AEG Solo 10 manual

Få vist brugermanualen for AEG Solo 10 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: DECT / VoIP-telefon
  • Model/navn: Solo 10
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 157
1
1 OMTANKE FOR MILJØET
Tak, fordi du købte dette produkt. Dette produkt er udviklet og samlet med den størst mulige omtanke
for dig og miljøet. Det er årsagen til, at vi leverer dette produkt med en vejledning til hurtig installation,
hvorved vi reducerer mængden af papir (sider) og minimerer fældningen af træer til fremstilling af
vejledningen. En hel og detaljeret brugervejledning med alle beskrevne funktioner, kan findes på vores
hjemmeside www.aegtelephones.eu. Du kan downloade hele brugervejledningen, hvis du ønsker at
gøre brug af alle de avancerede funktioner i dit produkt. Vi beder dig om ikke at udskrive den komplette
brugervejledning for at skåne miljøet. Tak, fordi du hjælper os med at beskytte miljøet.
2 PÅTÆNKT ANVENDELSE
Denne telefon er beregnet til brug med forbindelse til et offentligt, analogt telefonnetværk eller en analog
udvidelse af et godkendt kompatibelt PBX-system.
3 UDPAKNING AF TELEFONEN
3.1 Tilslutning af basestationen (Se P4)
tTilslut netledning (15) og telefonledning (14) til basestationen.
tSæt strømforsyningen til en 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz stikkontakt og telefonledningen ind i telefonstikket.
tBrug altid de medfølgende kabler i pakken.
Advarsel:
Brug kun den medfølgende adapter. Brug af andre strømkabler kan beskadige enheden.
Advarsel:
Placér baseenheden inden for stikkontaktens rækkevidde. Forsøg aldrig at forlænge netkablet.
Bemærk:
Basestationen skal hele tiden være tilsluttet lysnettet.
3.2 Installation og opladning af genopladelige batterier (Se P5)
tSæt de 2 medfølgende batterier i batterirummet og vær sikker på at de vender korrekt (se mærkningen
inden i batterirummet).
tJustér bagsidens omslagsflapper med de hak, der er mærket i kanten af det eksponerede bagpanel og
tryk ned til det klikker på plads.
tPlacér håndsættet i basestationen og oplad i 15 timer, før du bruger håndsættet første gang.
>Håndsættet giver et bip, når det er korrekt placeret i basestationen eller opladeren.
>Batteriets opladeindikator på basestationen eller på opladeren lyser rødt, hvilket betyder opladning.
Advarsel:
Brug kun de medfølgende NiMH genopladelige batterier.
Bemærk:
Håndsættet kan blive varmt, mens batterierne bliver opladet eller ved længere tids brug. Dette er normalt
og er ikke tegn på fejl.
FORSIGTIG
Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.
Side: 158
2
DK
3.3 Håndsæt & Basestationsforbindelse
tAlle håndsæt er ved køb allerede registreret i baseenheden og skulle kobles op, når de alle er tændt.
tHvis du vil bruge dit trådløse håndsæt og baseenhed sammen, skal du være i stand til at etablere
en radioforbindelse mellem dem. Signalet mellem håndsættet og baseenheden følger de normale
standarder for en DECT telefon: Maks. rækkevidde op til 300 meter udendørs eller 50 meter indendørs.
Vær opmærksom på, at:
>Store metalgenstande, såsom køleskabe, spejle eller arkivskabe mellem håndsættet og baseenheden
kan blokere for radiosignalet.
>Faste strukturer, såsom vægge, kan reducere signalstyrken.
>Elektrisk udstyr kan forårsage interferens og/eller påvirke rækkevidden.
tAnbring ikke baseenheden tæt på en anden telefon, TV eller audio udstyr - det kan forårsage forstyrrelser.
tSæt baseenheden så højt som muligt for at sikre det bedste signal.
tUden for rækkevidde advarsel. Hvis du hører en advarselstone under et opkald, og/eller lyden i
højttaleren bliver svag eller forvrænget, kan du være uden for basisenhedens rækkevidde. Flyt tættere
på baseenheden inden for 20 sekunder; ellers kan linjen blive afbrudt.
