M60VP-6X006C

Asus M60VP-6X006C manual

M60VP-6X006C

Manual til Asus M60VP-6X006C på Dansk. Denne PDF-vejledning har 86 sider.

Side: 1
 1. Introduktion til Bærbar PC Om denne brugervejledning Sikkerhedsforeskrifter Forberedelse af Bærbar PC Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formål og viser ikke det omtalte produkt. Der kan være forskelle på din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse din notebook-pc for at være den rigtige.
Side: 2
 1 Introduktion til Bærbar PC Om denne brugervejledning Du læser brugervejledningen til en bærbar PC. Denne brugervejledning leverer information om de forskellige komponenter i bærbar PC og, hvordan man bruger dem. Det følgende er hovedafsnit i denne brugervejledning: 1. Introduktion til Bærbar PC Introducerer dig til Bærbar PC og denne brugervejledning. 2. Kend delene Giver dig information om Notebooks PC komponenter. 3. Kom godt i gang Giver dig information om at komme i gang med Bærbar PC. 4. Brug af Bærbar PC Giver dig information om brugen af Bærbar PC’s komponenter. 5. Appendiks Introducerer dig til ekstra tilbehør og giver yderligere information. Noter for denne manual Nogle få noter og advarsler skrevet med fed skift bliver brugt hele vejen igennem denne manual, som du skal være opmærksom på, for at kunne fuldføre bestemte opgaver sikkert og fuldstændigt. Disse noter har forskellig grader af betydning, som beskrevet nedenfor: VIGTIGT! Vital information, som skal følges for at forhindre skader på data, komponenter eller personer. ADVARSEL! Vigtig information, som skal følges for sikker betjening. TIP: Tips og nyttig information for at fuldføre opgaver. BEMÆRK: Tips og information for specielle situationer. Tekst, der er placeret i < > eller [ ] repræsenterer en tast på tastaturet; indtast ikke tegnene < > eller [ ] eller de tilhørende bogstaver. < > [ ]
Side: 3
 Introduktion til Bærbar PC 1 Sikkerhedsforeskrifter De følgende sikkerhedsforskrifter vil forøge levetiden for Bærbar PC. Følg alle forholdsregler og instruktioner. Undtaget som beskrevet i denne manual, overlad al service til kvalificeret personale. Brug ikke ødelagte netledninger, tilbehør eller andre perifere enheder. Brug ikke stærke opløsningsmidler, som fortynder, benzen eller andre kemikalier på eller tæt på overfladerne. VIGTIGT! Frakobl AC strømmen og fjern batteripakkerne før rengøring. Aftør din Bærbar PC med en ren cellulose svamp, eller et vaskeskind fugtet med en opløsning af ikke-ætsende sæbe og nogle få dråber varmt vand og fjern ekstra fugtighed med en tør klud. PLACER DEN IKKE på ujævne eller ustabile overflader. Indlever til service hvis kabinettet er blevet beskadiget. Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter. Tildæk IKKE en tændt Notebook PC med noget, der reducerer luftcirkulationen, f.eks. en bæretaske. Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald. Udsæt den IKKE for eller tæt ved væsker, regn eller fugt. Brug IKKE et modem under en elektrisk storm. Advarsel vedrørende batterisikkerhed: Kast IKKE ikke batteriet på åben ild. Kortslut IKKE kontakterne. Skil IKKE batteriet ad. Udsæt den IKKE for stærke magne- tiske eller elektriske felter. Placer eller tab IKKE objekter på overfladen og prop ikke fremmedlege- mer ind i den bærbare PC. El-tilførsel: Tjek på mærkaten i bunden af Notebook PC, at din adapter passer med el-tilførslen. Udsæt den IKKE for snavsede eller støvede omgivelser. Brug den IKKE under gas lækager. SIKKER TEMPERATURER: Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem 10 °C (50°F) og 35 °C (95 °F). Berør og tryk IKKE på skærmpan- elet. Placer den ikke sammen med små genstande, som kan ridse eller komme ind i den bærbare PC. For at undgå ubehag eller skade på grund af varmeudvikling, må Notebook PC IKKE anbringes på dit skød eller andre steder på kroppen.
Side: 4
 1 Introduktion til Bærbar PC VIGTIGT! Der findes tre hovedtyper at sikkerhedsudstyr i lufthavne: Røntgenmaskiner (bruges til ting der er placeret på et rullende bånd), magnetiske detektorer (bruges på folk, der vandrer igennem sikkerhedskontrollen), magnetiske wands (håndholdt udstyr, der bruges på mennesker og individuelle ting). Du kan sende din Bærbare PC og disketter gennem lufthavnenes røntgenmaskiner. Imidlertid kan det ikke anbefales, at du sender din Bærbare PC eller disketter gennem lufthavnens magnetiske detektorer, eller udsætter dem for magnetiske udstråling. Opladning af batterier Hvis du ønsker at bruge batteristrøm, skal du forvisse dig om, at du har opladet batteripakken fuldt sammen med eventuelle ekstra batteripakker, før du tager på lange rejser. Husk at strømforsyningen oplader batteripakken så længe den er tilsluttet til computeren og en AC strømkilde. Tænk på at det tager meget længere tid at oplade en batteripakke, når du bruger din ASUS Bærbare PC. Forholdsregler i fly Kontakt dit luftfartsselskab hvis du ønsker at anvende din Bærbare PC på flyet. De fleste luftfartsselskaber vil have restriktioner for brug af elektroniske apparater. De fleste luftfartsselskaber vil kun tillade brug af elektronik imellem og ikke under letning og landing. Forholdsregler under transport For at forberede din Bærbare PC for transport, skal du SLUKKE for den og fjerne alt ekstra tilbehør for at forhindre skader på stikkene. Harddiskens læsehoved trækker sig væk, når der SLUKKES for strømmen for at forhindre ridser på harddiskens overflade under transport. Derfor må du ikke transportere din Bærbare PC, mens den stadig er TÆNDT. Luk skærmpanelet og kontroller, at det er lukket sikkert for at beskytte tastaturet og skærmen. VIGTIGT! Overfladen bliver hurtig falmet, hvis den ikke behandles ordentligt. Vær forsigtig ikke at gnubbe eller ridse din Bærbare PC’s overflade, når du transporterer din Bærbare PC. Beskyttelse af din Bærbar PC Du kan købe en bæretakse (ekstraudstyr), som beskytter mod snavs, vand, stød og ridser.
Side: 5
 Introduktion til Bærbar PC 1 2 1 3 1 2 3 110v-220v ~ # @ HOME BACK ENTER STOP ~ # @ HOME BACK ENTER STOP Forberedelse af Bærbar PC Dette er kun hurtige instruktioner for brug af din Bærbare PC. Læs de senere sider for detaljeret information om, hvordan du bruger din Bærbare PC. 1. Installation af batteripakke 2. Forbind AC strømforsyningen VIGTIGT! Under åbning, må du ikke trykke skærmpanelet ned i bordet, el- lers kan hængslerne knække! Løft ald- rig din Bærbare PC i skærmpanelet! 3. Åben skærmpanelet 4. TÆND for din Bærbare PC Tænd/sluk-kontakten tænder og slukker for Notebook PC eller stiller den i pause/ dvaletilstand. Kontaktens funktion kan individualiseres via Windows Kontrolpanel > El-funktioner > Systemindstillinger.
Side: 6
11 2. Kend delene Notebook PC’s basissider Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formål og viser ikke det omtalte produkt. Der kan være forskelle på din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse din notebook-pc for at være den rigtige.
Side: 7
12 ~ # @ HOME BACK ENTER STOP 3 2 8 9 1 10 11 7 4 5 6 4 Topside Se nedentående diagram med hensyn til komponenterne på denne side af Notebook PC. Tastaturets udformning afhænger af område. 2 Kend delene
Side: 8
13 Kamera (på udvalgte modeller) Det indbyggede kamera muliggør fotografering og video-optagelse. Kan bruges til videokonference- og andre interaktive programmer. 1 2 3 Skærmpanel Notebook-pc’en anvender en aktiv matrix TFT LCD, som giver et fortræffeligt billede på linje med skrivebordsskærme. I modsætning til traditionelle skrivebordsskærme, afgiver LCD skærmen ingen stråling, ligesom den ikke flimrer. Derfor er den bedre for øjnene. Rengør skærmen med en blød klud uden kemiske væsker (brug om nødvendigt rent vand). 4 6 Strømkontakt Strømkontakten bruges til at TÆNDE og SLUKKE for notebook-pc’en eller til at stille den i sove- eller dvaletilstand. Strømkontakten kan brugertilpasses under “Strømfunktioner” i Windows kontrolpanel. Kend delene 2 Mikrofon (Indbygget) Den indbyggede mono mikrofon kan bruges til videokonference, stemmeoptagelse, eller simple lydoptagelser. 5 Højtalere Det indbyggede stereohøjtalersystem tillader dig at høre audio uden yderligere tilbehør. Multimedia lydsystemet indeholder en integreret digital audiokontroller, der producerer rig, livlig lyd (resultaterne bliver bedre med eksterne stereohovedtelefoner eller højtalere). Audiofaciliteterne er softwarekontrolleret. 7 Express Gate / Power4Gear eXtreme Tast Når notebook-pc’en er slukket, starter et tryk på denne knap Express Gate. Se ”Express Gate” brugervejledningen for yderligere oplysninger. Power4Gear eXtreme tasten skifter energispare mellem forskellige energisparetilstande. Energisparetilstandende styrer mange sider af notebook- pc’en for at maksimere ydelse i forhold til batteritid. Til- og frakobling af strømadapteren skifter automatisk systemet mellem AC tilstand og batteritilstand. Den valgte tilstand ses på skærmen. Multimedie berøringspanel Multimedie berøringspanelet muliggør nem styring af multimedieprogrammet. Se berøringspanelets brugervejledning for yderligere oplysninger.
