ROG G75VW

Asus ROG G75VW manual

ROG G75VW

Manual til Asus ROG G75VW på Dansk. Denne PDF-vejledning har 133 sider.

Table of contents

Side: 1
Notebook PC Brugervejledning Februar 2012 DA7093
Side: 2
 Notebook PC Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................... 2 Kapitel 1: Introduktion til Bærbar PC Om denne brugervejledning.......................................................................... 6 Noter for denne manual................................................................................... 6 Sikkerhedsforskrifter.......................................................................................... 7 Forberedelse af Bærbar PC............................................................................11 Kapitel 2: Kend delene Topside..................................................................................................................14 Bund ....................................................................................................................17 Højre side.............................................................................................................20 Venstre side.........................................................................................................22 Bagside..................................................................................................................24 Forside...................................................................................................................24 Kapitel 3: Kom godt i gang Strømforsyning..................................................................................................26 Brug AC Strømforsyning...............................................................................26 Brug Batteri........................................................................................................28 Vedligeholdelse af batteri............................................................................29 TÆND for din Bærbare PC.............................................................................30 Selvtest under opstart (POST).....................................................................30 Kontroller strømmen på batteriet.............................................................32 Opladning af batteri.......................................................................................33 Strømmuligheder............................................................................................34 Strømsparemodus...........................................................................................36 Pause og dvale..................................................................................................36 Termisk strømkontrol.....................................................................................38 Specielle tastaturfaciliteter............................................................................39 Farvede genvejstaster ...................................................................................39 Microsoft Window Taster..............................................................................41 Multimedie betjeningsknapper (på udvalgte modeller)..................44 Kontakter og statusindikatorer....................................................................45 Kontakter............................................................................................................45 Status indikatorer............................................................................................46
Side: 3
Notebook PC Brugervejledning  Kapitel 4: Brug din Bærbare PC Berøringsplade...................................................................................................50 Brug af berøringsplade..................................................................................51 Illustrationer for brug af berøringsplade ...............................................52 Vedligeholdelse af berøringspladen........................................................56 Automatisk deaktivering af berøringskontakt......................................56 Lagringsenheder...............................................................................................58 Optisk drev (på udvalgte modeller)..........................................................58 Læser til Flash hukommelseskort..............................................................62 Harddisk drev....................................................................................................63 Hukommelse (RAM)........................................................................................66 Rengøring af ventilationsfilterne.................................................................68 Fjernelse af filterne.........................................................................................68 Tilslutninger........................................................................................................69 Netværksforbindelse......................................................................................69 Trådløs LAN forbindelse................................................................................71 Windows trådløs netværksforbindelse....................................................73 Bluetooth trådløse forbindelse (på udvalgte modeller)....................75 Appendiks Supplerende tilbehør....................................................................................A-2 Supplerende forbindelser..........................................................................A-2 Styresystem og software..............................................................................A-3 System BIOS instillinger..............................................................................A-4 Almindelige problemer og deres løsninger......................................A-10 Genskabelse af notebook pc’en.............................................................. A-16 Brug af genopretningspartition ...........................................................A-16 Sådan bruges genopretnings-dvd'en (på udvalgte modeller)..A-17 Oprette et RAID-sæt.................................................................................... A-20 RAID-definitioner........................................................................................A-20 Indstille RAID i BIOS...................................................................................A-20 Oprette RAID-volumenet.........................................................................A-21 Intel® Rapid Start-teknologi..................................................................... A-25 DVD-ROM drev information..................................................................... A-33
Side: 4
 Notebook PC Brugervejledning Blu-ray ROM-drevoplysninger (på udvalgte modeller).................. A-35 Overholdelse indbygget modem........................................................... A-36 Deklarationer og sikkerhedserklæring................................................. A-40 Federal communications commission erklæring...........................A-40 FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement.............A-41 Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC)........A-41 CE mærkning advarsel..............................................................................A-42 IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering........A-42 Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner...........................A-43 Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig........................A-43 UL sikkerhedsnoter....................................................................................A-45 Krav til strømsikkerhed.............................................................................A-46 TV Tuner meddelelser...............................................................................A-46 REACH ........................................................................................................A-46 Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier)..............A-47 Sikkerhedsinformation for optisk drev...............................................A-48 Information om lasersikkerhed.............................................................A-48 Advarsel om service...................................................................................A-48 CDRH Regulativer.......................................................................................A-48 Macrovision Corporation produktnote..............................................A-49 CTR 21 godkendelse(til bærbar computer med indbygget modem)..........A-50 Miljømærke - den europæiske union .................................................A-52 ENERGY STAR overholdende produkt.................................................A-52 Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring ......................................................................................................A-53 ASUS Genbrug / Returservice................................................................A-53 Ophavsret Information............................................................................... A-54 Ansvarsbegrænsning.................................................................................. A-55 Service og støtte........................................................................................... A-55
Side: 5
1 Kapitel 1: Introduktion til Bærbar PC
Side: 6
 Notebook PC Brugervejledning Om denne brugervejledning Du læser brugervejledningen til en bærbar PC. Denne brugervejledning leverer information om de forskellige komponenter i bærbar PC og, hvordan man bruger dem. Det følgende er hovedafsnit i denne brugervejledning: 1. Introduktion til Bærbar PC Introducerer dig til Bærbar PC og denne brugervejledning. 2. Kend delene Giver dig information om Bærbar PC komponenter. 3. Kom godt i gang Giver dig information om at komme i gang med Bærbar PC. 4. Brug af Bærbar PC Giver dig information om brugen af Bærbar PC’s komponenter. 5. Appendiks Introducerer dig til ekstra tilbehør og giver yderligere information. Noter for denne manual Nogle få noter og advarsler skrevet med fed skift bliver brugt hele vejen igennem denne manual, som du skal være opmærksom på, for at kunne fuldføre bestemte opgaver sikkert og fuldstændigt. Disse noter har forskellig grader af betydning, som beskrevet nedenfor: ADVARSEL! Vigtig information, som skal følges for sikker betjening. IMPORTANT! Vital information that must be followed to prevent damage to data, components, or persons. TIP: Tips og nyttig information for at fuldføre opgaver. NOTE: Tips og information for specielle situationer. Det medfølgende styresystem og programmerne afviger fra model til model og fra område til område. Der kan være forskelle mellem din bærbare pc og billederne i denne brugervejledning. Gå ud fra, at din bærbare pc er rigtig.
