AEG Eclipse 15 manual

Få vist brugermanualen for AEG Eclipse 15 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: DECT / VoIP-telefon
  • Model/navn: Eclipse 15
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Svensk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 111
DSyĮQLHM  Å/,67$µ9,(:(175,(6
Side: 198
ƾǚǓÅ(ǽƫǽƧƦ2´92/80(
Side: 200
ƾǚǓÅ(ǽƫǽƧƦ2´92/80(
Side: 207
NjǂNJǔǕLjǔǖǎƾǘdžNJǂ
ǑǂǕƿǔǕdž DŽNJǂdžǑNJnjǐDŽƿ
‡ƲǂǕƿǔǕdž DŽNJǂǎǂǍdžǕǂǃdžǀǕdžǔǕLjǎdžǑNJnjǐDŽƿÅ1ƧƣƧƥƥƳƣƷƩ´1(:(175<
Side: 214
ǔǕLjǔǖǎƾǘdžNJǂǑǂǕƿǔǕdž NjǂNJ DŽNJǂǎǂdžǑNJnjƾǏdžǕdž
ÅƭƫƴƵƣƬƭƩƴ´9,(:(175,(6
Side: 218
ǔǕLjǎǐljǝǎLjǕǐǖǂNjǐǖǔǕNJNjǐǞdžǍǗǂǎǀLJdžǕǂNJLjƾǎDždžNJǏLj
Å0ƩƦƫƣƪƧƴƫƮ2´81$9$,/$%/(
Side: 223
NjǂNJǔǕLjǔǖǎƾǘdžNJǂ
ǑǂǕƿǔǕdž DŽNJǂdžǑNJnjǐDŽƿ
‡ƲǂǕƿǔǕdž DŽNJǂǎǂǍdžǕǂǃdžǀǕdžǔǕLjǎdžǑNJnjǐDŽƿÅƥƭƺƴƴƣ´/$1*8$*(
Side: 227
NjǂNJǔǕLjǔǖǎƾǘdžNJǂ
ǑǂǕƿǔǕdž DŽNJǂdžǑNJnjǐDŽƿ
‡ƲǂǕƿǔǕdž  DŽNJǂ ǎǂ ǍdžǕǂǃdžǀǕdž ǔǕLjǎ džǑNJnjǐDŽƿÅƧƥƥƳƣƷƩ´ 5(*,675$7,21
Side: 231
NjǂNJǔǕLjǔǖǎƾǘdžNJǂ
ǑǂǕƿǔǕdž DŽNJǂdžǑNJnjǐDŽƿ
‡ƲǂǕƿǔǕdž DŽNJǂǎǂǍdžǕǂǃdžǀǕdžǔǕLjǎdžǑNJnjǐDŽƿÅ(ǽƣƯƣƷ2Ƴƣ´5(6(7
Side: 234

ƧƽǎƾǘdžǕdždžǑNJnjƾǏdžNJǕLjnjdžNJǕǐǖǒDŽǀǂÅ$ǽƣƯƵ	+Ƹ2ƥƳ´5(&25'06*6
Side: 238

‡ƲǂǕƿǔǕdž DŽNJǂǎǂǍdžǕǂǃdžǀǕdžǔǕLjǎdžǑNJnjǐDŽƿÅƵƩƭƧƷƣƯƬƭ´$16212))
Side: 239
NjǂNJǔǕLjǔǖǎƾǘdžNJǂ
ǑǂǕƿǔǕdž DŽNJǂdžǑNJnjǐDŽƿ
‡ƲǂǕƿǔǕdž DŽNJǂǎǂdžǑNJnjƾǏdžǕdžÅ(1(3ƥ2´21
Side: 240
ƿÅƣƯ(1(3ƥ2´2))
Side: 244
 NjǂNJ Å$ǽƣƯƵ	 ƩƸƱƥƳ´ 5(&25' 06*6
Side: 245
 ƣǑǝ
ǑǒǐdžǑNJnjǐDŽƿLjnjdžNJǕǐǖǒDŽǀǂǂǑƽǎǕLjǔLjǓdžǀǎǂNJǒǖljǍNJǔǍƾǎLjǔǕLjǎdžǑNJnjǐDŽƿÅ$ǽƣƯƵ	+Ƹ2ƥƳ´5(&25'
06*6
Side: 248

‡ƲǂǕƿǔǕdž DŽNJǂǎǂǍdžǕǂǃdžǀǕdžǔǕLjǎdžǑNJnjǐDŽƿÅƭƧƫƵƣƲƣƯƵ´$16:(502'(
Side: 249
NjǂNJǔǕLjǔǖǎƾǘdžNJǂ
ǑǂǕƿǔǕdž DŽNJǂdžǑNJnjǐDŽƿ
‡ƲǂǕƿǔǕdž DŽNJǂǎǂdžǑNJnjƾǏdžǕdžÅ0ƱƯ2ƣǽƣƯƵƩƴ´$16:(521/<
Side: 250
ƿÅ$ǽƣƯƵ	+Ƹ2ƥƳ´5(&25'
06*6
Side: 253

‡ƲǂǕƿǔǕdžǏǂǎƽ DŽNJǂǎǂdžǑNJnjƾǏdžǕdžÅƣƯƣƲƣƳƣƥƺƥƩ´3/$<
Side: 259

‡ƲǂǕƿǔǕdž DŽNJǂǎǂǍdžǕǂǃdžǀǕdžǔǕǐǔǕǐNJǘdžǀǐÅƦƫƣƥƳƣƷƱƭƺƯ´'(/(7($//
Side: 263
 NjǂNJ ǔǕLj
ǔǖǎƾǘdžNJǂǑǂǕƿǔǕdž DŽNJǂdžǑNJnjǐDŽƿ
‡ƲǂǕƿǔǕdž DŽNJǂǎǂdžǑNJnjƾǏdžǕdžÅ0ƱƯ2ƣǽƣƯƵƩƴ´$16:(521/<
Side: 264
ƿÅ$ǽƣƯƵ	+Ƹ2ƥƳ´5(&25'
06*6
Side: 265
NjǂNJǔǕLjǔǖǎƾǘdžNJǂǑǂǕƿǔǕdž DŽNJǂdžǑNJǃdžǃǂǀǚǔLj
‡ƲǂǕƿǔǕdž DŽNJǂǎǂǍdžǕǂǃdžǀǕdžǔǕLjǎdžǑNJnjǐDŽƿÅƬƣƵƣƸƺƳƫƴƩ´5(&25'$11&
Side: 273
1 OMTANKE FOR MILJØET
Tak, fordi du købte dette produkt. Dette produkt er udviklet og samlet med den størst mulige omtanke
for dig og miljøet. Det er årsagen til, at vi leverer dette produkt med en vejledning til hurtig installation,
hvorved vi reducerer mængden af papir (sider) og minimerer fældningen af træer til fremstilling af
vejledningen. En hel og detaljeret brugervejledning med alle beskrevne funktioner, kan findes på vores
hjemmeside www.aegtelephones.eu. Du kan downloade hele brugervejledningen, hvis du ønsker at