Side: 9
14 2 Kend delene Tastatur Tastaturet i fuld størrelse indeholder taster med en komfortabel nedtrykning (dybde med hvilken tasterne kan trykkes ned) og håndledsstøtte for begge hænder. To WindowsTM funktionstaster findes tilgængelig for at hjælpe med let navigation i WindowsTM styresystem. Berøringsfelt og knapper Berøringsfeltet med dens knapper er et pegeredskab, der leverer de samme funktioner, som en desktop mus. En software kontrolleret scrolle funktion er tilgængelig efter opsætning af den medfølgende berøringsplade for bekvem Windows eller Web integration. Fingeraftryks-scanner (på udvalgte modeller) Fingeraftryks-scanneren muliggør anvendelse af sikkerheds-software, der bruger dit fingeraftryk som identifikationskode. 10 11 Status indikatorer�������� (front) Statusindikatorerne repræsenterer forskellige hardware/software tilstande. For yderligere oplysninger vedrørende statusindikatorer, se afsnit 3. 9 8
Side: 10
15 Kend delene 2 2 1 3 5 6 6 4 Bund Se nedentående diagram med hensyn til komponenterne på denne side af Notebook PC. ADVARSEL! Notebook PC's bund kan blive meget varm. Vær forsigtig med Notebook PC, når den er tændt eller lige har været tændt. Det er normalt med høje temperaturer under opladning eller arbejde. Brug den ikke på bløde overflader såsom senge eller sofaer, der kan blokere ventilationsåbningerne. FOR AT UNDGÅ PERSONSKADE PÅ GRUND AF VARMEN, MÅ DU IKKE ANBRINGE NOTEBOOK PC I SKØDET ELLER ANDRE STEDER PÅ KROPPEN. Bunden kan variere afhængigt af model. Batterienhedens størrelse afhænger af model.
Side: 11
16 2 Kend delene Rum til hukommelse (RAM) Rummet til hukommelse leverer udvidelsesmuligheder for yderligere hukommelse. Yderligere hukommelse vil forøge præstationerne for programmerne ved at reducere adgangen til harddisken. BIOS’en opdager den størrelse hukommelse, der findes i systemet og konfigurerer CMOS i overensstemmelse hermed, under POST (Opstart) processen. Der er ikke behov for hardware eller software (inklusive BIOS)opsætningefterathukommelsenerinstalleret.Besøgetautoriseret servicecenterellerforhandler for information om opgradering af hukommelse på din Bærbare PC. Køb kun udvidelsesmoduler fra en autoriseret forhandler af denne Bærbare PC for at sikre maksimum kompatibilitet og levetid. Tilbagestillingsknap (�������� Nødstop� ) I tilfælde af at dit operativsystem ikke kan nedlukke eller restarte ordentligt, kan du trykke på nedlukningsknappen med en udrettet papirklips, for at nedlukke din Bærbare PC. 4 5 Rum til harddisk Hardisken er sikret i dette rum. Kontakt et autoriseret servicecenter eller en autoriseret forhandler for oplysninger vedrørende opdatering af harddiskdrev for din Notebook PC. For at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed skal du kun købe harddiskdrev hos autoriserede Notebook PC forhandlere. 6 Batterienhed Batterienheden oplades automatisk, når notebook-pc’en forbindes til hovednettet, og der er strøm nok til at drive notebook-pc’en, når strømmen afbrydes. På denne måde kan pc’en også bruges midlertidigt mellem to faste steder. Batteritiden afhænger af brugen og af notebook-pc’ens specifikationer. Batterienheden kan ikke skilles ad. Den anskaffes som en helhed. 2 Batterilås - Manuel Den manuelle batterilås bliver brugt til at holde batteriet sikkert på plads. Bevæg den manuelle lås til ulåst position for at indsætte eller fjerne batteripakken. Bevæg den manuelle lås til låst position efter indsætning af batteripakken. 3 Batterilås - Fjeder Den fjederbelastede batterilås bliver brugt til at holde batteriet sikkert på plads. Når batteriet er indsat, vil den låse automatisk. For at fjerne batteripakken, skal denne fjederlås holdes i ulåst position. 1
Side: 12
17 Kend delene 2 Venstre side Se nedentående diagram med hensyn til komponenterne på denne side af Notebook PC. ANT. 1394 E-SATA HDMI EXPRESS 1 2 6  9 3 4  8 3 4 2 1 2.0 USB Port (2.0/1.1) Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1 enheder, såsom tastatur, pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere, der er forbundet i serie på op til 12MBits/sek. (USB 1.1) og 480MBits/sek. (USB 2.0). Med USB kan mange enheder køre samtidigt på en enkelt computer med perifere enheder fungerende som ekstra tilslutningssteder og knudepunkter. USB understøtter hot-swapping af enheder, sådan at de fleste perifere enheder kan forbindes eller frakobles uden at genstarte computeren. Skærm Udgang Den 15 bens D-sub skærmport understøtter en standard VGA-kompatibel enhed, såsom en skærm eller projektor for at tillade syn på en stor ekstern skærm. Køleventilator Køleventilatoren fjerner overvarme afhængig af grænsetemperatur-indstillingerne. VIGTIGT! Forvisdigomatpapir,bøger,tøj,kablerellerandreobjekterikkeblok- erer nogen af lufthullerne, ellers kan der ske overophedning af din Bærbare PC. Antenneindgang (på udvalgte modeller) Antenneindgangen er beregnet til TV og FM radio (på udvalgte modeller) frekvens signaler og tillader brug af den medfølgende digitale TV/FM antenne, eller indgang for kabel TV. Den medfølgende antenne kan modtage både digital TV eller FM radio. Kabel TV forbindelsen kan modtage digital TV, analog TV, eller FM radio, afhængig af hvilken service, du har betalt for. Bemærk: Brug den medfølgende adapter til brug med coax forbindelser. IEEE1394 Port (på udvalgte modeller) IEEE1394 er en højhastigheds seriel bus som SCSI, men har simple forbindelser og hot forbindelseskapacitet som USB. Grænsefladen på IEEE1394 har en båndbredde på 100-400 MBits/sek. og kan håndtere op til 63 enheder på den samme bus. IEEE1394 bliver også brugt i professionelt digitalt udstyr og skulle være mærket “DV” for Digital Video port. 5
Side: 13
18 2 Kend delene ExpressKort Slot Et 26bens ExpressCard slot findes tilgængelig for at understøtte et ExpressCard/ 34mm eller et ExpressCard/54mm udvidelseskort. Dette nye interface er hurtigere ved at bruge en seriel bus der understøtter USB 2.0 og PCI Express i stedet for den langsommere parallelle bus, der bruges i PC kortslot. (Ikke kompatibel med tidligere PCMCIA kort.) Attrap udvidelseskortet, som følger med notebook-pc’en, kan fungere som hukommelseskortholder (på udvalgte modeller), hvilket beskytter flash-hukommelseskortets ledere. 9 E-SATA Port (på udvalgte modeller) Ekstern SATA og eSATA muliggør ekstra tilslutning af Serial-ATA enheder, oprindeligt beregnet til brug inde i computeren. Det er op til seks gange hurtigere end eksisterende USB 2.0 og 1394 til eksterne lagerløsninger. Det er hot- pluggable op til to meter med afskærmede kabler og konnektore. E-SATA 6 HDMI port HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et ukomprimeret, fuld-digitalt lyd/video-interface mellem en hvilken som helst lyd/video-kilde såsom en dekoder, dvd-afspiller,A/V modtager og en lyd- og/eller videoskærm som f.eks. et digitalt fjernsyn (DTV). Understøtter med et enkelt kabel standard, forbedret og højopløsnings-video plus flerkanals lyd. Det overfører alle ATSC HDTV standarder og understøtter 8-kanals digital lyd og har ekstra båndbredde til fremtidige forbedringer og krav. HDMI 7 Slot til flashhukommelse Normalt skal en PCMCIA eller USB hukommelseskortlæser anskaffes separat for at kunne bruge hukommelseskort fra f.eks. digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og PDA'er. Denne Notebook PC har en indbygget hukommelseskortlæser, der som anført senere i brugsanvisningen kan læse en lang række flash-kort. Den indbyggede kortlæser er ikke kun bekvem, men også hurtigere end de fleste andre kortlæsere, fordi den anvender PCI bussen med stor båndbredde. 8
