AEG X69453BV0 manual

Få vist brugermanualen for AEG X69453BV0 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Emhætte
  • Model/navn: X69453BV0
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Polsk, Russisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk,

Indholdsfortegnelse

Side: 32
33
DANISH
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere
– funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at
læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG’s webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEG-
apparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør,
der er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra
specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på:
www.aeg.com/shop
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald
af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din
lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Model ____________________________
PRODUKTNR. (PNC) _
_______________
Serienummer ______________________
Side: 33
34
RÅD OG ANVISNINGER
•	 Denne brugervejledning gælder for flere
versioner af apparatet. Der fremstilles
muligvis enkelte dele af tilbehøret, der
ikke vedrører jeres apparat.
•	 Producenten kan ikke holdes ansvarlig
for eventuelle skader, der skyldes
ukorrekt eller forkert installation.
•	 Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand
mellem komfurets top og emhættens
underside er 650 mm (nogle modeller
kan installeres lavere, jævnfør afsnittene
vedrørende ydre mål og installation).
•	 Kontrollér, at lysnetspændingen er
den samme som den spænding, der er
angivet mærkepladen, der sidder på inde
i emhætten.
•	 For Klasse I apparater skal det også
kontrolleres, at elforsyningen er forsynet
med jord.
•	 Emhætten kobles til aftrækskanalen ved
hjælp af et rør med en min.-diameter
på 120 mm. Afstanden fra emhætten til
kanalen skal være så kort som mulig.
•	 Emhætten må ikke tilsluttes en kanal,
der fører forbrændingsgasser ud i det fri
(oliefyr, brændeovne etc.).
•	 Hvis emhætten skal anvendes i
forbindelse med ikke-elektriske apparater
(f.eks. gaskomfur, gaskogeblus), skal
det sikres, at lufttilgangen til rummet er
tilstrækkelig, så aftræksgasserne ikke slår
tilbage. Køkkenet skal have en åbning,
der har direkte forbindelse til det fri, så der
er sikret en tilstrækkelig mængde ren luft.
Der opnås en korrekt, risikofri anvendelse,
når det maksimale undertryk i rummet ikke
overstiger 0,04 mBar.
•	 Hvis forsyningskablet er defekt, skal det
erstattes af fabrikanten eller af det tekniske
servicecenter for at forebygge enhver risiko.
ANVENDELSE
•	 Emhætten er udelukkende beregnet til
at fjerne em og lugte i køkkener i private
husholdninger.
•	 Emhætten må kun anvendes til det
formål, hvortil den er konstrueret.
•	 Der må ikke forekomme høj åben ild
under emhætten, mens den anvendes.
•	 Justér brænderen, så flammerne er rettet
direkte mod bunden af panden/gryden –
de må ikke nå ud over kanten af bunden.
•	 Frituregryder skal under brug holdes
under konstant opsyn: kogende varm olie
kan sprøjte ind i flammerne.
•	 Emhætten må ikke anvendes af børn og
personer, som ikke ved, hvordan den
betjenes.
•	 Apparatet er ikke beregnet til at skulle
anvendes af mindre børn eller svækkede
personer uden opsyn.
•	 Undlad at flambere retter under
emhætten; der opstår ellers brandfare.
•	 Dette apparat må ikke anvendes af
personer (derunder børn) med nedsatte
psykiske, sensoriske eller sindsmæssige
evner, eller personer uden erfaring eller
tilstrækkeligt kendskab, med mindre
de overvåges eller oplæres i brug af
apparatet af personer, der er ansvarlige
for deres sikkerhed.
•	 Børn skal overvåges for at undgå, at de
leger med apparatet.
•	 ”GIV AGT: De tilgængelige dele kan blive
meget varme, hvis de anvendes med
kogeapparater.”
VEDLIGEHOLDELSE
•	 Inden apparatet skal vedligeholdes eller
rengøres, skal der slukkes for det eller
stikket skal tages ud af stikkontakten.
•	 Rengør og/eller udskift filtrene iht. det
angivne tidinterval (Brandbare).
-
- 4 måneder for aktive kulfiltre.
-
- 2 måneder for fedtfiltre af metal.
-
- Eventuelle kontrollamper.
•	 Rengør emhætten ved hjælp af en
fugtig klud og et neutralt flydende
rengøringsmiddel.
Side: 34
35
DANISH
BETJENING
A B C D E F G H
BELYSNING
Tast Funktion LED
A Tænder og slukker lyset.
Hvis der trykkes på den i 5 sekunder med slukket emhætte
og uden igangværende filteralarmer, foretager den:
Aktivering af alarm for mætning af filtrene med aktivt kul.
Deaktivering af alarm for mætning af filtrene med aktivt kul.
Tændt eller slukket.
2 blink led tast H.
1 blink led tast H.
B Slukker motoren.
Hvis der trykkes på den i 5 sekunder med slukket
emhætte, aktiverer den Tast-blokering.
Den deaktiveres ved tryk på tasten i 5 sekunder.
Tændt eller slukket.
Alle LED’ene blinker 2 gange, og under tast-
blokeringen udfører de en tændingssekvens.
Alle LED’ene blinker 1 gang.
C Aktiverer den første hastighed. Tændt.
D Aktiverer den anden hastighed. Tændt.
E Aktiverer den tredje hastighed. Tændt.
F Aktiverer den intensive hastighed fra hvilken som helst
hastighed, også når motoren er slukket. Denne hastighed
er tidsindstillet til 5 minutter, hvorefter systemet går tilbage
til den sidste indstillede hastighed.
Er i stand til at klare selv den kraftigste os fra madlavningen.
Den deaktiveres ved tryk på tasten eller ved at slukke motoren.
Tændt.
G Aktiverer den automatiske, forsinkede slukning af lysanlæggets
motor på 15 minutter.Egner sig til at fjerne den sidste lugt,
deaktiveres ved at trykke på tasten eller slukke motoren.
Hvis der trykkes på den i 5 sekunder med slukket emhætte
(motor+lys) og uden igangværende filteralarmer, foretager den:
Aktivering af fjernbetjening.
Deaktivering af fjernbetjening.
Tændt.
2 blink Led tast C + B
1 blink Led tast C + B
H Foretager Reset af alarmen for mætning af filtrene ved at
trykke på tasten i cirka 2 Sekunder med slukket emhætte.
Efter 100 driftstimer lyser LED’en uafbrudt
for at gøre opmærksom på mætning af
metalfiltrene.
Efter 200 driftstimer blinker LED’en for at
gøre opmærksom på mætning af filtrene
med aktivt kul.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG X69453BV0.

Stil et spørgsmål om AEG X69453BV0

Har du et spørgsmål om AEG X69453BV0 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG X69453BV0. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG X69453BV0 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.