TAH1205 manuál
Philips TAH1205 manuál

Uživatelská příručka pro Philips TAH1205 v Čeština. Tento PDF manuál má 14 stránky.

PDF 14 1.1mb
Philips TAH1205 manuál
Předchozí stránka

Podívejte se na příručku k Philips TAH1205 níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

MANUALSCAT | CS

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně Philips TAH1205, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem Philips TAH1205. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s Philips TAH1205 tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na Philips TAH1205

Strana: 1
Uživatelská příručka Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese www.philips.com/support TAH1205 Sluchátka 1000 Řada
Strana: 2
Obsah 1 Důležité bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnost sluchu 2 Obecné informace 2 2 Vaše sluchátka Bluetooth přes uši 3 Co je součástí příslušenství 3 Jiná zařízení 3 Přehled bezdrátových sluchátek Bluetooth 4 3 Začínáme 5 Nabijte baterii 5 Spárujte sluchátka s mobilním telefonem 5 4 Používání sluchátek 6 Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth 6 Správa hovorů a hudby 6 5 Technické údaje 8 6 Oznámení 9 Prohlášení o shodě 9 Likvidace starého produktu a baterie 9 Vyjmutí integrované baterie 9 Soulad s EMF 9 Informace o životním prostředí 10 Oznámení o shodě 10 7 Ochranné známky 11 8 Často kladené otázky 12 CS
Strana: 3
Bezpečnost sluchu Nebezpečí Všeobecné informace Abyste předešli poškození nebo poruše: Upozornění 1 Důležité bezpečnostní pokyny • Abyste předešli poškození sluchu, omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečný čas poslechu. Při používání sluchátek dodržujte následující pokyny. • Sluchátka používejte po rozumně dlouhou dobu na rozumnou hlasitost. • Dejte pozor, abyste nezvyšovali hlasitost s přizpůsobením vašeho sluchu. • Nezvyšujte hlasitost natolik, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás. • V potenciálně nebezpečných situacích dbejte zvýšené opatrnosti nebo poslech přerušte. • Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. • Používání sluchátek zakrývajících obě uši není při řízení doporučeno a v některých oblastech může být protizákonné. • Kvůli vaší bezpečnosti se v silničním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných prostředích vyvarujte rozptylování hudbou nebo telefonními hovory. • Sluchátka nevystavujte nadměrnému teplu • Sluchátka nepouštějte na zem. • Sluchátka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající vodě. • Sluchátka nesmí být ponořena do vody. • Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo brusiva. • Pokud je potřeba sluchátka vyčistit, použijte k tomu měkkou látku navlhčenou minimálním množstvím vody nebo zředěného jemného mýdla. • Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, např. přímému slunci, ohni atp. • V případě nesprávné instalace baterie hrozí riziko její exploze. Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem. Informace o provozních a skladovacích teplotách a vlhkosti • Provozujte nebo skladujte na místě, kde je teplota mezi -10°C (14°F) a 60°C (140°F) (až do 90% relativní vlhkosti). • Životnost baterií může být za podmínek vysoké nebo nízké teploty kratší. CS
Strana: 4
CS Co je součástí příslušenství Stručný průvodce Jiná zařízení Globální záruka 2 Vaše sluchátka Bluetooth přes uši Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně využít podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte svůj produkt na adrese www.philips.com/support. Pomocí těchto sluchátek Philips přes uši můžete: • pohodlně realizovat bezdrátové handsfree hovory; • bezdrátově poslouchat hudbu a ovládat ji; • přepínat mezi hovory a hudbou. Sluchátka Bluetooth přes uši Philips TAH1205 Nabíjecí kabel USB (pouze pro nabíjení) Mobilní telefon nebo zařízení (např. Notebook, PAD, adaptéry Bluetooth, přehrávače MP3 atd.), které podporují Bluetooth a jsou kompatibilní se sluchátky (viz „Technické údaje“). Bezpečnostní leták
Strana: 5
CS Hlasitost + / Další skladba Ovládání hudby/hovoru Hlasitost - / Předchozí skladba. Indikátor LED Nabíjecí slot Mikro USB C Mikrofon        6 7 5 4 3 2 1 Přehled bezdrátových sluchátek Bluetooth (Zapnutí / vypnutí / párování)
Strana: 6