Side: 14
19 Kend delene 2 Udgangsstik til hovedtelefoner Stereo hovedtelefonstikket (1/8 tomme) bruges til at forbinde Bærbare PC audioudgangssignal til forstærker og højtalere eller hovedtelefoner. Brugen af dette stik afbryder automatisk de indbyggede højtalere. 1 Højre side Se nedentående diagram med hensyn til komponenterne på denne side af Notebook PC. 1 2 3 4 5 6 7 Optisk drev Din Bærbare PC kommer i forskellige modeller med forskellige optiske drev. Det optiske drev i din Bærbare PC kan understøtte compact discs (CD) og/eller digital video diske (DVD) og kan have brænderkapacitet (R), eller genbrændingskapacitet (RW). Se markedsføring specifikationerne for detaljer på hver model. Indgangsstik Denne port tilsluttes bånd-, cd- og dvd-afspillere samt andre lydkilder. 2 3 2.0 USB Ports (2.0/1.1) Universal Serial Bus er kompatibel med USB 2.0 eller USB 1.1 enheder, såsom tastatur, pegeredskaber, kameraer, harddiske, printere og skannere, der er forbundet i serie på op til 12MBits/sek. (USB 1.1) og 480MBits/sek. (USB 2.0). Med USB kan mange enheder køre samtidigt på en enkelt computer med perifere enheder fungerende som ekstra tilslutningssteder og knudepunkter. USB understøtter hot-swapping af enheder, sådan at de fleste perifere enheder kan forbindes eller frakobles uden at genstarte computeren. 4 5 SPDIF Udgangsstik Dette stik leverer forbindelse til SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatible enheder for digital audio udgang. Brug denne facilitet for at få din bærbare til at fungere som et hi-fi hjemme stereoanlæg. Stik til mikrofon indgang Mono mikrofon stiklet (1/8 tomme) kan bruges til at forbinde en ekstern mikrofon, eller for signaler fra audioanlæg. Brugen af dette stik afbryder automatisk den indbyggede mikrofon. Brug denne facilitet til videokonferencer, stemmeoptagelse, eller simple lydoptagelser. Combo
Side: 15
20 2 Kend delene Elektronisk udløsning af optisk drev Det optiske drev har en elektronisk åbningsknap til at åbne skuffen. Du kan også åbne den optiske drevbakke fra en hvilken som helst software-afspiller eller ved at højreklikke på det optiske drev i Windows “Computer” og vælge Eject. Den udstødning fungerer desuden som indikator for aktiviteter på det optiske drev, dvs. den viser, når der overføres data på det optiske drev. Indikatoren lyser i forhold til størrelsen af de overførte data. 6 7 Nødudløsning af optisk drev (kan variere fra model til model) Nødudløsningenbliverbrugttilatåbnedetoptiskedrevidetilfældehvordenelektroniske åbningikkefungerer.Brugikkenødudløsningenistedetfordenelektroniskeudløsning.
Side: 16
21 Højre side Se nedentående diagram med hensyn til komponenterne på denne side af Notebook PC. 1 3 4 5 2 Kend delene 2 1 4 2 3 Kensington® Lås Kensington® lås tillader din Bærbare PC at blive fastlåst ved brug af Kensington® kompatible Bærbare PC sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter inkluderer sædvanligvis et metalkabel og lås, der forhindrer at din Bærbare PC bliver fjernet fra et fast objekt. Nogle sikkerhedsprodukter kan også inkludere en bevægelsesdetektor, der udsender en alarm, når den bevæges. 2.0 USB Port (2.0/1.1) Batterienhed Batterienheden oplades automatisk, når notebook-pc’en forbindes til hovednettet, og der er strøm nok til at drive notebook-pc’en, når strømmen afbrydes. På denne måde kan pc’en også bruges midlertidigt mellem to faste steder. Batteritiden afhænger af brugen og af notebook-pc’ens specifikationer. Batterienheden kan ikke skilles ad. Den anskaffes som en helhed. LAN Port RJ-45 LAN port med 8 ben er større end RJ-11 modemport og understøtter et standard ethernetkabel for forbindelse til et lokalt netværk. Det indbyggede stik tillader bekvem brug uden yderligere adaptere. Strøm (DC) indgang Den medfølgende strømforsyning konverterer AC strøm til DC strøm til brug i dette stik. Strøm der leveres gennem dette stik leverer strøm til din Bærbare PC og oplader det interne batteri. For at forhindre skader på din Bærbare PC og batteripakke, skal du altid bruge den medfølgende strømforsyning. ADVARSEL: KAN BLIVE MEGET VARM, NÅR DEN ER I BRUG. TILDÆK IKKE ADAPTEREN OG HOLD DEN VÆK FRA KROPPEN. 5
Side: 17
22 Forside Se nedentående diagram med hensyn til komponenterne på denne side af Notebook PC. 1 2 2 Kend delene 1 Infrarød port (IrDA) Deninfrarøde(IrDA)kommunikationsporttilladernem,trådløsdatakommunikation med infrarød-udstyrerede enheder eller computere. Dette muliggør let, trådløs synkronisering med PDA og mobiltelefoner og endog trådløs print til printere. Hvis dit kontor understøtter IrDAnetværkning, så kan du have trådløs forbindelse til et netværk hvorsomhelst, forudsat at der er en direkte synslinje til et IrDA knudepunkt. Små kontorer kan bruge IrDA teknologi til uden et netværk at dele en printer mellem flere, tætplacerede notebook-pc’er og endog til at sende filer til hinanden. Trådløs omskifter Aktiverer og deaktiverer den indbyggede LAN og bluetooth (udvalgte modeller). Når aktiveret, lyser indikatoren for trådløs status. Windows software- indstillinger er nødvendige før brug. 2
Side: 18
23 3. Kom godt i gang Strømforsyning Specielle tastaturfaciliteter Status indikatorer Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formål og viser ikke det omtalte produkt. Der kan være forskelle på din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse din notebook-pc for at være den rigtige.
Side: 19
24 1 2 3 110v-220v 3 Kom godt i gang Strømforsyning Brug AC Strømforsyning Strømforsyningen på din Bærbare PC består af to dele, strømforsyningen og batterisystemet. Strømforsyningen konverterer AC strøm fra en stikkontakt til DC strøm, der kræves af din Bærbare PC. Din Bærbare PC leveres med en universel AC-DC adapter. Dette betyder, at du kan forbinde netledningen til enhver 100V-120V, såvel som 220V-240V stikkontakt, uden brug af indstillingskontakter eller brug af strømkonvertere. Forskellige lande kan kræve, at der anvendes en adapter til at forbinde US- standard netledning til en anderledes standard. De fleste hoteller vil levere universelle stik for at understøtte forskellige netledninger, såvel som spændinger. Det er altid bedst at spørge en erfaren rejsende om AC spændinger, når der medtages strømadaptere til et andet land. VIGTIGT! Der kan ske skader, hvis du bruger en anden adapter til strømforsyning til din Bærbare PC, eller bruger adapteren til din Bærbare PC til at forsyne andre elektriske enheder. Hvis der kommer røg, brændt lugt, eller ekstrem varme, fra AC- DC adapteren, søges service. Søg service, hvis du har mistanke om en fejlbehæftet AC-DC adapter. Du kan beskadige både din batteripakke og din Bærbare PC, med en fejlbehæftet AC-DC adapter. Denne Bærbare PC kan blive leveret med enten to eller tre bens stikprop, afhængig af landet. Hvis der medfølger en tre benet stikprop, skal du anvende en jordet AC stikkontakt, eller bruge en ordentlig jordet adapter for at sikre sikker drift af din Bærbare PC. ADVARSEL! ADAPTEREN KAN BLIVE MEGET VARM UNDER BRUGEN. DEN MÅ IKKE TILDÆKKES, OG HOLD DEN VÆK FRA KROPPEN. TIP: Du kan købe rejse kit for din Bærbare PC, der indeholder adaptere til strømforsyning og modem til næsten ethvert land. Når notebook-pc’en ikke bruges, skal du, for at minimere strømforbruget, frakoble el-adapteren eller afbryde stikkontakten. ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, før DC stikket er forbundet til notetbook-pc'en. Hvis du gør det, vil det skade AC-DC adapteren.