Side: 7
Notebook PC Brugervejledning  Sikkerhedsforskrifter De følgende sikkerhedsforskrifter vil forøge levetiden for Bærbar PC. Følg alle forholdsregler og instruktioner. Undtaget som beskrevet i denne manual, overlad al service til kvalificeret personale. Advarsel vedrørende batterisikkerhed: Kast IKKE ikke batteriet på åben ild. Kortslut IKKE kontakterne. Skil IKKE batteriet ad. For at undgå ubehag eller skade på grund af varmeudvikling, må bærbare PC IKKE anbringes på dit skød eller andre steder på kroppen. Udsæt den IKKE for snavsede eller støvede omgivelser. Brug den IKKE under gas lækager. Udsæt den IKKE for stærke magnetiske eller elektriske felter. Udsæt den IKKE for eller tæt ved væsker, regn eller fugt. Brug IKKE et modem under en elektrisk storm. Berør og tryk IKKE på skærmpanelet. Placer den ikke sammen med små genstande, som kan ridse eller komme ind i den bærbare PC. PLACER DEN IKKE på ujævne eller ustabile overflader. Indlever til service hvis kabinettet er blevet beskadiget. Placer eller tab IKKE objekter på overfladen og prop ikke fremmedlegemer ind i den bærbare PC. Frakobl AC strømmen og fjern batteripakkerne før rengøring. Aftør din Bærbar PC med en ren cellulose svamp, eller et vaskeskind fugtet med en opløsning af ikke-ætsende sæbe og nogle få dråber varmt vand og fjern ekstra fugtighed med en tør klud.
Side: 8
 Notebook PC Brugervejledning SIKKER TEMPERATURER: Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem 5°C (41°F) og 35 °C (95 °F). Tildæk IKKE en tændt Notebook PC med noget, der reducerer luftcirkulationen, f.eks. en bæretaske. Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter. Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald. El-tilførsel: Tjek på mærkaten i bunden af Notebook PC, at din adapter passer med el- tilførslen. Forkert anbringelse af batteri kan medføre eksplosion og skade notebook pc’en. Brug IKKE ødelagte netledninger, tilbehør eller andre perifere enheder. Brug IKKE stærke opløsningsmidler, som fortynder, benzen eller andre kemikalier på eller tæt på overfladerne.
Side: 9
Notebook PC Brugervejledning  Lydtryk-advarsel Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høreskade eller -tab. Bemærk venligst, at hvis lydstyrkekontrollen og equalizeren indstilles over midterpositionen, øges øre- og hovedtelefonernes udgangsspænding og dermed også lydstyrkeniveauet. DC ventilatoradvarsel Advarsel: Bemærk venligst, at DC ventilatoren er en del, der bevæger sig, og derfor kan være farlig. Hold dig på afstand af roterende ventilatorblade. Adapter-information Indgangsspænding: 100–240V AC Indgangsfrekvens: 50–60Hz Rating udgangsstrøm: 9.5A (180W)/ 7.7A (150W) Rating udgangsspænding: 19Vdc eller 19,5Vdc Forholdsregler under transport For at forberede din Bærbare PC for transport, skal du SLUKKE for den og fjerne alt ekstra tilbehør for at forhindre skader på stikkene. Harddiskens læsehoved trækker sig væk, når der SLUKKES for strømmen for at forhindre ridser på harddiskens overflade under transport. Derfor må du ikke transportere din Bærbare PC, mens den stadig er TÆNDT. Luk skærmpanelet og kontroller, at det er lukket sikkert for at beskytte tastaturet og skærmen. VIGTIGT! Overfladen bliver hurtig falmet, hvis den ikke behandles ordentligt. Vær forsigtig ikke at gnubbe eller ridse din Bærbare PC’s overflade, når du transporterer din Bærbare PC.
Side: 10
10 Notebook PC Brugervejledning Beskyttelse af din Bærbar PC Du kan købe en bæretakse (ekstraudstyr), som beskytter mod snavs, vand, stød og ridser. Opladning af batterier Hvis du ønsker at bruge batteristrøm, skal du forvisse dig om, at du har opladet batteripakken fuldt sammen med eventuelle ekstra batteripakker, før du tager på lange rejser. Husk at strømforsyningen oplader batteripakken så længe den er tilsluttet til computeren og en AC strømkilde. Tænk på at det tager meget længere tid at oplade en batteripakke, når du bruger din ASUS Bærbare PC. Forholdsregler i fly Kontakt dit luftfartsselskab hvis du ønsker at anvende din Bærbare PC på flyet. De fleste luftfartsselskaber vil have restriktioner for brug af elektroniske apparater. De fleste luftfartsselskaber vil kun tillade brug af elektronik imellem og ikke under letning og landing. VIGTIGT! Der findes tre hovedtyper at sikkerhedsudstyr i lufthavne: Røntgenmaskiner (bruges til ting der er placeret på et rullende bånd), magnetiske detektorer (bruges på folk, der vandrer igennem sikkerhedskontrollen), magnetiske wands (håndholdt udstyr, der bruges på mennesker og individuelle ting). Du kan sende din Bærbare PC og disketter gennem lufthavnenes røntgenmaskiner. Imidlertid kan det ikke anbefales, at du sender din Bærbare PC eller disketter gennem lufthavnens magnetiske detektorer, eller udsætter dem for magnetiske udstråling.
Side: 11
Notebook PC Brugervejledning 11 Forberedelse af Bærbar PC Dette er kun hurtige instruktioner for brug af din Bærbare PC. Installation af batteripakke Forbind AC strømforsyningen 2 1 HDMI 1 3 110V-220V 2 1. Sørg for, at benene på batteriet passer med kontakterne i batterikammeret. 2. Tryk battereriet nedad og ind i batterikammeret. Batteriet klikker automatisk sig selv på plads.
Side: 12
12 Notebook PC Brugervejledning Åbning af LCD skærmpanelet 1. Løft forsigtigt skærmpanelet op med tommelfingeren. 2. Vip forsigtigt skærmpanelet forlæns eller baglæns for at opnå en behagelig synsvinkel. Sådan tændes der for strømmen 1. Tryk og giv slip på strømknappen, som findes under LCD skærmpanelet. 2. Brug [Fn]+[F5] eller [Fn]+[F6] til at indstille LCD lysstyrken.