4 LÆR DIN TELEFON AT KENDE
4.1 Håndsæt oversigt (Se P1)
# Ikon Betydning
1
På standby, tryk for at åbne hovedmenulisten.
Tryk for at vælge et emne eller for at gemme en indtastning eller indstilling.
2
I menutilstand kan du ved at trykke benytte rullefunktion opad.
Tryk for at øge lydstyrken under et opkald eller afspilning af en besked.
På standby, tryk for at få adgang til opkaldslog.
3
Tryk for at foretage eller besvare et opkald.
Tryk for at skifte mellem højttaler og øresnegl under et opkald eller afspilning af
en besked.
4
Tryk og hold nede for at slå tastaturlås til eller fra
5 Tryk for at sende et Flash-signal til netværkstjenester under et opkald.
6 På standby, tryk for at få adgang til genopkaldslisten.
7
På standby eller under et opkald, tryk for at indlede et opkald over samtaleanlægget
eller overføre et opkald.
8
Tryk for at annullere en handling.
Tryk for at slette det sidst indtastede ciffer under opkald.
Under et opkald, tryk for at slå mikrofonen fra og tryk igen for at genoptage
samtalen.
9
I menutilstand kan du ved at trykke benytte rullefunktion nedad.
Tryk for at sænke lydstyrken under et opkald eller afspilning af en besked.
På standby, tryk for at få adgang til telefonbogslisten.
10
Under et opkald, tryk for at lægge på.
Under programmeringen, tryk for at annullere og afslutte uden at foretage
ændringer.
På standby, tryk og hold nede for at slå håndsættet til/fra.
11
Tryk og hold nede for at slå håndsættets ringetone fra.
Tryk og hold nede for at tilføje en opkaldspause ved opkald eller indtaste numre i
telefonbogen.
Side: 159
3
4.2 Vis ikoner og symboler (Se P2)
Ikon Betydning
Vises når batteriet er næsten tomt
Vises når batteriet er fuldt opladet
Blinker, når batteriet er lavt.
Vises, når linjen er i brug.
Blinker, når der er et indgående opkald.
Vises, når du får nye voicemail beskeder*.
Vises, når du har nye ubesvarede opkald, eller opkaldsloggen bliver set.
Vises, når telefonbogen åbnes.
Vises, når alarmen er sat til.
Vises, når håndsættets ringetone er slukket.
Vises, når håndsættet er registreret og inden for basestationens rækkevidde.
Blinker, når håndsættet er uden for rækkevidde eller leder efter en base.
Vises, når håndsættets højttaler er sat til
Tændes, når bekræftelse af valg eller programmering er tilgængelig.
Tændes, mens telefonbogsredigering er sat til for at slette det sidste ciffer.
Tændes i menuen, når du kan vende tilbage til den forrige tilstand eller forrige trin.
*Du skal abonnere på Voicemails service eller Caller ID fra dine netudbydere for at denne funktion virker.
Du skal muligvis betale en abonnementsafgift.
4.3 Basisenhed (Se P3)
# Ikon Betydning
12 Lyser rødt for at angive opladning
13
Tryk for at finde/søge alle registrerede håndsæt. Tryk på knappen igen, eller en vilkårlig tast
på håndsættet for at slukke for søgesignalet. Tryk og hold nede for at starte registreringen.
4.4 Menu Kort og Menu Navigation
tPå startskærmen, tryk for at få adgang til ”TELEFONBOG” (PHONEBOOK), den første
valgmulighed i hovedmenuen listen.
tTryk eller for at gå til andre muligheder på menuenlisten.
tTryk for at gå ind i en submenu eller funktion.
tTryk for at gå tilbage til forrige niveau.
tTryk for at annullere den aktuelle handling og vende tilbage til startskærmbilledet.
Bemærk:
Hvis du ikke trykker på en vilkårlig tast på håndsættet i 15 sekunder, vil displayet automatisk gå tilbage til
standby.
