U Flex manuál
Samsung U Flex manuál

Uživatelská příručka pro Samsung U Flex v Holandský. Tento PDF manuál má 674 stránky.

PDF 674 1.1mb
Samsung U Flex manuál
Předchozí stránka

Podívejte se na příručku k Samsung U Flex níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

MANUALSCAT | CS

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně Samsung U Flex, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem Samsung U Flex. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s Samsung U Flex tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na Samsung U Flex

Strana: 1
1 Čeština Nejdříve si přečtěte tyto informace Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. • Vzhled na obrázcích se může od skutečného výrobku lišit. Ke změně obsahu může dojít bez předchozího upozornění. • Nejprve se přesvědčte, zda je náhlavní souprava kompatibilní s vaším zařízením. Instruktážní symboly Varování: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Strana: 2
2 Čeština Úvodní informace Obsah balení Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky: • Sluchátka • Náhradní ušní koncovky (3 sady, S/M/L) • Kabel USB • Rychlý průvodce spuštěním • Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb. • Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusejí být kompatibilní. • Ke změně vzhledu a technických specifikací může dojít bez předchozího upozornění. • U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit dodatečné příslušenství. Před zakoupením příslušenství se přesvědčte, že je se zařízením kompatibilní. • Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Používání neschváleného příslušenství může způsobit problémy a závady, na které se nevztahuje záruka. • Dostupnost veškerého příslušenství podléhá změnám, které závisí zcela na výrobcích. Další informace týkající se dostupného příslušenství naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.
Strana: 3
Úvodní informace 3 Čeština Rozvržení zařízení Pravé sluchátko Tlačítko hlasitosti (-) Oznamovací indikátor Oblouk na krk Tlačítko hlasitosti (+) Levé sluchátko Tlačítko zapínání Mikrofon Port nabíječky Upevňovací magnet Aktivní tlačítko Tlačítko Hra Kryt portu nabíječky Upevňovací magnet
Strana: 4
Úvodní informace 4 Čeština Tlačítka a funkce Název Funkce Tlačítko zapínání • Posunutím soupravu zapnete nebo vypnete. • Režim párování Bluetooth se zapíná posunem přepínače směrem k a jeho podržením po dobu třech vteřin. Tlačítko Hra • Stisknutím přehrajete nebo pozastavíte přehrávání multimediálních souborů. • Stisknutím přijmete nebo ukončíte příchozí hovor. • Stisknutím a podržením na jednu sekundu odmítnete příchozí hovor. Tlačítka hlasitosti • Stisknutím nastavíte hlasitost během hovoru nebo při přehrávání medií. • Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti (-) při přehrávání medií přejdete na další soubor. • Podržením tlačítka hlasitosti (+) při přehrávání medií přejdete na předchozí soubor. • Současným podržením tlačítek hlasitosti (+ a -) přibližně na jednu sekundu zapnete nebo vypnete funkci vibrací. Aktivní tlačítko • Stisknutím tohoto tlačítka spustíte přizpůsobené funkce. Přizpůsobené funkce můžete nastavit v aplikaci Samsung Level. • Stisknutím a podržením spustíte aplikaci pro rozpoznávání hlasu, jako je Bixby nebo SVoice. Oznamovací indikátor Oznamovací kontrolka vás upozorňuje na stav náhlavní soupravy. Stav Barva Zapnutí • Třikrát blikne modře Vypnutí • Třikrát blikne červeně. Režim párování Bluetooth • Bliká červeně, zeleně a modře. Připojeno přes Bluetooth • Třikrát rychle blikne modře.
Strana: 5
Úvodní informace 5 Čeština Stav Barva Příchozí hovor • Bliká modře. Nabíjení • Svítí červeně. Plně nabito • Svítí zeleně. Během používání nebo v režimu spánku • Vypnuto Nabíjení baterie Pokud používáte náhlavní soupravu poprvé nebo pokud nebyla používána po delší dobu, nabijte její baterii. Používejte pouze nabíječky (více než 5V / 700 mA) a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi nebo poškození náhlavní soupravy. • K nabití náhlavní soupravy lze použít nabíječku (prodává se samostatně). • Použití jiného zdroje napájení než nabíječky, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem. • Během nabíjení můžete soupravu používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu. • Během nabíjení může dojít k zahřátí soupravy.To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani na výkon soupravy. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet. • Pokud se souprava řádně nedobíjí, odneste ji spolu s nabíječkou do servisního střediska společnosti Samsung.