gøre brug af alle de avancerede funktioner i dit produkt. Vi beder dig om ikke at udskrive den komplette
brugervejledning for at skåne miljøet. Tak, fordi du hjælper os med at beskytte miljøet.
2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Følg disse sikkerhedsinstruktioner, når du bruger dit telefonudstyr til at reducere risikoen for brand,
elektrisk stød og skade:
tLæs og forstå alle instruktioner.
tFølg alle advarsler og instruktioner på produktet.
tTræk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spraydåserens.
Brug en fugtig klud til rengøring.
tHold dette produkt væk fra varme, fugtige forhold eller stærkt sollys og lad det ikke blive vådt eller brug
det ikke i nærheden af vand (for eksempel i nærheden af et badekar, køkkenvask og swimming pool).
tUndgå at overbelaste stikkontakter og forlængerledninger, da det kan medføre risiko for brand eller
elektrisk stød.
tTræk stikket ud af stikkontakten under følgende omstændigheder:
>Når netledningen eller stikket er beskadiget.
>Hvis produktet ikke fungerer normalt, på trods af at brugsanvisningen er blevet fulgt.
>Hvis produktet er blevet tabt, og kabinettet er blevet beskadiget.
>Hvis produktet udviser en klar ændring i ydeevne.
tBrug ALDRIG telefonen udendørs under tordenvejr. Tag basen fra telefonlinien og stikkontakten, når der
er uvejr i dit område. Skader forårsaget af lynnedslag er ikke dækket af garantien.
tBrug ikke telefonen til at rapportere et gasudslip i nærheden af lækagen.
tBrug kun de medfølgende NiMH (nikkel-metalhydrid) batterier, der fulgte med din telefon eller en
autoriseret udskiftning anbefalet af producenten. Der er risiko for eksplosion, hvis du udskifter batteriet
med en forkert batteritype. Brugen af andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier/primære
celler kan være farligt. De kan forårsage interferens og/eller beskadigelse af enheden eller omgivelserne.
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår fra en sådan manglende overholdelse.
tBrug ikke tredjeparts opladere. Batterierne kan blive beskadiget.
tSørg for, at batterierne er sat i med den korrekte polaritet.
Afskaf batterierne sikkert. Batterierne må ikke brændes, nedsænkes i vand, skilles ad eller punkteres.
3 PÅTÆNKT ANVENDELSE
Denne telefon er beregnet til brug med forbindelse til et offentligt, analogt telefonnetværk eller en analog
udvidelse af et godkendt kompatibelt PBX-system.
Side: 274
DK
4 INSTALLATION AF DIN TELEFON
4.1 Tilslutning af basestationen (Se P4)
tTilslut netledning (15) og telefonledning (16) til basestationen.
tSæt strømforsyningen til en 100 - 240 V, 50 - 60 Hz stikkontakt og telefonledningen ind i telefonstikket.