4.5 Tekst og Nummerindtastning
Nedenstående tabel viser dig, hvor hvert bogstav og tegnsætningstegn kan findes ved hjælp af gentagne
tryk på det alfanumeriske tastatur. Dette vil være nyttigt, når et navn gemmes i telefonbogen eller ved
omdøbning af dit håndsæt.
Side: 160
4
DK
Tast for eksempel navnet Tom:
T Tryk 8 én gang
O Tryk 6 tre gange
M Tryk 6 én gang
I redigeringstilstand, viser en markør den aktuelle tekstindtastningsposition.
Den er placeret til højre for det sidst indtastede tegn.
Skrivetips:
Når en karakter er valgt, vil markøren flytte til den næste position efter en kort pause.
Tryk for at slette det sidste bogstav eller tal.
5 INDSTIL SPROG
Du kan vælge forskellige sprog.
tPå startskærmbilledet, tryk .
tTryk til ”PERS. INDST.” (PERSONAL SET) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk til ”SPROG” (LANGUAGE) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk for at vælge dit foretrukne sprog, og tryk derefter på for at bekræfte.
>Et bekræftelsesbip afspilles.
tTryk for at vende tilbage til standby.
Bemærk:
Når displaysproget er indstillet, vil håndsættet med det samme skifte for at vise det valgte sprog.
6 UDPAKNING AF DIN TELEFON
6.1 Foretag et opkald
6.1.1 Opkald
tIndtast telefonnummeret (maks. 24 cifre).
tHvis du begår en fejl, skal du trykke på for at slette det sidst indtastede nummer.
tTryk for at ringe til telefonnummeret.
6.1.2 Direkte opkald
tTryk .
tIndtast nummeret (maks. 24 cifre).
Bemærk:
Hvis du begår en fejl, kan du korrigere det med tasten .
Tryk og tryk derefter på for at vende tilbage til startskærmen.
6.1.3 Opkald fra genopkaldslisten
tTryk på tasten i standby.
>Det sidst kaldte nummer vises.
tTryk for at vælge den ønskede post i genopkaldslisten og tryk derefter på for at ringe det valgte
genopkaldsnummer op.
Side: 161
5
6.1.4 Opkald fra opkaldsloggen
tTryk på tasten i standby.
tTryk for at vælge den ønskede post i opkaldsloggen og tryk derefter på for at ringe det valgte
opkaldslognummer op.
Bemærk:
Du skal abonnere på Vis nummer tjeneste for at kunne se opkalderens nummer eller navn i opkaldsloggen.
6.1.5 Opkald fra telefonbogen
tTryk på tasten i standby.
tTryk for at vælge den ønskede post i telefonbogen og tryk derefter på for at ringe det valgte
telefonbogsnummer op.
6.2 Besvar og afslut et opkald
tNår telefonen ringer, tryk .
tFor at afslutte en samtale, skal du trykke på .
Advarsel:
Når håndsættet ringer, skal du ikke holde det for tæt til øret, da volumen af ringetonen kan skade din hørelse.
Bemærk:
Du kan blot lægge håndsættet tilbage på basestationen eller laderholderen for at afslutte opkaldet. Sørg
for, at du ikke har deaktiveret ”AUTO-LÆGPÅ” (Auto hang-up) funktionen.
6.3 Håndsættelefonhøjttaler
Under et opkald, kan du trykke for at skifte mellem håndfri højttalertelefon og håndsæt øresnegl.
6.4 Justér øresneglens lydstyrke
Der er 3 niveauer på øresneglens lydstyrke.
tUnder et opkald kan du trykke på for at skifte fra ”LYDSTYRKE 1” (VOLUME 1) til ”LYDSTYRKE 3”
(VOLUME 3).
>Den aktuelle indstilling vises.
>Når du afslutter opkaldet, vil indstillingen forblive på det sidst valgte niveau.
6.5 Justér speaker lydstyrke
Der er 5 niveauer på speaker lydstyrke.
tUnder et opkald kan du trykke på for at skifte fra ”LYDSTYRKE 1” (VOLUME 1) til ”LYDSTYRKE 5”
(VOLUME 5).
