RT-AC66U

Asus RT-AC66U manual

RT-AC66U

Manual til Asus RT-AC66U på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 180 sider.

Side: 1
16 Dansk Pakkens indhold RT-AC66U B1 AC adapter RJ-45 kabel Kvikstartguide Garantibevis En hurtig oversigt BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget. 1) USB 3.0 porte 5) Strøm LED 9) Nulstillingsknap 2) LAN LED 6) Strøm (DC-IN) port 10) WAN porte 3) WAN LED 7) Afbryder 11) LAN-porte 4) 2.4GHz/5GHZ LED 8) USB 2.0 porte 12) WPS knap
Side: 2
17 Dansk BEMÆRKINGER: • USB ekstern HDD/Flashdrev: • Den trådløse router virker med de fleste USB HDD/Flashdrev (op til 2TB i størrelse), og understøtter læs-skriv adgang på FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 og NTFS. • For sikker fjernelse af USB-disken, skal du starte internetgrænseflade (http://router. asus.com), øverst til højre på siden Network Map (Netværkskort), klik på USB-ikonet og klik herefter på Eject USB 1 (Fjern USB 1). • Fjernes USB drevet på en forkert måde, kan det medfølge ødelæggelse af data. • For at se en liste over hvilke filsystemer og hardiskpartitioner, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge http:// event.asus.com/ networks/disksupport • For at se en liste over hvilke printere, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge http://event.asus.com/networks/printersupport
Side: 3
18 Dansk Placering af din router For at opnå den bedste trådløse signaloverførsel mellem den trådløse router og netværksenhederne, som er forbundet til den, skal du søre for at: • Stil den trådløse router på et centralt sted for, at få størst trådløs dækning til netværksenhederne. • Hold enheden væk fra metalforhindringer, og væk fra direkte sollys. • Hold enheden væk fra Wi-Fi enheder, der kun kører på 802.11g eller 20MHz, 2,4GHz computerudstyr, Bluetooth enheder, trådløse telefoner, transformatorer, kraftige motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovne, køleskab og andet industriudstyr for, at forhindre forstyrrelser eller signaltab. • For at sikre det bedst mulige trådløse signal, skal du rette de tre aftagelige antenner, som vist på tegningen nedenfor. • For at opnå en optimal ydelse, skal du justere det indbyggede kølesystem. Se brugermanualen for yderligere oplysninger. • Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besøg ASUS' hjemmeside på http://www.asus.com for, at hente de seneste firmwareopdateringer. 90° 90°
Side: 4
19 Dansk ADVARSEL! Før du trækker ledningerne/kablerne ud, bedes du sørge for at dit kabel/ADSL modem har været slukket i mindst to minutter. Hvis dit modem har et backup-batteri, bedes du også fjerne dette. Før du fortsætter 1. Træk ledningerne/kablerne ud af dit eksisterende modemsopsætning, og frigiv dem forældede IP-adresse på din computer. a: Træk stikket ud af stikkontakten, og træk stikket ud af dit kabel/ADSL modem. b: Træk netværkskablet ud af dit kabel/ADSL modem. c: Genstart din computer (anbefales). Modem OFF! a b c d a b c d a b c d
Side: 5
20 Dansk 2. Opsætning af dit trådløst miljø. a: Slut den ene ende af el-ledningen til DC-IN stikket, og den anden til en stikkontakt. b: Hvis du bruger en netværkskabel, skal du forbinde din computer til LAN porten på din trådløse router. VIGTIGT! Sørg for, at WAN og LAN LED lamperne blinker. c: Hvis du bruger en anden netværkskabel, skal du forbinde dit modem til WAN porten på din trådløse router. d: Slut den ene ende af el-ledningen til DC-IN stikket på modemmet, og den anden til en stikkontakt. 3. Deaktiver nogle indstillinger på din computer. A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. B. IndstilTCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk. C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. BEMÆRK: For yderligere oplysninger om deaktivering af dine computerindstillinger, bedes du venligst se Ofte stillede spørgsmål (FAQ). RT-AC66U B1 c WAN a d b LAN Internet Modem
Side: 6
21 Dansk BEMÆRK: • Hvis QIS ikke starter automatisk, bedes du følge disse trin for at starte den manuelt: • Indtast http://router. asus.com i din internetbrowser, og kør installationsguiden til den hurtige internetopsættelse (QIS) igen. • Deaktiver proxyindstillingerne, opkaldsforbindelsen og sæt dine TCP/ IP-indstillinger til at hente en IP-adresse automatisk. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se Ofte stillede spørgsmål (FAQ) afsnittet for at få en diagnose automatisk. 1. Konfigurer dine trådløse indstillinger via den grafiske brugergrænseflade på internettet (web GUI). a: Start din internetbrowser, såsom Internet Explorer, Firefox, Google Chrome eller Safari. Kom godt i gang a b c d a b c d