Advarsel: Brug altid de medfølgende kabler i pakken. Brug kun den medfølgende adapter. Brug af andre
strømkabler kan beskadige enheden.
Bemærk: Placér baseenheden inden for stikkontaktens rækkevidde. Forsøg aldrig at forlænge netkablet.
Basen har brug for lysnettet ved normal drift, og de trådløse håndsæt vil ikke fungere uden det.
4.2 Installation og opladning af genopladelige batterier
tSæt de 2 medfølgende batterier i batterirummet og vær sikker på at de vender korrekt (se mærkningerne
inden i batterirummet).
Advarsel: Brug kun de medfølgende NiMH genopladelige batterier.
tPlacér bagdækslet på bagsiden af håndsættet og tryk ned, indtil det klikker på plads.
tPlacér håndsættet i basestationen og oplad i 15 timer, før du bruger håndsættet første gang.
>Håndsættet giver et dobbelt bip, når det er korrekt placeret i basestationen, og batteriets
opladningsindikator på basestationen lyser, hvilket betyder opladning.
Bemærk: Håndsættet kan blive varmt, mens batterierne bliver opladet eller ved længere tids brug. Dette
er normalt og er ikke tegn på fejl.
FORSIGTIG
Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til
anvisningerne.
4.3 Fjernelse af bagdækslet på Eclipse Håndsæt (Se P5)
Sæt den medfølgende nøgle ind i rillen som vist på illustrationen, og drej den med uret for at frigøre
bagdækslet.
5 LÆR DIN TELEFON AT KENDE
5.1 Overblik over håndsættet og basestationen
# Ikon Betyder
1
Klik i standbytilstanden for at åbne hovedmenuens liste.
Tryk for at vælge et element eller for at gemme en indtastning eller indstilling.
2
I menutilstand, skal du scrolle op.
Under opkald eller beskedafspilning kan du trykke for at øge lydstyrken.
Klik i standbytilstanden for at få adgang til opkaldslog (CID).
3
Klik i standbytilstanden for at foretage eller besvare et opkald.
Under opkald kan du trykke for at sende et Flash-signal til netværkstjenester.
4
Klik i standbytilstanden for at foretage eller besvare et opkald i højttalertelefon.
Under opkald kan du trykke for at skifte mellem højttaler og ørestykke.
5 Tryk og hold nede for at slå tastaturlås til eller fra.
Side: 275
6 I standbytilstand kan du trykke for at få adgang til genopkaldslisten.
7
Tryk for at annullere en handling.
Under opkald tryk for at slette det sidst indtastede ciffer.
Under opkald tryk for at slå mikrofonen fra og tryk igen for at genoptage
samtalen.
8
I menuen kan du trykke for at scrolle ned.
Under opkald eller afspilning af en meddelelse, kan du trykke for at reducere
lydstyrken.
I standby tryk for at få adgang til telefonbogslisten.
9
Under opkald tryk for at lægge på.
Under programmeringen tryk for at annullere og afslutte uden at foretage
ændringer.
I standby tryk og hold nede for at tænde håndsættet on/off.
10
Tryk og hold nede for at slå håndsættets ringetone fra.
Tryk og hold nede for at tilføje en opkaldspause ved opkald eller indtaste
numre i telefonbogen.
11
Istandbyellerunderetopkaldtrykforatindledeetopkaldoversamtaleanlægget
eller overføre et opkald.
5.2 Vis ikoner og symboler på håndsættet (se P2)
Ikon Betyder
Vises når batteriet er fuldt opladet.
Interne segmentcyklus under opladning.
Vises når linjen er i brug.
Blinker, når der er et indgående opkald.
Blinker, når du har modtaget en ny talemeddelelse. (Dette er en netværkstjeneste)
Vises, når du har nye ubesvarede opkald eller opkaldslog, der bliver set.*
Vises, når telefonbogen åbnes.
Vises når alarmen er indstillet.
Vises, når håndsættets ringetone er slukket.
Vises, når håndsættet er registreret og inden for basestationens rækkevidde.
Blinker, når håndsættet er uden for rækkevidde eller leder efter en base.
Vises, når telefonsvareren er tændt.
Blinker langsomt, når der er ny(e) telefonsvarbesked(er) eller når telefonsvarerens hukommelsen
er fuld.
Tændes, når bekræftelse af valg eller programmering er tilgængelig.
Tændes under redigering af telefonbog for at slette det sidste ciffer.
Tænder i menuen, når du kan vende tilbage til den forrige tilstand eller forrige trin.
Tændes, når skærmen er tændt.
*Du skal for at denne funktion virker abonnere på Voicemail service eller Caller ID fra dine netudbydere.
Du er muligvis nødt til at betale et abonnementsgebyr.
Side: 276
DK
5.3 Basestation (Se P3)
# Ikon Betyder
12
Lyser grønt, når telefonsvareren er tændt. Blinker, hvis der er nye beskeder.