Strana: 6
Úvodní informace 6 Čeština 1 Otevřete kryt portu nabíječky. Kabelem USB připojte náhlavní soupravu k USB napájecímu adaptéru. Zasuňte USB napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Nesprávné zapojení nabíječky může způsobit vážné poškození soupravy. Na poškození způsobené nesprávným použitím se nevztahuje záruka. 2 Po úplném nabití nejprve odpojte kabel USB od soupravy a teprve potom od počítače nebo z elektrické zásuvky. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná. Zapnutí a vypnutí soupravy Režim párování Bluetooth Zapnutí Vypnuto V místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, například v letadlech a v nemocnicích, se řiďte upozorněními a pokyny oprávněného personálu.
Strana: 7
7 Čeština Propojení přes Bluetooth Bluetooth O funkci Bluetooth Bluetooth je standardní bezdrátová technologie propojující různá zařízení na krátkou vzdálenost na frekvenci 2,4 GHz. Dokáže propojit a sdílet data mezi zařízeními s podporou funkce Bluetooth, jako jsou mobilní zařízení, počítače, tiskárny a další digitální domácí zařízení, a to bez nutnosti použití kabelů. Poznámky pro používání funkce Bluetooth • Aby připojení soupravy k jinému zařízení proběhlo hladce, měla by být zařízení blízko sebe. • Zajistěte, aby se náhlavní souprava a další zařízení Bluetooth nacházely v dosahu připojení funkce Bluetooth (10 m).Tato vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém jsou zařízení používána. • Mezi soupravou a připojeným zařízením nesmí být žádné překážky, včetně lidí, zdí, rohů nebo plotů. • Nedotýkejte se antény Bluetooth připojeného zařízení. • Funkce Bluetooth používá stejnou frekvenci jako některá průmyslová, vědecká, lékařská a nízkoenergetická zařízení, a pokud v blízkosti těchto zařízení vytvoříte připojení, může dojít k rušení signálu. • Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se soupravou kompatibilní. • Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Strana: 8
Propojení přes Bluetooth 8 Čeština Připojení k ostatním zařízením Tato souprava je kompatibilní se zařízeními s podporou Bluetooth. 1 Sluchátka Režim párování Bluetooth se zapíná posunem přepínače napájení směrem k a jeho podržením po dobu třech vteřin. Pokud soupravu zapínáte poprvé, automaticky se aktivuje režim párování přes Bluetooth. 2 Jiná zařízení Aktivujte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení. 3 Jiná zařízení V seznamu klepněte na Samsung U Flex (0000). • Kód PIN pro náhlavní soupravu je čtyřmístné číslo v závorkách zobrazené na druhém zařízení v nastavení Bluetooth.Toto číslo je u každé náhlavní soupravy jiné. • Jakmile se zařízení jednou spárují, při každém zapnutí soupravy se k ní automaticky připojí naposledy připojená zařízení. • Pokud se připojení přes Bluetooth nezdaří nebo druhé zařízení nebude moci soupravu najít, odeberte ze seznamu dalších zařízení údaje o tomto zařízení. Poté se zkuste připojit znovu. • Pokud souprava nefunguje správně, restartujte ji nebo zkuste zařízení znovu spárovat. • Dosah připojení Bluetooth a kvalita zvuku se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.
Strana: 9
Propojení přes Bluetooth 9 Čeština Připojení dalších zařízení Náhlavní soupravu lze propojit až se dvěma zařízeními s podporou Bluetooth zároveň. Pokud soupravu připojíte ke dvěma zařízením, bude jako primární zařízení rozpoznáno poslední připojené zařízení. Druhé zařízení bude rozpoznáno jako sekundární. 1 Připojte soupravu k zařízení přes Bluetooth. 2 Režim párování přes Bluetooth se zapíná posunem přepínače napájení doprava a jeho podržením po dobu tří sekund. První zařízení se odpojí. 3 Připojte soupravu k druhému zařízení. 4 Chcete-li k prvnímu zařízení znovu připojit náhlavní soupravu, můžete tak učinit na příslušné obrazovce pro nastavení Bluetooth. Tato funkce nemusí být některými zařízeními podporována. Opětovné připojení nebo odpojení zařízení Opětovné připojení zařízení Pokud se připojení přes Bluetooth ukončí z důvodu příliš velké vzdálenosti mezi zařízeními, je třeba je do určité doby více přiblížit k sobě. Zařízení se znovu automaticky propojí. Pokud se připojení přes Bluetooth ukončí z důvodu poruchy zařízení, otevřete v připojeném zařízení nabídku funkce Bluetooth a zařízení znovu spárujte. Odpojení zařízení Posuňte přepínač napájení směrem k a tři sekundy jej podržte. Poté se připojení ukončí a souprava se přepne do režimu párování přes Bluetooth. Připojení lze rovněž ukončit vypnutím soupravy. Jakmile soupravu znovu zapnete a v jejím dosahu budou další zařízení, souprava se automaticky připojí k naposledy spárovanému zařízení. Pokud není připojení přes Bluetooth správně ukončeno, může ze sluchátek vycházet šum.
