RT-N16

Asus RT-N16 manual

RT-N16

Manual til Asus RT-N16 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 147 sider.

Side: 1
16 Dansk Pakkens indhold BEMÆRK: • Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du kontakte ASUS for tek- ninske forespørgelser og support. Se venligst listen over ASUS Support hotlines bagpå denne brugervejledning. • Behold den originale emballage, hvis du skulle få brug for en garantitjeneste, såsom en reparation eller udskiftning. RT-N16 Netværkskabel AC adapter Kvikstartguide Support-cd (med brugervejledning/værktøjer) Garantibevis Hardwarefunktioner 1) Strøm LED 6) WPS knap 2) 2.4GHz LED 7) USB 2.0 porte 3) LAN LED 8) Nulstillingsknap 4) WAN LED 9) WAN (Internet) port 5) Strømstik (DC-indgang) 10) LAN 1 ~ 4 porte* PWR 2.4GHz 1 2 3 4 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Side: 2
17 Dansk BEMÆRKINGER: • USB ekstern HDD/Flashdrev: • Den trådløse router virker med de fleste USB HDD/Flashdrev (op til 2TB i størrelse), og understøtter læs-skriv adgang på FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 og NTFS. • For sikker fjernelse af USB-disken, skal du starte internetgrænseflade (http://192.168.1.1), øverst til højre på siden Network Map (Netværkskort), klik på USB-ikonet og klik herefter på Eject USB 1 (Fjern USB 1). • Fjernes USB drevet på en forkert måde, kan det medfølge ødelæggelse af data. • For at se en liste over hvilke filsystemer og hardiskpartitioner, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge http://event.asus.com/ networks/disksupport • For at se en liste over hvilke printere, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge http://event.asus.com/networks/printersupport Placering af din router For at opnå den bedste trådløse signaloverførsel mellem den trådløse router og netværk- senhederne, som er forbundet til den, skal du søre for at: ���������������������������������������������������������������������������������������������� • Stil den trådløse router på et centralt sted for, at få størst trådløs dækning til netværks- enhederne. • Hold enheden væk fra metalforhindringer, og væk fra direkte sollys. • Hold enheden væk fra Wi-Fi enheder, der kun kører på 802.11g eller 20MHz, 2,4GHz computerudstyr, Bluetooth enheder, trådløse telefoner, transformatorer, kraftige mo- torer, fluorescerende lys, mikrobølgeovne, køleskab og andet industriudstyr for, at forhindre forstyrrelser eller signaltab. • For at opnå den bedste dækning fra den ene ende til den anden, skal du stille din trådløse router op. • For at opnå den bedste dækning fra mellem etager, skal du stille din trådløse router på skrå. • Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besøg ASUS' hjemmeside på http:// www.asus.com for, at hente de seneste firmwareopdateringer.
Side: 3
18 Dansk Modem a b Før du fortsætter 1. ���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� Tag stikkene til ledningerne/kablerne ud af dit nuværende modem ADVARSEL! Sørg for, at dit kabel/ADSL modem har været slukket i mindst to minutter. a: Træk stikket ud af stikkontakten, og træk stikket ud af dit kabel/ADSL modem. b: Træk netværkskablet ud af dit kabel/ADSL modem. Anbringelsesmuligheder ASUS Trådløs Router er beregnet til umiddelbar anbringelse på en høj overlade, f.eks. ovenpå et arkivskab eller en boghylde. Routeren kan også anbringes på væggen eller i loftet. Sådan monteres ASUS Trådløs Router: 1. Find de to monteringskroge på undersiden. 2. Afmærk to øvre huller på en flad overflade. 3. Stram to skruer, indtil kun cirka 6 mm ses. 4. Anbring krogene på ASUS Trådløs Router på skruerne. Bemærk: Indstil skruerne, hvis ASUS Trådløs Router ikke kan anbringes på disse eller, hvis den hænger for løst.
Side: 4