Side: 20
25 Kontroller, at batteriets afrivningstap ikke blokeres, når batterienheden installeres, idet der ellers kan blive problemer med at fjerne batterienheden. Kom godt i gang 3 2 1 3 2 3 1 VIGTIGT! Forsøg aldrig på at fjerne batteripakken når din Bærbare PC er TÆNDT, eftersom dette kan resultere i tab af data. VIGTIGT! Brug kun batteripakker og strømforsyninger, der følger med denne Bærbare PC, eller som er specielt godkendt af fabrikanten eller forhandler til brug med denne model, ellers kan der ske skader på din Bærbare PC. Anbringelse af batterienheden: Fjernelse af batterienheden: Brug Batteri Din Bærbare PC er designet til at arbejde med en udtagelig batteripakke. Batteripakken består af et sæt battericeller, der er sammenkoblet. En fuldt opladet batteripakke vil levere adskillige timers levetid for batterierne, som kan udvides yderligere ved at bruge strømsparefunktionen, gennem BIOS opsætningen. Yderligere batteripakker er ekstraudstyr, og kan købes separat gennem en Bærbar PC forhandler. Installation og udtagelse af batteripakken Din Bærbare PC kan have eller har måske ikke installeret dens batteripakke. Hvis din Bærbare PC ikke har batteripakken installeret, bruges følgende procedure til at installere batteripakken.
Side: 21
26 ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn må du IKKE kaste batteriet på åben ild, kortslutte kontakterne eller skille batteriet ad. Hvis batterienheden ikke fungerer korrekt, eller den er blevet beskadiget på grund af stød, skal du slukke for Notebook PC og kontakte et autoriseret servicecenter. Vedligeholdelse af batteri Din Bærbare PC batteripakke har, ligesom alle andre opladelige batterier, en grænse for hvor mange gange, det kan oplades. Batterienhedens levetid afhænger af omgivelsernes temperatur, fugtighed samt, hvordan du bruger din Notebook PC. Det er et ideal, hvis batteriet bliver brugt i temperaturområder mellem 10 °C og 35 °C (50 °F og 95 °F). Du skal også være opmærksom på, at den interne temperatur i din Bærbare PC er højere end omgivelsestemperaturen. Enhver temperatur over eller under dette område vil forkorte levetiden for batteriet. Men i alle tilfælde vil batteriets levetid i længden blive nedsat og en ny batteripakke skal købes fra en autoriseret forhandler til din Bærbare PC. Fordi batterier også har en levetid på hylden, anbefales det ikke at købe ekstra til opbevaring. 3 Kom godt i gang
Side: 22
27 Kom godt i gang 3 VIGTIGT! Hvis der stadig optræder advarsler under opstartsprocessen, efter kørsel af software disk hjælpeprogrammet, skal du tage din Bærbare PC ind til service. Fortsat brug kan resultere i tab af data. VIGTIGT! For at beskytte harddiskene skal du altid vente mindst 5 sekunder efter, at du har SLUKKET din Bærbare PC, før du tænder den igen. ADVARSEL! Transporter eller tildæk IKKE en tændt Notebook PC i eller med noget, der reducerer luftcirkulationen - f.eks. en bærepose. Før opstart, blinker skærmen, når strømmen slås TIL. Dette er en del af din Bærbare PC testrutine, og er ikke et problem med skærmen. TÆND for din Bærbare PC Opstartsmeddelelsen for din Bærbare PC vises på skærmen, når du TÆNDER for den. Hvis nødvendig, kan du justere lysstyrken ved brug af genvejstasterne. Hvis du har brug for at køre BIOS opsætning, eller modificere systemkonfigurationen, tryk på [F2] under opstartsprocessen for at komme ind i BIOS opsætningen. Hvis du trykker på [Tab] under splashskærmen, kan du se standard opstartsinformation såsom BIOS version. Tryk på [ESC] og du vil blive præsenteret for en opstartsmenu med valg, for at starte op fra dine tilgængelige diske. Selvtest under opstart (POST) Når du TÆNDER for din Bærbare PC, vil den først køre igennem en serie af software-kontrolleret diagnostiske tests, der kaldes Power-On-Self Test (POST). Den software, der kontrollerer POST, er installeret som en permanent del af din Bærbare PC’s arkitektur. POST inkluderer en samling af din Bærbare PC hardware konfiguration, som bruges til at udføre en diagnostisk kontrol af systemet. Denne samling bliver skabt ved brug af BIOS’ens opsætningsprogram. Hvis POST opdager en forskel mellem denne samling og den eksisterende hardware, vil den vise en meddelelse på skærmen, der beder dig om at korrigere konflikten ved at køre BIOS opsætningsprogrammet. I de fleste tilfælde vil samlingen være korrekt, når du modtager din Bærbare PC. Når denne test er udført, kan du få en meddelelse, der siger “Ingen operativsystem”, hvis der ikke er installeret et operativsystem på harddisken. Dette indikerer, at harddisken er korrekt detekteret og klar til installation af det nye operativsystem. Self Monitoring and Reporting Technology S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) kontrollerer harddisken under POST og giver en advarselsmeddelelse, hvis harddisken kræver service. Hvis der gives en kritisk harddisk advarsel under opstart, tag øjeblikkeligt en backup af dine data og kør Windows diskkontrolprogram. Window’s diskkontrolprogram udføres på følgende måde: Klik på Start > vælg Computer > højreklik på harddiskdrev-ikon > vælg Egenskaber > klik på Værktøj fanen > klik på Tjek Nu > klik på Start. Du kan også klikke på “Scan ...sektorer” for at opnå en mere effektiv scanning og reparation, men processen er langsommere.
Side: 23
28 3 Kom godt i gang Du advares om svagt batteri. Hvis du ignorerer advarslen, går Notebook PC til slut i suspensionstilstand (Windows standard bruger STR). ADVARSEL! Suspend-to-RAM (STR) varer ikke længe, når batteriets strømmængde er lav. Suspend-to-Disk (STD) er ikke det samme som SLUKKET. STD kræver en lille mængde strøm og vil ikke fungere, hvis der ikke er strøm tilgængelig på grund af fuldstændig afladning, eller ingen strømforsyning (fx. hvis både strømforsyningen og batteripakken fjernes). De her viste skærmfangster er kun eksempler og er ikke nødvendigvis, hvad du ser på dit system. Kontroller strømmen på batteriet Batterisystemet implementerer den smarte batteri standard i Windows miljøet, som tillader batteriet til nøjagtigt at rapportere den procentvise mængde opladning, der er tilbage i batteriet. Et fuldt opladet batteripakke leverer nogle få timers arbejdsstrøm til din Bærbare PC. Men det faktiske antal varierer afhængig af, hvordan du bruger strømsparefunktionen, din generelle arbejdsmåde, CPU, systemets hukommelsesstørrelse og størrelsen på skærmen. ADVARSEL! Batterienheden må ikke forblive uopladet. Den aflader hen over tiden. Hvis batterienheden ikke bruges, skal den genoplades hver tredie måned for at vedligeholde opladningsevnen. I modsat fald kan den ikke oplades i fremtiden. Batteriet standser opladningen, hvis temperaturen er for høj, eller hvis batteriets spænding er for høj. Opladning af batteri Før du kan bruge din Bærbare PC på farten, er du nødt til at oplade batteriet. Batteripakken begynder at blive opladet, så snart din Bærbare PC bliver forbundet til en ekstern strømkilde ved brug af strømforsyningen. Oplad batteripakken fuldt, før du bruger den første gang. En ny batteripakke skal oplades fuldstændigt, før din Bærbare PC frakobles den eksterne strømkilde. Det tager nogle få timer for en fuld opladning af batteriet, når din Bærbare PC er SLUKKET og kan tage dobbelt så lang tid, når din Bærbare PC er TÆNDT. Batterilyset SLUKKES, når batteriet er fuldt opladet. Batteriet begynder at oplade, når dets opladning er under 95%. Dette forhindrer batteriet i at oplade jævnligt. Minimering af gangene, batteriet oplades, forlænger dets levetid. Markør over batteri-ikonen uden strømadapter. Markør over batteri-ikonen med strømadapter. Højreklik på batteri-ikonen Venstreklik på batteri-ikonen
Side: 24
29 VIGTIGT! Brug ikke nedlukningsknap- pen, mens der skrives data; hvis du gør det kan det resultere i tab af data, eller destruktion af data. Nødstop Hvis styresystemet ikke kan slå Eee PC korrekt FRA eller genstarte den, er der en anden måde at lukke notebook-pc’en på: Hold afbryderknappen� ���������������� over 4 sekunder� . Kom godt i gang 3 VIGTIGT! For at beskytte harddiskene, skal du altid vente mindst 5 sekunder efter, at du har SLUKKET din Bærbare PC, før du tænder den igen. Strømmuligheder Tænd/sluk-kontakten tænder og slukker for Notebook PC eller stiller den i pause/ dvaletilstand. Kontaktens funktion kan individualiseres via Windows Kontrolpanel > El- funktioner > Systemindstillinger. Med hensyn til andre muligheder såsom “Kontaktbruger, Genstart, Pause eller Luk Ned", skal du klikke på pilen ved siden af låseikonen. Restart eller Genstart Efter at have lavet forandringer i dit operativsystem, kan du blive bedt om at genstarte systemet. Nogle installationsprocesser vil vise en dialog boks, der tillader genstart. Genstart systemet manuelt ved at vælge Genstart.
