TAT1215 manuál
Philips TAT1215 manuál

Uživatelská příručka pro Philips TAT1215 v Čeština. Tento PDF manuál má 17 stránky.

PDF 17 1.1mb
Philips TAT1215 manuál
Předchozí stránka

Podívejte se na příručku k Philips TAT1215 níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

MANUALSCAT | CS

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně Philips TAT1215, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem Philips TAT1215. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s Philips TAT1215 tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na Philips TAT1215

Strana: 1
Sluchátka Řada 8000 TAT1215 Uživatelská příručka Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na www.philips.com/support
Strana: 2
CS 1 Důležité bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnost sluchu 2 Všeobecné informace 2 2 Vaše skutečně bezdrátová sluchátka do uší 3 Obsah balení 3 Jiná zařízení 3 Přehled vašich skutečně bezdrátových sluchátek do uší 4 3 Začínáme 5 Nabíjení baterie 5 Prvotní spárování sluchátek do uší s vaším Bluetooth zařízením 5 Spárování sluchátek do uší s jiným Bluetooth zařízením 6 4 Používání vašich sluchátek 7 Připojení sluchátek k vašemu Bluetooth zařízení 7 Zapnutí/vypnutí 7 Správa hovorů a hudby 7 Status kontrolky LED 8 Hlasový asistent 8 5 Resetování sluchátek 9 6 Technické údaje 10 7 Oznámení 11 Prohlášení o shodě 11 Likvidace vašeho starého produktu a baterie 11 Vyjmutí integrované baterie 11 Soulad s EMF 12 Informace o životním prostředí 12 Oznámení o shodě 12 8 Ochranné známky 14 9 Často kladené otázky 15 Obsah
Strana: 3
CS 1 Důležité bezpečnostní pokyny Bezpečnost sluchu Nebezpečí  Abyste předešli poškození sluchu, omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu. Při používání sluchátek dbejte na dodržování následujících pokynů. • Sluchátka používejte po rozumně dlouhou dobu na rozumnou hlasitost. • Dejte pozor, abyste s přizpůsobením vašeho sluchu nezvyšovali hlasitost. • Nezvyšujte hlasitost natolik, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás. • V potenciálně nebezpečných situacích dbejte zvýšené opatrnosti nebo poslech přerušte. • Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. • Používání sluchátek zakrývajících obě uši není při řízení doporučeno a v některých oblastech to může být nezákonné. • Pro vaši bezpečnost se v silničním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných prostředích vyvarujte rozptylování hudbou nebo telefonními hovory. Všeobecné informace Abyste předešli poškození nebo poruše: Upozornění  Nevystavujte sluchátka nadměrnému teplu.  Dávejte pozor, aby vám sluchátka nespadla.  Sluchátka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající vodě. (Viz stupeň krytí IP u konkrétní- ho produktu)  Nedovolte, aby byla vaše sluchátka ponořena do vody.  Sluchátka nenabíjejte, pokud jsou konektor nebo zásuvka mokré.  Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, amoniak, benzen nebo abraziva.  Pokud je nutné sluchátka vyčistit, použijte k tomu měkký hadřík, v případě potřeby navlhčený minimálním množstvím vody nebo zředěného jemného mýdla.  Integrovaná baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné.  Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.  Pro dosažení konkrétního stupně krytí IP musí být kryt nabíjecího slotu zavřený.  Likvidace baterie v ohni či horké troubě nebo mechanické porušení či řezání baterie může vést k výbuchu.  Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.  Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu. Informace o provozních a skladovacích teplotách a vlhkosti • Skladujte na místě, kde je teplota mezi -20 °C (-4 °F) a 50 °C (122 °F) (až do 90% relativní vlhkosti). • Provozujte na místě, kde je teplota mezi 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F) (až do 90% relativní vlhkosti). • Životnost baterií může být za podmí- nek vysoké nebo nízké teploty kratší. • Výměna baterie za nesprávný typ může překonat bezpečnostní pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií).
