AWP3704 manuál
Philips AWP3704 manuál

Uživatelská příručka pro Philips AWP3704 v Angličtina. Tento PDF manuál má 56 stránky.

PDF 56 1.1mb

Podívejte se na příručku k Philips AWP3704 níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

MANUALSCAT | CS

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně Philips AWP3704, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem Philips AWP3704. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s Philips AWP3704 tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na Philips AWP3704

Strana: 1
B1-1 B1-2 1. Montáž a použití - Toto zařízení lze připojit pouze ke kohoutkům s průměrem 15-24 mm. - Před připojením zařízení ke kohoutku je třeba nejprve vybrat vhodný adaptér. - Adaptéry umožní připojení tohoto zařízení k většině kohoutků kromě: · kohoutků s průměrem menším než 15 mm a větším než 24 mm · kohoutků se sprchovou hlavicí · kohoutků se čtverhrannými nebo oválnými výstupy · kohoutků se senzorovou hlavicí Montáž Příprava Podle různých adaptérů zvolte různé postupy montáže. Montáž adaptérů typu A Vhodné pro provzdušňovače kohoutků s vnějším závitem (1) Z kohoutku odmontujte původní krytku provzdušňovače a těsnicí kroužek. (2) Na kohoutek našroubujte vhodný adaptér (typ A). (3) Pro dotažení adaptéru použijte mini klíč. Montáž adaptérů typu B Platí pro provzdušňovače kohoutků s vnitřním závitem (1) Z kohoutku sundejte původní krytku provzdušňovače. (2) Vyjměte původní adaptér a na kohoutek našroubujte vhodný adaptér (typu B). (3) Kdotažení adaptéru použijte mini klíč. CZ 10 A1-1 A1-1 A1-2 A1-2
Strana: 2
Montáž adaptéru typu C Vhodný pro kohoutky jiné než A nebo B s průměrem 15-21 mm. Před montáží si připravte plochý šroubovák. Adaptér typu C (1) Zda bude nutný vnitřní nebo vnější kroužek těsnění adaptéru typu C, závisí na rozměru výstupu kohoutku. (2) Adaptér typu A použijte společně s adaptérem typu C. (3) Na kohoutku nastavte spojený adaptér a na kohoutek jej našroubujte. 11 Montáž zařízení (1) Odšroubujte pouzdro filtrační patrony. (2) Filtrační patronu vyjměte z ochranné fólie a vložte ji do držáku. Pouzdro nasaďte zpět. (3) Připojovací matici otáčejte proti směru hodinových ručiček a připojte zařízení ke kohoutku, pak matici povolte. (4) Nastavte časovač a. Nastavte šipku na začátek měsíce b. Interval výměny filtru závisí na počtu uživatelů a denním použití: · 1 osoba ·· 2 osoby ··· 3 osoby C1-1 C1-1 C1-2 C1-2 C1-3 C1-3 B1-1 B1-2
Strana: 3
Kdy vyměnit: Za předpokladu každodenního používání je třeba filtr měnit: · po 5-6 měsících při používání 1 osobou · po 2-3 měsících při používání 2 osobami · po 1-2 měsících při používání 3 osobami Výměna filtru Upozornění: Pro filtrovaný režim vždy používejte studenou vodu (5-38℃). Jinak dojde k poškození zařízení. 2. Údržba Každodenní údržba 12 Každodenní použití AWP3703, AWP3753: Stisknutím tlačítka PUSH přepínáte mezi filtrovaným a nefiltrovaným režimem. - Nefiltrovaný sprchový režim Stiskem tlačítka PUSH vyberte režim - Režim filtrovaného proudu Znovu stiskněte tlačítko PUSH a vyberte režim. AWP3704, AWP3754: Otáčením pákou přepínejte mezi filtrovaným proudem, nefiltrovanou sprchou a nefiltrovaným proudem. - Při každodenním použití: před přepnutím nechte téct nefiltrovanou vodu 5 vteřin, abyste zabránili ucpání filtru, a před použitím nechte 5 vteřin téct filtrovanou vodu. - Nebudete-li zařízení používat déle než 2 dny, nechte před použitím odtékat filtrovanou vodu 20 vteřin. - Nebudete-li používat zařízení déle než 2 týdny, nechte před použitím odtékat filtrovanou vodu 3 minuty. Bude-li filtrovaná voda zapáchat, vyměňte filtrační patronu. Poznámky Při prvním použití vyberte nefiltrovaný režim a nechtě vodu 5 vteřin téct. Pak přepněte na filtrovaný režim a nechte vodu protékat filtrem 3 minuty.
Strana: 4
3. Preventivní opatření - Jako zdroj vody vždy používejte vodu z obecního vodovodu. Nepoužívejte vodu, která je mikrobiologicky nebezpečná nebo s neznámou kvalitou bez adekvátní dezinfekce před nebo za zařízením. - Toto zařízení nemontujte na vodovodní potrubí s tlakem vyšším než 0,35 MPa. Jestliže tlak vodovodní přípojky překročí 0,35 MPa, musí být namontován pojistný ventil (kupuje se zvlášť). - Teplota vody pro režim filtrace by měla činit 5-38 °C. Bude-li teplota přiváděné vody překračovat 38 °C, dojde k poškození filtru. Bude-li teplota přiváděné vody nižší než 5°C, může dojít k zamrznutí a úniku vody. - Při montáži nepostupujte opačně. - Zařízení je určeno pouze k použití v domácnostech. Varování - Systém a montáž musí odpovídat platným místním předpisům. Pozor 13 Poznámky Skutečná životnost filtrační patrony závisí na kvalitě místní vody z vodovodu a každodenním použití. Zpozorujete-li výrazně slabší průtok, vyměňte filtrační patronu. Výměna filtrační patrony A. Otočte kohoutek B. Vyjměte pouzdro filtru C. Do držáku vložte novou filtrační patronu a vraťte pouzdro. Zkontrolujte, že je těsnicí kroužek na místě a není-li poškozený. D. Nastavte časovač. E. Nechte vodu odtékat 5 vteřin v nefiltrovaném režimu a 3 minuty ve filtrovaném režimu. D1-1 D1-2 D1-1 D1-2
Strana: 5
Pokud potřebujete informace nebo máte potíže, navštivte webovou stránku společnosti Philips na adrese www.philips.com/water nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků. 4. Záruka a servis Zařízení 1x Volitelné adaptéry 1x Návod k použití 1x 5. Seznam položek balení Uchovejte si prosím tento návod k použití ve stavu vhodném pro další využití. 14 - Znečišťující nebo jiné látky odstraněné nebo omezené tímto čističem vody se nutně nemusí vyskytovat ve vodě všech uživatelů. - Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete svou filtrační patronu měnit podle intervalu pro výměnu uvedeného v kapitole 2. Zpozorujete-li výrazně slabší průtok, doporučujeme výměnu filtru. - Výstup filtrované vody neblokujte, ani k němu nepřipojujte jiná zařízení. - Zařízení držte dál od zdrojů tepla, abyste zabránili jeho deformaci nebo poruše. - Zařízení neupravujte. - Toto zařízení nezměkčuje vodu. - Filtrovanou vodu nepoužívejte v akváriích. Voda z vodovodu, filtrovaná inefiltrovaná, může být pro ryby škodlivá.
Značka:
Philips
Produkt:
Nezařazeno
Jméno modelu:
AWP3704
Typ souboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Polština, Ruské, Čeština, Slovenské, Bulharština