Blinker hurtigt, hvis telefonsvarerens hukommelsen er fuld.
13 Lyser rødt, når et håndsæt er sat i basestationen for at angive, at den oplader.
14
Tryk for at finde/søge efter alle registrerede håndsæt. Tryk på knappen igen eller en
vilkårlig tast på håndsættet for at slukke for søgesignalet. Tryk og hold nede for at starte
registreringen.
5.4 Tekst og nummerindtastning
Du kan vælge forskellige tegn ved hjælp af gentagne tryk på det alfanumeriske tastatur. Dette vil være
nyttigt, når du gemmer et navn i telefonbogen eller omdøber dit håndsæt. Tegnene er trykt på tasterne.
For eksempel for at indtaste navnet Tom:
T Tryk på 8 én gang
O Tryk på 6 tre gange
M Tryk på 6 én gang
Under redigering ses en markør, der angiver den aktuelle tekstindtastningsposition.
Den er placeret til højre for det sidst indtastede tegn.
Skrivningstips:
tNår en karakter er valgt, vil markøren flytte til den næste position efter en kort pause.
tTryk på for at slette det sidste bogstav eller tal.
6 BRUG AF DIN TELEFON
6.1 Foretag et opkald
6.1.1 Pre-opkald
tIndtast telefonnummeret (maks. 24 cifre). Hvis du laver en fejl, skal du trykke på for at slette det sidst
indtastede nummer.
tTryk på for at ringe telefonnummeret op.
6.1.2 Direkte opkald
tTryk på på håndsættet.
tTast nummeret.
6.1.3 Opkald fra genopkaldslisten
tTryk på i standby.
>Det sidst kaldte nummer vises.
tTryk på for at vælge den ønskede post i genopkaldslisten og tryk derefter på for at ringe det
valgte genopkaldsnummer op.
Side: 277
6.1.4 Opkald fra opkaldslog
tTryk på i standby.
tTryk på for at vælge den ønskede post i opkaldslisten og tryk derefter på for at ringe det valgte
opkaldslog nummer op.
Bemærk: Du skal abonnere på Vis nummer-tjeneste for at kunne se opkalderens nummer eller navn i
opkaldsloggen.
6.1.5 Opkald fra telefonbogen
tTryk på i standby.
tTryk på for at vælge den ønskede post i telefonbogen og tryk derefter på for at ringe det valgte
telefonbogsnummer op.
6.2 Svar og afslut et opkald
tNår telefonen ringer, skal du trykke på på dit håndsæt.
tFor at afslutte en samtale, skal du trykke på på dit håndsæt.
Advarsel: Når håndsættet ringer, skal du ikke holde det for tæt til øret, da ringetonens volumen kan skade
din hørelse.
Bemærk: Du kan blot lægge håndsættet tilbage på basestationen for at afslutte opkaldet, hvis du ikke har
deaktiveret AUTO-LÆGPÅ (AUTO HANG-UP) funktionen.
6.3 Håndsættelefonhøjttaler
Under opkald, kan du trykke på for at skifte mellem håndfri højttalertelefon og håndsættets øresnegl.
6.4 Justér øresneglens lydstyrken
Der er 5 niveauer for lydstyrken på din håndsæt.
tUnder opkald kan du trykke på for at vælge fra ”LYDSTYRKE 1” (VOLUME 1) til ”LYDSTYRKE 5”
(VOLUME 5).
>Den aktuelle indstilling vises.
>Når du afslutter opkaldet, vil indstillingen forblive på det sidst valgte niveau.
6.5 Justér højttalerlydstyrke
Der er 5 niveauer for lydstyrken på dine højtalere.
tUnder et håndfrit opkald kan du trykke på for at vælge fra ”LYDSTYRKE 1” (VOLUME 1) til
”LYDSTYRKE 5” (VOLUME 5).
>Den aktuelle indstilling vises.
>Når du afslutter opkaldet, vil indstillingen forblive på det sidst valgte niveau.
6.6 Slå mikrofonen til/fra
tNår mikrofonen er slået fra, viser håndsættet ”TAVS TIL” (MUTE ON) og din samtalepartner kan ikke
høre dig.
tUnder opkald tryk på for at slå mikrofonen til/fra.
Side: 278
DK
6.7 Søgning
Søgefunktionen giver dig mulighed for at finde et manglende håndsæt, hvis det er inden for rækkevidde
og indeholder opladede batterier.
tKlik på tasten under basestationen.
>Alle de tilmeldte håndsæt, der er inden for rækkevidde, vil begynde at ringe.
Du kan stoppe paging ved at trykke på en vilkårlig tast på håndsættet eller på tasten under basestationen
igen.
6.8 Slå håndsættet Til/Fra
Tryk på og hold nede på dit håndsæt i mere end 2 sekunder for at slå håndsættet til eller fra i standby.
>Når det først er tændt, viser displayet ”SØGER...” (SEARCHING…), indtil håndsættet finder basen.