Side: 13
14 Notebook PC Brugervejledning Topside Tastaturets udformning afhænger af område. esc f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 pause prt sc sysrq delete backspace home home num lK scr lK pgup pgup pgdn pgdn enter enter shift shift ctrl alt ctrl fn alt end end insert delete insert break 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 tab caps lock 1 2 3 5 8 9 7 6 4
Side: 14
Notebook PC Brugervejledning 15 ������������������ ���������������������� 3D Vision IR stik ���������������������� (på udvalgte modeller) 3D Vision IR port sender 3D Vision signaler til 3D briller, når du spiller et 3D videospil, eller ser film i 3D. Kamera Det indbyggede kamera tillader fotografering og videooptagelse. Kan bruges til videokonferencer og andre interaktive anvendelser. Mikrofon (Indbygget) Den indbyggede mono mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeoptagelser, eller simple lydoptagelser. Kameraindikator Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera anvendes. Skærm Funktionerne for skærmpanelet er de samme som for en stationær computer. Din Bærbare PC bruger en aktiv matrix TFT LCD, som giver et fortræffeligt billede, som det der findes på en stationær skærm. Til forskel fra stationære skærme, producerer LCD paneler ikke nogen stråling eller flimmer, så de er mere behagelige for øjnene. Brug en blød klud uden kemikalier (brug almindelig vand hvis det er nødvendig) for at rense skærmen. Strømkontakt Strømkontakten bruges til at TÆNDE og SLUKKE for den bærbare computer og til genopretning fra STD. Tryk én gang for at TÆNDE og én gang for at SLUKKE den bærbare. Strømkontakten virker kun, når skærmen er åbnet. 1 2 3 4 5 6
Side: 15
16 Notebook PC Brugervejledning ����������������� ���������������� 3D funktionsknap (på 3D modeller) Skifter mellem aktivering af 3D og 2D funktionerne. Denne funktion er kun til rådighed, når du spiller 3D videospil eller ser film i 3D. Power4Gear tast ��������������������� (på ikke-3D modeller) I Windows styresystemet fungerer denne tast som Power4Gear hybridtast. Knappen skifter enegibesparelse mellem forskellige energisparetilstande. Energisparetilstandene styrer mange sider af Notebook PC’en for at maksimere ydelse i forhold til batteritid. Når strømadapteren tilsluttes eller fjernes,skifter systemet automatisk mellem AC tilstand og batteritilstand. Den valgte tilstand ses på skærmen. Tastatur Tastaturet i fuld størrelse indeholder taster med en komfortabel nedtrykning (dybde med hvilken tasterne kan trykkes ned) og håndledsstøtte for begge hænder. To Windows funktionstaster findes tilgængelig for at hjælpe med let navigation i Windows styresystem. Berøringsfelt og knapper Berøringsfeltet med dens knapper er et pegeredskab, der leverer de samme funktioner, som en desktop mus. En software kontrolleret scrolle funktion er tilgængelig efter opsætning af den medfølgende berøringsplade for bekvem Windows eller Web integration. 7 8 9
Side: 16
Notebook PC Brugervejledning 17 Bund Bunden kan variere afhængigt af model. Batterienhedens størrelse afhænger af model. ADVARSEL! Notebook PC's bund kan blive meget varm. Vær forsigtig med Notebook PC, når den er tændt eller lige har været tændt. Det er normalt med høje temperaturer under opladning eller arbejde. Brug den ikke på bløde overflader såsom senge eller sofaer, der kan blokere ventilationsåbningerne. FOR AT UNDGÅ PERSONSKADE PÅ GRUND AF VARMEN, MÅ DU IKKE ANBRINGE NOTEBOOK PC I SKØDET ELLER ANDRE STEDER PÅ KROPPEN. 1 2 3 3 4 5 6
Side: 17
18 Notebook PC Brugervejledning Batteripakke Batterienheden oplades automatisk, når Notebook PC forbindes til AC strømkilde, og fortsætter med at forsyne Bærbare PC med strøm, når AC strøm ikke er forbundet. Det tillader brug, når du flytter dig midlertidig imellem lokaliteter. Levetiden for batterierne varierer med brugstiden og af specifikationerne for denne Bærbare PC. Batterienheden kan ikke skilles ad. Den skal anskaffes som en enhed. Batterilås - Fjeder Den fjederbelastede batterilås bliver brugt til at holde batteriet sikkert på plads. Når batteriet er indsat, vil den låse automatisk. For at fjerne batteripakken, skal denne fjederlås holdes i ulåst position. Køleblæsere Køleblæserne trækker luft ind i Notebook PC'en for at holde temperaturen nede i systemet under drift. Subwoofer Subwooferen giver lavfrekvente lyde og dermed en dybere og bedre baslyd. Få den dramatiske boom-oplevelse, når du spiller PC-spil eller ser film på Notebook PC'en. 1 2 3 4
Side: 18
Notebook PC Brugervejledning 19 Rum til hukommelse (RAM) Rummet til hukommelse leverer udvidelsesmuligheder for yderligere hukommelse. Yderligere hukommelse vil forøge præstationerne for programmerne ved at reducere adgangen til harddisken. BIOS’en opdager den størrelse hukommelse, der findes i systemet og konfigurerer CMOS i overensstemmelse hermed, under POST (Opstart) processen. Der er ikke behov for hardware eller software (inklusive BIOS) opsætning efter at hukommelsen er installeret. Besøg et autoriseret service center eller forhandler for information om opgradering af hukommelse på din Bærbare PC. Køb kun udvidelsesmoduler fra en autoriseret forhandler af denne Bærbare PC for at sikre maksimum kompatibilitet og levetid. Rum til harddisk Hardisken er sikret i dette rum. Kontakt et autoriseret servicecenter eller en autoriseret forhandler for oplysninger vedrørende opdatering af harddiskdrev for din Bærbare PC. For at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed skal du kun købe harddiskdrev hos autoriserede Bærbare PC forhandlere. 5 6
Side: 19
20 Notebook PC Brugervejledning Højre side USB Port (3.0) Universal Serial Bus er kompatibel med USB 3.0, 2.0, eller USB 1.1 enheder, såsom tastatur, pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere, der er forbundet i serie på op til 4.8GBits/sek. (USB 3.0), 480MBits/sek. (USB 2.0) og 12MBits/sek. (USB 1.1). Med USB kan mange enheder køre samtidigt på en enkelt computer med perifere enheder fungerende som ekstra tilslutningssteder og knudepunkter. USB understøtter hot-swapping af enheder, sådan at de fleste perifere enheder kan forbindes eller frakobles uden at genstarte computeren. USB Charger+ (Opladning+) Muliggør opladning af dine mobiltelefoner og digitale lydafspillere, lydafspillere, mens din Notebook PC sover, er i dvaletilstand eller er lukket ned. USB Port (3.0) Mini DisplayPort/ Thunderbolt Port (afhænger af modellen) Dette 20-bens stik bruges enten som en Mini DisplayPort (mDP) eller en Thunderbolt-port, afhængig af modellen. mDP-stikket er en kompakt version af det din digitale DisplayPort audio-visuelle grænseflade, som understøtter visuelle enheder med VGA, DVI og HDMI-stik. Thunderbolt er baseret på Mini DisplayPort, og inkluderer PCI Express- veje til mellemforbindelser, såsom USB. 1 2 HDMI 1 2 3 4 5 6 7 3