>Den aktuelle indstilling vises.
>Når du afslutter opkaldet, vil indstillingen forblive på det sidst valgte niveau.
6.6 Slå mikrofonen til/fra
Når mikrofonen er slået fra, viser håndsættet ”TAVS TIL” (MUTE ON), og din samtalepartner kan ikke
høre dig.
Under et opkald, tryk på for at slå mikrofonen til/fra.
6.7 Paging
Søgefunktionen giver dig mulighed for at finde et manglende håndsæt, hvis det er inden for rækkevidde
og indeholder opladede batterier.
tTryk under baseenheden.
>Alle de tilmeldte håndsæt, der er inden for rækkevidde, vil begynde at ringe.
Du kan stoppe paging ved at trykke på en vilkårlig tast på håndsættet eller under baseenheden igen.
Side: 162
6
DK
6.8 Slå håndsættet til/fra
tTryk og hold nede i mere end 2 sekunder for at slå håndsættet til eller fra i standby.
>Displayet vil vise “SØGER...” (SEARCHING…) indtil håndsættet finder basen.
Bemærk:
Du kan slå håndsættet over til at spare på batteriet, hvis håndsættet ikke er på basen eller en opladerholder,
og du ikke ønsker at bruge det i et stykke tid.
VIGTIGT:
Når håndsættet er SLUKKET, kan det ikke bruges til at foretage opkald, herunder nødopkald. Det vil ikke
ringe ved indgående opkald. For at besvare et opkald, skal du tænde det igen, og det kan tage lidt tid for
håndsættet at genetablere en radioforbindelse med basen.
6.9 For at låse/åbne tastaturet
Du kan låse tastaturet for at undgå at foretage opkald eller trykke på tasterne ved et uheld.
tPå standby, tryk på og hold nede i 3 sekund for at låse tastaturet.
>Håndsættet viser “TASTERNE LÅST” (KEYS LOCKED).
tFor at åbne tastaturet, tryk igen på og hold nede.
Bemærk:
Indgående opkald kan stadig blive besvaret, selv om tastaturet er låst.
7 TELEFONBOG
Telefonen kan gemme op til 100 poster i telefonbogen, og de kan gemmes og ses af alle håndsæt
registreret til basen, men kun ét håndsæt kan få adgang til det samtidigt. Hver post i telefonbogen kan
have maksimalt 24 cifre til telefonnummeret og 12 tegn til navnet.
7.1 Gem en kontakt i telefonbogen
tPå startskærmbilledet, tryk .
tTryk igen for at vælge ”TELEFONBOG” (PHONEBOOK).
tTryk igen for at vælge ”NY POST” (NEW ENTRY).
tIndtast navnet på kontakten (maksimalt 12 tegn) ved hjælp af tastaturet.
tHvis du begår en fejl, skal du trykke på for at slette det sidst indtastede tegn.
tTryk for at bekræfte indtastningen.
tIndtast nummeret på kontakten (maksimalt 24 tegn) ved hjælp af tastaturet.
tHvis du begår en fejl, skal du trykke på for at slette det sidst indtastede nummer.
tTryk for at bekræfte.
>Et bekræftelsesbip afspilles.
tTryk for at vende tilbage til standby.
Bemærk:
Du kan ikke gemme en ny post i telefonbogen, når hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette
eksisterende poster for at gøre plads til nye. Ved lagringen af nummeret, skal du indtaste hele nummeret
herunder områdenummeret, hvis du abonnerer på Vis Nummer, ellers vil det ikke vise navnet, når der
kommer et indgående opkald.
7.2 Adgang til telefonbog
tPå startskærmbilledet, tryk .
tTryk igen for at vælge ”TELEFONBOG” (PHONEBOOK).
tAlternativt kan du trykke i standby for at åbne telefonbogslisten.
tTryk til ”OPKALDSLISTE” (LIST) og tryk derefter på for at vælge.
>Telefonbogsposterne er opført i alfabetisk rækkefølge.
tTryk for at rulle gennem gemte poster.
tTryk for at se detaljerne for den valgte post.
tTryk for at vende tilbage til standby.