Strana: 10
10 Čeština Používání sluchátek Nošení soupravy Náhlavní souprava obsahuje v ušních olivkách magnety. Americká kardiologická asociace (AHA) a britská Regulační agentura pro léky a výrobky péče o zdraví (MHRA) varují, že magnety mohou v rámci 15cm vzdálenosti interferovat s implantovanými kardiostimulátory, kardiovertery, defibrilátory, inzulínovými pumpami a dalšími elektrickými zdravotnickými zařízeními (souhrnně„zdravotnickými zařízeními“). Jste- li uživateli takových zdravotnických zařízení, O POUŽÍVÁNÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY SE NEJPRVE PORAĎTE SE SVÝM LÉKAŘEM. • Soupravu neuchovávejte v blízkosti magnetických polí. Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit. • Soupravu nadměrně neohýbejte ani s ní nekruťte. • Na soupravu netlačte příliš velkou silou. • Za žádnou součást soupravy netahejte příliš velkou silou. Nošení soupravy Nasaďte si soupravu na krk a vložte si sluchátka do uší.
Strana: 11
Používání sluchátek 11 Čeština Připojení sluchátek Sluchátka lze připojit k sobě pomocí vestavěných magnetů. Používání sluchátek Po připojení náhlavní soupravy k jinému zařízení budou dostupné různé funkce. Následující popisy jsou určeny pro mobilní zařízení Samsung se systémem Android 5.0. Dostupnost některých funkcí závisí na typu připojeného zařízení. Funkce volání Příjem hovoru Pokud máte nasazenou náhlavní soupravu a někdo vám zavolá, souprava vydá zvukový signál a zavibruje. Hovor přijmete stisknutím tlačítka Přehrát. • Pokud je souprava propojena se dvěma zařízeními a obě tato zařízení přijímají hovory současně, připojí se to zařízení, které přijme hovor jako první. • Při přehrávání multimediálního souboru z jednoho zařízení můžete i nadále přijímat hovory z druhého zařízení.
Strana: 12
Používání sluchátek 12 Čeština Odmítnutí hovoru Jednu sekundu podržte tlačítko Přehrát. Nastavení hlasitosti Stiskněte tlačítko hlasitosti. Přepnutí zvukového výstupu Pomocí funkcí volání připojeného zařízení můžete mezi soupravou a zařízením přepínat zvuk hovoru. Ukončení hovoru Stiskněte tlačítko Přehrát. Přehrávání multimediálních souborů Pomocí tlačítka Přehrát můžete ovládat přehrávání médií, například hudby nebo videí. Přehrání nebo pozastavení multimediálního souboru Stiskněte tlačítko Přehrát. Automaticky se přehraje naposledy přehrávaný hudební soubor ve výchozí hudební aplikaci nainstalované v připojeném zařízení. Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko Přehrát. Dalším stisknutím tlačítka Přehrát přehrávání obnovíte. Pokud multimediální soubory přehrávají současně dvě připojená zařízení, bude souprava přenášet zvuk ze zařízení, které začalo přehrávat soubor jako první. Při pozastavení aktuálně přehrávaného souboru se automaticky začne přehrávat soubor přehrávaný v druhém zařízení. Přechod na další multimediální soubor Podržením tlačítka hlasitosti (-) při přehrávání přejdete na další soubor. Přechod na předchozí multimediální soubor Podržením tlačítka hlasitosti (+) při přehrávání přejdete na předchozí soubor. Nastavení hlasitosti Stiskněte tlačítko hlasitosti.