Side: 25
30 3 Kom godt i gang Pause og dvale Energispare-indstillinger findes i Windows > Kontrolpanel > Strømmuligheder. I Systemindstillinger kan du definere “Pause/ dvale” eller “Luk” til at slukke for skærmen eller til at trykke på strømkontakten. Ved at slukke for bestemte komponenter, sparer “Pause” og “Dvale” strøm, når Notebook PC ikke bruges. Når du genoptager arbejdet, vil din sidste status (så som et dokument scrollet halvvejs ned eller e-mail indtastet halvt, se ud som om, du aldrig havde forladt dem. “Luk ned” vil lukke alle programmer og spørge, om du ønsker at gemme dit arbejde, hvis det ikke er gemt. “Pause” er det samme som Suspend-to-RAM (STR). Denne funktion gemmer dine aktuelle data og status i RAM mens mange komponenter bliver SLUKKET. Fordi RAM er flygtig, kræves der strøm at holde (opdatere) data. Se denne funktion ved at klikke på Start og på pilen ved siden af låseikonen. Du kan også bruge tastaturgenvejen [Fn F1] til at aktivere denne tilstand. Genopret ved at trykke på en hvilken som helst tastaturknap undtagen [Fn] (BEMÆRK: Strømindikatoren blinker i denne tilstand). “Dvale” er det samme som Suspend-to-Disk (STD) og gemmer dine aktuelle data og status på harddisken. Ved at gøre dette, behøver RAM ikke at blive opdateret periodisk og strømforbruget nedsættes betragtelig, men er ikke komplet elimineret på grund af bestemte opvågningkomponenter som LAN behøver at forsynes med strøm. “Dvale” sparer mere strøm sammenlignetmed“Pause”.SedennefunktionvedatklikkepåStartogpåpilenvedsidenaflåseikonen. Genopret ved at trykke på strømknappen (BEMÆRK: Strømindikatoren er slukket i denne tilstand). Strømsparemodus Din Bærbare PC har et antal af automatiske eller justerbare strømspare features, som du kan bruge til at maksimere batterilevetiden og sænke Total Cost of Ownership (TCO). Du kan kontrollere nogle af de features gennem strømmenuen i BIOS Indstilling. ACPI strømspare indstillinger gøres gennem operativsystemet. Strømbesparelse er designet til at spare så meget elektricitet som mulig ved at putte komponenterne i lavere strømforbrugsmodus, så ofte som det er muligt, men også til at tillade fuld operation, når det er nødvendig. Termisk strømkontrol Der findes tre strømsparemodus til at kontrollere din Bærbare PC termiske status. Disse strømsparemodus kan ikke konfigureres af brugeren, og du skal kende dem i det tilfælde, hvor din Bærbare PC går ind i disse statusser. De følgende temperaturer repræsenterer chas- sistemperaturen (ikke CPU). • Ventilatoren TÆNDES for aktiv køling, når temperaturen når den sikre øverste grænse. • CPU’en nedsætter hastigheden for passiv køling, når temperaturen overskrider en sikker øverste grænse. • Systemet lukker ned for kritisk afkøling, når temperaturen overskrider den maksimale sikre øverste grænse.
Side: 26
31 Specielle tastaturfaciliteter Farvede genvejstaster Det følgende definerer de farvede genvejstaster på tastaturet på din Bærbare PC. De farvede kommandoer kan du kun få adgang til ved først at trykke og holde funktiontasten nede, mens du trykker på tasten med den farvede kommando. ~ # @ HOME BACK ENTER STOP Placeringen af de farvede taster på funktionstasterne kan variere afhængig af modellen, men funktionerne er de samme. Følg ikonerne i stedet for funktionstasterne. “Zz” Ikon (F1): Placer din Bærbare PC i dvalemodus (enten Save-to-RAM eller Save-to-Disk, afhængig af indstillingen af dvaleknappen i opsætningen af strømsparefunktionen). Radio Tower (F2): Kun trådløse modeller: Skifter det interne LAN eller Bluetooth (på udvalgte model- ler) TIL eller FRA med en skærmmeddelelse. Når den er aktiveret, vil den tilsvarende LED for trådløs lyse op. Indstilling af Win- dows er nødvendig for at bruge trådløst LAN eller Bluetooth. Sol ned-ikon (F5): Nedsætter lysstyrken på skærmen Sol op-ikon (F6): Nedsætter lysstyrken på skærmen LCD Ikon (F7): Skifter skærmpanelet TIL eller FRA. (På nogle modeller: Hele skærmen bruges, når der anvendes lavopløsningstilstand.) LCD/Monitor Ikons (F8): Skifter mellem LCD skærmen på din Bærbare PC og en ekstern skærm i denne rækkefølge: Bærbare PC LCD -> Ekstern skærm -> Begge. (Denne funktion virker ikke i 256 farver, vælg mange farver i indstillinger for skærmegenskaber.) NOTE: Du skal forbinde en ekstern skærm, “inden” du starter. Kom godt i gang 3 “e”-ikon (F4): Ved tryk på denne knap aktiveres internet-browseren, hvis Windows kører. Konvolut-ikon (F3): Ved tryk på denne knap aktiveres e-mail programmet, hvis Windows kører.
Side: 27
32 Farvede genvejstaster (fortsat) Scr Lk (Num LK): ����������������������������������������������������������� Skifter “Scroll Lock” TIL og FRA. Tillader dig at bruge en større del af dit tastatur til celle navigation. Fn+C: Skifter “Splendid Video Intelligent Technology”-funktionen mellem tændt og slukket. Denne funktion skifter mellem forskellige farveforbedringsmodus for at forbedre kontrast, lysstyrke, hudfarve, og farvemætning for rød, grøn og blå respektivt. Du kan se den aktuelle modus gennem on-screen display (OSD). Fn+V: Skifter mellem ”ASUS Life Frame” softwareprogram. Power4Gear eXtreme (Fn+mellemrumstast): Denne knap veksler mellem forskellige energisparetilstande. Energisparetilstandene styrer mange sider af Notebook PC for at maksimere ydelsen i forhold til batteritid. Når el-adapteren til- eller frasluttes, skifter systemet automatisk frem og tilbage mellem el-net- og batteritilstand. Den aktuelle tilstand kan ses på skærmen (OSD). Fn+Enter (udvidet tastatur): Slår Windows ”Regnemaskine” program til/fra. 3 Kom godt i gang Overkrydsede højtalerikoner (F10): Skifter højtalerne TIL eller FRA (Kun i Windows OS) Speaker Down Ikon (F11): Nedsætter højtalervolumen (kun i Windows OS) Speaker Up Ikon (F12): Forøger højtalervolumen (kun i Windows OS) Overstreget berøringskontakt (F9): Skifter den indbyggede berøringskontakt mellem LÅST (deaktiveret) og ULÅST (aktiveret). Låsning af berøringsknappen forhindrer, at du kommer til at bevæge markøreren, mens du skriver. Den bruges bedst sammen med en ekstern mus (pegeredskab). BEMÆRK: Udvalgte modeller har en indikator mellem pegefeltets knapper, der vil lyse op når pegefeltet er ULÅST (aktiveret) og vil ikke lyse op når pegefeltet er LÅST (deaktiveret).
Side: 28
33 Kom godt i gang 3 CD Play/Pause Ved cd-stop - begynder cd-afspilning. Ved cd-afspilning - pauserer cd-afspilning. CD Stop Ved cd-afspilning: Stopper cd-afspilning. CD spring til næste spor (hurtigt fremad) Skifter under cd-afspilning til det next (næste) lydspor/filmkapitel. Lydstyrkekontroller Fn + Højtaler-ikoner (F10): Slår lydstyrken TIL og FRA Fn + Ned højtaler-ikon (F11): Reducerer lydstyrken Fn + Op højtaler-ikon (F12): Øger lydstyrken Multimedie-kontrolknapper (på udvalgte modeller) Multimedie-kontrolknapperne tillader nem styring af multimedieprogrammet. Nedenfor redegøres for hver af notebook-pc’ens multimedie-kontrolknapper. CD Spring til foregående spor (Tilbagespol) Skifter under cd-afspilning til det previous (foregående) lydspor/filmkapitel. Brug [Fn] knappen sammen med pil-knapperne til cd-kontrolfunktionerne. Afhængigt af notebook-pc modellen findes nogle kontrolknap-funktioner måske ikke.