19 Dansk 2. Opsætning af dit trådløst miljø. a: Slut den ene ende af el-ledningen til DC-in stikket, og den anden til en stikkontakt. b: Hvis du bruger en netværkskabel, skal du forbinde din computer til LAN porten på din trådløse router. VIGTIGT! Sørg for, at WAN og LAN LED lamperne blinker. c: ���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� Hvis du bruger en anden netværkskabel, skal du forbinde dit modem til WAN porten på din trådløse router. d: �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� Slut den ene ende af el-ledningen til DC-in stikket på modemmet, og den anden til en stikkontakt. a b c d BEMÆRK: • For at oprette en trådløs forbindelse, skal du springe trin ”b” over. • Til en trådløs forbindelse, skal du bruge et WLAN kort, der er kompatibel med IEEE 802.11b/g/n. Du kan læse mere om trådløse forbindelser i brugsvejledningen, som fulgte med din trådløse adapter.
Side: 5
20 Dansk 3. Deaktiver nogle indstillinger på din computer. A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. B. IndstilTCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk. C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. BEMÆRK: For yderligere oplysninger om deaktivering af dine computerindstill- inger, bedes du venligst se Ofte stillede spørgsmål (FAQ). 1. Konfigurer dine trådløse indstillinger via den grafiske brugergrænseflade på internettet (web GUI). a: Start din internetbrowser, såsom Internet Explorer, Firefox, Google Chrome eller Safari�� . Kom godt i gang b a BEMÆRK� : Hvis QIS ikke starter automatisk, bedes du følge disse trin for at starte den manuelt: • Indtast http://192.168.1.1 i din internetbrowser, og kør installationsguiden til den hurtige internetopsættelse (QIS) igen. • Deaktiver proxyindstillingerne, opkaldsforbindelsen og sæt dine TCP/IP-indstil- linger til at hente en IP-adresse automatisk. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se Ofte stillede spørgsmål (FAQ). afsnittet, eller brug opsætningsvejlednin- gen på support-cd'en for at få en diagnose automatisk.
Side: 6
21 Dansk b: Den hurtige internetopsæting (QIS) finder automatisk din ISP-forbindelsestype, som enten kan være Dynamic IP (Dynamisk IP), PPPoE, PPTP, L2TP eller Static IP (Statisk IP). Indtast de nødvendige oplysninger til din forbindels- estype. VIGTIGT! Få de nødvendige oplysninger om din internetforbindelsestype hos din internetudbyder (ISP). BEMÆRK: Den automatisk identifikation af din ISP-forbindelsestype finder sted, når du konfigurer din trådløse router for første gang, samt hvis du nulstiller routeren til den standardindstillinger. BEMÆRK: Du kan tildele et netværksnavn på op til 32 tegn. c: Tildel netværksnavnet (SSID), og sik- kerhedsnøglen til din 2,4GHz og 5GHz trådløse forbindelse. Klik på Apply (anvend) når du er færdig. d: Herefter vises dine internet- og trådløse indstillinger. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. e: Læs guiden vedrørende den trådløse netværksforbindelse. Klik på Finish (udfør), når du er færdig.
Side: 7
22 Dansk Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Når jeg har gennemgået trinnene, er det stadig ikke muligt for mig, at åbne internetgrænsefladen (web GUI), hvor jeg kan konfigurere indstillingerne på den trådløse router. A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internet- browseren. 2. Klik på Tools (Funktioner) > Internet options (Inter- netindstillinger) > Connections (Forbindelser) fane > LAN settings (LAN indstillinger). 3. ����������������������������������������������� ���������������������������������������������� I LAN Indstillinger-vinduet, skal du fravælge Use a proxy server for your LAN (Brug en proxyserver til LAN). 4. Klik på OK når du er færdig.
Side: 8
23 Dansk MAC OS 1. ���������������������������������� ��������������������������������� I menubjælken, skal du klikke på Safari > Preferen- ces... (Indstillinger...) > Advanced (Avanceret) > Change Settings... (Skift indstillinger...) fanen. 2. ������������������������������������������� På listen af protokoller, skal du fravælge FTP Proxy og Web Proxy (HTTPS). 3. �������� Klik på� Apply Now (Anvend nu) ����������������� når du er færdig. 4. ����������� ������������� Tai padarę spustelėkite Apply now (taikyti dabar). BEMÆRK: Brug hjælp-funktionen i din browser for, at se hvordan du deaktivere proxyserveren. B. IndstilTCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk� . Windows® 7 1. Klik på Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Net- work and Internet (Netværk og Internet) > Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter) > Manage network connections (Administrer net- værksforbindelser). 2. Vælg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), og klik herefter på Properties (Egenskaber).