Side: 7
22 Dansk b: Den hurtige internetopsæting (QIS) finder automatisk din ISP-forbindelsestype, som enten kan være Dynamic IP (Dynamisk IP), PPPoE, PPTP, L2TP eller Static IP (Statisk IP). Indtast de nødvendige oplysninger til din forbindelsestype. VIGTIGT! Få de nødvendige oplysninger om din internetforbindelsestype hos din internetudbyder (ISP). BEMÆRK: Den automatisk identifikation af din ISP-forbindelsestype finder sted, når du konfigurer din trådløse router for første gang, samt hvis du nulstiller routeren til den standardindstillinger. BEMÆRK: Du kan tildele et netværksnavn på op til 32 tegn. c: Tildel netværksnavnet (SSID), og sikkerhedsnøglen til din 2,4GHz og 5GHz trådløse forbindelse. Klik på Apply (anvend) når du er færdig. d: Herefter vises dine internet- og trådløse indstillinger. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. e: Læs guiden vedrørende den trådløse netværksforbindelse. Klik på Finish (udfør), når du er færdig.
Side: 8
23 Dansk Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Når jeg har gennemgået trinnene, er det stadig ikke muligt for mig, at åbne internetgrænsefladen (web GUI), hvor jeg kan konfigurere indstillingerne på den trådløse router. A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internetbrowseren. 2. Klik på Tools (Funktioner) > Internet options (Internetindstillinger) > Connections (Forbindelser) fane > LAN settings (LAN indstillinger). 3. I LAN Indstillinger-vinduet, skal du fravælge Use a proxy server for your LAN (Brug en proxyserver til LAN). 4. Klik på OK når du er færdig.
Side: 9
24 Dansk MAC OS 1. I menubjælken, skal du klikke på Safari > Preferences... (Indstillinger...) > Advanced (Avanceret) > Change Settings... (Skift indstillinger...) fanen. 2. På listen af protokoller, skal du fravælge FTP Proxy og Web Proxy (HTTPS). 3. Klik på Apply Now (Anvend nu) når du er færdig. BEMÆRK: Brug hjælp-funktionen i din browser for, at se hvordan du deaktivere proxyserveren. B. IndstilTCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk. Windows® 7 1. Klik på Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Internet (Netværk og Internet) > Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter) > Manage network connections (Administrer netværksforbindelser). 2. Vælg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), og klik herefter på Properties (Egenskaber).
Side: 10
25 Dansk 3. For at hente iPv4 IP-indstillingerne automatisk, skal du afkrydse Obtain an IP address automatically (Hent automatisk en IP-adresse). 4. Klik på OK når du er færdig. MAC OS 1. Klik på Apple ikonet øverst til venstre på din skærm. 2. Klik på System Preferences (Systemindstillinger) > Network (Netværk)> Configure... (Konfigurer ...) 3. Under TCP/IP fanen, skal du vælge Using DHCP (Brug DHCP) på Configure IPv4 (Konfigurer IPv4) rullelisten. 4. Klik på Apply Now (Anvend nu) når du er færdig. BEMÆRK: Se hjælp og support funktionen i dit operativsystem for, at se hvordan du konfigurerer TCP/IP indstillingerne på din computer.
Side: 11
26 Dansk C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. D. Luk alle åbne internetbrowsere. BEMÆRK: Brug hjælp-funktionen i din browser for, at se hvordan du deaktivere opkaldsforbindelsen. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internetbrowseren. 2. Klik på Tools (Funktioner) > Internet options (Internetindstillinger) > Connections (Forbindelser) fanen. 3. Vælg Never dial a connection (Ring aldrig til en opkaldsforbindelse). 4. Klik på OK når du er færdig. Klienten kan ikke etablere en trådløs forbindelse til routeren. Udenfor rækkevidde: • Stil routeren tættere på den trådløse klient. • Prøv at skifte kanalindstillingerne. Godkendelse: • Brug en kabelforbindelse til, at oprette forbindelse til routeren. • Tjek de trådløse sikkerhedsindstillinger. • Hold nulstillingsknappen bagpå routeren nede i mere end fem sekunder.
Side: 12