Side: 20
Notebook PC Brugervejledning 21 5 6 4 HDMI HDMI port HDMI (“High-Definition Multimedia Interface”) er et ukomprimeret, fuld-digitalt lyd/video-interface mellem en hvilken som helst lyd/video-kilde som f.eks. en dekoder, dvd-afspiller, A/V-modtager og lyd- og/eller videoskærm såsom digitalt TV (DTV). Den understøtter standard-, forbedret og højopløsningsvideo samt flerkanals digital lyd med et enkelt kabel. Det overfører alle ATSC HDTV standarder og understøtter 8-kanals digital lyd og sparer båndbredde med henblik på fremtidige forbedringer og krav. LAN Port RJ-45 LAN port med 8 ben er større end RJ-11 modemport og understøtter et standard ethernetkabel for forbindelse til et lokalt netværk. Det indbyggede stik tillader bekvem brug uden yderligere adaptere. Skærm Udgang Den 15 bens D-sub skærmport understøtter en standard VGA-kompatibel enhed, såsom en skærm eller projektor for at tillade syn på en stor ekstern skærm. Strøm (DC) indgang Den medfølgende strømforsyning konverterer AC strøm til DC strøm til brug i dette stik. Strøm der leveres gennem dette stik leverer strøm til din Bærbare PC og oplader det interne batteri. For at forhindre skader på din Bærbare PC og batteripakke, skal du altid bruge den medfølgende strømforsyning. KAN BLIVE MEGET VARM, NÅR DEN ER I BRUG. TILDÆK IKKE ADAPTEREN OG HOLD DEN VÆK FRA KROPPEN. 7
Side: 21
22 Notebook PC Brugervejledning Venstre side USB Port (3.0) Optisk drev Din Bærbare PC kommer i forskellige modeller med forskellige optiske drev. Det optiske drev i din Bærbare PC kan understøtte compact discs (CD) og/eller digital video diske (DVD) og kan have brænderkapacitet (R), eller genbrændingskapacitet (RW). Se markedsføring specifikationerne for detaljer på hver model. Indikator for optisk drev aktivitet Indikatoren for optisk drev aktivitet lyser, når der overføres data via det optiske diskdrev. Indikatoren lyser i forhold til mængden af de overførte data. Elektronisk udløsning af optisk drev Det optiske drev har en elektronisk åbningsknap til at åbne skuffen. Du kan også åbne den optiske drevbakke fra en hvilken som helst software-afspiller eller ved at højreklikke på det optiske drev i Windows“Computer”og vælge Eject. 1 2 3 8 7 3 2 1 4 5 6 4
Side: 22
Notebook PC Brugervejledning 23 5 6 7 8 Nødudløsning af optisk drev Nødudløsningen bliver brugt til at åbne det optiske drev i de tilfælde hvor den elektroniske åbning ikke fungerer. Brug ikke nødudløsningen i stedet for den elektroniske udløsning. Slot til flashhukommelse Normalt skal en ekstern kortskriver anskaffes særskilt for at kunne bruge lagerkort fra f.eks. digitale kameraer, MP3- afspillere, mobiltelefoner og PDA’er. Denne Notebook PC har imidlertid en indbygget, højhastigheds-kortlæser, der, som anført senere i brugsanvisningen, kan læse fra - og skrive til - mange flash-kort. Stik til mikrofon indgang Mono mikrofon stiklet (1/8 tomme) kan bruges til at forbinde en ekstern mikrofon, eller for signaler fra audioanlæg. Brugen af dette stik afbryder automatisk den indbyggede mikrofon. Brug denne facilitet til videokonferencer, stemmeoptagelse, eller simple lydoptagelser. Udgangsstik til hovedtelefoner Stereo hovedtelefonstikket (1/8 tomme) bruges til at forbinde Bærbare PC audioudgangssignal til forstærker og højtalere eller hovedtelefoner. Brugen af dette stik afbryder automatisk de indbyggede højtalere.
Side: 23
24 Notebook PC Brugervejledning Bagside Lufthuller Lufthullerne tillader kold luft at komme ind i og varm luft at komme ud af din Bærbare PC. Forvis dig om at papir, bøger, tøj, kabler eller andre objekter ikke blokerer nogen af lufthullerne, ellers kan der ske overophedning af din Bærbare PC. 1 Forside Status indikatorer Statusindikatorerne repræsenterer forskellige hardware/ software tilstande. 1 1 1
Side: 24
26 Notebook PC Brugervejledning Strømforsyning Brug AC Strømforsyning Strømforsyningen på din Bærbare PC består af to dele, strømforsyningen og batterisystemet. Strømforsyningen konverterer AC strøm fra en stikkontakt til DC strøm, der kræves af din Bærbare PC. Din Bærbare PC leveres med en universel AC-DC adapter. Dette betyder, at du kan forbinde netledningen til enhver 100V-120V, såvel som 220V-240V stikkontakt, uden brug af indstillingskontakter eller brug af strømkonvertere. Forskellige lande kan kræve, at der anvendes en adapter til at forbinde US-standard netledning til en anderledes standard. De fleste hoteller vil levere universelle stik for at understøtte forskellige netledninger, såvel som spændinger. Det er altid bedst at spørge en erfaren rejsende om AC spændinger, når der medtages strømadaptere til et andet land. Du kan købe rejse kit for din Bærbare PC, der indeholder adaptere til strømforsyning og modem til næsten ethvert land. ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, før DC stikket er forbundet til notetbook-pc’en. Hvis du gør det, vil det skade AC-DC adapteren. Strømindgangens placering er forskellig fra model til model. Se det forrige afsnit for at lokalisere LAN stikket. HDMI 1 3 110V-220V 2
Side: 25
Notebook PC Brugervejledning 27 VIGTIGT! Der kan ske skader, hvis du bruger en anden adapter til strømforsyning til din Bærbare PC, eller bruger adapteren til din Bærbare PC til at forsyne andre elektriske enheder. Hvis der kommer røg, brændt lugt, eller ekstrem varme, fra AC-DC adapteren, søges service. Søg service, hvis du har mistanke om en fejlbehæftet AC-DC adapter. Du kan beskadige både din batteripakke og din Bærbare PC, med en fejlbehæftet AC-DC adapter. Denne Bærbare PC kan blive leveret med enten to eller tre bens stikprop, afhængig af landet. Hvis der medfølger en tre benet stikprop, skal du anvende en jordet AC stikkontakt, eller bruge en ordentlig jordet adapter for at sikre sikker drift af din Bærbare PC. ADVARSEL! ADAPTEREN KAN BLIVE MEGET VARM UNDER BRUGEN. DEN MÅ IKKE TILDÆKKES, OG HOLD DEN VÆK FRA KROPPEN. Når notebook-pc’en ikke bruges, skal du, for at minimere strømforbruget, frakoble el-adapteren eller afbryde stikkontakten.
