RT-AC68U

Asus RT-AC68U manual

RT-AC68U

Manual til Asus RT-AC68U på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 166 sider.

Side: 1
15 Dansk 1 Slut adapteren til DCIN-porten, og tryk på tænd/sluk-knappen. 2 Strømindikatoren og indikatorerne for 2,4 GHz/5 GHz lyser, når din hardware er klar. Hardwareforklaringer Knapforklaringer Forklaringer for indikatorlysene NULSTILLINGSKNAP Nulstil systemet til dets fabriksindstillinger. WAN-port Forbind dit modem til routeren med det medfølgende net- værkskabel. LAN 1-4 porte Forbind din pc til en LAN-port med et netværkskabel. WPS knap Strøm knap Strøm (DC-IN) port USB 3.0 /2.0 porte WAN-port LED til/fra-knap LAN 1-4 porte Nulstillingsknap WiFi til/fra-knap LAN 1-4 porte WAN USB 3.0 2.4GHz 5GHz Strøm USB 2.0
Side: 2
16 Dansk Forberedelse til opsætning af en enkeltstående router 01 INDEN OPSÆTNINGEN 1 Gå til afsnittet TRIN TIL OPSÆTNING AF EN ROUTER. OPSÆTNING AF EN ROUTER Forberedelse til opsætning af et AiMesh WiFi-system 02 1 To (2) ASUS routere (modeller der understøtter AiMesh https://www.asus.com/AiMesh/). 2 Tildel en som AiMesh-router, og en anden som en AiMesh-node. ** Hvis du har flere AiMesh-routere, anbefaler vi at bruge routeren med de højeste specifikationer som din AiMesh-router og de andre som AiMesh-noder. 3 Gå til afsnittet TRIN TIL OPSÆTNING AF AiMesh. TRIN TIL OPSÆTNING AF AiMesh AiMesh-router AiMesh node
Side: 3
17 Dansk TRIN TIL OPSÆTNING AF EN ROUTER 01 2 Forbind dit modem til din routeren med det medfølgende netværkskabel. 3 Tænd for dit modem. Slut dit modem til stikkontakten, og tænd det. VI ANBEFALER... Modemmets bagside Forberedelse af dit modem 1 Afbryd ledningen/DSL-modemmet. Hvis enheden indeholder et batteri, skal dette tages ud. Modemmets bagside
Side: 4
18 Dansk Forbind din enhed 02 1 Tænd for din router. Tilslut routeren, og tryk på tænd/sluk-knappen på dens bagside. 2 Sørg for, at indikatorlysene for WAN og 2.4GHz/5GHz lyser, for at sikre, at hardwareforbindelsen er klar. Modemmets forside 4 Hold øje med lysindikatorerne på dit kabel/DSL- modem, for at sikre at forbindelsen er aktiv. Hvis du bruger DSL til dit internet, skal du bruge dit brugernavn/adgangskode fra din internetudbyder (ISP) for at konfigurere routeren.
Side: 5
19 Dansk 3 Forbind din pc til din router med det medfølgende netværkskabel. Log ind, og opret forbindelsen 03 1 Åbn en webbrowser. Herefter omdirigeres du til ASUS' opsætningsvejledning. Hvis dette ikke sker, skal du gå på http://router.asus.com.
Side: 6
20 Dansk TRIN TIL OPSÆTNING AF AiMesh Forberedelse 01 Placer din AiMesh-router og node inden for 3 meter af hinanden under opsætningen. 1 Se afsnittet TRIN TIL OPSÆTNING AF EN ROUTER for, at forbinde din AiMesh-router til din pc og modem, og log ind på webgrænsefladen. AiMesh node 02 Fabriksindstilling. Hold enheden tændt og standby for AiMesh-systemindstillingerne. AiMesh-router 03 Modem AiMesh-router AiMesh node inden for 3 meter AiMesh node AiMesh-router Logout/Reboot AiMesh Router
Side: 7
21 Dansk 2 Åbn siden Network Map (Netværkskort), klik på AiMesh-ikonet og derefter på Search (Søg) efter din udvidede AiMesh-node. ** Hvis du ikke kan finde AiMesh-ikonet her, skal du klikke på firmwareversionen og opdatere firmwaren. 3 Klik Search (Søg), hvorefter der automatisk søges efter din AiMesh-node. Når AiMesh- noden vises på denne side, skal du klikke på den for, at føje den til AiMesh-systemet. ** Hvis du ikke kan finde nogen AiMesh-noder, skal du gå til TROUBLE SHOOTING (FEJLFINDING).
Side: 8
22 Dansk 4 Når synkroniseringen er gennemført, vises en meddelelse. 5 Tillykke! Nedenstående sider vises, når en AiMesh node er blevet føjet til AiMesh- netværket. Successfully added RT-ABCDE to your AiMesh system, it will take awhile to show up as connected in the AiMesh router list. OK
Side: 9
23 Dansk FEJLFINDING Hvis din AiMesh-router ikke kan finde nogen AiMesh noder i nærheden, eller hvis synkroniseringen mislykkes, skal du kontrollere følgende og prøve igen. a Flyt din AiMesh node tættere på din AiMesh-router. Sørg for, at de er inden for 3 meter af hinanden. b Din AiMesh node er tændt. c Din AiMesh node er opgraderet til AiMesh-understøttet firmware. i Download AiMesh - understøttet firmware på: https://www.asus.com/AiMesh/ ii Tænd din AiMesh node, og forbind din pc til den med et netværkskabel. iii Åbn webgrænsefladen. Herefter omdirigeres du til ASUS' opsætningsvejledning. Hvis dette ikke sker, skal du gå til http://router.asus.com iv Gå til Administration > Firmware Upgrade (Firmwareopgradering). Klik på Choose File (Vælg fil), og upload din AiMesh-understøttede firmware. v Når firmwaren er uploadet, skal du gå til siden Network Map (Netværkskort), for at se, om AiMesh-ikonet er kommet frem.
Side: 10
24 Dansk vi Hold nulstillingsknappen på din AiMesh node nede i mindst 5 sekunder. Slip nulstillingsknappen, når strømindikatoren blinker langsomt.