Side: 29
34 3 Kom godt i gang Udvidet tastatur På nogle modeller findes et udvidet tastatur. Det udvidede tastatur har særlige numeriske taster til let indtastning af tal. Brug [Num Lk / Scr Lk] til at skifte mellem det udvidede tastatur som tal eller som markørretningsknapper. Markørretningsknapperne bruges til at navigere mellem felter eller celler som f.eks. på et regneark eller i en tabel. Microsoft Windows™ Taster Der er to specielle WindowsTM taster på tastaturet, som beskrevet nedenfor. Tasten med WindowsTM Logo aktiverer Start menuen, der er placeret i det venstre nederste hjørne på WindowsTM desktop. Den anden tast der ser ud som en WindowsTM menu med en lille cursor, aktiverer menuen Egenskaber og er det samme som at trykke på den højre museknap på et WindowsTM objekt.
Side: 30
35 Status indikatorer Front Indikator for batteriopladning Batteriopladningsindikatoren er en LED, der viser status for batteriets strøm, som følger: TIL:  Når TIL eller FRA - Er din Bærbare PC batteri under opladning, når AC strømforsyningener forbundet. FRA: Din Bærbare PC batteri er opladet, eller fuldstændigt afladet. Blinkende:  batteristrømmen er mindre end 10 % og AC strømforsyningen er ikke forbundet. Power Indicator Strømindikatoren lyser, når notebook-pc’en er TÆNDT, og blinker langsomt, når notebook- pc'en er i bloker-til-RAM (hvile) tilstand. Indikatoren er SLUKKET, når notebook-pc'en er SLUKKET eller i bloker-til-disk (dvale) tilstand. Trådløs LAN indikator Dette er kun anvendeligt på modeller med indbygget, trådløs LAN. Når den indbyggede, trådløse LAN er aktiveret, lyser denne indikator (Windows- programmet skal indstilles). ~ # @ HOME BACK ENTER STOP Bluetooth Indikator Denne knap kan kun bruges på modeller med intern Bluetooth (BT). Denne indikator vil lyse for at vise, at den indbyggede BT funktion er aktiveret på din Bærbare PC. Kom godt i gang 3
Side: 31
36 3 Kom godt i gang "Capital Lock"-indikator Indikerer at caps lock [Caps Lock] er aktiveret, når den lyser. Caps lock tillader nogle af tastaturets bogstaver at blive skrevet med store bogstaver (fx. A, B, C). Når caps lock lyset er SLUKKET vil de skrevne bogstaver blive skrevet med småt (fx. a, b, c). "Number Lock"-indikator Indikerer at num lock [Num Lk] er aktiveret, når den lyser. Num lock tillader at nogle af tastaturets bogstaver virker som cifre for lettere indtastning af numeriske data. Top Status indikatorer (�������� fortsat� ) Indikator for harddiskaktivitet Indikerer at din Bærbare PC er under adgang til en eller flere masselagringsenheder, såsom harddiske. Lyset blinker proportionalt med adgangstiden. ~ # @ HOME BACK ENTER STOP
Side: 32
37 4. Brug din Bærbare PC Berøringsplade Lagringsenheder Tilslutninger Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formål og viser ikke det omtalte produkt. Der kan være forskelle på din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse din notebook-pc for at være den rigtige.
Side: 33
38 4 Brug din Bærbare PC Cursor bevægelse Højre klik Venstre klik bladring Figeraftryks- scanner VIGTIGT! Brug ikke nogen objekter i stedet for din finger for at betjene berøringspladen, ellers kan der ske skader på berøringspladens overflade. Berøringsplade Den integrerede berøringsplade i din Bærbare PC er fuldt kompatibelt med alle to/tre-knap og rullehjul på en PS/2 mus. Berøringspladen er trykfølsom og indeholder ingen bevægelige dele; derfor kan mekaniske fejl undgås. En enhedsdriver er dog stadig nødvendig, for at den skal virke med nogle softwareprogrammer. Brug af berøringsplade Et let tryk med fingerspidsen er alt hvad der kræves for at betjene berøringspladen. Fordi berøringspladen er følsom overfor statisk elektricitet, kan du ikke bruge objekter i stedet for dine fingre. Den primære funktion af berøringspladen er at bevæge cursoren rundt og at vælge emner, der vises på skærmen ved brug af fingerspidserne i stedet for en standard mus på skrivebordet. De følgende illustrationer demonstrerer den rigtige brug af berøringspladen. Bevæge cursoren Placer din finger i midten af berøringspladen og lad den glide i en retning for at flytte cursoren. Scrolle (på udvalgte modeller) Glid din finger op eller ned på højre side for at scrolle et vindue op eller ned. Glid finger fremad Glid finger til venstre Glid finger bagud Glid finger til højre Scrolle op Scrolle ned
Side: 34
39 Trække-tappe Brug din Bærbare PC 4 Illustrationer for brug af berøringsplade Dobbeltklik/Dobbelt tappe - Dette er den almindelige metode til hurtigt at åbne et program direkte fra den tilhørende ikon, du har valgt. Bevæg cursoren over den ikon, som du vil køre, tryk på den venstre knap, eller tap to gange på pegefeltet hurtigt efter hinanden, og systemet vil åbne det tilhørende program. Hvis intervallet imellem de to klik eller tap er for lang, vil operationen ikke blive udført. Du kan vælge hastigheden for dobbelt-klik ved brug af Windows kontrolpanel “Mus”. De følgende 2 eksempler producerer de samme resultater. tryk på den venstre cursor knap to gange og slip. tryk let, men hurtigt på pegefeltet to gange. tryk på den venstre cursor knap og slip. tryk let, men hurtigt på pegefeltet. Klikke Tappe Dobbelt-klik Dobbelt-tappe Trække - At trække betyder at samle en ikon op og placere den, hvor på skærmen, du måtte ønske det. Du kan bevæge cursoren over en ikon, som du vælger, mens du holder den venstre museknap nedtrykket, bevæger cursoren til den ønsker placering og derefter udløser knappen. Eller, du kan simpelthen dobbelt-tappe på et punkt og holde det, mens du trækker ikonen med din fingerspids. De følgende 2 eksempler producerer de samme resultater. hold den venstre knap og glid fingeren på pegefeltet. tryk let to gange på pegefeltet, og glid fingeren på pegefeltet under det andet klik. Dobbelt-klik Klikke/Tappe - Med cursoren over et punkt, tryk på den venstre knap, eller brug din fingerspids til en let berøring af pegefeltet, mens du holder din finger på pegefeltet, indtil emnet er valgt. Det valgte emne vil skifte farve. De følgende 2 eksempler producerer de samme resultater.
Side: 35
40 4 Brug din Bærbare PC Berøringspladen reagerer på bevægelse ikke ved kraft. Der er ingen grund til at tappe for hårdt på overfladen. Hvis du tapper for hårdt vil det ikke forøge effektiviteten på berøringspladen. Berøringspladen reagerer bedst ved lette tryk. Vedligeholdelse af berøringspladen Berøringspladen er trykfølsom. Hvis den ikke vedligeholdes ordentligt, kan den let blive beskadiget. Overhold følgende forholdsregler. • Forvis dig om at berøringspladen ikke kommer i forbindelse snavs, væsker eller fedt. • Berør ikke berøringspladen, hvis dine fingre er snavsede eller våde. • Placer ikke tunge genstande på berøringspladen, eller berøringspladens knapper. • Rids ikke berøringspladen med fingerneglene, eller med hårde genstande. Automatisk deaktivering af berøringskontakt (Synaptics) Windows kan automatisk deaktivere Notebook PC’s "touchpad", når en ekstern USB-mus tilsluttes. Denne funktion er normalt deaktiveret. For at aktivere funktionen, skal du vælge funktionen i Windows Kontrolpanel | Mus | USB-musanslutning. Vælg denne mulighed for at aktivere denne funktion. Find egenskaber for Muse på “Kontrol- panel”. Modeller med Synaptics touchpad. Modeller med ALPS touchpad.