Strana: 13
Používání sluchátek 13 Čeština Používání aplikace Samsung Level V připojeném zařízení si stáhněte aplikaci Samsung Level z obchodu Galaxy Apps nebo Google Play. Díky této aplikaci můžete kontrolovat zbývající kapacitu baterie a nastavovat hlasitost. Soupravu můžete také nastavit tak, aby vás prostřednictvím hlasových oznámení nebo vibrací upozorňovala na oznámení v připojeném zařízení. Další informace najdete v nabídce nápovědy k této aplikaci. Aplikace Samsung Level je kompatibilní s mobilními zařízeními Samsung s operačním systémem Android 4.2.2 a novějším.V závislosti na připojeném zařízení nebo operačním systému se mohou některé funkce lišit nebo nemusejí se soupravou fungovat. Používání Aktivního tlačítka Při prvním stisknutí Aktivního tlačítka se automaticky spustí aplikace pro rozpoznávání hlasu, jako je Bixby nebo SVoice. Stisknutím Aktivního tlačítka spustíte přizpůsobené funkce. Stisknutím a podržením Aktivního tlačítka spustíte aplikaci pro rozpoznávání hlasu, jako je Bixby nebo SVoice. Pokud nejsou nainstalovány aplikace Bixby nebo SVoice, spustí se výchozí aplikace pro rozpoznávání hlasu. V aplikaci Samsung Level můžete přizpůsobit Aktivní tlačítko tak, aby aktivovalo různé funkce, například Hodiny, Časovač, S Health nebo Záznamník. V nabídce aktivního tlačítka je diktafon k dispozici pouze u mobilních zařízení Samsung. Pokud se diktafon v nabídce aktivního tlačítka nezobrazuje, aktualizujte diktafon na nejnovější verzi přes obchod Galaxy Apps nebo Play Store. Aktualizace zařízení Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software. Aktualizace pomocí bezdrátového připojení Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA). V aplikaci Samsung Level klepněte na Další → O zařízení Samsung U Flex → Aktualizace softwaru Samsung U Flex → OK.
Strana: 14
14 Čeština Dodatek Řešení problémů Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Náhlavní soupravu nelze zapnout. Pokud je baterie zcela vybitá, souprava se nezapne. Před zapnutím soupravy nabijte její baterii na maximum. Náhlavní souprava přestane fungovat. Má-li vaše souprava problémy se zvukem, například dochází k výpadkům zvuku nebo k jeho zkreslení, pokuste se to vyřešit tím, že soupravu vypnete a poté ji znovu zapnete. Pokud ani potom souprava nebude reagovat, ukončete připojení přes Bluetooth a zařízení znovu připojte. Režim párování přes Bluetooth se zapíná posunem přepínače napájení směrem k a jeho podržením po dobu tří sekund. Jakmile se souprava přepne do režimu párování přes Bluetooth, znovu připojte zařízení a zkontrolujte funkci soupravy. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung. Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung) Ověřte, zda je nabíječka správně připojena. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Strana: 15
Dodatek 15 Čeština Jiné zařízení Bluetooth nemůže najít vaši náhlavní soupravu. • Zkontrolujte, zda je souprava v režimu párování přes Bluetooth. • Restartujte soupravu a poté ji znovu vyhledejte. • Zajistěte, aby se náhlavní souprava a další zařízení Bluetooth nacházely v dosahu připojení funkce Bluetooth (10 m). Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung. Náhlavní soupravu nelze připojit k jiném zařízení Bluetooth. • Ujistěte se, že se vaše náhlavní souprava a další zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m). • V zařízení, ke kterému se chcete připojit, odpojte všechna spárovaná zařízení a zkuste se znovu připojit. Připojení přes Bluetooth se často ukončuje. • Pokud jsou mezi zařízeními překážky, může být provozní dosah snížen. • Ujistěte se, že se vaše náhlavní souprava a další zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m). • Při používání soupravy s jinými zařízeními Bluetooth mohou mít na připojení vliv elektromagnetické vlny. Soupravu používejte v prostředích, kde je méně bezdrátových zařízení. Neslyšíte, co volající říkají. Nastavte hlasitost zařízení. Během hovoru je slyšet ozvěna Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.
Strana: 16
Dodatek 16 Čeština Druhá strana vás během hovoru neslyší • Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon. • Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst. Špatná kvalita zvuku • Bezdrátové sítě se mohou odpojit v důsledku problémů se sítí poskytovatele služeb. Soupravu nevystavujte působení elektromagnetických vln. • Ujistěte se, že se vaše náhlavní souprava a další zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m). • V závislosti na hlasitosti připojeného zařízení může dojít ke kolísání hlasitosti nebo k šumu. Abyste tomuto jevu zabránili, nastavte zvuk připojeného zařízení na odpovídající úroveň. Souprava nefunguje tak, jak je uvedeno v příručce. • Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení. • Pokud jsou se soupravou současně propojena dvě zařízení, některé funkce nebude možné použít. Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení. • Pokud vystavíte soupravu nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity. • Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá. Vyjmutí baterie • Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy. • Z důvodu vlastní bezpečnosti se nepokoušejte vyjmout baterii. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné. • Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.
Strana: 17
17 Čeština Autorská práva Autorská práva © 2017 Samsung Electronics Obsah této příručky je chráněn mezinárodními právními předpisy ohledně autorských práv. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics. Ochranné známky • SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics. • Bluetooth®je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. • Všechny ostatní ochranné známky a práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Značka:
Samsung
Produkt:
Nezařazeno
Jméno modelu:
U Flex
Typ souboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Portugalština, Polština, Norština, Rumunská, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Čínské, Chorvatština, Arabština, Bulharština, Lotyšský, Korejština