Strana: 4
CS 2 Vaše skutečně bezdrátová sluchátka do uší Obsah balení Skutečně bezdrátová sluchátka do uší Philips TAT1215 Vyměnitelné pryžové špunty do uší x 2 páry Stručný průvodce Jiná zařízení Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, tablet, Bluetooth adaptéry, MP3 přehrávače atd.), které podporují systém Bluetooth a jsou se sluchátky kompatibilní (viz. „Technické údaje“ na str. 10). Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj produkt na adrese www.philips.com/support. Pomocí těchto skutečně bezdrátových sluchátek do uší Philips můžete: • se můžete těšit pohodlnému bezdrátovému handsfree volání; • si můžete vychutnat a ovládat bezdrátovou hudbu; • můžete přepínat mezi hovory a hudbou. Micro USB nabíjecí kabel (pouze pro nabíjení) Globální záruka Bezpečnostní leták
Strana: 5
CS Přehled vašich skutečně bezdrátových sluchátek do uší  Kontrolka LED (sluchátka)  Multifunkční tlačítko  Kontrolka LED (nabíjecí pouzdro)  Nabíjecí slot micro USB
Strana: 6
CS 3 Začínáme Nabíjení baterie Nabíjení Poznámka  Před prvním použitím sluchátek je s ohledem na optimální kapacitu a životnost baterie vložte do nabíjecího pouzdra a nechte nabíjet po dobu 2 hodin.  Aby nedošlo k poškození, používejte pouze originální nabíjecí USB kabel.  Před nabíjením sluchátek ukončete hovor, protože ta se po připojení za účelem nabíjení vypnou. Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíjecího pouzdra a druhý do zdroje napájení. • Proces nabíjení indikuje LED světlo. Červené světlo bliká na předním panelu. • Po úplném nabití nabíjecího pouzdra zůstane červené světlo svítit. Tip  Nabíjecí pouzdro slouží jako přenosná záložní baterie k nabíjení sluchátek. Kontrolka LED na pravém sluchátku střídavě bliká bíle a modře, a kontrolka LED na levém sluchátku je vypnutá na dobu 10 sekund a modrá kontrolka LED blikne jednou. Nabíjecí pouzdro zahájí nabíjení. Prvotní spárování sluchátek do uší s vaším Bluetooth zařízením Automatické zapnutí: otevřete horní kryt nabíjecího pouzdra a vyndejte sluchátka. Modrá kontrolka LED třikrát zabliká a ozve se hlasová výzva „power on“ (zapnuto). Manuální zapnutí: na obou sluchátkách stiskněte a podržte multifunkční tlačítka po dobu přibližně 3 sekund. Ujistěte se, že jsou sluchátka plně nabita. Obě sluchátka jsou nyní zapnuta a vzájemně spárována. Sluchátka jsou nyní v režimu párování a připravena ke spárování s Bluetooth zaříze- ním (např. mobilním telefonem) Modrá kontrolka LED blikne jednou na dobu 10 sekund Kontrolka LED bliká střídavě bíle a modře
Strana: 7
CS Poznámka Párování s jedním sluchátkem (režim Mono) Pro mono použití vyndejte buď levé nebo pravé sluchátko z nabíjecího pouzdra. Sluchátko se automaticky zapne. Ze sluchátka se ozve „power on“ (zapnuto). Poznámka  Vyndejte druhé sluchátko z nabíjecího pouzdra a automaticky se vzájemně spárují.  Vložte levé i pravé sluchátko zpět do nabíjecí- ho pouzdra a poté je opět vyndejte, aby se spárovala a znovu připojila k Bluetooth.  Pokud to stále nefunguje, zkuste provést reset. Vložte levé i pravé sluchátko do nabíjecího pouzdra a stiskněte tlačítko na dobu 4 sekund, dokud nezačne bílá kontrolka LED blikat. Poté levé i pravé sluchátko vyndejte z nabíjecího pouzdra a vyberte BT, opět připojte Bluetooth.  