AEG DU4361-M manual

Få vist brugermanualen for AEG DU4361-M below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Emhætte
  • Model/navn: DU4361-M
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Indonesisk, Ukrainsk, Russisk, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 32
33
DANSK
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som
du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få
det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
MILJØHENSYN
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote
paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
PLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger.
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DA BRUGSVEJLEDNING
Side: 33
34
ADVARSEL
Overhold venligst alle instruktioner i
denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig
ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader
eller brande forårsaget af apparatet,
men afledt af manglende overholdelse
af instruktionerne i denne vejledning.
Emhætten er udelukkende udviklet til brug i
almindelige hjem.
Pas på! Apparatet må ikke tilsluttes elnettet
før installeringen er helt tilendebragt.
Før der udføres nogen form for rengøring
eller vedligeholdelse, skal emhætten
afbrydes fra elnettet ved at trække stikket
ud, eller ved at afbryde hovedafbryderen i
hjemmet.
Ved alle installations- og
vedligeholdelsesindgreb skal der bæres
arbejdshandsker.
Apparatet må ikke benyttes af børn, eller
af personer med nedsatte sanseevner
eller mentale færdigheder, eller uden den
nødvendige erfaring og kendskab, med
mindre brugen sker under opsyn eller
vejledning fra en person der har ansvaret
for deres sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så de ikke
får mulighed for at lege med emhætten.
Emhætten må aldrig benyttes uden korrekt
monteret rist!
Emhætten må ALDRIG benyttes som
støtteoverflade, med mindre dette er
udtrykkeligt tilladt.
Lokalet skal have tilstrækkelig ventilation,
når køkkenemhætten anvendes samtidigt
med andre apparater der forbrænder gas
eller andre brændstoffer.
Den opsugede luft må ikke ledes ind i
rør, der anvendes til udledning af røg fra
apparater med forbrænding af gas eller af
andre brændstoffer.
Det er strengt forbudt at flambere under
emhætten.
Brug af åben ild er farligt for filtrene og kan
medføre brand, og skal derfor altid undgås.
Friturestegning skal ske under opsyn for at
forhindre, at den overopvarmede olie bryder
i brand.
De tilgængelige dele kan blive meget
varme, når de benyttes sammen med
apparater til madlavning.
Hvad angår de nødvendige tekniske
forholdsregler og sikkerhedskrav for
udledning af røg, skal alle reglementer fra
de lokale myndigheder overholdes uden
undtagelse.
Emhætten skal rengøres ofte, både
indvendigt og udvendigt (MINDST EN
GANG OM MÅNEDEN; overhold under alle
omstændigheder angivelserne i kapitlet om
vedligeholdelse i denne vejledning).
Manglende overholdelse af kravene for
rengøring af emhætten, og for udskiftning
og rengøring af filtrene, medfører brandfare.
Emhætten må hverken benyttes eller
efterlades uden korrekt indsatte lyspærer
pga. fare for elektrisk stød.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for
eventuelle fejl, skader eller brand forårsaget
af apparatet, men afledt af manglende
overholdelse af instruktionerne i denne
vejledning.
ANVENDELSE
Emhætten er udviklet til brug i den sugende
udgave med ekstern udledning
eller i den filtrerende udgave med intern
recirkulation .
INSTALLERING
Netspændingen skal svare til spændingen
vist på typeskiltet internt i emhætten.
Hvis emhætten er udstyret med et stik,
skal emhætten tilsluttes en let tilgængelig
stikkontakt, der er i overensstemmelse med
de gældende standarder. Stikkontakten
skal også være let tilgængelig efter
installeringen. Hvis emhætten ikke er
udstyret med et stik (direkte tilslutning
til elnettet), eller hvis stikket ikke findes
i et område, der også er let tilgængeligt
efter installeringen, skal der monteres en
topolet afbryderkontakt i overensstemmelse
med standarderne, der sørger for fuld
afbrydelse fra elnettet i tilfælde af
forhold i overspændingskategori III, og
i overensstemmelse med reglerne for
elektriske installationer.
Obs! Undersøg altid, at netkablet er blevet
monteret rigtigt, før emhættens kredsløb
tilsluttes forsyningsnettet og der udføres
kontrol af korrekt funktion.
Side: 34
35
DANSK
Obs! forsyningsledningen må udelukkende
udskiftes af den autoriserede tekniske
service, så alle risici kan undgås.
Minimumsafstanden mellem kogegrejets
støtteoverflade på komfuret og den
nederste del af emhætten må ikke være
under 50cm ved elektriske kogeplader,
og ikke under 65cm ved gasblus eller
komfurer med både gasblus og elektriske
kogeplader.
Hvis gaskomfurets vejledning angiver en
større afstand, skal dette overholdes.
VEDLIGEHOLDELSE
Obs! Inden der udføres nogen form
for rengøring eller vedligeholdelse skal
emhætten afbrydes fra elnettet ved at fjerne
stikket fra stikkontakten, eller ved at afbryde
hjemmets hovedafbryder.
Emhætten skal rengøres jævnligt både på
ydersiden og på indersiden (mindst med
samme frekvens som for vedligeholdelse
af fedtfiltrene). Ved rengøring skal man
anvende en klud fugtet med neutrale, milde
rengøringsmidler i flydende form.
Undgå brug af produkter indeholdende
slibemidler BENYT ALDRIG SPRIT!
Pas på! Manglende overholdelse af
vejledningen til rengøring af apparatet
og udskiftning af filtrene medfører
brandfare. Der henstilles således til,
at instruktionerne følges. Fabrikanten
frasiger sig ethvert ansvar for eventuel
beskadigelse af motoren, brande forårsaget
af utilstrækkelig vedligeholdelse af
apparatet eller manglende overholdelse af
ovenstående instruktioner. Fedtfilteret skal
rengøres én gang om måneden med milde
rengøringsmidler; filteret kan også vaskes i
opvaskemaskine ved lav temperatur og på
et kort opvaskeprogram.
Ved vask i opvaskemaskinen kan metal-
fedtfilteret blive misfarvet, men dette vil ikke
have negativ indflydelse på dets filtrerende
egenskaber.
Kulfilteret skal udskiftes hver 4. Måned,
hvis emhætten ikke benyttes intensivt, eller
oftere.
Kulfilteret kan IKKE vaskes eller
genanvendes.
BETJENING
Emhætten er udstyret med et
betjeningspanel med mulighed for
regulering af sugestyrken og lys til
oplysning af kogeområdet.
1
5
1
1 1
3
1
4
1
2
1. ON/OFF lys
2. OFF motorer
3. - 4. - 5. Min. (3.), middel (4.), max. (5.)
udsugningseffekt.
Benyt den højeste hastighed ved stor
dampkoncentration i køkkenet. Det
anbefales, at man tænder udsugningen 5
minutter før påbegyndelse af madlavning,
og at udsugningen efterlades tændt i
yderligere cirka 15 minutter efter afslutning
af madlavningen.
BELYSNING
Afbryd apparatet fra el-nettet.
Pas på! Sørg for at pærerne er kolde før de
berøres.
Udskift den beskadigede pære.
Benyt kun kerteformede halogenpærer
Ø35mm E14 28W.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG DU4361-M.

Stil et spørgsmål om AEG DU4361-M

Har du et spørgsmål om AEG DU4361-M men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG DU4361-M. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG DU4361-M så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.