Side: 163
7
Bemærk:
I stedet for at trykke for at gennemse telefonbogens poster, kan du trykke på den numeriske tast,
der svarer til det første bogstav i den post, du ønsker at finde.
For eksempel vil det at trykke 2 vise den første post, der starter med A. Hvis du trykker 2 igen vil den første
post, der starter med B vises og så videre..., og tryk derefter på , hvis det er nødvendigt, for at finde
den ønskede post.
8 NUMMERVISNING (AFHÆNGIGT AF NETVÆRK)
Hvis du abonnerer på Vis Nummer (CLI) service hos din netværksudbyder, vil telefonnummeret på
dit opkald vises på håndsættets display, når der er et indgående opkald, og derefter gemmes i din
Opkaldslog (Call Log).
Hvis opkalderens nummer er gemt i telefonbogen sammen med navn, vil navnet vises på håndsættets
display og derefter blive opbevaret i Opkaldsloggen (Call Log).
Bemærk:
Hvis opkaldet er fra en person, hvis nummer er utilgængeligt, eller hvis du ikke abonnerer på Vis Nummer
servicen, vil håndsættet vise ”UTILGÆNGELIG” (UNAVAILABLE) når du modtager opkaldet.
Oplysninger om indgående opkald varierer efter land og netoperatørerne.
8.1 Opkaldslog
Opkaldsloggen (Call Log) gemmer de sidste 10 eksterne opkald, uanset om du har besvaret opkaldet.
Kun det seneste opkald gemmes, hvis der er gentagne opkald fra samme nummer.
Når Opkaldsloggen (Call Log) er fuld, vil det næste nye opkald erstatte den ældste post.
8.1.1 Adgang til opkaldslog
tPå startskærmbilledet, tryk .
tTryk for at rulle gennem opkaldslisten.
>Opkaldene vises i kronologisk rækkefølge med det seneste opkald øverst på listen.
9 GENOPKALDSLISTE
Genopkaldslisten gemmer de sidste 5 kaldte numre. Et maksimum på 24 cifre kan vises for hver post.
9.1 Adgang til genopkaldslisten
tPå startskærmbilledet, tryk .
tTryk for at rulle gennem genopkaldslisten.
>Det sidste opkaldte nummer vises først i genopkaldslisten.
10 NULSTIL ENHEDEN
Du kan nulstille din telefon til standardindstillingerne med denne funktion.
Bemærk:
Efter nulstil vil alle posterne i dine personlige indstillinger, opkaldsloggen og genopkaldsliste blive slettet
og telefonen vender tilbage til standardindstillingerne. Dog vil din telefonbog forblive uændret efter
nulstilling. Hvis du har en telefonsvarermodel, vil også alle optagne beskeder forblive uændret, mens alle
andre indstillinger vil blive nulstillet.
tPå startskærmbilledet, tryk .
tTryk til ”ADV. INDST.” (ADVANCED SET) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk for at vælge ”NULSTIL” (RESET) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk igen for at bekræfte.
>En bekræftelsesbip afspilles, og enheden er nulstillet til dens standardindstillinger.
Side: 164
8
DK
11 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengør ingen del af din telefon med rensebenzin, fortynder eller andre kemiske opløsningsmidler, da
dette kan forårsage permanent skade, som ikke er dækket af garantien.
Rengør om nødvendigt apparatet med en fugtig klud.
Hold telefonsystemet væk fra varme, fugtige forhold eller stærkt sollys, og lad det ikke blive vådt.
12 GARANTI OG SERVICE
Telefonen er omfattet af en garanti på 24 måneder fra købsdatoen, som er angivet på købskvitteringen.
Denne garanti dækker ikke eventuelle fejl eller fejlfunktioner, som skyldes ulykker, forkert brug, normal
slitage, misligholdelse, fejl på telefonlinjen, lynnedslag, manipulation af udstyret eller ved enhver form for
justering eller reparation, som ikke foretages af en godkendt tekniker.
Husk at gemme din købskvittering, da den fungerer som dit garantibevis.