CS Nabíjení baterie Poznámka Tip Philips TAH1205 3 Začínáme • Před prvním použitím sluchátek vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nabíjejte baterii po dobu 2 hodin, abyste dosáhli optimální kapacity a životnosti baterie. • Aby nedošlo k poškození, používejte pouze originální nabíjecí kabel USB. • Před nabíjením sluchátek ukončete hovor, protože připojením sluchátek k nabíjení se sluchátka vypnou. Připojte dodaný nabíjecí kabel USB k: • Nabíjecímu slotu Mikro USB na sluchátkách a; • Nabíječce/USB portu počítače. LED se během nabíjení rozsvítí bíle a zhasne, když jsou sluchátka plně nabitá. • Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny. Spárování sluchátek s vašim mobilním telefonem Před prvním použitím sluchátek s mobilním telefonem je s ním spárujte. Úspěšné spárování vytváří jedinečné šifrované spojení mezi sluchátky a mobilním telefonem. Sluchátka ukládají do paměti posledních 8 zařízení. Pokud se pokusíte spárovat více než 8 zařízení, bude nejdříve spárované zařízení nahrazeno novým. Ujistěte se, že jsou sluchátka plně nabitá a vypnutá. Stiskněte a podržte po dobu 4 sekund, dokud střídavě nebliká modrá a bílá LED. Sluchátka zůstávají v režimu párování po dobu 5 minut. Aktivujte funkci Bluetooth mobilního telefonu a zvolte možnost Philips TAH1205 Následující příklad ukazuje, jak spárovat sluchátka s mobilním telefonem. Spárujte sluchátka s mobilním telefonem. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k vašemu mobilnímu telefonu. Ujistěte se, že je mobilní telefon zapnutý a je aktivována jeho funkce Bluetooth.
Strana: 7
CS Modrá LED se rozsvítí. Tip Poznámka Úkol Tlačítko Provoz Ovládání hudby Úkol Tlačítko Operace Stiskněte +/- Upravit hlasitost. Další skladba. Řízení hovorů Úkol Tlačítko Operace 4 Použití sluchátek Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth Zapněte mobilní telefon/zařízení Bluetooth. Stisknutím a podržením tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 2 sekund zapnete sluchátka. Sluchátka jsou automaticky znovu připojena k naposledy připojenému mobilnímu telefonu/zařízení Bluetooth. • Pokud zapnete mobilní telefon/zařízení Bluetooth nebo aktivujete funkci Bluetooth po zapnutí sluchátek, musíte sluchátka a mobilní telefon/zařízení Bluetooth znovu připojit ručně. • Pokud sluchátka nemají žádnou historii připojení a nepřipojí žádné zařízení Bluetooth během 5 minut, automaticky se vypnou. • Pokud se sluchátka do 5 minut nepřipojí k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, automaticky se vypnou. Správa hovorů a hudby Zapnuto/Vypnuto Zapnuto/ Vypnuto Zapnuto/ Vypnuto Zapněte sluchátka. Vypněte sluchátka. Stiskněte a přidržte na 2 vteřin. Stiskněte a přidržte na 4 vteřin. Modrá LED svítí a pomalu zhasíná. Spusťte nebo pozastavte přehrávání hudby. Ovládání hudby/ hovoru Dvakrát stiskněte -. Dvakrát stiskněte +. Přijměte/u končete hovor. Ovládání hudby/ho voru Během hovoru přepněte volajícího. hudba/- ovládání hovorů Stiskněte a podržte (>2 s) Stiskněte jednou. Stiskněte jednou. Předchozí skladba.
Strana: 8
CS Další stav ukazatele sluchátek Stav sluchátek Ukazatel Sluchátka jsou připojena k zařízení Bluetooth, když jsou sluchátka jsou v pohotovostním režimu nebo když posloucháte hudbu. Modrá LED bude blikat každých 5 s. Sluchátka jsou připravena ke spárování. Kontrolka LED bliká střídavě modře a bíle. Sluchátka jsou zapnutá, ale nejsou připojena k zařízení Bluetooth. Modrá LED bliká každých 10 sekund. Pokud nelze navázat spojení, sluchátka se do 5 minut vypnou. Nízká úroveň nabití baterie. Bílá LED třikrát blikne, spustí se jednou za minutu Baterie je plně nabitá. Bílá LED nesvítí.
Strana: 9
CS 5 Technické údaje Poznámka Sluchátka • Doba poslechu hudby: 15 hodin (zvýraznění basů vypnuto) • Doba telefonování: 15 hodin • Doba pohotovostního režimu: 240 hodin • Doba nabíjení: 2 hodiny • Dobíjecí lithium-polymerová baterie (240 mAh) • Verze Bluetooth: 5.1 Kompatibilní profily Bluetooth: • HFP (Profil hands-free) • A2DP (Profil pokročilého šíření audia) • AVRCP (profil dálkového ovládání audio videa) • Podporovaný audio kodek: SBC • Frekvenční rozsah: 2,402-2,480 GHz • Výkon vysílače: <10 dBm • Provozní rozsah: až 10 metrů (33 stop) • Digitální redukce ozvěny a šumu • Automatické vypnutí • Mikro USB port pro nabíjení • Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Strana: 10
CS Vyjmutí integrované baterie 6 Oznámení Prohlášení o shodě Soulad s EMF MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.p4c.philips.com. Likvidace starého produktu a baterie Váš výrobek je navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů, které mohou být recyklovány a opětovně použity. Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Tento symbol znamená, že produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste svůj produkt odnesli na oficiální sběrné místo nebo do servisního střediska Philips a nechali odborníka vyjmout dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte produkt a dobíjecí baterie s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů a dobíjecích baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Pokud ve vaší zemi neexistuje systém sběru/recyklace elektronických produktů, můžete před likvidací sluchátek chránit životní prostředí vyjmutím a recyklací baterie. • Před vyjmutím baterie se ujistěte, že jsou sluchátka odpojena od nabíjecího pouzdra. Tento produkt splňuje všechny platné normy a předpisy týkající se vystavení elektromagnetickým polím.
