D470 manuál
Philips D470 manuál

Uživatelská příručka pro Philips D470 v Čeština. Tento PDF manuál má 48 stránky.

PDF 48 1.1mb

Podívejte se na příručku k Philips D470 níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

MANUALSCAT | CS

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně Philips D470, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem Philips D470. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s Philips D470 tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na Philips D470

Strana: 1
www.philips.com/support Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese Rozšířená uživatelská příručka Otázky? Kontaktujte společnost Philips D470 D475
Strana: 2
1 CS Obsah 1 Důležité bezpečnostní pokyny 3 2 Váš telefon 4 Co balení obsahuje 4 Přehled telefonu 5 Přehled základní stanice 6 3 Začínáme 7 Připojení základní stanice 7 Instalace dodaných baterií 8 Nastavení telefonu (v závislosti na zemi) 8 Změna kódu PIN pro vzdálený přístup (pro model D475) 9 Nabití sluchátka 9 Kontrola stavu baterie 9 Co je pohotovostní režim? 9 Ikony na displeji 9 Kontrola síly signálu 10 Zapnutí nebo vypnutí sluchátek 10 4 Hovory 11 Volání 11 Příjem hovoru 11 Ukončení hovoru 11 Nastavení hlasitosti sluchátka/ reproduktoru 12 Ztlumení mikrofonu 12 Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru 12 Uskutečnění druhého hovoru 12 Přijetí druhého hovoru 12 Přepnutí mezi dvěma hovory 12 Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími 13 5 Interní a konferenční hovory 14 Volání na jiné sluchátko 14 Uskutečnění konferenčního hovoru 14 6 Text a čísla 16 Zadávání textu a čísel 16 Přepínání mezi velkými a malými písmeny 16 7 Telefonní seznam 17 Zobrazení telefonního seznamu 17 Vyhledávání záznamu 17 Volání z telefonního seznamu 17 Otevření telefonního seznamu během hovoru 17 Přidání záznamu 18 Úprava záznamu 18 Odstranění záznamu 18 Odstranění všech záznamů 18 8 Výpis hovorů 19 Typ seznamu hovorů 19 Zobrazení záznamů hovorů 19 Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu 19 Volání zpět 20 Odstranění záznamu hovorů 20 Odstranění všech záznamů 20 9 Seznam pro opakované volání 21 Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání 21 Uložení záznamu hovorů pro opakované volání do telefonního seznamu 21 Přístup k seznamu pro opakované volání během hovoru 21 Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání 21 Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání 21 10 Nastavení telefonu 22 Nastavení zvuku 22 režim ECO 23 Režim ECO+ 23 Název přístroje 24 Nastavení data a času 24 Nastavení jazyka zobrazovaných údajů 24 Automatická odpověď 24
Strana: 3
4 CS 2 Váš telefon Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory, které společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/ welcome. Co balení obsahuje Sluchátko** Základní stanice (D470) Základní stanice (D475) Nabíječka (bez telefonní zdířky)** Síťový adaptér** Telefonní kabel* 2 x baterie AAA Záruka Krátká uživatelská příručka Poznámka • *V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky. Tip • ** Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek a nabíječek a napájecích adaptérů.
Strana: 4
10 CS Ikona Popis Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití baterie (od plného až po slabé). Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno. Bliká ikona vybité baterie a ozývá se výstražný tón. Baterie je vybitá a je třeba ji dobít. Zobrazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější. Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení odchozích hovorů v seznamu pro opakované volání. Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí, pokud existuje pouze starý výpis hovorů nebo během procházení přečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení blokovaných hovorů ve výpisu hovorů. Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Svítí, když telefonujete. Je zapnutý reproduktor. Je vypnuto vyzvánění. Tichý režim je nastavený a aktivovaný (telefon nezvoní). Záznamník (pouze model D475): bliká v případě nové zprávy nebo v případě, že je zaplněná paměť. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý. Bliká v případě nové hlasové zprávy. Trvale svítí, jestliže již byly hlasové zprávy prohlédnuty ve výpisu hovorů. Pokud nemáte žádné hlasové zprávy, tato ikona se nezobrazuje. Tichý režim je nastaven, ale je mimo aktivní interval. Je aktivován budík. / Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů a během zvyšování a snižování hlasitosti. ECO Režim ECO je aktivován. ECO+ Režim ECO+ je aktivován. Kontrola síly signálu Počet čárek označuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je spojení lepší. • Před uskutečněním nebo příjmem hovorů a využíváním funkcí telefonu zkontrolujte, zda je zařízení propojeno se základní stanicí. • Slyšíte-li během telefonování varovné tóny, sluchátko má téměř vybitou baterii nebo je mimo dosah. Dobijte baterii nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici. Poznámka • Při zapnutém režimu ECO+ se nezobrazuje síla signálu. Zapnutí nebo vypnutí sluchátek Sluchátka zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka .
Strana: 5
27 CS 12 Telefonní záznamník Poznámka • Pouze u modelu D475. Telefon má telefonní záznamník, který, pokud je zapnutý, zaznamenává nepřijaté hovory. Záznamník lze spustit dálkově a změnit nastavení pomocí nabídky záznamníku na sluchátku. Je-li záznamník zapnutý, kontrolka LED na základní stanici svítí. Zapnutí či vypnutí záznamníku Záznamník lze zapnout nebo vypnout prostřednictvím základní stanice nebo sluchátka. Prostřednictvím sluchátka 1 Vyberte možnost [Nabíd.] > [Záznamník] > [Hlas. odpověď].Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka [OK]. 2 Vyberte možnost [Jen odpověď]/[Nahrát také]/[Vypnout] a stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrďte. Nastavení bude uloženo. Poznámka • [Jen odpověď] znamená, že záznamník je zapnutý. Hovory jsou pouze přijaty a zprávy nejsou nahrány. • [Nahrát také] znamená, že záznamník je zapnutý. Hovory jsou přijaty a zprávy jsou nahrány. • [Vypnout]znamená, že záznamník je vypnutý. Prostřednictvím základny Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu zapnete nebo vypnete záznamník. Poznámka • Pokud je záznamník zapnutý, přijímá příchozí hovory po určitém počtu vyzvánění na základě nastavení prodlevy vyzvánění. Vzkazy pro rodinu Pomocí záznamníku můžete nechat audiovzkaz pro rodinu. 1 Vyberte možnost [Nabíd.] > [Záznamník] > [Rodič. pozn.].Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka [OK]. 2 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu nahrávat zprávu. 3 Stisknutím tlačítka [OK] zastavíte nahrávání. 4 Stisknutím tlačítka [OK] spustíte audiovzkaz. 5 Stisknutím tlačítka [OK] uložte vzkaz pro rodinu nebo jej stisknutím tlačítka [Delete] odstraňte. Nastavení jazyka záznamníku Poznámka • Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků. Jazyk záznamníku je jazyk oznámení. 1 Vyberte možnost [Nabíd.] > [Záznamník] > [Jazyk hlasu].Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka [OK]. 2 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem [OK]. Nastavení bude uloženo. Nastavení režimu odpovědi Při nastavení záznamníku lze zvolit, zda mohou volající nechat vzkaz.Volbou možnosti [Nahrát
Strana: 6
37 CS 14 Technické údaje • Doba hovoru: 16 hodin • Doba v pohotovostním režimu: 250 hodin • Dosah v interiéru: 50 metrů • Dosah v exteriéru: 300 metrů • Telefonní seznam s 50 záznamy • Seznam pro opakované volání s 20 záznamy • Výpis hovorů s 50 záznamy • Záznamník disponující až 30 minutami doby záznamu • FSK, DTMF Baterie • Philips: 2 x nabíjecí baterie AAA Ni-MH, 1,2V, 550 mAh Napájecí adaptér Základna a nabíječka • MEIC: MN-A102-E130, vstup: 100–240V~, 50/60 Hz, 200 mA, výstup: 6V DC, 400 mA • Philips: S003IV0600040, vstup: 100–240V~, 50/60 Hz, 150 mA, výstup: 6V DC, 400 mA Spotřeba energie • Spotřeba energie při nečinnosti: přibližně 0,70 W (D470), 0,75 W (D475) Hmotnost a rozměry (D470) • Sluchátko: 100,2 g 163,6 x 48,87 x 23,90 mm (V x Š x H) • Základna: 59,4 g 81,8 x 79,0 x 24,0 mm (V x Š x H) • Nabíječka: 46,0 g 81,8 x 79,0 x 24,0 mm (V x Š x H) Hmotnost a rozměry (D475) • Sluchátko: 100,2 g • 163,6 x 48,87 x 23,90 mm (V x Š x H) • Základna: 84,2 g • 81,8 x 93,0 x 24,0 mm (V x Š x H) • Nabíječka: 46,0 g • 81,8 x 79,0 x 24,0 mm (V x Š x H)
Strana: 7
38 CS 15 Oznámení Prohlášení o shodě Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení oshodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com. Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro radiotelekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 2014/53/EU. Shoda s normou GAP Norma GAP zaručuje, že všechny sluchátka a základní stanice DECT™ GAP splňují normy minimálního provozu bez ohledu na výrobní značku. Sluchátko i základní stanice vyhovují normě GAP, což znamená, že zaručují minimální funkce: registraci sluchátka, převzetí linky, uskutečnění a přijetí hovoru. Pokročilé funkce nemusí být při použití s jinými výrobními značkami k dispozici. Chcete-li sluchátko zaregistrovat a používat se základní stanicí vyhovující normě GAP jiné značky, postupujte nejprve podle pokynů výrobce a poté podle postupu pro registraci sluchátka popsaného v této příručce. Chcete-li k základní stanicí zaregistrovat sluchátko jiné značky, přepněte základní stanici do režimu registrace a postupujte podle pokynů popsaných v návodu výrobce sluchátka. Soulad se standardy EMF Tento výrobek odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí. Likvidace starého výrobku a baterie Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU. Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace baterií Informace o likvidaci baterií naleznete v části „Instalace dodaných baterií“. Jestliže je k výrobku přiloženo toto logo, znamená to, že byl zaplacen příspěvek národnímu sdružení pro obnovu a recyklaci. Informace o ochraně životního prostředí Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).
Značka:
Philips
Produkt:
Nezařazeno
Jméno modelu:
D470
Typ souboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Čeština, Slovenské