Bemærk: Du kan slå håndsættet fra for at spare på batteriet, hvis håndsættet ikke er på basen.
VIGTIGT:
Når håndsættet er slået ”FRA” (OFF), kan det ikke bruges til at foretage opkald, herunder nødopkald.
Det vil ikke ringe ved et indgående opkald.
For at besvare et opkald, skal du slå det til igen, og det kan tage lidt tid for håndsættet at genetablere en
radioforbindelse med basen.
6.9 For at låse/åbne tastaturet
Du kan låse for at undgå at foretage opkald eller ved et uheld komme til at trykke på tasterne.
tI standby tryk og hold nede i to sekunder for at låse tastaturet.
>Håndsættet viser ”TASTER LÅST” (KEYS LOCKED).
tFor at slå tastaturlåsen fra, tryk på og hold nede igen.
Bemærk: Indgående opkald kan stadig blive besvaret, selv om tastaturet er låst.
7 TELEFONBOG
Enheden kan gemme op til 200 poster i telefonbogen. Hver post i telefonbogen kan have maksimalt
24 cifre til telefonnummeret og 12 tegn til navnet.
7.1 Gem en kontakt i telefonbogen
tFra startskærmbilledet skal du trykke .
tTryk på til ”TELEFONBOG” (PHONEBOOK) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk på for at vælge ”NY POST” (NEW ENTRY).
>Skærmen viser ”INDTAST NAVN” (ENTER NAME).
tIndtast navnet på kontaktpersonen (maks. 12 tegn) ved hjælp af tastaturet.
tHvis du laver en fejl, skal du trykke på for at slette det sidst indtastede tegn.
tTryk på for at bekræfte indtastning af navn.
>Skærmen viser ”TAST NUMMER” (ENTER NUMBER).
tIndtast kontaktpersonens nummer (maks. 24 tegn) ved hjælp af tastaturet.
tHvis du laver en fejl, skal du trykke på for at slette det sidst indtastede ciffer.
tTryk på for at bekræfte.
>Du kan høre en bekræftelsestone.
tTryk på for at vende tilbage til standby.
Bemærk: Du kan ikke gemme en ny post i telefonbogen, hvis hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal
du slette eksisterende poster for at gøre plads til nye.
Side: 279
7.2 Adgang til telefonbog
tFra startskærmbilledet skal du trykke på for at åbne telefonbogslisten.
tAlternativt, kan du på startskærmbilledet trykke på , derefter til ”TELEFONBOG”
(PHONEBOOK), og derefter trykke på og til ”OPKALDSLISTE” (VIEW ENTRIES), derefter
trykke på for at åbne telefonbogslisten.
>De telefonbogsposterne er opført i alfabetisk rækkefølge.
tTryk på for at scrolle gennem listen over poster.
tTryk på P for at se detaljerne på den valgte post.
tTryk på for at vende tilbage til standby.
Bemærk: Istedet for at trykke på for at gennemse posterne i telefonbogen, kan du trykke på den
numeriske tast, der svarer til det første bogstav i den post, som du ønsker at finde.
For eksempel vil et tryk på 2 vise den første post der starter med A. Hvis du trykker 2 igen vil du se den
første post, der starter med B, og så videre..., og tryk derefter på for at finde den post, du ønsker.
7.3 Redigér en post i telefonbogen
tFra startskærmbilledet skal du trykke på for at åbne telefonbogslisten.
tTryk på for at vælge den post, du vil ændre.
tTryk på for at åbne telefonbogens menupunkter.
tTryk på til ”REDIGÉR POST” (EDIT ENTRY) og tryk derefter på for at vælge.
>Det aktuelle navn vises.
tRedigér navnet ved hjælp af tastaturet, ved hjælp af for at slette tegnene.
tTyrk på for at bekræfte.
tRedigér nummeret, og tryk derefter på for at bekræfte.
>Du kan høre en bekræftelsestone.
tTryk på for at vende tilbage til standby.
8 NUMMERVISNING (AFHÆNGIGT AF NETVÆRK)
Hvis du abonnerer på Vis nummer (CLI) service hos din netværksudbyder, vil telefonnummeret på den, der
ringer dig op, vises på håndsættets display, når der er et indgående opkald, og derefter gemmes i din
Opkaldslog (Call Log).
Hvis nummeret på den, der ringer dig op, er gemt i telefonbogen sammen med et navn, vises navnet på
håndsættet displayet, når opkaldet er modtaget og i Opkaldslog (Call Log).
Bemærk: Hvis opkaldet er fra en person, hvis nummer er tilgængeligt (f.eks et internationalt opkald
eller fra en privat udveksling), vil håndsættet vise ”UTILGÆNGELIG” (UNAVAILABLE), når du modtager
opkaldet derefter, og er i Opkaldslog (Call Log).
Hvis opkaldet er fra en person, hvis nummer er tilbageholdt, vil håndsættet vise ”SKJUL ID” (WITHHELD)
når du modtager opkaldet derefter, og er i Opkaldslog (Call Log).
