RT-AC52U

Asus RT-AC52U manual

RT-AC52U

Manual til Asus RT-AC52U på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 178 sider.

Side: 1
21 Dansk 1) USB 2.0 LED 6) Strøm LED 11) Strømafbryderen 2) LAN LED 7) WPS knap 12) Strøm (DC-IN) porte 3) WAN LED 8) USB 2.0 porte 13) Nulstillingsknap 4) 2.4GHz LED 9) LAN porte 14) Wi-Fi knap 5) 5GHz LED 10) WAN porte 15) Vægmonterskroge Pakkens indhold RT-AC52U AC adapter Netværkskabel Kvikstartguide Support-cd (med brugervejledning/værktøjer) Garantibevis Stativ En hurtig oversigt BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 21 6/4/13 11:28:48 AM
Side: 2
22 Dansk BEMÆRKINGER: • USB ekstern HDD/Flashdrev: • Den trådløse router virker med de fleste USB HDD/Flashdrev (op til 2TB i størrelse), og understøtter læs-skriv adgang på FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 og NTFS. • For sikker fjernelse af USB-disken, skal du starte internetgrænseflade (http://192.168.1.1), øverst til højre på siden Network Map (Netværkskort), klik på USB-ikonet og klik herefter på Eject USB 1 (Fjern USB 1). • For at se en liste over hvilke filsystemer og hardiskpartitioner, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge http:// event.asus.com/ networks/disksupport • Netværksprinterserver: • Programmet til netværksprinteren understøttes af Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7. For at installere programmet på Mac OS, bedes du gå til USB Application (USB applikation) > Network Printer Server (Netværksprinterserver) og klik på Download Now! (Download nu!). Vælg herefter Use LPR protocol for sharing (Brug LPR-protokol til deling). • For at se en liste over printere, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge http://event.asus.com/networks/printersupport • 3G/4G USB -modem: • For at se en liste over godkendte USB-modemmer, bedes du venligst besøge: Http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport. • Routeren genstartes, hvorefter indstillingerne tages i brug. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 22 6/4/13 11:28:49 AM
Side: 3
23 Dansk Placering af din router For at opnå den bedste trådløse signaloverførsel mellem den trådløse router og netværksenhederne, som er forbundet til den, skal du søre for at: • Stil den trådløse router på et centralt sted for, at få størst trådløs dækning til netværksenhederne. • Hold enheden væk fra metalforhindringer, og væk fra direkte sollys. • Hold enheden væk fra Wi-Fi enheder, der kun kører på 802.11g eller 20MHz, 2,4GHz computerudstyr, Bluetooth enheder, trådløse telefoner, transforma- torer, kraftige motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovne, køleskab og andet industriudstyr for, at forhindre forstyrrelser eller signaltab. • For at opnå den bedste dækning foran og bagved routeren, skal du stille den i en oprejst position. • For at opnå den bedste dækning over og under routeren, skal du stille i en skrå position. • Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besøg ASUS' hjemmeside på http://www.asus.com for, at hente de seneste firmwareopdateringer. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 23 6/4/13 11:29:02 AM
Side: 4
24 Dansk Før du fortsætter 1. Træk ledningerne/kablerne ud af dit eksisterende modemsopsætning, og frigiv dem forældede IP-adresse på din computer. a: Træk stikket ud af stikkontakten, og træk stikket ud af dit kabel/ADSL mo- dem. b: Træk netværkskablet ud af dit kabel/ADSL modem. c: Genstart din computer (anbefales). Modem OFF! a b c ADVARSEL! Før du trækker ledningerne/kablerne ud, bedes du sørge for at dit kabel/ADSL modem har været slukket i mindst to minutter. Hvis dit modem har et backup-batteri, bedes du også fjerne dette. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 24 6/4/13 11:29:05 AM
Side: 5
25 Dansk Modem 1 2 3 4 2. Opsætning af dit trådløst miljø. 1: Slut den ene ende af el-ledningen til DC-IN stikket, og den anden til en stik- kontakt. 2: Hvis du bruger en netværkskabel, skal du forbinde din computer til LAN por- ten på din trådløse router. VIGTIGT! Sørg for, at WAN og LAN LED lamperne blinker. 3: Hvis du bruger en anden netværkskabel, skal du forbinde dit modem til WAN porten på din trådløse router. 4: Slut den ene ende af el-ledningen til DC-IN stikket på modemmet, og den anden til en stikkontakt. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 25 6/4/13 11:29:07 AM
Side: 6