Side: 36
41 Lagringsenheder Lagringsenheder tillader din Bærbare PC at læse eller skrive dokumenter, billeder og andre filer til forskellige datalagringsenheder. Denne Bærbare PC har de følgende lagringsenheder: • Ekspansionskort • Læser til Flash hukommelseskort • Optisk drev • Harddisk drev ExpressKort Et 26bens ExpressCard slot findes tilgængelig for at understøtte et ExpressCard/ 34mm eller et ExpressCard/54mm udvidelseskort. Dette nye interface er hurtigere ved at bruge en seriel bus der understøtter USB 2.0 og PCI Express i stedet for den langsommere parallelle bus, der bruges i PC kortslot. (Ikke kompatibel med tidligere PCMCIA kort.) Brug din Bærbare PC 4 Kontroller, at Card er lige, når det anbringes. Anbringelse af ekspansionskort 1. Hvis der er en plastikbeskytter i indstikket, skal du fjerne den som nedenfor beskrevet. 2. Anbring Card med konnektorsiden først og labelsiden opad. Standard ExpressCards skal flugte med Notebook PC, når de er helt anbragt. 3. Tilslut omhyggeligt kabler og adaptere, der behøves til Card. Konnektore kan normalt kun anbringes i én retning. Se efter mærkat, ikon eller anden afmærkning af oversiden på siden af konnektoren. Fjernelse af ekspansionskort ExpressCard slottet har ikke en åbningsknap. Tryl ExpressCard indad og udløs for at skubbe ExpresCard ud. Træk herefter forsigtigt kortet ud af stikket.
Side: 37
42 Optisk drev Indsæt en optisk disk 1. Mens der er TÆNDT for din Bærbare PC, tryk på drevets udløserknap og skuffen vil glide delvist ud. 2. Træk forsigtigt lugen på drevets front panel og træk skuffen helt ud. Vær forsigtig med ikke at berøre CD drevets linse eller andre mekanismer. Forvis dig om, at der ikke findes nogle forhindringer, der kan sætte sig fast under drevets skuffe. 3. Hold om disken i kanterne og vend dis- kens printede side opad. Skub ned på begge sider af diskens centrum indtil disken snapper ind i soklen. Soklen skal være højere end disken, når disken er korrekt indsat. 4. Skub langsom drevets skuffe tilbage på plads. Drevet vil begynde at læse indhold- sfortegnelsen (TOC) på disken. Når drevet stopper, vil disken være klar til brug. Det er normalt at høre, såvel som at føle, at Cd’en spinder med stor intensitet i Cd- drevet, mens den læser data. 1 2 1 2 C D - R 4 Brug din Bærbare PC
Side: 38
43 Eject the tray and gently pry the edge of the disc upwards at an angle to remove the disc from the hub. 2 C D - R 1 Nødudløsningen er placeret i et hul på det optiske drev og bruges til at udløse skuffen til det optiske drev i tilfælde af at det elektroniske udløser ikke fungerer. Brug ikke nødudløsningen i stedet for den elektroniske udløsning. Note: Forvis dig om, ikke at stikke i aktivitetsindikatoren, der er placeret i det samme område. Actual location will vary by model. Optisk drev (fortsat) Nødudløsning Fjern en optisk disk Et Cd drevbogstav skulle være tilstede selv om der findes en Cd disk i drevet. Efter at Cd’en er ordentlig isat, kan du få adgang til data som på en harddisk; undtagen at der ikke kan skrives til eller ændres på Cd’en. Med brug af passende software, kan et CD-RW drev eller DVD+CD-RW drev tillade CD-RW diske at blive brugt ligesom en harddisk med skrive, slette og redigering kapacitet. Vibrationer er normale for alle høj-hastigheds optiske drev på grund af ubalancerede Cd eller Cd print. For at forhindre vibrationer brug din Bærbare PC på en jævn overflade og placer ikke labels på Cd’erne. At lytte til Audio Cd DetoptiskedrevkanafspilleaudioCd’er,menkunDVD-ROMdrevetkanafspilleDVDaudio.Indsætaudio Cd’enogWindows™vilautomatiskåbneaudioafspillerenogbegyndeafspilningen.AfhængigpåDVD audiodiskenogdeninstalleredesoftware,kandetkrævesatduåbnerenDVDafspillerforatlyttetilDVD audio.Dukanjusterevolumen,vedatbrugegenvejstasterneellerWindows™højtalerikonpåproceslinien. ADVARSEL! Hvis Cd disken ikke er ordentlig isat på center soklen, kan Cd’en blive beskadiget, når skuffen lukkes. Se altid omhyggeligt på cd’en mens skuffen lukkes langsomt for at forhindre skader. Brug af det optiske drev Optiske diske og udstyr skal håndteres med forsigtighed på grund af de præcise mekanismer, der er involveret. Vær opmærksom på de vigtige sikkerhedsinstruktioner fra dine Cd leverandører. Til forskel fra optiske drev på stationære computere, bruger din Bærbare PC en sokkel til at holde Cd’en på plads uafhængig af vinklen. Når der indsættes en Cd, er det vigtigt at Cd’en trykkes ned i soklen ellers vil det optiske drev ridse Cd’en. Brug din Bærbare PC 4
Side: 39
44 MS / MS Pro SD / MMC Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater) Memory Stick (MS) Memory Stick Magic Gate (MG) Memory Stick Select SD (Secure Digital) MiniSD (with SD adapter) Memory Stick Micro (with MS adapter) xD Picture Card MMC (Multimedia Card) MMC Plus RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter) Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (with MS adapater) Memory Stick (MS) Memory Stick Magic Gate (MG) Memory Stick Select SD (Secure Digital) MiniSD (with SD adapter) Memory Stick Micro (with MS adapter) xD Picture Card MMC (Multimedia Card) MMC Plus RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter) 4 Brug din Bærbare PC Læser til Flash hukommelseskort Normalt skal man købe en PCMCIA læser til hukommelseskort separat for at kunne bruge hukommelseskort fra enheder så som digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og PDA. Denne Notebook PC har en enkelt, indbygget hukommelseskort-læser, der som vist i nedenstående eksempel kan benytte mange flash-hukommelseskort. Den indbyggede læser til hukommelseskort er ikke bare bekvem, men også hurtigere en de fleste andre former for læsere til hukommelseskort på grund af, at den udnytter den høje båndbredde på PCI bussen. VIGTIGT! Flash-hukommelseskort-kompatibilitet afhænger af Notebook PC model og flash-hukommelseskort-specifikationerne. Specifikationerne ændres hele tiden, hvorfor kompatibilitet kan skifte uden foregårende varsel. Eksempler på flash-hukommelseskort VIGTIGT! Fjern aldrig et kort under og umiddelbart efter læsning, kopiering, formatering, eller sletning af data på kortet, ellers kan det medføre tab af data. ADVARSEL! For at undgå datatab, skal du bruge “Sikker fjernelse af hardware” på opgavebjælken, inden du fjerner flash-hukommelseskortet.
Side: 40
45 Harddisk drev Harddiskdrev har højere kapacitet og arbejder meget hurtigere end diskettedrev og optiske drev. Notebook PC leveres med udskifteligt harddiskdrev. De nuværende harddiskdrev understøtter S.M.A.R.T. ("Self Monitoring and Reporting Technology") til sporing af harddiskfejl, inden de opstår. Når du udskifter eller opgraderer harddiskdrevet, skal du altid konsultere et autoriseret servicecenter eller en autoriseret forhandler af denne Notebook PC. VIGTIGT! Dårlig behandling af Din Bærbare PC kan beskadige harddisken. Behandl din Bærbare PC forsigtigt og hold den borte fra statisk elektricitet og stærke vibrationer eller slag. Harddisken er det mest delikate komponent og vil sandsynligvis være den første eller eneste komponent, der bliver beskadiget, hvis du taber din Bærbare PC. Fjernelse af harddiskdrev 1 Inden harddiskens dæksel fjernes, frakobl alle tilsluttede periferiske enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer og alle strømforbindelser (hovednet, batterienhed osv). 2 Brug din Bærbare PC 4
Side: 41
46 1 Installation af harddiskdrevet 2 4 Brug din Bærbare PC
Side: 42
47 Installation af hukommelseskort: Fjernelse af hukommelseskort: 3 (Dette skal kun tjene som eksempel.) 3 (Dette skal kun tjene som eksempel.) Hukommelse (RAM) Yderligere hukommelse forbedrer programfunktionen ved at nedsætte harddisktilgang. Rummet til hukommelse leverer udvidelsesmuligheder for yderligere hukommelse. Besøg et autoriseret service center eller forhandler for information om opgradering af hukommelse på din Bærbare PC. Køb kun udvidelsesmoduler fra en autoriseret forhandler af denne Bærbare PC for at sikre maksimum kompatibilitet og levetid. BIOS registrerer automatisk mængden af hukommelse i systemet og konfigurerer CMOS i henhold hertil under POST- (Power-On-Self-Test) processen. Der kræves ingen hard- eller software-installation (inklusive BIOS) efter, at hukommelsen er installeret. Dette skal kun tjene som eksempel. WARNING! Disconnect all the connected peripherals, any telephone or telecommunication lines and power connector (such as external power supply, battery pack, etc.) before installing or removing a memory. Brug din Bærbare PC 4
Side: 43
48 Eksempel på Notebook PC forbundet til netværksknudepunkt eller omskifter til brug med den indbyggede Ethernet- kontrol. Netværkskabel med RJ-45 stik Netværkshub eller switch 4 Brug din Bærbare PC Det indbyggede modem og netværk kan ikke senere installeres som opgradering. Efter købet kan modem og/eller netværk installeres som ekspansionskort. Tilslutninger Netværksforbindelse Forbind et netværkskabel med RJ-45 stik i begge ender til modem/netværk porten på din Bærbare PC og den anden ende til en hub eller switch. For 100 BASE-TX/1000 BASE-T hastighed skal dit netværkskabel være kategori 5 eller bedre Ikke kategori 3 (med twisted/pair ledning). Hvis du har planer at køre grænsefladen på 100 Mbps, skal det være forbundet til en 100 BASE-TX/1000 BASE-T hub (ikke BASE-T4 hub). For 10Base-T brug kategori 3, 4 eller 5 twisted-pair ledning. 100/1000 Mbps Full-Duplex er understøttet på denne Bærbare PC, men kræver forbindelse til en netværks switching hub med “Duplex” aktiveret. Softwaren vil som standard bruge den hurtigste indstilling, så det er ikke nødvendig med nogen brugerintervention. 1000BASE-T (eller gigabit) understøttes kun på udvalgte modeller. Twisted-Pair kabel Det kabel der bruges til at forbinde Ethernet kortet til en vært (almindeligvis en Hub eller Switch) bliver kaldt en straight-throughTwisted Pair Ethernet (TPE). Stikket i enden kaldes RJ-45 stik, som ikke er kompatibel med RJ-11 telefonstik. Hvis du forbinder to computere sammen uden en hub imellem, er et krydset LAN kabel nødvendig (Hurtig-ethernet model). (Gigabit modeller understøtter auto-overkrydsning, hvorfor et overkrydsnings-LAN kabel findes som ekstraudstyr.).