Sluchátka mohou mít v paměti uloženo 1 zařízení. Pokud se pokusíte spárovat více než 2 zařízení, bude nejdříve spárované zařízení nahrazeno novým. Spárování sluchátek do uší s jiným Bluetooth zařízením V pravém sluchátku uslyšíte hlasové oznámení „Connected“ (spojeno). Kontrolka LED přestane svítit na obou sluchátkách a zabliká jednou za 10 sekund. Pomocí svého zařízení můžete přehrávat hudbu nebo volat. Poznámka  Pokud sluchátka po zapnutí nemohou najít žádné dříve připojené Bluetooth zařízení, automaticky se přepnou do režimu párování. Na Bluetooth zařízení aktivujte funkci Bluetooth. Spárujte sluchátka s Bluetooth zařízením. Bližší informace naleznete v uživatelské příručce Bluetooth zařízení. Pokud máte jiné Bluetooth zařízení, které chcete se sluchátky spárovat, ujistěte se, že je funkce Bluetooth u všech dříve spárovaných nebo připojených zařízení vypnuta. Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund současně levou i pravou stranu se sluchátkem na uchu a uvolněte, jakmile uslyšíte hlasovou výzvu „pairing“ (párování). Zapněte funkci Bluetooth na svém Bluetooth zařízení, zvolte Philips TAT1215. Následující příklad znázorňuje, jak sluchátka s Bluetooth zařízením spárovat. Na výzvu zadejte heslo ke svým sluchátkům, které je „0000“ (čtyři nuly). U Bluetooth zařízení se systémem Bluetooth 3.0 nebo vyšším není potřeba heslo zadávat. Philips TAT1215
Strana: 8
CS Tip Poznámka  Sluchátka nelze současně připojit k více než jednomu zařízení. Pokud máte spárovaná dvě Bluetooth zařízení, zapněte funkci Bluetooth pouze u toho z nich, které chcete připojit.  Pokud aktivujete funkci Bluetooth na Bluetooth zařízení až po zapnutí sluchátek, budete muset otevřít nabídku Bluetooth na svém zařízení a sluchátka k němu připojit manuálně.  Pokud se sluchátka do 5 minut nepřipojí k žádnému Bluetooth zařízení, automaticky se vypnou, aby se šetřila životnost baterie.  U některých Bluetooth zařízení nemusí být spojení navazováno automaticky. V takovém případě musíte otevřít nabídku Bluetooth svého zařízení a sluchátka k Bluetooth zařízení připojit manuálně. Pokud není připojeno žádné zařízení, sluchátka se po 5 minutách automaticky vypnou. Obě sluchátka jsou nyní zapnuta a automaticky vzájemně spárována. Sluchátka vyhledají naposledy připojené Bluetooth zařízení a automaticky se k němu připojí. Pokud poslední připojené zařízení není k dispozici, sluchátka vstoupí do režimu párování. 4 Používání vašich sluchátek Na Bluetooth zařízení aktivujte funkci Bluetooth. Úkol Zapnutí sluchátek Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra nebo stiskněte a podržte po dobu 3 sekund Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nebo stiskněte a podržte po dobu 5 sekund Vypnutí sluchátek Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra. Připojení sluchátek k vašemu Bluetooth zařízení Zapnutí/vypnutí Multi- funkční tlačítko Operace Ovládání hudby Přehrávání nebo pozastavení hudby Přeskočit vpřed Levé sluchátko Pravé sluchátko Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund Zpět Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund Nastavení hlasitosti +/- Ovládání přes mobilní telefon Pravé/levé sluchátko Jedno klepnutí Správa hovorů a hudby Úkol Multi- funkční tlačítko Operace
Strana: 9