26 Dansk b 3. Deaktiver nogle indstillinger på din computer. A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. B. IndstilTCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk. C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. BEMÆRK: For yderligere oplysninger om deaktivering af dine comput- erindstillinger, bedes du venligst se Ofte stillede spørgsmål (FAQ). 1. Konfigurer dine trådløse indstillinger via den grafiske brugergrænseflade på internettet (web GUI). a: Start din internetbrowser, såsom Internet Explorer, Firefox, Google Chrome eller Safari Kom godt i gang a WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 26 6/4/13 11:29:11 AM
Side: 7
27 Dansk c: Tildel netværksnavnet (SSID), og sikkerhedsnøglen til din 2,4GHz og 5GHz trådløse forbindelse. Klik på Apply (anvend) når du er færdig. d: Herefter vises dine internet- og trådløse indstillinger. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. e: Læs guiden vedrørende den trådløse netværksforbindelse. Klik på Finish (udfør), når du er færdig. BEMÆRK: Hvis QIS ikke starter automatisk, bedes du følge disse trin for at starte den manuelt: • Indtast http://192.168.1.1 i din internetbrowser, og kør installationsguiden til den hurtige internetopsættelse (QIS) igen. • Deaktiver proxyindstillingerne, opkaldsforbindelsen og sæt dine TCP/IP-indstillinger til at hente en IP-adresse automatisk. For yderli- gere oplysninger, bedes du venligst se Ofte stillede spørgsmål (FAQ). afsnittet, eller brug opsætningsvejledningen på support-cd'en for at få en diagnose automatisk. b: Den hurtige internetopsæting (QIS) finder automatisk din ISP-forbindelsestype, som enten kan være Dynamic IP (Dynamisk IP), PP- PoE, PPTP, L2TP eller Static IP (Statisk IP). Indtast de nødvendige oplys- ninger til din forbindelsestype. VIGTIGT! Få de nødvendige oplysninger om din internetforbindelsestype hos din internetudbyder (ISP). BEMÆRK: Den automatisk identifikation af din ISP-forbindelsestype finder sted, når du konfigurer din trådløse router for første gang, samt hvis du nulstiller routeren til den standardindstillinger. BEMÆRK: Du kan tildele et netværksnavn på op til 32 tegn. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 27 6/4/13 11:29:13 AM
Side: 8
28 Dansk Brug af AiCloud AiCloud er en cloud-app, som giver dig mulighed for at gemme, synkronisere, dele og se dine filer. Sådan bruger du AiCloud: 1. Gå på Google Play Store eller Apple Store og download og installer AiCloud- app’en fra ASUS til din smartenhed. 2. Forbind din smartenhed til dit netværk. Følg instruktionerne for at installere AiCloud. BEMÆRK: For yderligere oplysninger bedes du venligst se i brugerve- jledningen på den medfølgende cd. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 28 6/4/13 11:29:15 AM
Side: 9
29 Dansk Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Når jeg har gennemgået trinnene, er det stadig ikke muligt for mig, at åbne internetgrænsefladen (web GUI), hvor jeg kan konfigurere indstillingerne på den trådløse router. A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internetbrowseren. 2. Klik på Tools (Funktioner) > Internet options (Internetindstillinger) > Connections (Forbin- delser) fane > LAN settings (LAN indstillinger). 3. I LAN Indstillinger-vinduet, skal du fravælge Use a proxy server for your LAN (Brug en proxyserver til LAN). 4. Klik på OK når du er færdig. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 29 6/4/13 11:29:15 AM
Side: 10
30 Dansk MAC OS 1. I menubjælken, skal du klikke på Safari > Prefe- rences... (Indstillinger...) > Advanced (Avance- ret) > Change Settings... (Skift indstillinger...) fanen. 2. På listen af protokoller, skal du fravælge FTP Proxy og Web Proxy (HTTPS). 3. Klik på Apply Now (Anvend nu) når du er fær- dig. BEMÆRK: Brug hjælp-funktionen i din browser for, at se hvordan du deaktivere proxyserveren. B. IndstilTCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk. Windows® 7 1. Klik på Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Internet (Netværk og Internet) > Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter) > Manage network connections (Administrer netværksforbindelser). 2. Vælg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), og klik herefter på Properties (Egenskaber). WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 30 6/4/13 11:29:16 AM
Side: 11