12.1 Hvis enheden er dækket af garantien
tAfbryd basisenheden fra telefonledningen og strømforsyningen.
tPak alle telefonsystemets dele i den originale emballage.
tReturnér enheden til den butik, hvor du købte den, og husk at medbringe købskvitteringen.
tHusk at medbringe strømforsyningsadapteren.
12.2 Hvis garantien er udløbet
Hvis enheden ikke længere er dækket af garantien, skal du kontakte os via www.aegtelephones.eu
Dette produkt virker kun med genopladelige batterier. Hvis du sætter ikke-genopladelige batterier i
håndsættet og placerer den på basen, vil håndsættet blive beskadiget, og dette er IKKE medtaget under
garantibetingelserne.
13 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Følg disse sikkerhedsinstruktioner, når du bruger dit telefonudstyr til at reducere risikoen for brand,
elektrisk stød og skade:
tLæs og forstå alle instruktioner.
tFølg alle advarsler og instruktioner på produktet.
tTræk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spraydåserens.
Brug en fugtig klud til rengøring.
tHold dette produkt væk fra varme, fugtige forhold eller stærkt sollys og lad det ikke blive vådt eller brug
det ikke i nærheden af vand (for eksempel i nærheden af et badekar, køkkenvask og swimming pool).
tUndgå at overbelaste stikkontakter og forlængerledninger, da det kan medføre risiko for brand eller
elektrisk stød.
tTræk stikket ud af stikkontakten under følgende omstændigheder:
>Når netledningen eller stikket er beskadiget.
>Hvis produktet ikke fungerer normalt på trods af at brugsanvisningen er blevet fulgt.
>Hvis produktet er blevet tabt, og kabinettet er blevet beskadiget.
>Hvis produktet udviser en klar ændring i ydeevne.
tBrug ALDRIG telefonen udendørs under tordenvejr. Tag basen fra telefonlinien og stikkontakten, når der
er uvejr i dit område. Skader forårsaget af lynnedslag er ikke dækket af garantien.
tBrug ikke telefonen til at rapportere et gasudslip i nærheden af lækagen.
tBrug kun de medfølgende NiMH (nikkel-metalhydrid) batterier, der fulgte med telefonen. Der er risiko
for eksplosion, hvis du udskifter batteriet med en forkert batteritype. Brugen af andre batterityper eller
ikke-genopladelige batterier/primære celler kan være farligt. De kan forårsage interferens og/eller
beskadigelse af enheden eller omgivelserne. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der
opstår fra en sådan manglende overholdelse.
tBrug ikke tredjeparts opladere. Batterierne kan blive beskadiget.
tSørg for, at batterierne er sat i med den korrekte polaritet.
tAfskaf batterierne sikkert. Batterierne må ikke brændes, nedsænkes i vand, skilles ad eller punkteres.
Side: 165
9
14 CE-ERKLÆRING
Dette produkt er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante bestemmelser i
direktivet 1999/5/EC.
Overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.aegtelephones.eu
15 BORTSKAFFELSE AF APPARATET (MILJØ)
Efter endt levetid for produktet må det ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald,
men skal indleveres på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet på
produktet, brugervejledningen og/eller kassen angiver dette. Visse produktmaterialer kan genbruges,
hvis du indleverer dem på en genbrugsstation. Ved at genbruge visse dele eller råmaterialer fra
udtjente produkter bidrager du til at gøre en vigtig indsats for beskyttelsen af miljøet. Kontakt de lokale
myndigheder, hvis du har behov for flere oplysninger om indsamlingsstederne i dit område.
Batterierne skal fjernes, inden apparatet bortskaffes. Bortskaf batterierne på en miljømæssigt
forsvarlig måde i overensstemmelse med bestemmelserne i dit land.
Side: 188
ȒȜÅǻǶǰǼ´
92/80(
Side: 190
ȒȜÅǻǶǰǼ´
92/80(

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG Solo 10.

Stil et spørgsmål om AEG Solo 10

Har du et spørgsmål om AEG Solo 10 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG Solo 10. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG Solo 10 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.