CS Řízení hovorů Přijmout/ ukončit hovor Odmítnout příchozí hovor Pravé/levé sluchátko Stiskněte a podržte po dobu 1 sekundy Pravé/levé sluchátko Jedno klepnutí Úkol Multi- funkční tlačítko Operace Status kontrolky LED Sluchátka jsou připojena k Bluetooth zařízení Sluchátka jsou připravena ke spárování Sluchátka jsou zapnutá, ale nejsou připojena k zařízení Bluetooth Vybitá baterie (sluchátka) Ze sluchátek se ozve hlášení „battery low“ (vybitá baterie). Bílá kontrolka LED dvakrát zabliká Modrá a bílá LED bliká střídavě Modrá a bílá kontrolka LED bude blikat. Pokud není navázáno spojení, sluchátka se po 5 minutách sama vypnou Bílá kontrolka LED zhasne a modré světlo zabliká jednou za 10 sekund Status sluchátek Indikátor Sluchátka jsou plně nabitá Kontrolka LED na nabíjecím pouzdře bliká Nabíjecí pouzdro je plně nabito Červená kontrolka LED svítí Kontrolka LED baterie na Bluetooth zařízení Po připojení ke sluchátkům se na Bluetooth zařízení objeví indikátor baterie (viz používání mobilního telefonu). Úkol Tlačítko Operace Pravé/levé sluchátko Přepnutí mezi hlasovými asistenty (Siri/Google) Stiskněte dvakrát Hlasový asistent Jak nosit sluchátka
Strana: 10
CS 5 Resetování sluchátek Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Na obou sluchátkách budou kontrolky LED blikat bíle. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítka na obou sluchátkách po dobu 4 sekund, dokud na sluchátkách nezačne blikat bílá kontrolka LED. Na svém Bluetooth zařízení přejděte do Bluetooth menu a odstraňte ze seznamu zařízení Philips TAT1215. Na Bluetooth zařízení vypněte funkci Bluetooth. Pro spárování sluchátek s Bluetooth zařízením zapněte na svém zařízení funkci Bluetooth a vyberte možnost Philips TAT1215. Pokud narazíte na problém s párováním nebo připojením, můžete sluchátka resetovat podle následujícího postupu.
Strana: 11
CS 6 Technické údaje Poznámka  Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Doba přehrávání hudby: 6 hodin Doba hovoru: 4 hodin Pohotovostního režim — 50 hodin Doba nabíjení: 1,5 hodiny Dobíjecí lithium-iontová baterie 55 mAh v každém sluchátku Verze Bluetooth: 5.1 Kompatibilní profily Bluetooth: • HFP (hands-free profil) • A2DP (profil pokročilého šíření audia) • AVRCP (profil dálkového ovládání audia a videa) Podporovaný audio kodek: SBC Frekvenční rozsah: 2,402-2,480GHz Výkon vysílače: < 9 dBm Provozní dosah: až 10 metrů (33 stop) Automatické vypnutí Port USB-C pro nabíjení Upozornění na nízkou úroveň nabití baterie: k dispozici Doba nabíjení: 2 hodiny Dobíjecí lithium-iontová baterie: 320 mAh Sluchátka Nabíjecí pouzdro
Strana: 12
CS 7 Oznámení MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.p4c.philips.com. Prohlášení o shodě Likvidace starého produktu a baterie Váš výrobek je navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů, které mohou být recyklovány a opětovně použity. Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Tento symbol znamená, že produkt obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste svůj produkt odnesli na oficiální sběrné místo nebo do servisního střediska Philips a nechali odborníka vyjmout dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte produkt a dobíjecí baterie s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů a dobíjecích baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Vyjmutí integrované baterie Pokud ve vaší zemi neexistuje systém sběru/recyklace elektronických produktů, můžete chránit životní prostředí vyjmutím a recyklací baterie před samotnou likvidací sluchátek. • Před vyjmutím baterie se ujistěte, že jsou sluchátka odpojena od nabíjecího pouzdra. • Před vyjmutím baterie zkontrolujte, zda je nabíjecí pouzdro odpojeno od nabíjecího kabelu USB.