Strana: 11
CS Informace o životním prostředí Oznámení o shodě Pravidla FCC Všechny nepotřebné obaly byly vynechány. Snažili jsme se, aby se balení snadno rozdělilo na tři materiály: lepenka (krabice), polystyrenová pěna (oddělovací část) a polyethylen (tašky, ochranná pěnová fólie.) Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity, pokud bude rozebrán specializovanou společností. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení. Zařízení splňuje pravidla FCC, část 15. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2. Toto zařízení musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz. Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v určité instalaci nedojde k rušení. Pokud zařízení při vypnutí a zapnutí způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících opatření: • Přeorientujte nebo přemístěte příjmovou anténu. • Zvyšte vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem • Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. • Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika. Prohlášení FCC o vystavení radiaci: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem. Pozor: Uživatel je upozorněn, že změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou stranou, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení. Kanada: Toto zařízení obsahuje výhradně licenční vysílač(e)/přijímač(e), které se shodují s kanadskými výhradně licenčními standardy RSS pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Prohlášení IC o vystavení radiaci: Toto zařízení vyhovuje limitům radiace v Kanadě stanoveným pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem.
Strana: 12
CS 7 Ochranné známky Bluetooth Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Top Victory Investment Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Strana: 13
CS Další podporu získáte na adrese www.philips.com/support. 8 Často kladené otázky Moje sluchátka Bluetooth se nezapnou. Úroveň baterie je nízká. Nabijte sluchátka. Nemohu spárovat sluchátka Bluetooth s mým zařízením Bluetooth. Bluetooth je deaktivován. Povolte funkci Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth a zapněte zařízení Bluetooth před zapnutím sluchátek. Jak resetovat párování. Ponechejte sluchátka v režimu párování (bílé a modré světla střídavě blikají), stiskněte a podržte tlačítka „Hlasitost +“ a „Hlasitost -“ déle než 4 sekundy, dokud se nerozsvítí modrá LED. Slyším, ale nemůžu ovládat hudbu na zařízení Bluetooth (např. přehrávat/pozastavit/přeskočit vpřed/vzad). Ujistěte se, že zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (viz „Technické údaje“). Úroveň hlasitosti sluchátek je příliš nízká. Některá zařízení Bluetooth nemohou propojit úroveň hlasitosti se sluchátky prostřednictvím synchronizace hlasitosti. V tomto případě musíte nastavit hlasitost na vašem zařízení Bluetooth nezávisle, abyste dosáhli vhodné úrovně hlasitosti. Zařízení Bluetooth nemůže najít sluchátka. • Sluchátka mohou být připojena k předešlému spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej přesuňte mimo dosah. • Spárování mohlo být vymazáno nebo byla sluchátka již dříve spárována s jiným zařízením. Znovu spárujte sluchátka se zařízením Bluetooth, jak je popsáno v uživatelské příručce. (viz část „Spárujte sluchátka s vaším zařízením Bluetooth poprvé“ na straně 6). Moje sluchátka Bluetooth jsou připojena k mobilnímu telefonu s podporou Bluetooth stereo, ale hudba hraje pouze v reproduktoru mobilního telefonu. Viz uživatelská příručka k vašemu mobilnímu telefonu. Vyberte, chcete-li poslouchat hudbu prostřednictvím sluchátek. Kvalita zvuku je nízká a je slyšet praskavý zvuk. • Bluetooth zařízení je mimo dosah. Snižte vzdálenost mezi sluchátky a zařízením Bluetooth nebo odstraňte překážky mezi nimi. • Nabijte sluchátka. Kvalita zvuku je nízká, je-li streamování z mobilního telefonu velmi pomalé nebo nefunguje vůbec. Ujistěte se, že váš mobilní telefon podporuje nejen (mono) HFP, ale také podporuje A2DP a je kompatibilní s BT4.0 x (nebo vyšší) (viz „Technické údaje“).
Strana: 14
UM_TAH1205_00_CS_V0.8 10930-20-12451 Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela. Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejích přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem.
Značka:
Philips
Produkt:
Nezařazeno
Jméno modelu:
TAH1205
Typ souboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Čeština, Slovenské