Hvis du ikke abonnerer på Vis nummer-servicen, vil håndsættet vise ”UKENDT” (UNKNOWN) når du
modtager opkaldet, og det vil ikke blive gemt i Opkaldslog (Call Log).
Oplysninger om indgående opkald varierer efter land og netoperatører.
8.1 Opkaldslog
Opkaldslogget (Call Log) gemmer de sidste 20 eksterne opkald, uanset om du har besvaret opkaldet
eller ej.
Kun de seneste opkald gemmes, hvis der er gentagne opkald fra samme nummer.
Når Opkaldsloggen (Call Log) er fuld, vil det næste nye opkald erstatte den ældste indgang.
Side: 280
DK
8.1.1 Gå til Opkaldslog
tFra startskærmbilledet skal du trykke .
tTryk på for at browse gennem listen over poster.
>Opkaldene vises i kronologisk rækkefølge med det seneste opkald øverst på listen.
8.2 Genopkaldsliste
Genopkaldslisten gemmer de sidste ti kaldte numre Et maksimum på 24 cifre kan vises for hver post.
8.2.1 Adgang til genopkaldslisten
tFra startskærmbilledet skal du trykke .
tTryk på for at browse gennem genopkaldslisten.
>Den sidste opkaldte nummer vises først i genopkaldslisten.
>Hvis nummeret har mere end 14 cifre tryk P at se andre cifre.
9 INDSTILLINGER
9.1 Indstil displaysprog
Du kan ændre displaysproget på din telefon.
tFra startskærmbilledet skal du trykke .
tTryk på til ”PERS. INDST.” (HANDSET OPTS) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk på til ”SPROG” (LANGUAGE) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk ¨på for at vælge dit foretrukne sprog, og tryk derefter på for at vælge.
>Du kan høre en bekræftelsestone.
tTryk på for at vende tilbage til standby.
Bemærk: Når displaysproget først er indstillet, vil håndsættet skifte, og displayet viser det valgte sprog.
9.2 Håndsætregistrering
VIGTIGT: Når du køber din enhed, er alle håndsæt allerede registreret til din base, så du behøver ikke at
registrere dem.
Håndsætregistrering er kun nødvendig, når du køber ekstra håndsæt, eller hvis et håndsæt har været
defekt.
Du kan registrere op til fire håndsæt til en basestation med hver håndsætnummer (1 til 4) vist på displayet.
Bemærk: Hvert håndsæt kan kun blive registreret til én base.
Du skal indtaste master PINkoden, før du kan registrere eller afmelde håndsæt. Standard master PINkoden
er 0000.
9.3 Registrér ekstra håndsæt
tKlik på og hold nede tasten under basestationen i ca. 5 sekunder.
>Beskedindikatoren på basestationen blinker i op til 1 minut, mens den er i registreringstilstand.
tPå håndsættet skal du trykke .
tTryk på til ”ADV. INDST.” (SETTINGS) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk på til ”REGISTO” (REGISTRATION) og tryk derefter på for at vælge.
tIndtast master PINkoden og tryk derefter på for at bekræfte.
Side: 281
Bemærk: Efter indtastning af master PINkoden,
>„VENTER...“ (WAITING) blinker på skærmen.
>En bekræftelsestone lyder for at indikere at registrering er gennemført og håndsættet vender tilbage
til standby med sit håndsætnummer vist.
>Hvis ingen base er fundet med den indtastede PIN, afspilles der en fejltone for at angive at registrering
ikke lykkedes og „REG. HÅNDSÆT“ (PLS REG H/S) vises på skærmen. Du bliver nødt til at gentage
fra trin 1 ovenfor.
>Registreringsproceduren vil blive afbrudt, hvis der under trin 2 til 5 ikke trykkes på en tast på håndsættet
inden for 10 sekunder. Hvis dette sker, bliver du nødt til at gentage fra trin 1 ovenfor.
9.4 Nulstil enheden
Du kan nulstille din telefon til standardindstillingerne med denne funktion.
Bemærk: Efter nulstilling vil alle dine personlige indstillinger, opkaldsloggen og genkaldslistens poster
blive slettet, og telefonen vender tilbage til standardindstillingerne, herunder master, PINkoden. Dog
vil din telefonbog forblive uændret efter nulstilling og eventuelle indspillede meddelelser vil forblive
uændret, mens alle andre indstillinger vil blive nulstillet.
tFra startskærmbilledet skal du trykke .
tTryk på til ”ADV. INDST.” (SETTINGS) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk på til ”NULSTIL” (RESET) og tryk derefter på for at vælge.
tTyrk på for at bekræfte.
>En bekræftelse tone afspilles, og enheden er nulstillet til dens standardindstillinger.
10 TELEFONSVARER
Telefonen indeholder en telefonsvarer, der registrerer ubesvarede opkald, når den er tændt.