Side: 26
28 Notebook PC Brugervejledning VIGTIGT! Forsøg aldrig på at fjerne batteripakken når din Bærbare PC er TÆNDT, eftersom dette kan resultere i tab af data. Anbringelse af batterienheden: Brug Batteri Din Bærbare PC er designet til at arbejde med en udtagelig batteripakke. Batteripakken består af et sæt battericeller, der er sammenkoblet. En fuldt opladet batteripakke vil levere adskillige timers levetid for batterierne, som kan udvides yderligere ved at bruge strømsparefunktionen, gennem BIOS opsætningen. Yderligere batteripakker er ekstraudstyr, og kan købes separat gennem en Bærbar PC forhandler. Installation og udtagelse af batteripakken Din Bærbare PC kan have eller har måske ikke installeret dens batteripakke. Hvis din Bærbare PC ikke har batteripakken installeret, bruges følgende procedure til at installere batteripakken. 2 1
Side: 27
Notebook PC Brugervejledning 29 VIGTIGT! Brug kun batteripakker og strømforsyninger, der følger med denne Bærbare PC, eller som er specielt godkendt af fabrikanten eller forhandler til brug med denne model, ellers kan der ske skader på din Bærbare PC. Fjernelse af batterienheden: ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn må du IKKE kaste batteriet på åben ild, kortslutte kontakterne eller skille batteriet ad. Hvis batterienheden ikke fungerer korrekt, eller den er blevet beskadiget på grund af stød, skal du slukke for Notebook PC og kontakte et autoriseret servicecenter. Vedligeholdelse af batteri Din Bærbare PC batteripakke har, ligesom alle andre opladelige batterier, en grænse for hvor mange gange, det kan oplades. Batterienhedens levetid afhænger af omgivelsernes temperatur, fugtighed samt, hvordan du bruger din Notebook PC. Det er et ideal, hvis batteriet bliver brugt i temperaturområder mellem 5°C og 35°C (41 °F og 95 °F). Du skal også være opmærksom på, at den interne temperatur i din Bærbare PC er højere end omgivelsestemperaturen. Enhver temperatur over eller under dette område vil forkorte levetiden for batteriet. Men i alle tilfælde vil batteriets levetid i længden blive nedsat og en ny batteripakke skal købes fra en autoriseret forhandler til din Bærbare PC. Fordi batterier også har en levetid på hylden, anbefales det ikke at købe ekstra til opbevaring. 1 2
Side: 28
30 Notebook PC Brugervejledning VIGTIGT! For at beskytte harddiskene skal du altid vente mindst 5 sekunder efter, at du har SLUKKET din Bærbare PC, før du tænder den igen. ADVARSEL! Transporter eller tildæk IKKE en tændt Notebook PC i eller med noget, der reducerer luftcirkulationen - f.eks. en bærepose. Før opstart, blinker skærmen, når strømmen slås TIL. Dette er en del af din Bærbare PC testrutine, og er ikke et problem med skærmen. TÆND for din Bærbare PC Opstartsmeddelelsen for din Bærbare PC vises på skærmen, når du TÆNDER for den. Hvis nødvendig, kan du justere lysstyrken ved brug af genvejstasterne. Hvis du har brug for at køre BIOS opsætning, eller modificere systemkonfigurationen, tryk på [F2] under opstartsprocessen for at komme ind i BIOS opsætningen. Hvis du trykker på [Tab] under splashskærmen, kan du se standard opstartsinformation såsom BIOS version. Tryk på [ESC] og du vil blive præsenteret for en opstartsmenu med valg, for at starte op fra dine tilgængelige diske. Selvtest under opstart (POST) Når du TÆNDER for din Bærbare PC, vil den først køre igennem en serie af software-kontrolleret diagnostiske tests, der kaldes Power-On-Self Test (POST). Den software, der kontrollerer POST, er installeret som en permanent del af din Bærbare PC’s arkitektur. POST inkluderer en samling af din Bærbare PC hardware konfiguration, som bruges til at udføre en diagnostisk kontrol af systemet. Denne samling bliver skabt ved brug af BIOS’ens opsætningsprogram. Hvis POST opdager en forskel mellem denne samling og den eksisterende hardware, vil den vise en meddelelse på skærmen, der beder dig om at korrigere konflikten ved at køre BIOS opsætningsprogrammet. I de fleste tilfælde vil samlingen være korrekt, når du modtager din Bærbare PC. Når denne test er udført, kan du få en meddelelse, der siger“Ingen operativsystem”, hvis der ikke er installeret et operativsystem på harddisken. Dette indikerer, at harddisken er korrekt detekteret og klar til installation af det nye operativsystem.
Side: 29
Notebook PC Brugervejledning 31 VIGTIGT! Hvis der stadig optræder advarsler under opstartsprocessen, efter kørsel af software disk hjælpeprogrammet, skal du tage din Bærbare PC ind til service. Fortsat brug kan resultere i tab af data. Self Monitoring and Reporting Technology S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollerer harddisken under POST og giver en advarselsmeddelelse, hvis harddisken kræver service. Hvis der gives en kritisk harddisk advarsel under opstart, tag øjeblikkeligt en backup af dine data og kør Windows diskkontrolprogram. Window’s diskkontrolprogram udføres på følgende måde: Klik på Start > vælg Computer > højreklik på harddiskdrev-ikon > vælg Egenskaber > klik på Værktøj fanen > klik på Tjek Nu > klik på Start. Du kan også klikke på“Scan ...sektorer”for at opnå en mere effektiv scanning og reparation, men processen er langsommere.
Side: 30
32 Notebook PC Brugervejledning Du advares om svagt batteri. Hvis du ignorerer advarslen, går Notebook PC til slut i suspensionstilstand (Windows standard bruger STR). De her viste skærmfangster er kun eksempler og er ikke nødvendigvis, hvad du ser på dit system. Kontroller strømmen på batteriet Batterisystemet implementerer den smarte batteri standard i Windows miljøet, som tillader batteriet til nøjagtigt at rapportere den procentvise mængde opladning, der er tilbage i batteriet. Et fuldt opladet batteripakke leverer nogle få timers arbejdsstrøm til din Bærbare PC. Men det faktiske antal varierer afhængig af, hvordan du bruger strømsparefunktionen, din generelle arbejdsmåde, CPU, systemets hukommelsesstørrelse og størrelsen på skærmen. Markør over batteri-ikonen uden el-adapter Markør over batteri-ikonen med el- adapter Højreklik på batteri-ikonen Venstreklik på batteri-ikonen ADVARSEL! Suspend-to-RAM (STR) varer ikke længe, når batteriets strømmængde er lav. Suspend-to-Disk (STD) er ikke det samme som SLUKKET. STD kræver en lille mængde strøm og vil ikke fungere, hvis der ikke er strøm tilgængelig på grund af fuldstændig afladning, eller ingen strømforsyning (fx. hvis både strømforsyningen og batteripakken fjernes).