Side: 44
49 Brug din Bærbare PC 4 Eksempler på Notebook PC forbundet til trådløst netværk. Accesspunkt Desktop PC PDA Notebook PC Desktop PC PDA Notebook PC Trådløs LAN forbindelse (på udvalgte modeller) Den indbyggede, trådløse LAN (ekstraudstyr) er en kompakt og brugervenlig trådløs Ethernet- adapter. Med IEEE 802.11 standarden for trådløs LAN (WLAN) kan den indbyggede, trådløse LAN opnå hurtige datatransmissionshastighed ved hjælp af spredning af spektra i direkte sekvens (DSSS) samt ortogonal frekvensmultifleks- (OFDM) teknologi på 2.4GHz/5GHz frekvenser. Den indbyggede, trådløse LAN er bagudkompatibel med tidligere IEEE 802.11 standarder og tillader sømløs interface af trådløse LAN standarder. Den indbyggede, trådløse LAN er en klientadapter, der understøtter infrastruktur- og ad-hoc- tilstande og som giver fleksibilitet med hensyn til nuværende og fremtidige trådløse netværks- konfigurationer på afstande på op til 40 meter mellem klienten og accespunktet. For at yde effektiv sikkerhed med hensyn til den trådløse kommunikation, leveres den indbyggede, trådløse LAN med en 64-bit/128-bit "Wired Equivalent Privacy (WEP)"-kodning samt "Wi-Fi Protected Access (WPA)"-funktioner. Ad-hoc tilstand Ad-hoc-tilstanden tillader Notebook PC at forbinde til anden trådløs enhed. Der kræves ikke noget accespunkt (AP) i dette trådløse miljø. (Alle enheder skal installere 802.11 trådløse LAN adaptere (ekstraudstyr).) Infrastrukturtilstand Infrastrukturtilstanden tillader Notebook PC og andet trådløst udstyr at forbinde til et trådløst netværk, skabt af et accespunkt (AP) (anskaffes særskilt), som tilvejebringer et centralt led, hvor trådløse klienter kan kommunikere med hinanden og med et ledningsført netværk. (Alle enheder skal installere 802.11 trådløse LAN adaptere (ekstraudstyr).) Af sikkerhedshensyn må du IKKE forbinde til det usikrede netværk. I modsat fald vil den ukodede, overførte information kunne ses af andre.
Side: 45
50 4 Brug din Bærbare PC 2. Tryk flere gange på [FN F2], indtil Trådløs Wireless LAN ON eller WLAN & Bluetooth ON ses. Windows trådløs netværksforbindelse Tilslutning til netværk 4. Højreklik på netværksikonen og vælg Opret forbindelse til et netværk. 3. Du skal kunne se “Ikke tilsluttet” netværk- sikonen. 5. Vælg “Vis Trådløs”, hvis der er mange netværk i dit område. 6 Vælg det trådløse netværk, du vil forbinde til. 7. Når du forbinder, skal du indtaste en adgangskode. 8. Når der er forbindelse, ses “Tilsluttet”. 2b. Eller dobbeltklik på Trådløs Konsol-ikonen på opgavebjælken og vælg enten Wireless LAN + Bluetooth eller blot Wireless LAN. 1. Tænd - om nødvendigt for din model - for Trådløs-kontakten (se kontakter, afsnit 3).
Side: 46
51 Brug din Bærbare PC 4 Bluetooth trådløs forbindelse (på udvalgte modeller) Bærbare PC'er med Bluetooth teknik eliminerer behovet for kabler til tilslutning af Bluetooth-aktiverede enheder. Bluetooth-aktiverede enheder kan være Bærbare PC'er, desktop pc'er, mobiltelefoner og PDA'er. Hvis din Bærbare PC ikke leveredes med indbygget Bluetooth, skal du forbinde et USB eller PC-kort Bluetooth-modul for at kunne bruge Bluetooth. Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner Du kan forbinde trådløst til din mobiltelefon. Afhængigt af din mobiltelefons muligheder, kan du overføre telefonbogsdata, billeder, lydfiler osv eller bruge den som modem til at forbinde til internettet. Du kan også bruge den til SMS beskedudveksling. Bluetooth-aktiverede computere og PDA'er Du kan forbinde trådløst til en anden computer eller PDAog udveksle filer og dele perifere enheder samt internet- og netværksforbindelser. Du kan også gøre brug af Bluetooth- aktiveret tastatur og mus. 2b. Eller dobbeltklik på Trådløs Konsol-ikonen på opgavebjælken og vælg enten Wireless LAN + Bluetooth eller blot Bluetooth. 3. Vælg Tilføj en Bluetooth-enhed på opgaveb- jælken. 3b. Eller start Bluetooth-enheder på Windows kontrolpanel. Tænding for og start af Bluetooth-udstyr Denne proces kan bruges til at tilføje det meste Bluetooth-udstyr. Tillægget redegør for hele processen. 2. Tryk flere gange på [FN F2], indtil Bluetooth ON eller WLAN & Bluetooth ON ses. 1. Tænd - om nødvendigt for din model - for Trådløs-kontakten (se kontakter, afsnit 3).
Side: 47
52 4 Brug din Bærbare PC Fingeraftryks-registrering (på udvalgte modeller) Fingeraftryks-scanneren kan bruges til øjeblikkelig og sikker brugerindentifikation. Disse instruktioner redegør for, hvordan fingeraftryks-registreringen installeres. ~ # @ HOME BACK ENTER STOP 1. Højreklik på ADSM ikonen i statusfeltet og vælg Fingerprint Enrollment (Fingeraftryk-registrering). 2. Klik på en finger i Enroll User Fingerprint (Registrer brugerfingeraftryk) vinduet for at begynde fingeraftryk-registrering.
Side: 48
53 Brug din Bærbare PC 4 Fingeraftryks-registrering (på udvalgte modeller) 3. Før den valgte finger hen over fingeraftryk-skanneren for at begynde fingeraftryk-registrering. 4. Før fingeren fem gange hen over for at afslutte fingeraftryk-registrering. 5. Når du er færdig, tryk på OK for at fortsætte. 6. Du kan fortsætte med at registrere flere fingeraftryk i Enroll User Fingerprint (Registrer brugerfingeraftryk) vinduet eller trykke på OK for at afslutte fingeraftryk-registrering.
Side: 49
54 4 Brug din Bærbare PC
Side: 50
A-1 Appendiks Supplerende tilbehør og Supplerende forbindelser Styresystem og software System BIOS instillinger Almindelige problemer og deres løsninger Windows Vista Software genopretning Ordliste Deklarationer og sikkerhedserklæring Bærbare PC Information Billeder og ikoner i denne brugsanvisning tjener kun illustrative formål og viser ikke det omtalte produkt. Der kan være forskelle på din notebook-pc og illustrationerne i denne vejledning. Anse din notebook-pc for at være den rigtige.

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Asus M60VP-6X006C men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Asus M60VP-6X006C. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Asus M60VP-6X006C så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Asus M60VP-6X006C

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Asus M60VP-6X006C below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Asus
  • Product: Bærbare computere
  • Model/navn: M60VP-6X006C
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Dansk