Telefonsvareren kan gemme op til 59 meddelelser inden for den maksimale optagetid på cirka 30 minutter,
og hver besked kan være op til 3 minutter lang.
Når telefonsvareren er tændt, besvares opkald efter den indstillede ”RINGEFORSINK” (RING DELAY).
Hvis du har valgt ”SVAR & OPTAG” (RECORD MSGS) kan den, der ringer op, efterlade en besked til dig
efter at have hørt din meddelelse.
Hvis du har valgt ”BESVAR KUN” (ANSWER ONLY) kan den, der ringer op, kun lytte til din besked
men kan ikke efterlade en besked. Hvis telefonsvarerens hukommelse er fuld, vil telefonsvarerens LED
på centralen blinke hurtigt, telefonsvarerens ikon på håndsættet blinker langsomt og ”BESVAR KUN”
(ANSWER ONLY) meddelelsen vil blive afspillet ved nye opkald. Du bliver nødt til at slette nogle beskeder,
inden eventuelle nye kan optages.
10.1 Slå telefonsvareren Til/Fra
tFra startskærmbilledet skal du trykke .
tTryk på igen for at bekræfte ”TLFSVARER” (ANS. SYSTEM).
tTryk på til ”SVAR TIL/FRA” (ANS. ON/OFF) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk på for at vælge ”TIL” (ON) eller ”FRA” (OFF) og tryk derefter på for at bekræfte.
>Du kan høre en bekræftelsestone.
tTryk på for at vende tilbage til standby.
Bemærk: Hvis telefonsvareren er slået ”FRA” (OFF) og master PINkoden stadig er indstillet på sin
standard 0000, vil telefonsvareren ikke besvare indkommende opkald.
Men hvis master PINkoden er blevet ændret, og Fjernadgang er aktiveret, vil den besvare indkommende
opkald efter 14 ring for at tillade fjernadgang, og ”BESVAR KUN” (ANSWER ONLY) meddelelseN vil
afspillet.
Side: 282
DK
10.2 Svartilstand
Telefonen leveres med to forudindspillede meddelelser for hver af de respektive svartilstande:
”BESVAR KUN” (ANSWER ONLY) og ”SVAR & OPTAG” (RECORD MSGS). Som standard er svartilstanden
”SVAR & OPTAG” (RECORD MSGS), som tillader en opkalder at efterlade en besked på telefonsvareren
efter at have hørt meddelelsen. Dette kan ændres til ”BESVAR KUN” (ANSWER ONLY), som ikke tillader
den, der ringer op, at efterlade meddelelser på telefonsvareren efter at have hørt meddelelsen.
10.2.1 Indstil svartilstand
tFra startskærmbilledet skal du trykke .
tTryk på igen for at bekræfte ”TLFSVARER” (ANS. SYSTEM).
tT¨ryk på til ”SVARMODUS” (ANSWER MODE) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk på for at vælge ”BESVAR KUN” (ANSWER ONLY) eller ”SVAR & OPTAG” (RECORD MSGS)
og tryk derefter på for at bekræfte.
>Du kan høre en bekræftelsestone.
tTryk på for at vende tilbage til standby.
10.3 Beskedafspilning
Når der er nye beskeder på telefonsvareren, bblinker på håndsættets skærm.
tFra startskærmbilledet skal du trykke .
tTryk på igen for at bekræfte ”TLFSVARER” (ANS. SYSTEM).
tTryk på igen for at bekræfte ”AFSPIL” (PLAY).
>Dine beskeder vil automatisk blive afspillet via håndsættet højttalertelefon.
>Displayet viser meddelelsens nummer og dato og klokkeslæt for opkaldet.
>Tryk på for at lytte til dine beskeder privat gennem øresneglen til dit håndsæt.
tUnder afspilning tryk på og tryk derefter på for at få adgang til følgende muligheder:
GENTAG (REPEAT) Gentag det aktuelle budskab
NÆSTE (NEXT) Afspil næste besked
FOREGÅENDE (PREVIOUS) Afspil forrige besked
SLET (DELETE) Slet den aktuelle besked
Bemærk: For at vende tilbage til skærmen med meddelelse om nummer og dato/tid, skal du trykke
på .
tTryk på for at vende tilbage til standby.
10.4 Slet alle beskeder
Bemærk: Kun gamle beskeder kan slettes. Nye beskeder skal afspilles, før de kan slettes.
tFra startskærmbilledet skal du trykke .
tTryk på igen for at bekræfte ”TLFSVARER” (ANS. SYSTEM).
tT¨ryk på til ”SLET ALLE” (DELETE ALL) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk på igen for at bekræfte.
>Du kan høre en bekræftelsestone.
tTryk på for at vende tilbage til standby.
Side: 283
10.5 Meddelelse
Når telefonsvareren besvarer et opkald, bliver den indspillede meddelelse afspillet for den, der ringer,
medmindre du har optaget din egen meddelelse.
10.5.1 Optag en personlig meddelelse
Du kan vælge at erstatte standardmeddelelsen med dine egne personlige meddelelser.