Side: 31
Notebook PC Brugervejledning 33 ADVARSEL! Batterienheden må ikke forblive uopladet. Den aflader hen over tiden. Hvis batterienheden ikke bruges, skal den genoplades hver tredie måned for at vedligeholde opladningsevnen. I modsat fald kan den ikke oplades i fremtiden. Batteriet standser opladningen, hvis temperaturen er for høj, eller hvis batteriets spænding er for høj. Opladning af batteri Før du kan bruge din Bærbare PC på farten, er du nødt til at oplade batteriet. Batteripakken begynder at blive opladet, så snart din Bærbare PC bliver forbundet til en ekstern strømkilde ved brug af strømforsyningen. Oplad batteripakken fuldt, før du bruger den første gang. En ny batteripakke skal oplades fuldstændigt, før din Bærbare PC frakobles den eksterne strømkilde. Det tager nogle få timer for en fuld opladning af batteriet, når din Bærbare PC er SLUKKET og kan tage dobbelt så lang tid, når din Bærbare PC er TÆNDT. Batterilyset SLUKKES, når batteriet er fuldt opladet. Batteriet begynder at lade op, når der er mindre end 95 % af styrken tilbage på batteriet. Det forebygger, at batteriet oplades for ofte. En reduktion af opladningscyklusserne er med til at forlænge batteriets levetid.
Side: 32
34 Notebook PC Brugervejledning VIGTIGT! For at beskytte harddiskene, skal du altid vente mindst 5 sekunder efter, at du har SLUKKET din Bærbare PC, før du tænder den igen. Strømmuligheder Tænd/sluk-kontakten tænder og slukker for Notebook PC eller stiller den i pause/ dvaletilstand. Kontaktens funktion kan individualiseres via Windows Kontrolpanel > El-funktioner > Systemindstillinger. Med hensyn til andre muligheder såsom“Kontaktbruger, Genstart, Pause eller Luk Ned", skal du klikke på pilen ved siden af låseikonen. Restart eller Genstart Efter at have lavet forandringer i dit operativsystem, kan du blive bedt om at genstarte systemet. Nogle installationsprocesser vil vise en dialog boks, der tillader genstart. Genstart systemet manuelt ved at vælge Genstart.
Side: 33
Notebook PC Brugervejledning 35 Nødstop Hvis styresystemet ikke kan slå korrekt fra eller genstarte, er der en yderligere måde, du kan lukke din notebook-pc ned på: • Hold afbryderknappen over 4 sekunder. VIGTIGT! Brug ikke nedlukningsknappen, mens der skrives data; hvis du gør det kan det resultere i tab af data, eller destruktion af data.
Side: 34
36 Notebook PC Brugervejledning Pause og dvale Energispare-indstillinger findes i Windows > Kontrolpanel > Strømmuligheder. I Systemindstillinger kan du definere“Pause/dvale”eller“Luk” til at slukke for skærmen eller til at trykke på strømkontakten. Ved at slukke for bestemte komponenter, sparer“Pause”og “Dvale”strøm, når Notebook PC ikke bruges. Når du genoptager arbejdet, vil din sidste status (så som et dokument scrollet halvvejs ned eller e-mail indtastet halvt, se ud som om, du aldrig havde forladt dem.“Luk ned”vil lukke alle programmer og spørge, om du ønsker at gemme dit arbejde, hvis det ikke er gemt. Strømsparemodus Din Bærbare PC har et antal af automatiske eller justerbare strømspare features, som du kan bruge til at maksimere batterilevetiden og sænke Total Cost of Ownership (TCO). Du kan kontrollere nogle af de features gennem strømmenuen i BIOS Indstilling. ACPI strømspare indstillinger gøres gennem operativsystemet. Strømbesparelse er designet til at spare så meget elektricitet som mulig ved at putte komponenterne i lavere strømforbrugsmodus, så ofte som det er muligt, men også til at tillade fuld operation, når det er nødvendig.
Side: 35
Notebook PC Brugervejledning 37 “Pause”er det samme som Suspend-to-RAM (STR). Denne funktion gemmer dine aktuelle data og status i RAM mens mange komponenter bliver SLUKKET. Fordi RAM er flygtig, kræves der strøm at holde (opdatere) data. Se denne funktion ved at klikke på Windows og på pilen ved siden af låseikonen. Du kan også bruge tastaturgenvejen [Fn F1] til at aktivere denne tilstand. Genopret ved at trykke på en hvilken som helst tastaturknap undtagen [Fn] (BEMÆRK: Strømindikatoren blinker i denne tilstand). “Dvale” er det samme som Suspend-to-Disk (STD) og gemmer dine aktuelle data og status på harddisken. Ved at gøre dette, behøver RAM ikke at blive opdateret periodisk og strømforbruget nedsættes betragtelig, men er ikke komplet elimineret på grund af bestemte opvågningkomponenter som LAN behøver at forsynes med strøm.“Dvale”sparer mere strøm sammenlignet med“Pause”. Se denne funktion ved at klikke på Windows og på pilen ved siden af låseikonen. Genopret ved at trykke på strømknappen (BEMÆRK: Strømindikatoren er slukket i denne tilstand).
Side: 36
38 Notebook PC Brugervejledning Termisk strømkontrol Der findes tre strømsparemodus til at kontrollere din Bærbare PC termiske status. Disse strømsparemodus kan ikke konfigureres af brugeren, og du skal kende dem i det tilfælde, hvor din Bærbare PC går ind i disse statusser. De følgende temperaturer repræsenterer chassistemperaturen (ikke CPU). • Ventilatoren TÆNDES for aktiv køling, når temperaturen når den sikre øverste grænse. • CPU’en nedsætter hastigheden for passiv køling, når temperaturen overskrider en sikker øverste grænse. • Systemet lukker ned for kritisk afkøling, når temperaturen overskrid- er den maksimale sikre øverste grænse.
Side: 37
Notebook PC Brugervejledning 39 Placeringen af de farvede taster på funktionstasterne kan variere afhængig af modellen, men funktionerne er de samme. Følg ikonerne i stedet for funktionstasterne. Specielle tastaturfaciliteter Farvede genvejstaster Det følgende definerer de farvede genvejstaster på tastaturet på din Bærbare PC. De farvede kommandoer kan du kun få adgang til ved først at trykke og holde funktiontasten nede, mens du trykker på tasten med den farvede kommando. fn f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 “ZZ ”Ikon (F1): Placer din Bærbare PC i dvalemodus (enten Save-to-RAM eller Save-to-Disk, afhængig af indstillingen af dvaleknappen i opsætningen af strømsparefunktionen). fn f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 Radio Tower (F2): Kun trådløse modeller: Skifter det interne LAN eller Bluetooth (på udvalgte modeller) TIL eller FRA med en skærmmeddelelse. Når den er aktiveret, vil den tilsvarende LED for trådløs lyse op. Indstilling af Windows er nødvendig for at bruge trådløst LAN eller Bluetooth. fn f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 Reducer lyset på tastaturet ikonet (F3): Reducer lysstyrken på tastaturet. fn f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 Øg lyset på tastaturet ikonet (F4): Øger lysstyrken på tastaturet. fn f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 Solnedgang-ikon (F5): Nedsætter lysstyrken på skærmen. fn f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 Solopgang-ikon (F6): Forøger lysstyrken på skærmen. fn f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 LCD Ikon (F7): Skifter skærmpanelet TIL eller FRA. Dette udstrækker også dit skærmareal (på nogle modeller) til at udfylde hele skærmen, når der bruges lave opløsninger.