27 Dansk Kan ikke finde routeren: • Hold nulstillingsknappen bagpå routeren nede i mere end fem sekunder. • Tjek den trådløse adapters indstilling såsom SSID og kryptering. Kan ikke få adgang til internettet via den trådløse LAN adapter. • Flyt routeren tættere på den trådløse klient. • Tjek om den trådløse adapter er forbundet til den rigtige trådløse router. • Tjek om den trådløse kanal, som du bruger, stemmer overens med de kanaler, der er tilgængelige i dit land/område. • Tjek krypteringsindstillingerne. • Tjek om ADSL eller Kabel-forbindelsen virker korrekt. • Prøv igen med en anden ethernet-kabel. Hvis ADSL "LINK" lyset blinker konstant eller er slukket, er internetadgang ikke mulig - routeren kan ikke etablere en forbindelse med ADSL netværket. • Sørg for, at alle dine kabler er ordentligt tilsluttet. • Træk stikket til ADSL- eller kabelmodemmet ud af stikkontakten, vent iet par minutter, og sæt det til igen. • Hvis ADSL lyset stadig blinker eller er SLUKKET, bedes du venligst kontakte din ADSL udbyder. Jeg har glemt mit netværksnavn eller sikkerhedskode. • Prøv, at opsætte kabelforbindelsen og konfigurere krypteringsindstillingerne igen. • Hold nulstillingsknappen nede i mere end fem sekunder for, at nulstille eller gendanne systemet til fabriksindstillingerne. • Fabriksindstillingerne: Brugernavn/Adgangsko- de: admin / admin IP-adresse: http://router.asus. com SSID: Se mærkeetiketten på bagsiden af din router
Side: 13
28 Dansk Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • Ofte stillede spørgsmål på nettet: http://support.asus.com/faq • Teknisk support: https://www.asus.com/support/ • Kunde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning.
Side: 14
168 Danish Safety Notices • Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C(32°F) og 40°C(104°F). • Sørg for, at din strømadapter passer til strømoplysninger, der findes på bunden af dit produkt. • Anbring IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet beskadiget. • Der må IKKE placeres eller tabes genstande på produktet. Og der må IKKE stikkes fremmedlegemer ind i produktet. • Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE modemmet under uvejr. • Tildæk IKKE ventilationshullerne på produktet, da system ellers kan overophede. • Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør. • Hvis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt en autoriseret servicetekniker eller forhandleren. • For at undgå faren for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden du flytter systemet til et andet sted. CE statement Forenklet EU-overensstemmelseserklæringen ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/Networking/RT-AC66U-B1/HelpDesk_Declaration/. Overensstemmelseserklæring for miljøvenligt design i direktiv 2009/125/EC Vedrørende testkrav af øko-design i henhold til (EC) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er blevet gennemført. Når enheden er på netværk-standby, er dens I/O og netværksgrænseflade i dvale, og vil muligvis ikke virke ordentligt. For at aktivere enheden, skal du trykke på trådløs til/fra, LED til/fra, nulstil eller WPS-knappen. Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's grænser, der er gældende i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og bruges mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop. Alle driftsfunktioner: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Frekvensen, indstillingen og den maksimale overførte effekt i EU er anført på listen nedenfor: 2400-2483.5MHz (802.11ac VHT40 NCS0/Nss1): 19.81 dBm 5150-5250MHz (802.11ac VHT80 NCS0/Nss1): 22.07 dBm 5250-5350MHz (802.11ac VHT80 NCS0/Nss1): 22.1 dBm 5470-5725MHz (802.11ac VHT40 NCS0/Nss1): 29.21 dBm Denne enhed er begrænset til indendørs brug, hvis den bruges på frekvensområdet 5150-5350 MHz. Adapteren skal bruges i nærheden af udstyret, og skal være let tilgængelig. AT BE BG CZ DK EE FR DE IS IE IT EL ES CY LV LI LT LU HU MT NL NO PL PT RO SI SK TR FI SE CH UK HR UA

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Asus RT-AC66U men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Asus RT-AC66U. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Asus RT-AC66U så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Asus RT-AC66U

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Asus RT-AC66U below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Asus
 • Product: Routere
 • Model/navn: RT-AC66U
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Græsk, Tjekkisk, Slovakisk, Tyrkisk, Russisk, Bulgarsk, Ungarer, Rumænsk, Kinesisk, Polsk, Kroatisk, Vietnamesisk, Indonesisk, Slovenske, Ukrainsk