Bemærk: Meddelelsens maksimale længde er 2 minutter.
tFra startskærmbilledet skal du trykke .
tTryk på igen for at bekræfte ”TLFSVARER” (ANS. SYSTEM)”.
tT¨ryk på til ”OPTAG UGB” (ANNOUNCEMENT) og tryk derefter på for at vælge.
tTryk på for at vælge ”BESVAR KUN” (ANSWER ONLY) eller ”SVAR & OPTAG” (RECORD MSGS)
og tryk derefter på for at bekræfte.
tT¨ryk på til ”OPTAGELSE” (RECORD ANNC) og tryk derefter på for at vælge.
>Du kan høre en bekræftelsestone.
tTal ind i håndsættet for at starte optagelsen af din nye meddelelse og tryk på igen for at afslutte
optagelsen.
>Du kan høre en bekræftelsestone.
tTryk på for at vende tilbage til standby.
11 RENGØRING OG PLEJE
Rengør ikke nogen del af din enhed med benzen, fortynder eller andre opløsningsmidler kemikalier, da
dette kan forårsage permanent skade, som ikke er dækket af garantien.
Rengør om nødvendigt apparatet med en fugtig klud.
Hold telefonen systemet væk fra varme, fugtige omgivelser eller stærkt sollys, og lad den ikke blive våd.
12 GARANTI OG SERVICE
Enheden er garanteret for 24 måneder fra købsdatoen vist på din kvittering. Denne garanti dækker ikke
eventuelle fejl eller fejlfunktioner, som skyldes ulykker, forkert brug, normal slitage, misligholdelse, fejl på
telefonlinjen, lynnedslag, manipulation af udstyret eller ved enhver form for justering eller reparation, som
ikke foretages af en godkendt tekniker.
Husk at gemme din købskvittering, da den fungerer som dit garantibevis.
12.1 Mens enheden er under garanti
tAfbryd basisenheden fra telefonledningen og strømforsyningen.
tPak alle dele af din enhed i den oprindelige pakke.
tReturnér enheden til den butik, hvor du købte den, og husk at medbringe købskvitteringen.
tHusk at medbringe strømforsyningsadapteren.
12.2 Når garantien er udløbet
Hvis enheden ikke længere er under garantien, så kontakt os via www.aegtelephones.eu
Dette produkt virker kun med genopladelige batterier. Hvis du sætter ikke-genopladelige batterier
i håndsættet og placerer den på basen, vil håndsættet blive beskadiget, og dette er IKKE dækket under
garantibetingelserne.
Side: 284
DK
13 DENNE ERKLÆRING
Dette produkt er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre bestemmelser i
R&TTE-direktivet 1999/5/EF.
Overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.aegtelephones.eu
14 BORTSKAFFELSE AF ENHEDEN (MILJØ)
Efter endt levetid for produktet må det ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald,
men skal indleveres hos et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet på
produktet, brugervejledningen og/eller kassen angiver dette. Visse produktmaterialer kan genbruges,
hvis du indleverer dem på en genbrugsstation. Ved at genbruge visse dele eller råmaterialer fra
udtjente produkter bidrager du til at gøre en vigtig indsats for beskyttelsen af miljøet. Kontakt de lokale
myndigheder, hvis du har behov for flere oplysninger om indsamlingsstederne i dit område.
Batterierne skal fjernes, inden apparatet bortskaffes. Bortskaf batterierne på en miljømæssigt
forsvarlig måde i overensstemmelse med bestemmelserne i dit land.
15 TEKNISKE DETALJER
Standard Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT)
Frekvensområde 1,88 til 1,9 GHz (båndbredde "20 MHz)
Kanalbåndbredde 1,728 MHz
Arbejdsområde Op til 300 m udendørs; Op til 50 m indendørs
Brugstid Standby: 230 timer; Tale: 13 timer
Batteriets opladningstid: 15 timer
Temperaturområde Drift: 0 °C til 40 °C; Lager: -20 °C til 60 °C
Elektrisk kraft Basisenhedens strømadapter:
Ti Pao: S003IB0600050 & S003IV0600050
Input 100-240 V 50-60 Hz; Output 6 V/500 mA.
Opladerenhedens strømadapter:
Ti Pao: S003IB0600015 & S003IV0600015
Input 100-240 V 50-60 Hz; Output 6 V/150 mA.
Batterioplysninger:
2 X 1,2 V størrelse AAA, 650 mAh NiMH (genopladelige)
Side: 308
ȒȜÅǻǶǰǼ´
92/80(
Side: 310
ȒȜÅǻǶǰǼ´ 92/80(
Side: 355
 Ȗ Åǽ3Ƕ(Ǻ	 ǵ$ǽǶǿ´ 5(&25'
06*6

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG Eclipse 15.

Stil et spørgsmål om AEG Eclipse 15

Har du et spørgsmål om AEG Eclipse 15 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG Eclipse 15. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG Eclipse 15 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.