Side: 38
40 Notebook PC Brugervejledning Power4Gear Hybrid (Fn+mellemrumstast): Denne knap veksler mellem forskellige energisparetilstande. Energisparetilstandene styrer mange sider af Notebook PC for at maksimere ydelsen i forhold til batteritid. Når el- adapteren til- eller frasluttes, skifter systemet automatisk frem og tilbage mellem el-net- og batteritilstand. Den aktuelle tilstand kan ses på skærmen (OSD). fn f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 LCD/skærm ikoner (F8): Skifter mellem LCD skærmen på din Bærbare PC og en ekstern skærm i denne rækkefølge: Kun LCD -> Kun CRT (ekstern skærm) -> LCD + CRT Klon -> LCD + CRT Udvid. (Denne funktion virker ikke i 256 farver, vælg mange farver i indstillinger for skærmegenskaber.) NOTE: Du skal forbinde en ekstern skærm,“inden”du starter. fn f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 Overstreget berøringskontakt (F9) : Skifter den indbyggede berøringskontakt mellem LÅST (deaktiveret) og ULÅST (aktiveret). Låsning af berøringsknappen forhindrer, at du kommer til at bevæge markøreren, mens du skriver. Den bruges bedst sammen med en ekstern mus (pegeredskab). BEMÆRK: Nogle modeller har en indikator mellem berøringsknapperne, som lyser, når berøringsknappen er ULÅST (aktiveret), og er slukket, når berøringsknappen er LÅST (deaktiveret). fn f7 f8 f9 f10 f11 f12 Højtaler-ikon (F10): Skifter højtalerne TIL eller FRA (Kun i Windows OS). fn f8 f9 f10 f11 f12 Lydstyrke ned-ikon (F11): Skruer ned for højtalernes lydstyrke (kun i Windows OS). fn f9 f10 f11 f12 Lydstyrke op-ikon� ������ (F12): Skruer op for højtalernes lydstyrke�������������������� (kun i Windows OS). fn Fn+C: Skifter“Splendid Video Intelligent Technology”- funktionen mellem tændt og slukket. Denne funktion skifter mellem forskellige farveforbedringsmodus for at forbedre kontrast, lysstyrke, hudfarve, og farvemætning for rød, grøn og blå respektivt. Du kan se den aktuelle modus gennem on-screen display (OSD).
Side: 39
Notebook PC Brugervejledning 41 Microsoft Window Taster Der er to specielle Windows taster på tastaturet, som beskrevet nedenfor. Tasten med Windows Logo aktiverer Start menuen, der er placeret i det venstre nederste hjørne på Windows desktop. Den anden tast der ser ud som en Windows menu med en lille cursor, aktiverer menuen Egenskaber og er det samme som at trykke på den højre museknap på et Windows objekt.
Side: 40
42 Notebook PC Brugervejledning Tastatur som numerisk tastatur Det numeriske tastatur er integreret i tastaturet og består af 15 taster, der gør cifferintensive indtastninger, mere bekvem. Disse taster med to funktioner er mærket orange på tasterne. Den numeriske tildeling, er placeret i det øverste højre hjørne af hver tast, som vist på figuren. Når det numeriske tastatur er aktiveret ved at trykke på [Fn][Ins/Num LK], vil Num Lock LED lyse op. Hvis der forbindes et eksternt tastatur, vil et tryk på [Ins/Num LK] på det eksterne tastatur, aktivere/ deaktivere Num Lock på begge tastaturer samtidig. For at deaktivere det numeriske tastatur, mens du beholder det eksterne tastatur aktiveret, tryk på [Fn][Ins/Num LK] tasterne på din Bærbare PC. Tastatur som cursor Tastaturet kan bruges som cursor, når Num Lock er AKTIVERET eller DEAKTIVERET for at forøge navigationsbekvemmeligheden, når der indtastes numeriske data i regneark, eller andre lignende programmer. Med Number Lock DEAKTIVERET, tryk på [Fn] og en af de cursontaster, der vises nedenfor. For eksempel [Fn][8] for op, [Fn][K] for ned, [Fn][U] for venstre, og [Fn][O] for højre. Med Number Lock AKTIVERET, brug [Shift] og en af de cursontaster, der vises nedenfor. For eksempel [Shift][8] for op, [Shift][K]] for ned, [Shift][U] for venstre, og [Shift][O] for højre.
Side: 41
Notebook PC Brugervejledning 43 Udvidet tastatur (på udvalgte modeller) Det udvidede tastatur har et dertil indrettet taltastatur til let indlæsning af tal. Brug [Num Lk / Scr Lk] til at skifte mellem at bruge den udvidede tastgruppe som henholdsvis tal- og markørretningstaster. Markørretningstasterne er til navigation mellem felter og celler som f.eks. dem i et regneark og i en tabel. home home num lK scr lK pgup pgup pgdn pgdn enter end end delete insert 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3
Side: 42
44 Notebook PC Brugervejledning Multimedie betjeningsknapper (på udvalgte modeller) Multimedie-betjeningsknapperne muliggør let styring af multimediprogrammet. Nedenfor redegøres for hver af Notebook PC's betjeningsknapper. Brug [Fn]-knappen sammen med pil-knapperne til CD kontrolfunktioner. Nogle kontrolknaps-funktioner kan defer, afhængigt af Notebook PC model. end shift ctrl fn end shift ctrl Afspil/Pause � (↓) Starter eller pauserer afspilning af mediefil. end shift ctrl Stop � (↑) Stopper afspilning af mediefil. end shift ctrl Tilbage (←) Går tilbage til den forrige sang/filmkapitel under afspilning af mediefil. end shift Fremad (→) Springer til den næste sang/filmkapitel under afspilning af mediefil.