Side: 9
24 Dansk 3. For at hente iPv4 IP-indstillingerne automatisk, skal du afkrydse Obtain an IP address automatically (Hent automatisk en IP-adresse). 4. Klik på OK når du er færdig. MAC OS 1. Klik på Apple ikonet øverst til venstre på din skærm. 2. �������� Klik på� System Preferences (Systemindstillinger) > Network (Netværk)> Configure... (��������������� Konfigurer ���� ...� ) 3. Under TCP/IP fanen, skal du vælge Using DHCP (Brug DHCP) på Configure IPv4 (Konfigurer IPv4) rullelisten. 4. �������� Klik på� Apply Now (Anvend nu) ����������������� når du er færdig. BEMÆRK: Se hjælp og support funktionen i dit operativsystem for, at se hvordan du konfigurerer TCP/IP indstillingerne på din computer.
Side: 10
25 Dansk C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. D. Luk alle åbne internetbrowsere. BEMÆRK: Brug hjælp-funktionen i din browser for, at se hvordan du deaktivere op- kaldsforbindelsen. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internet- browseren. 2. Klik på Tools (Funktioner) > Internet options (Inter- netindstillinger) > Connections (Forbindelser) fanen. 3. ������ ����� Vælg Never dial a connection (Ring aldrig til en opkaldsforbindelse). 4. Klik på OK når du er færdig. Klienten kan ikke etablere en trådløs forbindelse til routeren. Udenfor rækkevidde: • Stil routeren tættere på den trådløse klient. • Prøv at skifte kanalindstillingerne. Godkendelse: • Brug en kabelforbindelse til, at oprette forbindelse til routeren. • Tjek de trådløse sikkerhedsindstillinger. • Hold nulstillingsknappen bagpå routeren nede i mere end fem sekunder.
Side: 11
26 Dansk Kan ikke finde routeren: • Hold nulstillingsknappen bagpå routeren nede i mere end fem sekunder. • Tjek den trådløse adapters indstilling såsom SSID og kryptering. Kan ikke få adgang til internettet via den trådløse LAN adapter. • Flyt routeren tættere på den trådløse klient. • Tjek om den trådløse adapter er forbundet til den rigtige trådløse router. • Tjek om den trådløse kanal, som du bruger, stemmer overens med de kanaler, der er tilgængelige i dit land/område. • Tjek krypteringsindstillingerne. • Tjek om ADSL eller Kabel-forbindelsen virker korrekt. • Prøv igen med en anden ethernet-kabel. Hvis ADSL "LINK" lyset blinker konstant eller er slukket, er internetadgang ikke mulig - routeren kan ikke etablere en forbindelse med ADSL netværket. • Sørg for, at alle dine kabler er ordentligt tilsluttet. • Træk stikket til ADSL- eller kabelmodemmet ud af stikkontakten, vent iet par minut- ter, og sæt det til igen. • Hvis ADSL lyset stadig blinker eller er SLUKKET, bedes du venligst kontakte din ADSL udbyder� . Jeg har glemt mit netværksnavn eller sikkerhedskode. • Prøv, at opsætte kabelforbindelsen og konfigurere krypteringsindstillingerne igen. • Hold nulstillingsknappen nede i mere end fem sekunder for, at nulstille eller gen- danne systemet til fabriksindstillingerne. • Fabriksindstillingerne: Brugernavn/Adgangskode: admin / admin IP-adresse: 192.168.1.1 SSID: ASUS
Side: 12
27 Dansk Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • I brugervejledningen på support-cd'en. • Ofte stillede spørgsmål på nettet: http://support.asus.com/faq • Teknisk support: http://support-org.asus.com/ • Kunde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Languages Availability USA/ Canada 1-812-282-2787 English Mon. to Fri. 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon. to Fri. 9:00am-18:00 0800 880 0988 (demais localidades)

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Asus RT-N16 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Asus RT-N16. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Asus RT-N16 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Asus RT-N16

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Asus RT-N16 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Asus
 • Product: Routere
 • Model/navn: RT-N16
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk