ET2701IUKI

Asus ET2701IUKI manual

ET2701IUKI

Manual til Asus ET2701IUKI på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 140 sider.

Side: 1
Dansk Alt-i-et pc tv Startvejledning
Side: 2
Dansk Opsætning af din digitale/analoge tv-tuner Før du starter programmet til din tv-tuner, skal du kontrollere om der er et analog eller et digital tv-kabel tilsluttet. Opstart af programmet til din tv-tuner For at starte ArcSoft TV 5.0 i Windows ® 8, skal du gøre et af følgende: Klik på Arcsoft TV 5.0 ikonet på skrivebordet i Windows®. BEMÆRK: Genvejsikonet til ArcSoft TV er ikke tilgængeligt på din AIO ET2300 • Klik på + <Q> for at åbne søgningsskærm til applikationerne. Skriv "Arcsoft" i søgefeltet og klik på ikonet til Arcsoft TV i søgeresultaterne. • Installering af programmet til tv-tuneren Sådan opsætter du ArcSoft TV 5.0: 1. Klik på Live tv i hovedmenuen. 2. Installationsguiden starter og guider dig igennem installeringen af programmet til din tv-tuner. Vælg dit land eller område, og klik på Next (Næste) for at fortsætte.
Side: 3
Dansk 3. Installationsguiden prøver at finde den installerede tv-tuner. Vælg det tv-tuner-kort, som fulgte med din Alt-i-et pc. 5. Klik på Scan (Søg) for at søge efter tilgængelige kanaler. 4. Vælg hvilken type tv-tjeneste, du bruger. Vælg Cable TV (Kabel-tv), hvis du har kabel-tv. Vælg Antenna TV (Antenne-tv), hvis du modtager tv via en antenne. • • 6. Hvis din Alt-i-et pc både har en analog og digital tv-tuner, beder installationsguiden dig om at installere din anden tv-tuner. Vælg Yes (Ja), for at installere den anden tv-tuner. Vælg No (Nej), for at fuldføre installationsguiden. • • 7. Klik på Finish (Udfør), for at fuldføre installationsguiden.
Side: 4
Dansk Sådan planlægger du en optagelse af en tv-udsendelse: 1. Klik på Schedule (Planlæg), i hovedmenuen. Planlægning af optagelser af tv-udsendelser 2. Klik på Add (Tilføj) i panelet til ventre. 3. Konfigurer følgende indstillinger: Program Name (Programnavn) Channel (Kanal) Frequency (Frekvens) Start Date/Time (startdato/tidspunkt) - Angiv datoen/tidspunktet for optagelsen. Duration (Varighed) - Angiv længden på optagelsen. Shut down the computer when finished recording (Luk computeren ned, når optagelsen er færdig) • • • • • • 4. Klik på Done (Udført) for at gemme indstillingerne og den planlagte optagelse. BEMÆRK: Din alt-i-et pc skal være tændt for at kunne optage tv-udsendelserne automatisk. 5. For at planlægge flere optagelser, skal du gentage trin 1 ~ 4. BEMÆRK: Antallet af optagelser, du kan planlægge, er afhængig af hvor meget ledig plads du har på din alt-i-et pc. Brug af den elektronisk programoversigt (EPG) BEMÆRK: Den elektroniske programoversigt er kun muligt på alt-i-et pc'er, der er udstyret med en tv-turner. Den elektronisk programoversigt er en oversigt over hvornår de forskellige programmer vises på en bestemt kanal og dato.
Side: 5
Dansk Brug af skærmstyringen under direkte tv 1 Startside-knap Klik på dette ikon for at åbne hovedmenuen i Arcsoft TV 5.0. 2 TV/AV Klik på denne knap for at skifte mellem analog tv og digital tv.* *Dette punkt er kun tilgængelig på alt-i-et pc'er, der er udstyret med både en analog og digital tv-tuner. 3 Sådan tage du et skærmbillede Klik på denne knap for at tage et skærmbillede af videoen eller mediet der spiller. 4 Optagelse Klik på denne knap for at starte optagelsen af tv-udsendelsen. 5 Pause Klik på denne knap for at sætte optagelsen eller afspilningen på pause. 6 Lydstyrkeknapperne Klik på denne knap for at vise lydstyrken på skærmen, hvor du kan skrue op og ned for lyden. 7 CH- / CH+ (KANAL-/KANAL+) Tryk på denne knap for gå én kanal op eller ned. 8 Føj til favoritter Klik på denne knap for at føje denne kanal til listen over favoritter. 9 Listen over favoritter Klik på denne knap for at vise listen over gemte favoritkanaler. 10 Undertekster og lydspor Klik på denne knap for at vise listen over tilgængelige undertekster og lydkanaler/numre. 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10
Side: 6
Dansk Sådan bruges fjernbetjeningen R G Y B 1 4 7 6 2 5 9 8 0 3 ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ # *CLEAR ENTER T Kanalknapper Oplysninger Taltaster Lydstyrkeknapper Slet Tilbage 2 4 5 6 8 Afspilningsknapper Navigationstaster 11 Tænd/sluk Enter Lyd fra 7 10 9 1 12 13 Genvejsknapper Tekst-tv-knapper Knapper i Media Center 14 15 3 Start
Side: 7
Dansk 1 Afspilningsknapperne Afspil Starter medieafspilningen. Hvis afspilningen er på pause, startes afspilningen igen fra det samme sted ved at trykke på denne knap. Pause Sætter medieafspilningen på pause på det aktuelle sted. Stop Stopper medieafspilningen på det aktuelle sted. Optag Optager tv-showet på disken. Det aktuelle show optages, ved at trykke på denne knap mens Live TV er tændt. Hvis denne knap trykkes mens den elektroniske programguide er åben, optages tv-showet eller tv-serien på disken. Spol fremad Spoler fremad i afspilningen med den første hastighed (3x). Spol tilbage Spoler tilbage i afspilningen med den første hastighed (3X). Spring fremad Springer et trin frem, når du trykker på denne knap. Springer tilbage Springer et trin tilbage, når du trykker på denne knap. 2 Navigationstaster Brug op/ned-tasterne til at skifte mellem menulinjerne i en undermenu. Brug op/ned-tasterne til at reducere/forøge en talværdi. Brug venstre/højre-tasterne til at skifte mellem hovedmenuerne på startskærmen. Brug venstre/højre-tasterne til at skifte mellem punkterne i en undermenu. Tryk på OK, for at bekræfte valget. 3 Start* Dirigere brugeren til startmenuen i Windows Media Center. *Denne knap er findes kun på Alt-i-et pc'er med Windows Media Center installeret.
Side: 8
Dansk 4 Lydstyrkeknapper Tryk på knappen (+) for at øge lydstyrken med ét trin. Tryk på knappen (-) for at reducere lydstyrken med ét trin. 5 Tilbage Går ét trin tilbage i brugergrænsefladen, 6 Taltaster 7 Slet Sletter alle indtastninger. 8 Tænd/sluk Tryk på denne knap for at sætte din Alt-i-et pc i dvaletilstand. Tryk én gang mere for at aktivere systemet igen fra dvaletilstand. 9 Knapper i Media Center* Optag tv Viser den optagede tv-side i Windows Media Center. Guide Viser medieguiden i Windows Media Center. Live-tv Viser live-tv på den aktuelt valgte kanal. Dvd-menu Viser Dvd-menuen. *Disse knapper findes kun på Alt-i-et pc'er med Windows Media Center installeret. 10 Kanalknapper Gå én kanal op eller ned. 11 Lyd fra Slår computerens lyd fra. 12 Oplysninger Tryk for at se oplysninger om filmen, videoen eller musikken. 13 Enter Tryk på denne knap for at vælge et indstilling eller for at indtaste tekst. CLEAR ENTER
Side: 9
Dansk 14 Genvejsknapper i Media Center Viser radioforsiden i Windows Media Center. Viser musikbiblioteket i Windows Media Center. Viser billedbiblioteket i Windows Media Center. Viser videobiblioteket i Windows Media Center. *Disse knapper findes kun på Alt-i-et pc'er med Windows Media Center installeret. 15 Tekst-tv-knapper* Tryk på disse knapper for at få adgang til eventuelle tekst-tv-funktioner. *Disse knapper findes kun på Alt-i-et pc'er med Windows Media Center installeret. R G Y B BEMÆRK: • For at bruge funktionerne i Windows Media Center, kan du købe en Windows 8 Media Center Pack separat. • Du kan downloade en version af denne vejledning på et andet sprog på ASUS' supportside på http://support.asus.com
Side: 10
Dansk 10

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Asus ET2701IUKI men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Asus ET2701IUKI. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Asus ET2701IUKI så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Asus ET2701IUKI

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Asus ET2701IUKI below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Asus
 • Product: Skriveborde
 • Model/navn: ET2701IUKI
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Tysk, Kinesisk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Indonesisk, Arabisk