Perfectcare 7000 Series PSG7040

Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 manuál

Perfectcare 7000 Series PSG7040

Uživatelská příručka pro Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 v Holandský. Tento PDF manuál má 52 stránky.

Strana: 1
7 ČEŠTINA nebo pokud je generátor páry ještě horký nebo pod tlakem. • Pokud v době zahřívání přístroje uniká pára nebo kapičky vody pod knoflíkem EASY DE- CALC, vypněte přístroj a nechte ho nejméně dvě hodiny vychladnout. Utáhněte knoflík EASY DE-CALC. Pokud pára stále uniká, vypněte přístroj a kontaktujte servisní středisko autorizované společností Philips. • S generátorem páry nepoužívejte nikdy žádný jiný uzávěr než knoflík EASY DE-CALC dodaný s přístrojem. • Pokud je aktivována pára, nedotýkejte se prsty ani rukou žehlicí plochy, aby během žehlení nedošlo k popálení. • Páru nikdy nemiřte na lidi ani zvířata. • Lze použít pro výrobky Perfect Care Elite Plus a Perfect Care 9000: Neotáčejte ani nepohybujte žehličkou ve vzduchu, když je aktivován inteligentní automatický režim páry, abyste zabránili popálení párou. POZOR: Horký povrch Povrchy jsou při používání horké (platí u žehliček se symbolem horka). Upozornění • Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných zásuvek. • Přístroj musí být používán nebo položen na plochém, žáruvzdorném povrchu. Když žehličku stavíte na stojan, ujistěte se, že je daný povrch stabilní. Stojan je pata žehličky nebo část, na kterou se žehlička pokládá. • Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel nebo přívodní hadice. • Zástrčku zapojujte pouze do zásuvky se stejnými technickými parametry. • Napájecí kabel před zapojením do síťové zásuvky zcela rozviňte. • Nedotýkejte se podstavce ani žehlicí plochy, je velmi horká a mohli byste se spálit. Pokud chcete parní generátor přemisťovat, nedotýkejte se podstavce žehličky. • Po ukončení žehlení, při čištění přístroje, při plnění či vyprazdňování generátoru páry a při krátkém ponechání žehličky bez dozoru odložte žehličku na stojánek, přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi. • Odpojte zařízení a nechte ho nejméně 2 hodiny vychladnout, aby nedošlo k popálení. Podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“ z generátoru páry pravidelně odstraňujte vodní kámen nebo používejte funkci Calc Clean. • Nepřidávejte parfémovanou vodu, vodu ze sušičky, ocet, škrob, odvápňovací prostředky, přípravky pro Úvod Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Důležité informace Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a samostatný letáček s důležitými informacemi. Oba dokumenty si uschovejte pro budoucí použití. Tento přístroj je určen pouze k domácímu použití. Při jakémkoli komerčním či nevhodném použití nebo při nedodržení pokynů nepřijímá výrobce žádnou odpovědnost a záruka nebude platná. Nebezpečí • Žehličku ani generátor páry nikdy neponořujte do vody. Varování • Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím v místní elektrické síti. • Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozená zástrčka, napájecí kabel, hadice pro přívod páry nebo samotný přístroj, ani pokud přístroj spadl na zem nebo z něj odkapává voda. • Pokud byl poškozen napájecí kabel nebo hadice přívodu páry, musí jejich výměnu provést společnost Philips, servis autorizovaný společností Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli možnému nebezpečí. • Přístroj připojený k síti nikdy nenechávejte bez dozoru. • Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje, pokud je bezpečné používání zajištěno dohledem nebo pokud byly obeznámeny s příslušnými riziky. • Nedovolte, aby si s přístrojem hráli děti. • Pokud je zařízení zapnuté nebo chladne, uchovávejte žehličku a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. • Děti smí přístroj čistit, odstraňovat kámen nebo používat funkci Calc-Clean výhradně pod dohledem. • Napájecí kabel ani hadice pro přívod páry se nesmí dostat do kontaktu s horkou žehlicí plochou. • Před odstraňováním kamene nebo použitím funkce Calc-Clean odpojte zařízení a nechte ho nejméně 2 hodiny vychladnout, aby nedošlo k popálení. • Nikdy během používání přístroje nesnímejte knoflík funkce EASY DE-CALC z generátoru páry,

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

název
E-mailem
Reakce

Podívejte se na příručku k Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

  • Značka: Philips
  • Produkt: Žehličky
  • Jméno modelu: Perfectcare 7000 Series PSG7040
  • Typ souboru: PDF
  • Dostupné jazyky: Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Ruské, Norština, Finština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Ukrajinština, Bulharština, Lotyšský, Lithuanian., Estonština, Albánština, Makedonština, Kazakh., Hebrejština, Čínské, Indonéština, Arabština, Vietnamština, Korejština