Strana: 13
CS Soulad s EMF Tento produkt splňuje všechny platné normy a předpisy týkající se vystavení elektromagnetickým polím. Informace o životním prostředí Všechny nepotřebné obaly byly vynechány. Snažili jsme se, aby šlo balení snadno rozdělit na tři materiály: lepenka (krabice), polystyrenová pěna (oddělovací část) a polyethylen (tašky, ochranná pěnová fólie.) Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a opětovně použity, pokud bude rozebrán specializovanou společností. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení. Oznámení o shodě Zařízení splňuje pravidla FCC, část 15. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2. Toto zařízení musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz. Pravidla FCC Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v určité instalaci nedojde k rušení. Pokud zařízení při vypnutí a zapnutí způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících opatření: Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač. Obraťte se na prodejce nebo zkušené- ho rozhlasového/televizního technika. Prohlášení FCC o vystavení radiaci: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem. Kanada: Toto zařízení obsahuje výhradně licenční vysílač(e)/přijímač(e), které se shodují s kanadskými výhradně licenčními stan- dardy RSS pro inovace, vědu a ekono- mický rozvoj. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. (2) Toto zařízení musí tolerovat jakékoli rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobovat nežádoucí funkci přístroje. Pozor: Uživatel je upozorněn, že změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou stranou, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.
Strana: 14
CS Prohlášení IC o vystavení radiaci: Toto zařízení vyhovuje limitům radiace v Kanadě stanoveným pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Strana: 15
CS 8 Ochranné známky Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Bluetooth Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Siri Google a Google Logo jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Google
Strana: 16
CS 9 Často kladené otázky Moje Bluetooth sluchátka se nechtějí zapnout. Úroveň baterie je nízká. Sluchátka nabijte. Nemohu spárovat Bluetooth sluchátka s mým Bluetooth zařízením. Bluetooth je deaktivován. Aktivujte na svém Bluetooth zařízení funkci Bluetooth a toto zařízení zapněte dřív než sluchátka. Párování nefunguje. • Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra. • Zkontrolujte, zda jste u všech dříve připojených zařízení Bluetooth vypnuli funkci Bluetooth. • Na zařízení Bluetooth vymažte ze seznamu zařízení Bluetooth položku „Philips TAT1215“. • Spárujte vaše sluchátka (viz část „Prvotní spárování sluchátek do uší s vaším Bluetooth zařízením“ na straně 6). Bluetooth zařízení nemůže sluchátka nalézt. • Sluchátka mohou být připojena k dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej přesuňte mimo dosah. • Párování mohlo být vymazáno nebo byla sluchátka již dříve spárována s jiným zařízením. Sluchátka znovu spárujte s Bluetooth zařízením, jak je popsáno v uživatelské příručce. (viz část „Prvotní spárování sluchátek do uší s vaším Bluetooth zařízením“ na str. 6). Moje Bluetooth sluchátka jsou připojena k mobilnímu telefonu s podporou Bluetooth stereo, ale hudba hraje pouze v reproduktoru mobilního telefonu. Viz uživatelská příručka k vašemu mobilnímu telefonu. Vyberte poslech hudby prostřednictvím sluchátek. Kvalita zvuku je nízká a je slyšet praskavý zvuk. • Zařízení Bluetooth je mimo dosah. Zmenšete vzdálenost mezi sluchátky a Bluetooth zařízením, případně odstraňte překážky mezi nimi. • Nabijte sluchátka. Kvalita zvuku je nízká, je-li streamování z mobilního telefonu velmi pomalé nebo nefunguje vůbec. Ujistěte se, že váš mobilní telefon nepodporuje pouze protokol HFP (mono), ale také A2DP a je kompatibilní se systémem Bluetooth 4.0x (nebo vyšším) (viz „Technické údaje“ na straně 10).
Strana: 17
UM_TAT1215_10_CS_V2.0 2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejích přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem. Všechny ostatní názvy společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných společností, se kterými jsou spojeny.
Značka:
Philips
Produkt:
Nezařazeno
Jméno modelu:
TAT1215
Typ souboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Čeština, Slovenské