Side: 43
Notebook PC Brugervejledning 45 Kontakter og statusindikatorer Kontakter Strømkontakt Strømkontakten bruges til at TÆNDE og SLUKKE for den bærbare computer og til genopretning fra STD. Tryk én gang for at TÆNDE og én gang for at SLUKKE den bærbare. Strømkontakten virker kun, når skærmen er åbnet. 3D funktionsknap (på 3D modeller) Skifter mellem aktivering af 3D og 2D funktionerne. Denne funktion er kun til rådighed, når du spiller 3D videospil eller ser film i 3D. Power4Gear tast ��������������������� (på ikke-3D modeller) I Windows styresystemet fungerer denne tast som Power4Gear hybridtast. Knappen skifter enegibesparelse mellem forskellige energisparetilstande. Energisparetilstandene styrer mange sider af Notebook PC’en for at maksimere ydelse i forhold til batteritid. Når strømadapteren tilsluttes eller fjernes,skifter systemet automatisk mellem AC tilstand og batteritilstand. Den valgte tilstand ses på skærmen.
Side: 44
46 Notebook PC Brugervejledning Strømindikator Den grønne LED lys indikerer, at din Bærbare PC er TÆNDT og blinker langsomt, når din Bærbare PC er i Suspend-to-RAM (Standby) modus. Denne LED er SLUKET, når din Bærbare PC er SLUKKET eller i Suspend-to-Disk (dvale) modus. Indikator for batteriopladning (tofarvet) Den tofarvede indikator for batteriopladning viser batteriets status som følger: Grøn TÆNDT: Batteriets styrke er mellem 95% og 100% (med AC strøm). Orange TÆNDT: Batteriets styrke er mindre end 95% (med AC strøm). Orange blinker: Batteriets styrke er mindre end 10% (uden AC strøm). Fra: Batteriets styrke er mellem 10% og 100% (uden AC strøm). Status indikatorer
Side: 45
Notebook PC Brugervejledning 47 Indikator for harddiskaktivitet Indikerer at din Bærbare PC er under adgang til en eller flere masselagringsenheder, såsom harddiske. Lyset blinker proportionalt med adgangstiden. Bluetooth/Trådløs indikator Kan kun anvendes på modeller med indbygget Bluetooth (BT) og indbygget trådløs LAN. Når indikatoren lyser, betyder det, at notebook-pc'ens indbyggede Bluetooth (BT) funktion er aktiveret. Når den indbyggede, trådløse LAN er aktiveret, lyser denne indikator (Windows software-indstillinger er nødvendige). "Capital Lock"-indikator Indikerer at caps lock [Caps Lock] er aktiveret, når den lyser. Caps lock tillader nogle af tastaturets bogstaver at blive skrevet med store bogstaver (fx. A, B, C). Når caps lock lyset er SLUKKET vil de skrevne bogstaver blive skrevet med småt (fx. a, b, c). "Number Lock"-indikator Indikerer at num lock [Num Lk] er aktiveret, når den lyser. Num lock tillader at nogle af tastaturets bogstaver virker som cifre for lettere indtastning af numeriske data.
Side: 46
48 Notebook PC Brugervejledning
Side: 47
50 Notebook PC Brugervejledning VIGTIGT! Brug ikke nogen objekter i stedet for din finger for at betjene berøringspladen, ellers kan der ske skader på berøringspladens overflade. Berøringsplade Den integrerede berøringsplade i din Bærbare PC er fuldt kompatibelt med alle to/tre-knap og rullehjul på en PS/2 mus. Berøringspladen er trykfølsom og indeholder ingen bevægelige dele; derfor kan mekaniske fejl undgås. En enhedsdriver er dog stadig nødvendig, for at den skal virke med nogle softwareprogrammer. Markør Bevægelse Venstre klik Højre klik Berøringspladens hjørnebeslag angiver multi-touch-funktionens smart-område.
Side: 48
Notebook PC Brugervejledning 51 Brug af berøringsplade Et let tryk med fingerspidsen er alt hvad der kræves for at betjene berøringspladen. Fordi berøringspladen er følsom overfor statisk elektricitet, kan du ikke bruge objekter i stedet for dine fingre. Den primære funktion af berøringspladen er at bevæge cursoren rundt og at vælge emner, der vises på skærmen ved brug af fingerspidserne i stedet for en standard mus på skrivebordet. De følgende illustrationer demonstrerer den rigtige brug af berøringspladen. Glid finger fremad Glid finger til venstreleft Glid finger bagudbackward Glid finger til højreright Bevæge cursoren Placer din finger i midten af berøringspladen og lad den glide i en retning for at flytte cursoren. Foretag fingerbevægelser i smart-området på berøringspladen for at foretage en handling.
Side: 49
52 Notebook PC Brugervejledning Tryk på den venstre cursor knap og slip. Tryk let, men hurtigt på pegefeltet. Illustrationer for brug af berøringsplade Klikke/Tappe - Med cursoren over et punkt, tryk på den venstre knap, eller brug din fingerspids til en let berøring af pegefeltet, mens du holder din finger på pegefeltet, indtil emnet er valgt. Det valgte emne vil skifte farve. De følgende 2 eksempler producerer de samme resultater. Dobbeltklik/Dobbelt tappe - Dette er den almindelige metode til hurtigt at åbne et program direkte fra den tilhørende ikon, du har valgt. Bevæg cursoren over den ikon, som du vil køre, tryk på den venstre knap, eller tap to gange på pegefeltet hurtigt efter hinanden, og systemet vil åbne det tilhørende program. Hvis intervallet imellem de to klik eller tap er for lang, vil operationen ikke blive udført. Du kan vælge hastigheden for dobbelt-klik ved brug af Windows kontrolpanel“Mus”. De følgende 2 eksempler producerer de samme resultater. Tryk på den venstre cursor knap to gange og slip. Tryk let, men hurtigt på pegefeltet to gange. Klikke Tappe Dobbelt-klik Dobbelt-tappe
Side: 50
Notebook PC Brugervejledning 53 Trække - At trække betyder at samle en ikon op og placere den, hvor på skærmen, du måtte ønske det. Du kan bevæge cursoren over en ikon, som du vælger, mens du holder den venstre museknap nedtrykket, bevæger cursoren til den ønsker placering og derefter udløser knappen. Eller, du kan simpelthen dobbelt-tappe på et punkt og holde det, mens du trækker ikonen med din fingerspids. De følgende 2 eksempler producerer de samme resultater. Hold den venstre knap og glid fingeren på pegefeltet. Tryk let to gange på pegefeltet, og glid fingeren på pegefeltet under det andet klik. Tofinger-rulning - Bevæg to fingerspidser op/ned/venstre/højre på berøringspladen for at rulle et vindue op/ned/venstre/højre. Hvis skærmvinduet indeholder flere undervinduer, skal du bevæge markøren på den rude, inden du ruller. Lodret rulning Vandret rulning Trække-tappe Dobbelt-klik

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Asus ROG G75VW men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Asus ROG G75VW. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Asus ROG G75VW så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Asus ROG G75VW

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Asus ROG G75VW below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Asus
  • Product: Bærbare computere
  • Model/navn: ROG G75VW
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Fransk, Dansk, Indonesisk