Side: 11
25 Dansk PLACERING Placer din AiMesh router og node på det bedst passende sted. DEN BEDSTE YDELSE BEMÆRKNINGER: For at minimere interferens, skal du holde routerne væk fra enheder som trådløse telefoner, Bluetooth-enheder og mikrobølgeovne. Vi anbefaler, at du stiller dine routere på et åbent eller rummelige sted. ASUS ROUTER APP Download den gratis ASUS Router APP, der bruges til at opsætte og styre din router(e). ASUS Router
Side: 12
26 Dansk SP1 Understøtter min AiMesh-router adgangspunktsfunktionen? SV: Ja. Du kan vælge, at indstille AiMesh-routeren som en router eller et adgangspunkt. Gå venligst til webgrænsefladen (http:// router.asus.com), og gå til siden Administration > Operation Mode (Driftsfunktion). SP2 Kan jeg lave en kabelforbindelse mellem AiMesh routerne (Ethernet- backhaul)? SV: Ja. AiMesh-systemet understøtter både trådløse og kabelforbundne forbindelser mellem AiMesh-routere og node, for at maksimere gennemstrømningen og stabiliteten. AiMesh analyserer den trådløse signalstyrke på alle mulige frekvensbånd, og afgør derefter automatisk, om en trådløs eller kabelforbunden forbindelse er bedst til, at forbinde routerne. 1 Følg først opsætningstrinene for, at oprette en forbindelse mellem AiMesh- routeren og node via WiFi. 2 Placer din node på det bedst passende sted, hvor dækningen er bedst. Forbind et Ethernet-kabel fra LAN-porten på AiMesh-routeren til WAN-porten på din AiMesh-node. 3 AiMesh-systemet vælger automatisk den bedste vej til dataoverførsel, hvad enten den er trådløst eller kabelforbundet. FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Side: 13
101 Norsk TRINN FOR OPPSETT AV ÉN RUTER 01 2 Koble modemet til ruteren med den medfølgende nettverkskabelen. 3 Slå på modemet. Koble modemet til stikkontakten og slå på. VI FORESLÅR … 1 Koble kabel-/DSL-modemet fra strømmen. Hvis det har et reservebatteri, tar du det ut. Forbereder modemet Modem bak Modem bak
Side: 14
156 Danish Sikkerhedsinformation • Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C(32°F) og 40°C(104°F). • Sørg for, at din strømadapter passer til strømoplysninger, der findes på bunden af dit produkt. • Anbring IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet beskadiget. • Der må IKKE placeres eller tabes genstande på produktet. Og der må IKKE stikkes fremmedlegemer ind i produktet. • Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE modemmet under uvejr. • Tildæk IKKE ventilationshullerne på produktet, da system ellers kan overophede. • Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør. • Hvis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt en autoriseret servicetekniker eller forhandleren. • For at undgå faren for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden du flytter systemet til et andet sted. CE-erklæring Forenklet EU-overensstemmelseserklæringen ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/Networking/RTAC68U/HelpDesk_Declaration/. Overensstemmelseserklæring for miljøvenligt design i direktiv 2009/125/EC Vedrørende testkrav af øko-design i henhold til (EC) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er blevet gennemført. Når enheden er på netværk-standby, er dens I/O og netværksgrænseflade i dvale, og vil muligvis ikke virke ordentligt. For at aktivere enheden, skal du trykke på trådløs til/fra, LED til/fra, nulstil eller WPS-knappen. Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's grænser, der er gældende i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og bruges mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop. Alle driftsfunktioner: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Frekvensen, kanal og den maksimale overførte effekt i EU er anført på listen nedenfor: 2400-2483.5MHz(1-13): OFDM: 19.91dBm(97.9mW); CCK: 18.16dBm(65.4mW) 5150-5250MHz (36-48): 22.88dBm(194mW) 5250-5350MHz (52-64): 22.82dBm(191mW) 5470-5725MHz (100-140): 29.90dBm(977mW) Denne enhed er begrænset til indendørs brug, hvis den bruges på frekvensområdet 5150-5350 MHz. Adapteren skal bruges i nærheden af udstyret, og skal være let tilgængelig. AT BE BG CZ DK EE FR DE IS IE IT EL ES CY LV LI LT LU HU MT NL NO PL PT RO SI SK TR FI SE CH UK HR UA

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Asus RT-AC68U men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Asus RT-AC68U. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Asus RT-AC68U så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Asus RT-AC68U

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Asus RT-AC68U below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Asus
 • Product: Routere
 • Model/navn: RT-AC68U
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Græsk, Kinesisk, Polsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Bulgarsk, Indonesisk, Vietnamesisk