31 Dansk 3. For at hente iPv4 IP-indstillingerne automatisk, skal du afkrydse Obtain an IP ad- dress automatically (Hent automatisk en IP-adresse). 4. Klik på OK når du er færdig. MAC OS 1. Klik på Apple ikonet øverst til venstre på din skærm. 2. Klik på System Preferences (Systemindstil- linger) > Network (Netværk)> Configure... (Konfigurer ...) 3. Under TCP/IP fanen, skal du vælge Using DHCP (Brug DHCP) på Configure IPv4 (Konfigurer IPv4) rullelisten. 4. Klik på Apply Now (Anvend nu) når du er fær- dig. BEMÆRK: Se hjælp og support funktionen i dit operativsystem for, at se hvordan du konfigurerer TCP/IP indstillingerne på din computer. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 31 6/4/13 11:29:17 AM
Side: 12
32 Dansk C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. D. Luk alle åbne internetbrowsere. BEMÆRK: Brug hjælp-funktionen i din browser for, at se hvordan du deaktivere opkaldsforbindelsen. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internetbrowseren. 2. Klik på Tools (Funktioner) > Internet options (Internetindstillinger) > Connections (Forbin- delser) fanen. 3. Vælg Never dial a connection (Ring aldrig til en opkaldsforbindelse). 4. Klik på OK når du er færdig. Klienten kan ikke etablere en trådløs forbindelse til routeren. Udenfor rækkevidde: • Stil routeren tættere på den trådløse klient. • Prøv at skifte kanalindstillingerne. Godkendelse: • Brug en kabelforbindelse til, at oprette forbindelse til routeren. • Tjek de trådløse sikkerhedsindstillinger. • Hold nulstillingsknappen bagpå routeren nede i mere end fem sekunder. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 32 6/4/13 11:29:18 AM
Side: 13
33 Dansk Kan ikke finde routeren: • Hold nulstillingsknappen bagpå routeren nede i mere end fem sekunder. • Tjek den trådløse adapters indstilling såsom SSID og kryptering. Kan ikke få adgang til internettet via den trådløse LAN adapter. • Flyt routeren tættere på den trådløse klient. • Tjek om den trådløse adapter er forbundet til den rigtige trådløse router. • Tjek om den trådløse kanal, som du bruger, stemmer overens med de ka- naler, der er tilgængelige i dit land/område. • Tjek krypteringsindstillingerne. • Tjek om ADSL eller Kabel-forbindelsen virker korrekt. • Prøv igen med en anden ethernet-kabel. Hvis ADSL "LINK" lyset blinker konstant eller er slukket, er internetadgang ikke mulig - routeren kan ikke etablere en forbindelse med ADSL netværket. • Sørg for, at alle dine kabler er ordentligt tilsluttet. • Træk stikket til ADSL- eller kabelmodemmet ud af stikkontakten, vent iet par minutter, og sæt det til igen. • Hvis ADSL lyset stadig blinker eller er SLUKKET, bedes du venligst kontakte din ADSL udbyder. Jeg har glemt mit netværksnavn eller sikkerhedskode. • Prøv, at opsætte kabelforbindelsen og konfigurere krypteringsindstillingerne igen. • Hold nulstillingsknappen nede i mere end fem sekunder for, at nulstille eller gendanne systemet til fabriksindstillingerne. • Fabriksindstillingerne: Brugernavn/Adgangsko- de: admin / admin IP-adresse: 192.168.1.1 SSID: ASUS WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 33 6/4/13 11:29:19 AM
Side: 14
34 Dansk Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • I brugervejledningen på support-cd'en. • Ofte stillede spørgsmål på nettet: http://support.asus.com/faq • Teknisk support: http://support-org.asus.com • Kunde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Languages Availability Taiwan 0800-093-456; 02-81439000 Traditional Chinese Mon.to Fri. 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ Canada 1-812-282-2787 English Mon. to Fri. 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon. to Fri. 9:00am-18:00 0800 880 0988 (demais localidades) WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 34 6/4/13 11:29:19 AM

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Asus RT-AC52U men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Asus RT-AC52U. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Asus RT-AC52U så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Asus RT-AC52U

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Asus RT-AC52U below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Asus
 • Product: Routere
 • Model/navn: RT-AC52U
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Finsk, Fransk, Hollandsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Græsk, Kroatisk, Russisk, Bulgarsk, Tjekkisk, Slovakisk, Polsk, Ungarer, Rumænsk, Slovenske, Tyrkisk