar el producto, compruebe cuidadosamente si presenta
pérdidas o partes rotas.
Abra la válvula de seguridad e hinche con la bomba de aire (no incluida)
hasta la presión de trabajo especificada en el producto.
2. Hinche de acuerdo con las cámaras de aire numeradas, solo por un adulto.
Llene las cámaras hasta que hayan desaparecido la mayor parte de las
arrugar y esté firme al tacto pero NO dura. Si usa otro indicador de presión,
la presión no debe ser superior a la presión especificada en el producto o
en la instalación. No hinche demasiado el producto. No use un compresor
de aire.
Nota: Un hinchado insuficiente o excesivo del producto puede provocar
riesgos de seguridad. Es conveniente comprobar la presión del producto
antes de cada uso.
3. Asegúrese de cerrar las válvulas después del hinchado, apriete en las
válvulas de seguridad después del hinchado.
Nota: No se apoye ni deje ningún objeto encima del producto durante el
hinchado. Compruebe siempre si el producto presenta pérdidas antes de su
uso.
DESHINCHADO
Abra y apriete en la parte inferior de las válvulas para deshinchar.
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
1. Después del deshinchado, use un paño limpio para frotar suavemente la
superficie.
Nota: No use nunca disolventes u otros productos químicos que puedan
dañar el producto.
2. Guarde en un lugar fresco y seco lejos del alcance de los niños.
3. Compruebe si el producto está dañado al principio de cada estación y a
intervalos regulares cuando lo use.
REPARACIÓN
Si una cámara está dañada, use el parche de reparación incluido.
1. Der saubere bereich ist zu reparieren.
2. Den flicken sorgfältig von der unterlage lösen.
3. Den flicken über der zu reparierenden stelle andrücken.
4. Vor dem aufblasen 30 minuten warten.
Cumple las normas: EN 15649-1, EN15649-2, EN 15649-3
ADVERTENCIA

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bestway 43161.

Stil et spørgsmål om Bestway 43161

Har du et spørgsmål om Bestway 43161 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bestway 43161. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bestway 43161 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.